Kā krīzes situācijā nezaudēt personīgu pieeju darbiniekiem

bite.lv | Bite
Izaicinājumi, ko radījuši Covid-19 pandēmijas ierobežošanas pasākumi, pārbauda ne tikai uzņēmumu vadības, bet arī  personālvadības speciālistu spējas iedvesmot un motivēt komandu turpināt darbu ierastā ritmā. Turklāt runa nav tikai par darba stundām vai termiņu ievērošanu, bet arī par vienotas komandas gara saglabāšanu. Darbs attālināti pats par sevi rada izaicinājumus, tomēr šis ir laiks, kad situācija var mainīties pāris stundu laikā, un kvalitatīvai krīzes komunikācijai uzņēmuma iekšienē ir izšķiroša nozīme. Piemēram, kopš BITĒ lielākā daļa darbinieku strādā attālināti, redzam, ka personīgai pieejai darbiniekiem ir vēl lielāka nozīme kā jebkad agrāk. 

#1 Nodrošināt informētību
Viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai uzņēmumā ikviens darbinieks justos iekļauts, ir veiksmīga informācijas aprite. Īpašs izaicinājums tas ir lielos uzņēmumos, tai skaitā arī BITĒ, kur darba vietu ir raduši 700 cilvēki. Šis ir laiks, kad lēmumi tiek pieņemti strauji, situācija mainās pa stundām, ne dienām, un bieži lielas izmaiņas notiek arī brīvdienās. Kā piemēru varu minēt BITES lēmumu slēgt klientu apkalpošanas centrus. Šis lēmums tika pieņemts sestdienā, tādēļ, lai apziņotu visus savus darbiniekus, nosūtījām informatīvu īsziņu, vēstot par izmaiņām. Laikā, kad informācijas aprite, pateicoties sociālajiem tīkliem un tehnoloģiju piedāvātajām saziņas funkcijām, kļuvusi vēl straujāka kā jebkad, ir svarīgi, ka visi uzņēmuma darbinieki ir informēti, un tikai tad informācija var tikt nodota tālāk, piemēram, klientiem. Daloties ar savām mācībām, varu teikt, ka ļoti svarīgi sekot līdzi, lai informācija, kas aiznesta līdz klientiem, ir zināma arī tiem, kuri sniedz atbalstu klientiem. Reizēm procesi notiek tik strauji, ka viena darbība apsteidz otru, bet arī ārkārtas režīmā jāievēro loģiskā informācijas aprites secība. Skaidrs, ka lielos uzņēmumos apziņošanas ātrums ir atkarīgs arī veida, kādā tas tiek darīts, tādēļ iesaku katram atrast sava uzņēmuma vajadzībām piemērotāko risinājumu, kā apziņot darbiniekus jau laikus, piemēram, izmantojot īsziņas, informatīvus e-pastus, citus saziņas rīkus, kas tiek izmantoti uzņēmumā –  “Slack”, “Trello” utml. Informācijas aprite ne tikai šobrīd, bet vienmēr, jāuztur augstākajā līmenī, lai visi darbinieki, lai arī attālināti, būtu uz “vienas lapas”. 

#2 Atbalstīt komandas vadītājus 
Tā kā attālināts darbs ir izaicinājums ikvienam, tad jo īpaši liela loma ir tieši komandu vadītājiem. Šajā laikā viņiem ne tikai jāspēj dot darba uzdevumi attālināti, jārūpējas par kopējo komandas plānu izpildi, bet arī jābūt informācijas un atbalsta sniedzējiem. Šis laiks var radīt dažādas problēmas komandās, ko iespējams laicīgi novērst, katram darbiniekam veltot nedalītu uzmanību, piemēram, viens pret viens videokonferencēs.  No savas pieredzes varu teikt – šis ir laiks, kad darbiniekiem sniegt motivāciju un veicināt lojalitāti uzņēmumam ir īpaši svarīgi. Krīzes situācijā lojalitāti iespējams veicināt, pirmkārt, norādot, ka uzņēmumā darbinieks ir vērtība, pat ja ir jāpieņem sāpīgi lēmumi. Tāpat veicināt darbinieku lojalitāti var uzturot ciešu kontaktu ar katru darbinieku individuāli un komandu kopā, sniedzot pozitīvu atgriezenisko saiti un atgādinot, ka viņu darbs uzņēmuma labā vienmēr tiek novērtēts un viedoklis tiks uzklausīts – komandas saites palīdz stiprināt godīgas un atklātas sarunas ar savu tiešo vadītāju, izzinot, kas šobrīd “iet no rokas”, bet kas – sagādā grūtības.

#3 Uzturēt tradīcijas komandas garam 
Neskatoties uz darbu attālināti, komandas gars ir jāuztur. Visvieglāk to paveikt, organizējot videokonferences, kurās piedalās visa komanda. Tad kopīgi var apspriesties par aktualitātēm gan darbā, gan pasaulē. Tāpat, ja ir iedibinātas komandas tradīcijas, svarīgi tās neaizmirst arī krīzes laikā un veicināt kopības sajūtu arī darbojoties katram savā mājas “mikro birojā”. Piemēram, BITES kolēģi katru dienu izkustās, izpildot “planka” vingrinājumu trīs reizes dienā. Arī šobrīd šī tradīcija ir dzīva. Lai gan “neplankojam” vienā telpā, ik dienas apmaināmies ar foto un video, kā to darām mājās, atgādinot arī kolēģiem, cik svarīgi ir izkustēties. Tāpat, jūtot, ka komanda distances dēļ ir attālinājusies, iespējams ieviest jaunas, veselības krīzes laika tradīcijas, piemēram, tiešsaistes pusdienas piektdienās, kad nepiespiestā gaisotnē pārrunāt gan profesionālus, gan sadzīviskus jautājumus.

#4 Nesalauzt līderus
Sakot, ka šajā laikā nedrīkstam aizmirst nevienu darbinieku, tieši to arī domāju. Sākot no praktikantiem un beidzot ar vadības komandu, jo tieši vadības komanda krīzes apstākļos uz saviem pleciem mēdz iznest lielāko smagumu, strādājot bieži vien aizmirstot par sevi un savu privāto dzīvi. Tajā pašā laikā tieši vadītāji nosaka kopējo “klimatu” uzņēmumā. Ja vadītājs būs noguris un īgns, tāda būs visa komanda. Diemžēl pasaules piemēri rāda, ka spriedze nešķiro nevienu amata pozīciju, un krīze izaicina ne vien profesionāli, bet arī emocionāli. Apkārt valda liels satraukums, šobrīd jo īpaši biznesa vidē, darbinieki var justies apdraudēti un nedroši par savu pozīciju uzņēmumā, tādēļ gan personālvadības speciālistiem, gan uzņēmumu vadības komandām jāspēj būt arī psihologiem un jāspēj mazināt visa līmeņa darbinieku raizes. Nereti nokļūstot profesionāli netipiskā situācijā, arī augsti kvalificēts vadītājs var samulst - nespēt atrast pareizos veidus, kā turpināt vadīt komandu attālināti, apmācīt padotos jaunām prasmēm utml. Tāpēc esam aicinājuši tos vadītājus, kam jaunā situācija nesagādā problēmas, dalīties ar saviem padomiem, lai iedvesmotu citus vadītājus.

#5 Mērīt temperatūru 
BITĒ personālvadības komanda tiek saukta par “klimata kontroli”. Salīdzinot to ar nelielu ekosistēmu, šobrīd mūsu pasaulei pāri virzās kārtīgs tornado, tomēr tieši “klimata kontrole” ir tā, kurai ir jāspēj rast risinājumu. Lai to īstenotu, BITES vadībai izsūtījām anketas, kurās jautājām, kā šajā laikā klājās, kā sokas ar komandas vadību attālināti, kādi jautājumi un procesi sagādā papildus raizes un izaicinājumus. Anketās sniegtās atbildes palīdzēja sajust “vidējo temperatūru uzņēmumā”, tā piemēram, redzot, ka kādā komandas daļā ir pārslodze, meklējām risinājumus  kā pārgrupēt darbiniekus tā, lai slodze tiktu izlīdzināta. Kā piemēru varu minēt BITES salonu darbinieku pārvirzīšanu, lai nodrošinātu atbalstu klientu zvanu centram, kas šajā laikā ir īpaši noslogots. Reizēm darbinieku rotācija neapmierinās visus, tomēr, iespējams, tā var būt vienīgā iespēja, kā nodarbināt visus darbiniekus. Turoties kopā, jāatceras nepazaudēt vērtības un mērķus, kuri vieno konkrētu uzņēmumu, jo, lai uzņēmums darbotos kā Šveices pulkstenis, katrai detaļai jābūt labā darba kārtībā – motivācijas apveltītai.

Завершился розыгрыш Samsung и выяснены счастливые победители

Завершилась большая весенняя викторина Go3 и выяснен счастливый победитель

«Bite» планирует инвестировать в развитие сети 5G 70 миллионов евро

Разыграны счастливые получатели телевизоров LG

Опрос: 62% родителей чувствуют, что из-за пандемии они не справляются с большой нагрузкой

Опрос: 77% родителей обеспокоены неопределённостью в дальнейшем учебном процессе

Список победителей акции Bite «Посетители салонов Bite любят подарки»

Опрос: 71% родителей считают, что в этом году начало нового учебного года будет отличаться от прежних лет

Определены победители 4-го розыгрыша акции для клиентов Bite!

Диана Шмите: Малые и средние предприятия сильны настолько, насколько сильны их ИКТ-решения

Определены победители 3-го розыгрыша акции для клиентов Bite!

Определены победители 2-го розыгрыша акции для клиентов Bite!

Определены победители 1-го розыгрыша акции для клиентов Bite!

Каспарс Булс: Почему компании должны целенаправленно внедрять ИКТ-решения

Определены победители клиентской акции Bite!

Завершилась акция, в которой один из клиентов Bite получил телевизор

BITE открывает в центре Риги самое большое на сегодняшний день количество базовых станций 5G

Каспарс Булс: Для рестарта экономики будет важна инфраструктура 5G

Как революционное цифровое поколение изменило нашу повседневную жизнь?

Опрос: Родители считают, что кибермоббинг – это следствие вседозволенности в интернет-среде

За 15 лет компания BITE стала самым быстрорастущим оператором мобильной связи в Латвии

Об акции ManaBite “Делай удобнее и выиграй”

BITE: на сегодняшний день потребление мобильных данных сохраняется

«BITE One IT» начинает предлагать виртуальные частные серверы

Что родители должны рассказать своим детям о безопасности при использовании TikTok?

После кризиса необходимо найти золотую середину между работой в офисе и удалённо

В прошлом году оборот BITE вырос на 6,2%

#Newnormal – модель работы завтрашних победителей

BITE: во время чрезвычайной ситуации самый просматриваемый контент

В связи с чрезвычайной ситуацией в стране, с 16 марта все салоны BITE будут закрыты

Развивая концепцию OneIT, BITE начинает предлагать фиксированную телефонную связь

78% жителей Латвии откладывают установку обновлений ОС своих мобильных устройств

67% сотрудников повредили выданные работодателями мобильные устройства, уронив их

В этом году BITE укрепит свою сеть в крупных городах и регионах Латвии, инвестируя 10% от своего оборота

В этом году BITE увеличила мощность сети в регионах на 83%

Опрос: в Латвии 56% родителей не осознают серьезности последствий кибермоббинга

Предприниматели еще полностью не осознают, какую роль в обслуживании клиентов играют ИКТ-решения

Объём мобильных данных, используемых жителями Латвии в ЕЭЗ, увеличился в сто раз

В этом году технологией 4G+ более будет оснащено 40% сети BITE

Инвестировав 100 000 евро, BITE разработала мобильное приложение «ManaBite»

С целью содействия развитию в Латвии и Литве 5G «BITE Grоup» и «Tele2» разделят сетевую инфраструктуру

Латвийские хоккейные фанаты отличаются преданностью в своей команде и громким голосом

Практические советы о том, как выбрать электроскутер и безопасно на нём передвигаться

Более половины жителей Латвии на чемпионате мира по хоккею болеют за Латвийскую сборную

BITE завершила проект по дигитализации центров обслуживания клиентов

Hаиболее активно мобильный интернет в телефонах используют жители Курземе

Завершён процесс реорганизации компании “Latnet”

Практические советы экспертoв, kак говорить с детьми о кибермоббинге

В этом году BITE увеличит мощность сети на 53%

Самые опасные вредоносные программы для пользователей мобильных устройств

Как родители могут разумно присматривать за действиями своих детей в интернете?

BITE удваивает онлайн-продажи

В прошлом году BITE инвестировала 100 000 евро в развитие профессионализма своих работников

Десять признаков, которые могут указывать на то, что ребенок страдает от кибермоббинга

Эксперт: Может ли встроенная память смартфона изменить мир?

BITE: 45% объёма интернета расходуется на крупнейшие социальные сети – «Youtube» un «Facebook»

Как придать отношениям дополнительную романтику, используя современные технологии?

Как цифровые технологии помогают повысить эффективность бизнеса

Тенденция: самые востребованные цвета мобильных телефонов - чёрный, синий и золотой

Эксперты: взрослые часто допускают в интернете те же ошибки, что и дети

Технологии для ограничeния использования смартфона во время вождения автомобиля

Новая тенденция - дорогие смартфоны жёстко конкурируют с более дешевыми устройствами

Kак продлить жизнь аккумулятора мобильного телефона в холодную погоду?

Во время праздников расход мобильных данных удвaивaется

Что характерно для традиции Латвийских жителей говорить «Спасибо!»?

Как лучше всего запечатлевать самые красивые моменты праздника с помощью смартфона?

Приключения тех, кто работает в праздники

Эксперты: Сотрудники становятся все более ценными

Опрос: Особое "Спасибо!" за работу в праздники заслужили медики

Как позаботиться о безопасности технологических Новогодних подарков?

Слияние компаний "Stream Networks" и "LATNET Serviss"

Эксперт: Технология 5G даст бизнесам возможность стать эффективнее и быстрее развиваться

Что необходимо учитывать родителям, разговаривая о кибермобинге с детьми “цифрового поколения”?

В этом году в модернизацию сети и услуг в регионах BITE инвестировала 8 миллионов евро

BITE и “Huawei” укрепляет сотрудничество

BITE в новом хоккейном сезоне продолжает сотрудничество с LHF

Как составить привлекательное CV и написать мотивационное письмо?

Четыре вещи, которые нужно знать о "гейминге"

Эксперты: сложно представить эффективный бизнес использования продуманных технологических решений

Смартфоны и кибер-безопасность: популярные мифы и факты

BITE начинает внедрять в Латвии сеть Интернета вещей

BITE становится первым оператором мобильной связи в Латвии, предлагающим бизнес-решения “Apple”

Пять мобильных гаджетов, способных облегчить жизнь любому автомобилисту

Взгляд молодых профессионалов на карьеру в Латвии – мифы и факты

Опрос: Четвёртая часть населения Латвии не считает соседние страны заграницей

Опрос: Каждый пятый житель Латвии путешествует без страховки

Что делает "iPhone" культовым товаром?

Пять мобильных игр для улучшения продуктивности работы

Инвестировав 100 000 EUR, BITE открыла в Даугавпилсе первый региональный "Парк новых технологий BITE"

Kак позаботиться о безопасности детей во время массовых мероприятий

Всё чаще вместо домашнего интернета люди выбирают мощное мобильное подключение

Подготовь смартфон к путешествию и отдыхай без забот

Аксессуары для смартфонов, которые пригодятся для ярких летних мгновений

Опрос: в Латвии родителей детей больше всего беспокоят угрозы от незнакомцев

Четыре креативных бренда Латвии, которые имеет смысл поддержать

Каждый третий следит за происходящим на чемпионате с мобильного устройства

Киберпреступления беспокоят предпринимателей больше чем вандализм и воровство

TOP 10 советов от опытных болельщиков Латвийского хоккея

BITE расширяет покрытия сети в Латвийских регионах – открыты семь новых базовых станций 4G

Третья часть фанатов Латвийского хоккея считает, что главное не победа, а участие

BITE планирует вложить в развитие инфраструктуры сети около 10 миллионов евро

Болельщики Латвийского хоккея: Чемпионат мира по хоккею – это традиция которая объединяет

BITE продолжает укреплять качество и ёмкость сети

''BITE Latvija'' приобрела ''Stream Networks'' и ''LATNET Serviss''

BITE начинает предлагать новую услугу: Умное видеонаблюдение для дома и бизнеса

Использование мобильной связи в роуминге в Европе продолжает расти

Возрастает роль мобильных приложений в бизнесе

Мобильные приложения, которые помогут осуществить самые популярные планы на новый год

BITE активно расширяет покрытие интернета 4G

На призыв порадовать работающих в праздники откликнулось несколько тысяч жителей Латвии

Более 50% жителей Латвии поздравляют своих близких с Рождеством, используя мобильный телефон

Мобильные приложения, которые сделают ожидание Рождественских праздников более увлекательным

Сеть BITE будет использоваться для обеспечения услуг интернета в полётах над странами Балтии

Опрос: в праздничные выходные дни будет работать каждый десятый

Пять смарт-устройств, которые порадуют ценителей в Рождественские праздники

Эксперты дают рекомендации, как распознавать фальшивые приложения и как безопасно совершать покупки

«Stream Networks» и его дочерняя компания «LATNET Serviss» присоединятся к «BITE Group»

В области безопасности данных в мобильных устройствах у населения очень слабые знания

Жителям предлагается проверить свои знания в области кибербезопасности

BITE начинает предлагать инновационный продукт для удобной и надёжной связи между родителями и детьми