Nesaimnieciska domāšana ir viens no iemesliem finansējuma problēmām pašvaldībās

Kāds sakars finansējuma problēmām pašvaldībās ar telekomunikāciju iepirkumiem? No vienas puses, plaši apspriestie finansiālie izaicinājumi Latvijas pašvaldībās ir saistīti ar ierobežotiem resursiem un pamatotu izmaksu pieaugumu dažādās pozīcijās, no otras puses - mēs nevaram ignorēt jau ilgstošu atsevišķu pašvaldību nesaimniecisko pieeju mobilo sakaru pakalpojumu iepirkumos, lieki šķērdējot valsts un iedzīvotāju naudu. Citiem vārdiem sakot, ir pašvaldības, kas, nesaimnieciski organizētu un konkurenci ierobežojošu iepirkumu rezultātā jau gadiem pārmaksā par mobilo sakaru pakalpojumiem. 

Mobilo sakaru pakalpojumi ir pamatvajadzība, lai pašvaldības varētu pilnvērtīgi un efektīvi pildīt savas funkcijas. Latvijā ir trīs mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēji, kas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas veiktajiem pakalpojumu – zvanu, SMS saziņu un mobilā interneta – kvalitātes mērījumiem – var nodrošināt tos augstā kvalitātē. Tā ir būtiska priekšrocība valsts sektoram, jo konkurence veicina arī izdevīgākas cenas. Šajā ziņā jāuzsver, ka publisko iepirkumu procedūru mērķis ir nodrošināt, ka pašvaldības izvēlas izdevīgāko un labāko piedāvājumu mobilo sakaru pakalpojumu jomā. Tomēr, kāpēc pašvaldības apzināti izvēlas pārmaksāt?

Sistemātiskas problēmas telekomunikāciju iepirkumos
Pašvaldību telekomunikāciju pakalpojumu iepirkumos vērojamas sistemātiskas problēmas, iespējams, atbalstot un veicinot favorītismu, kas rada nepamatotas priekšrocības konkrētam pasūtītāja izraudzītam pretendentam. Piemēram, lai samazinātu dalībnieku skaitu iepirkumā, tiek izvirzītas tādas pamatprasības dalībai kā nodrošināt iespēju izmantot t.s. Multi-SIM funkcionalitāti viesabonēšanā, un kādas specifiskas funkcionalitātes, kas pēc būtības nav būtisks un nepieciešamais sakaru pakalpojums, bet ko visi pretendenti nevar izpildīt. Lai nodrošinātu iepriekš izraudzīta pretendenta uzvaru iepirkumā,  kā populārākie vērtēšanas kritēriji, kam tiek piešķirts nepamatoti liels punktu skaits, tiek izmantoti – lielākais bāzes staciju vai klientu apkalpošanas centru skaits vai novecojušie Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas veiktie pakalpojumu kvalitātes mērījumu rezultāti. 

Dažu pēdējo gadu pašvaldību izsludināto mobilo sakaru pakalpojumu iepirkumu rezultātos vērojam, ka pašvaldības bieži vien prioritizē konkrētu operatoru, kas piedāvā augstāku cenu, neskatoties uz iespēju saņemt tādas pašas kvalitātes pakalpojumus no citiem pakalpojumu sniedzējiem, tikai par zemākām cenām. Tā rezultātā pašvaldības pārmaksā par mobilo sakaru pakalpojumiem, radot sev papildu finansiālo slogu un nelietderīgi tērējot nodokļu maksātāju naudu.

Nesamērīgi dārgi un finansiāli neizdevīgi iepirkumi: pašvaldību piemēri
Spilgts piemērs ir Ropažu novada pašvaldības 2022. gada iepirkums par mobilo sakaru pamatpakalpojumu nodrošināšanu, kur tika izvēlēts teju 10 reizes dārgāks piedāvājums, salīdzinot ar citu pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem. Piemēram, “Bite Latvija” par pieslēgumu piedāvāja 2,21 eiro, savukārt uzvarēja operators, kurš par pieslēgumu piedāvāja 20,90 eiro. Ja visi iesniegtie piedāvājumi atbilst pamatprasībām un nodrošina vienādas kvalitātes pakalpojumu, bet visaugstāko novērtējumu iegūst piedāvājums, kas ir 10 reizes dārgāks, tad jautājums – vai šāda pieeja tiešam nodrošina iespēju saņemt izdevīgu piedāvājumu? Un kur paliek atbildība par racionālu, pamatotu nodokļu maksātāju naudas izlietojumu?

Līdzīgi piemēri ir arī 2023. gadā: Augšdaugavas novada pašvaldības un Jēkabpils novada pašvaldības iepirkumos, kur, neraugoties uz lētākām līdzvērtīgas kvalitātes pakalpojumu alternatīvām, uzvarēja dārgākie piedāvājumi. Cits piemērs ir 2023. gada sākumā noslēdzies Ādažu novada pašvaldības atklāts konkurss par mobilo sakaru nodrošināšanu, kur bāzes staciju skaita kritērija ietveršana novērtējumā padarīja “Bite Latvija”  dalību par bezjēdzīgu. Iepirkumā piedalījās viens pretendents, kas uzvarēja ar salīdzinoši dārgu piedāvājumu 17,95 eiro. 

Arī 2024. gadā turpinām saskarties ar nesamērīgu pamatprasību dalībai iepirkumos – nodrošināt Multi-SIM viesabonēšanā vairākiem simtiem pieslēgumu, kādēļ nevarējām piedalīties tajos, piedāvājot zemākas cenas. Rodas jautājums, vai pasūtītāji, definējot šādu pamatprasību, tiešam uzskata par būtisku nodrošināt, lai vairākiem simtiem to darbinieku ārvalstu braucienos būtu pieejama papildus ērtība – izmantot mobilos sakarus ar viedpulksteņu starpniecību? Vai tiešam pasūtītāju atbildīgās amatpersonas uzskata, ka šī iespēja ir nepieciešama, lai pasūtītāja darbinieki varētu pildīt savus darba uzdevumus komandējumos? Kad nodrošinām Multi-SIM funkcionalitāti pasūtītājiem, redzam, ka šāda funkcionalitāte praktiski netiek izmantota. Vai tiešam pasūtītāji neredz šīs prasības nesamērīgumu?

Konkurences ilūzija iepirkumos
Tāpat, vai ir pieņemami, ka vairākos iepirkumos piedalījies tikai viens pretendents, un tas arī uzvarējis? Piemēram, Ādažu novada pašvaldības 2023. gadā, Jūrmalas valsts pilsētas un Siguldas novada pašvaldības pērn sludinātajos iepirkumos piedalījies tikai viens pretendents, ar kuru arī noslēgti līgumi par mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšanu. Kā pašvaldība vispār šādos gadījumos spēj izvērtēt saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu? Jo noslēgtie līgumi, kur par vienu pieslēgumu tiek maksāti attiecīgi 17,95 eiro, 12 eiro un 22,50 eiro, ir, nevairīšos teikt, dārgi pakalpojumi.

Nevaru nepieminēt arī šī gada Siguldas novada pašvaldības iepirkumu kā piemēru tam, kā nesaimnieciski domājoša pašvaldība var izveidot finanšu piedāvājumu tā, lai uzvarētu ievērojami dārgāks piedāvājums. Pamatprasības šajā iepirkumā bija pamatā samērīgas, taču finanšu piedāvājuma sadalīšana vairākās apakšpozīcijās radīja iespēju piedāvājumam par 24 eiro uzvarēt piedāvājumu par  7,70 eiro. 

Ja pašvaldība vēlas saņemt izdevīgāko piedāvājumu, ir būtiski veicināt konkurenci iepirkuma procesā, panākot, ka piedāvājumus iesniedz vairāki tirgus spēlētāji. Tiklīdz iepirkumos ir iespēja piedalīties vairākiem pretendentiem, notiek cīņa par cenu, taču, ja atlases vai vērtēšanas kritēriji ir formulēti tā, lai varētu startēt un uzvarēt tikai viens konkrēts pretendents, cena pakalpojumam ir daudzkārt lielāka. Tas rada tiešu ietekmi uz pašvaldības budžetu, kas ir kritiski, ņemot vērā finanšu izaicinājumus pašvaldībās.

Paraudzīsimies uz vēl vienu gadījumu, proti, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas šī gada iepirkumu par mobilo sakaru pakalpojumiem, kur “Bite Latvija” būtu startējusi, ja nebūtu kvalifikācijas prasības, kas ierobežo konkurenci, piemēram, prasība nodrošināt Multi-SIM / e-SIM Eiropas Ekonomiskajā zonā jeb Eiropā ārpus Baltijas valstīm pakalpojumu un tā pieejamības nodrošināšanu gan pretendenta tīklā mūsu valstī, gan viesabonēšanā, ko realitātē atbilstoši publiski pieejamai informācijai nodrošina tikai viens mobilo sakaru operators Latvijā. Iepirkuma rezultātā līgums tika noslēgts ar operatoru, kurš piedāvā 11,50 eiro par pieslēgumu, taču, piemēram,  “Bite Latvija”  piedāvājums būtu bijis starp 3 un 3,5 eiro par pieslēgumu. Šis ir piemērs, kā kvalifikācijas prasības var ierobežot konkurenci un rezultēties augstākās izmaksās pasūtītājam. 

Iepirkumu kritēriju izstrādes nozīme
Pašvaldībām un citām iestādēm, kas iepērk mobilo sakaru pakalpojumus, jāpievērš uzmanība iepirkuma prasību, atlases un vērtēšanas kritēriju izstrādei, lai nodrošinātu efektivitāti un godīgu konkurenci. Ir jāvērtē, vai visas noteiktās pamatprasības ir objektīvi pamatotas un atbilst iestādes vajadzībām. Turklāt jāapsver, kādus punktus piešķirt par kritērijiem, kuri paredz sniegt publiski pieejamu informāciju.

Jāuzsver, ka Satiksmes ministrija ir izstrādājusi publisko iepirkumu vadlīnijās mobilo un fiksēto sakaru iepirkumiem, kur skaidroti prasību pretendentiem noteikšanas pamatprincipi, kā arī mobilo un fiksēto sakaru tīkla pakalpojumu pieejamības vērtēšana. Tiesa, lai arī iestāžu vidū ir pozitīvi piemēri, ir virkne pašvaldību, kas tās neievēro, jo vadlīnijas nav obligātas. Arī Konkurences padome ir publiski aicinājusi mobilo sakaru pakalpojumu iepirkumu atlases un vērtēšanas kritērijos neiekļaut, piemēram, bāzes staciju skaitu, apliecinot, ka tas ierobežo konkurenci, un norādot, ka iepirkumi jāveido tā, lai tie atbilstu godīgas konkurences un vienlīdzīgas attieksmes principiem. 

Vairāku gadu griezumā novērojam, ka veidi, kā nodrošināt priekšrocības konkrētam piegādātājam, mainās un attīstās, kas nozīmē, ka sistēma ir jāmaina saknē, nevis jācīnās pret atsevišķām nejēdzībām.

E-katalogs kā racionāls risinājums finanšu resursu optimizēšanai iepirkumos  
Nevar noliegt, ka ir jāmeklē  risinājumi, kā uzlabot konkurenci tirgū. Šajā ziņā e-kataloga izveide, piedāvājot valsts sektoram iespēju iepirkumos izvēlēties un iegādāties standartizētus mobilo sakaru pakalpojumus, piemēram, balss, SMS un mobilos datus, ir viens no racionāliem risinājumiem. Tas atvieglotu iepirkumu procedūru, nodrošinot vienkāršotu un standartizētu pamatpakalpojumu iegādi, kā arī veicinātu sabiedrības uzticību valsts pārvaldei, nodrošinot optimālu resursu izmantošanu un efektīvāku publisko līdzekļu pārvaldību. Mobilo sakaru pakalpojumu iepirkumu sistēma, izmantojot e-katalogu, veiksmīgi darbojas citās valstīs, piemēram, Lietuvā, kur svarīgākas pamatprasības ir  standartizētas un vienotas, un kā atklāj 2023. –  2024. gadā veiktais KPMG pētījums, tas ļauj pasūtītājiem efektīvāk izmantot iespējas iegūt saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

 

Samsung Galaxy jaunumu akcija ir noslēgusies!

"Bite Latvija" Rēzeknē un Jelgavā atvērs birojus ar 280 darbavietām

"Bite Latvija" klientiem jūnijā bloķējis vairāk nekā 10 000 krāpniecisku zvanu

Satversmes tiesa atzinusi, ka šī brīža regulējums ierobežo godīgu konkurenci un neatbilst Satversmei

Nesaimnieciska domāšana ir viens no iemesliem finansējuma problēmām pašvaldībās

Bites Jāņu laimes rata akcija ir noslēgusies!

Trīs padomi, kā pasargāt savu viedierīci vasarā

Atklātas Latvijā pirmās Treneru un Parasportistu akadēmijas

Rīgā un reģionos pielāgoti jau 10 veikali cilvēkiem ar invaliditātēm

„Bite grupa” ir noslēgusi Baltijas vēsturē lielāko obligāciju emisiju teju 1 miljarda eiro apmērā

"Bite Latvija" automātiski bloķēs telefonkrāpnieku zvanus

„Bite grupa“ paziņo par 920 miljonu eiro prioritāro nodrošināto obligāciju piedāvājumu

Bites Pavasara laimes rata akcija ir noslēgusies!

Aptauja: 63 % iedzīvotāju uzskata, ka veikali nav pielāgoti cilvēkiem ar invaliditātēm

Aptauja: 88% iedzīvotāju ir svarīgs ārstniecības iestādes atgādinājums par plānotu vizīti

Endija Kaševska: turpmākajos gados pieaugs individualizētie un unikālie darbinieku labumu grozi

“Bite Latvija” šī gada pirmajā ceturksnī investējis 2,3 miljonus eiro tīkla modernizācijā Rīgā

“Bite” atklāj pirmo klientu apkalpošanas centru, kas piekļūstams cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

“Bite Latvija” vēršas Konkurences padomē par kārtējo ārvalstu investoru diskriminēšanu publiskajos iepirkumos

Aptauja: 48% iedzīvotāju bažījas par savu datu drošību uzņēmumu mājaslapās un interneta veikalos

“Bite Latvija” un ASV vēstnieks Latvijā pārrunā 5G attīstību un šķēršļus ārvalstu investoru ieguldījumiem

Šogad “Bite” 5G bāzes staciju skaits sasniegs 550

Jauni kiberdrošības regulējumi uzņēmumiem no 2024. gada oktobra

“Bite Latvija” šogad darbiniekos investēs 2,7 miljonus eiro

Bites Go3 saderības spēle ir noslēgusies!

“Bite Latvija” investē 5 miljonus eiro tīkla drošībā un efektivitātē

Apvienojoties ar “Baltcom”, “Bite Latvija” kļūs par daudzveidīgāko pakalpojumu sniedzēju nozarē

Satversmes tiesas lēmums “Bite Latvija” ļaus turpināt cīņu pret administratīvo slogu un konkurences kropļošanu

Līdz gada beigām “Bite” 5G tīkls būs pieejams 75% Latvijas iedzīvotāju

Bites janvāra laimes rata akcija ir noslēgusies!

Samsung The Freestyle Gen2 izlozes uzvarētājs ir noskaidrots

“Bite Latvija” un “TV3 Group Latvija” kļūst par Latvijas Paralimpiskās komitejas ģenerālajiem partneriem

Aptauja: 28% vecāku novēro, ka bērnus vēlu vakaros “WhatsApp” traucē vienaudži

Melnās Piektdienas spēle ir noslēgusies!

Aptauja: 98% Latvijas iedzīvotāju naudas grūtību gadījumā nebūtu gatavi atteikties no telekomunikāciju pakalpojumiem

Endija Kaševska: Realitāte darba tirgū - amatu pielāgošana darbinieku prasmēm

Aptauja: 29% iedzīvotāju trūkst zināšanu par datu aizsardzību mobilajās ierīcēs

“Bite”: mēneša laikā iedzīvotāju ierīcēs novērsti vairāk nekā 14,5 miljoni drošības risku

Aptauja: 46% vecāku satrauc mākslīgā intelekta rīku izmantošana mācību procesā

Bites Laimes rata akcija ir noslēgusies!

Noslēgusies lielā Go3 filmu atmiņas spēle un ir noskaidrots laimīgais uzvarētājs

Endija Kaševska: Tiešā vadītāja faktors darbinieku apmierinātībā

Pētījums: 33% uzņēmumu attīstībai svarīgi tehnoloģiskie risinājumi; mazie uzņēmumi adaptējas lēni

Noslēgusies akcija “5G viktorīna” un ir noskaidroti pieci laimīgie uzvarētāji

Saldū uzstādīta “Bite” 1000. bāzes stacija; tā darbojas 5G režīmā

Ar kādiem 5 riskiem IKT sistēmas visbiežāk saskaras vasarā? Skaidro eksperts

“Bite”: Mobilo datu patēriņš ārzemēs visvairāk audzis Vācijā, Polijā, Lielbritānijā un Turcijā

“Bite Latvija”: LVRTC neņem vērā IUB lēmumu un turpina apturēto iepirkumu

“Bite” ieslēdz 172 5G bāzes stacijas visā Latvijā; tīklā šogad investēs 17 milj. eiro

“Bite Latvija”: IUB aizliedzot turpināt LVRTC iepirkumu, ceram uz konkurences atjaunošanos

Aptauja: 46% vecāku norāda, ka viņu bērns nezina nevienas uzticības personas telefona numuru no galvas

Strauji augot biznesam, reorganizē “Bite Grupu”, sadalot atsevišķos telekomunikāciju un mediju holdinga uzņēmumos

Investējot teju 1 miljonu eiro, “Bite Grupa” sāk piedāvāt jaunu kiberdrošības pakalpojumu

"Bite Latvija" iesniedz sūdzību EK par sistemātisku ES tiesību normu pārkāpšanu publisko iepirkumu jomā Latvijā

Завершилась акция Колеса фортуны и выяснен счастливый обладатель приза

Aptauja: 55% iedzīvotāju nav pārbaudījuši sava Wi-Fi rūtera vecumu

Aptauja: 45% Latvijas iedzīvotāju ir svarīgi, lai mobilā ierīce atbalsta 5G

Noslēgusies Go3 Filmu atmiņas spēle un ir noskaidrots laimīgais balvas ieguvējs

"Bite Latvija": Publisko iepirkumu jomā vērojama tiesas spriedumu ignorēšana

Aptauja: 31% strādājošo savu vecāku pienākumu dēļ ir pieredzējuši darba devēja neapmierinātību

Завершилась акция, в которой один из клиентов Bite получил телевизор

Noskaidrots veiksminieks, kurš Bites akcijā ticis pie televizora

Tendence: uzņēmēji novērtē mūsdienu tehnoloģiju priekšrocības, tomēr izmanto tās nelabprāt

“Bite Latvija” atzīta par vienu no iedvesmojošākajām darbavietām Eiropā

Завершилась Пасхальная игра и выяснен счастливый обладатель приза

Завершился розыгрыш Samsung и выяснены счастливые победители

Завершилась большая весенняя викторина Go3 и выяснен счастливый победитель

«Bite» планирует инвестировать в развитие сети 5G 70 миллионов евро

Разыграны счастливые получатели телевизоров LG

Опрос: 62% родителей чувствуют, что из-за пандемии они не справляются с большой нагрузкой

Опрос: 77% родителей обеспокоены неопределённостью в дальнейшем учебном процессе

Список победителей акции Bite «Посетители салонов Bite любят подарки»

Опрос: 71% родителей считают, что в этом году начало нового учебного года будет отличаться от прежних лет

Определены победители 4-го розыгрыша акции для клиентов Bite!

Диана Шмите: Малые и средние предприятия сильны настолько, насколько сильны их ИКТ-решения

Определены победители 3-го розыгрыша акции для клиентов Bite!

Определены победители 2-го розыгрыша акции для клиентов Bite!

Определены победители 1-го розыгрыша акции для клиентов Bite!

Каспарс Булс: Почему компании должны целенаправленно внедрять ИКТ-решения

Определены победители клиентской акции Bite!

BITE открывает в центре Риги самое большое на сегодняшний день количество базовых станций 5G

Каспарс Булс: Для рестарта экономики будет важна инфраструктура 5G

Как революционное цифровое поколение изменило нашу повседневную жизнь?

Опрос: Родители считают, что кибермоббинг – это следствие вседозволенности в интернет-среде

За 15 лет компания BITE стала самым быстрорастущим оператором мобильной связи в Латвии

Об акции ManaBite “Делай удобнее и выиграй”

BITE: на сегодняшний день потребление мобильных данных сохраняется

«BITE One IT» начинает предлагать виртуальные частные серверы

Что родители должны рассказать своим детям о безопасности при использовании TikTok?

После кризиса необходимо найти золотую середину между работой в офисе и удалённо

В прошлом году оборот BITE вырос на 6,2%

#Newnormal – модель работы завтрашних победителей

BITE: во время чрезвычайной ситуации самый просматриваемый контент

В связи с чрезвычайной ситуацией в стране, с 16 марта все салоны BITE будут закрыты

Развивая концепцию OneIT, BITE начинает предлагать фиксированную телефонную связь

78% жителей Латвии откладывают установку обновлений ОС своих мобильных устройств

67% сотрудников повредили выданные работодателями мобильные устройства, уронив их

В этом году BITE укрепит свою сеть в крупных городах и регионах Латвии, инвестируя 10% от своего оборота

В этом году BITE увеличила мощность сети в регионах на 83%

Опрос: в Латвии 56% родителей не осознают серьезности последствий кибермоббинга

Предприниматели еще полностью не осознают, какую роль в обслуживании клиентов играют ИКТ-решения

Объём мобильных данных, используемых жителями Латвии в ЕЭЗ, увеличился в сто раз

В этом году технологией 4G+ более будет оснащено 40% сети BITE

Инвестировав 100 000 евро, BITE разработала мобильное приложение «ManaBite»

С целью содействия развитию в Латвии и Литве 5G «BITE Grоup» и «Tele2» разделят сетевую инфраструктуру

Латвийские хоккейные фанаты отличаются преданностью в своей команде и громким голосом

Практические советы о том, как выбрать электроскутер и безопасно на нём передвигаться

Более половины жителей Латвии на чемпионате мира по хоккею болеют за Латвийскую сборную

BITE завершила проект по дигитализации центров обслуживания клиентов

Hаиболее активно мобильный интернет в телефонах используют жители Курземе

Завершён процесс реорганизации компании “Latnet”

Практические советы экспертoв, kак говорить с детьми о кибермоббинге

В этом году BITE увеличит мощность сети на 53%

Самые опасные вредоносные программы для пользователей мобильных устройств

Как родители могут разумно присматривать за действиями своих детей в интернете?

BITE удваивает онлайн-продажи

В прошлом году BITE инвестировала 100 000 евро в развитие профессионализма своих работников

Десять признаков, которые могут указывать на то, что ребенок страдает от кибермоббинга

Эксперт: Может ли встроенная память смартфона изменить мир?

BITE: 45% объёма интернета расходуется на крупнейшие социальные сети – «Youtube» un «Facebook»

Как придать отношениям дополнительную романтику, используя современные технологии?

Как цифровые технологии помогают повысить эффективность бизнеса

Тенденция: самые востребованные цвета мобильных телефонов - чёрный, синий и золотой

Эксперты: взрослые часто допускают в интернете те же ошибки, что и дети

Технологии для ограничeния использования смартфона во время вождения автомобиля

Новая тенденция - дорогие смартфоны жёстко конкурируют с более дешевыми устройствами

Kак продлить жизнь аккумулятора мобильного телефона в холодную погоду?

Во время праздников расход мобильных данных удвaивaется

Что характерно для традиции Латвийских жителей говорить «Спасибо!»?

Как лучше всего запечатлевать самые красивые моменты праздника с помощью смартфона?

Приключения тех, кто работает в праздники

Эксперты: Сотрудники становятся все более ценными

Опрос: Особое "Спасибо!" за работу в праздники заслужили медики

Как позаботиться о безопасности технологических Новогодних подарков?

Слияние компаний "Stream Networks" и "LATNET Serviss"

Эксперт: Технология 5G даст бизнесам возможность стать эффективнее и быстрее развиваться

Что необходимо учитывать родителям, разговаривая о кибермобинге с детьми “цифрового поколения”?

В этом году в модернизацию сети и услуг в регионах BITE инвестировала 8 миллионов евро

BITE и “Huawei” укрепляет сотрудничество

BITE в новом хоккейном сезоне продолжает сотрудничество с LHF

Как составить привлекательное CV и написать мотивационное письмо?

Четыре вещи, которые нужно знать о "гейминге"

Эксперты: сложно представить эффективный бизнес использования продуманных технологических решений

Смартфоны и кибер-безопасность: популярные мифы и факты

BITE начинает внедрять в Латвии сеть Интернета вещей

BITE становится первым оператором мобильной связи в Латвии, предлагающим бизнес-решения “Apple”

Пять мобильных гаджетов, способных облегчить жизнь любому автомобилисту

Взгляд молодых профессионалов на карьеру в Латвии – мифы и факты

Опрос: Четвёртая часть населения Латвии не считает соседние страны заграницей

Опрос: Каждый пятый житель Латвии путешествует без страховки

Что делает "iPhone" культовым товаром?

Пять мобильных игр для улучшения продуктивности работы

Инвестировав 100 000 EUR, BITE открыла в Даугавпилсе первый региональный "Парк новых технологий BITE"

Kак позаботиться о безопасности детей во время массовых мероприятий

Всё чаще вместо домашнего интернета люди выбирают мощное мобильное подключение

Подготовь смартфон к путешествию и отдыхай без забот

Аксессуары для смартфонов, которые пригодятся для ярких летних мгновений

Опрос: в Латвии родителей детей больше всего беспокоят угрозы от незнакомцев

Четыре креативных бренда Латвии, которые имеет смысл поддержать

Каждый третий следит за происходящим на чемпионате с мобильного устройства

Киберпреступления беспокоят предпринимателей больше чем вандализм и воровство

TOP 10 советов от опытных болельщиков Латвийского хоккея

BITE расширяет покрытия сети в Латвийских регионах – открыты семь новых базовых станций 4G

Третья часть фанатов Латвийского хоккея считает, что главное не победа, а участие

BITE планирует вложить в развитие инфраструктуры сети около 10 миллионов евро

Болельщики Латвийского хоккея: Чемпионат мира по хоккею – это традиция которая объединяет

BITE продолжает укреплять качество и ёмкость сети

''BITE Latvija'' приобрела ''Stream Networks'' и ''LATNET Serviss''

BITE начинает предлагать новую услугу: Умное видеонаблюдение для дома и бизнеса

Использование мобильной связи в роуминге в Европе продолжает расти

Возрастает роль мобильных приложений в бизнесе

Мобильные приложения, которые помогут осуществить самые популярные планы на новый год

BITE активно расширяет покрытие интернета 4G

На призыв порадовать работающих в праздники откликнулось несколько тысяч жителей Латвии

Более 50% жителей Латвии поздравляют своих близких с Рождеством, используя мобильный телефон

Мобильные приложения, которые сделают ожидание Рождественских праздников более увлекательным

Сеть BITE будет использоваться для обеспечения услуг интернета в полётах над странами Балтии

Опрос: в праздничные выходные дни будет работать каждый десятый

Пять смарт-устройств, которые порадуют ценителей в Рождественские праздники

Эксперты дают рекомендации, как распознавать фальшивые приложения и как безопасно совершать покупки

«Stream Networks» и его дочерняя компания «LATNET Serviss» присоединятся к «BITE Group»

В области безопасности данных в мобильных устройствах у населения очень слабые знания

Жителям предлагается проверить свои знания в области кибербезопасности

BITE начинает предлагать инновационный продукт для удобной и надёжной связи между родителями и детьми