Balansu uzņēmumā var ieviest tikai tad, ja vadība ir šīs idejas vēstneši

bite.lv | Bite
Cieņas, līdztiesības dažādos aspektos, taisnīga atalgojuma un vienlīdzīga papildu labumu pieejamība visiem darbiniekiem jeb, citiem vārdiem sakot, balansu uzņēmumā var ieviest tikai tad, ja organizācijas augstākā vadība kļūst par šīs idejas vēstnešiem. Turklāt ne tikai vārdos, bet arī reāli savā rīcībā. Tiesa, uzņēmumi Latvijā ir vēl tikai ceļā uz šo mērķu sasniegšanu, taču jau šobrīd ir būtiski ņemt vērā, ka jaunā darbinieku paaudze vairs nevēlas strādāt vidē, kur neciena un neatzīst individualitātes unikalitāti.

Balanss darba vidē aptver vairākas būtiskas darbinieku vajadzības. Pirmkārt, tā ir darbinieku vajadzība pēc cieņas. Iekļaujot darba vidē dažādu vecumu, dzimumu, nacionalitātes, seksuālās orientācijas, reliģiskās pārliecības, prasmju, fizisko spēju un uzskatu cilvēkus, darba devējs demonstrē cieņu pret viņu individualitāti. 

Tomēr tikai fakts, ka organizācijā strādā dažādu rasu, dzimumu, seksuālo orientāciju cilvēki, invalīdi, pensionāri, dažādu reliģiju pārstāvji un māmiņas ar maziem bērniem, kā arī citādi atšķirīgi cilvēki, vēl nenozīmē, ka uzņēmums ievēro balansu darba vidē. 

Nākamais solis ir attīstīt darbinieku vidū iekļaujošu attieksmi. Iedomājaties, ka rīt savā kabinetā iepazīsiet un turpmāk kopā strādāsiet ar indiešu vai ķīniešu izcelsmes kolēģi. Tā pavisam reāli. Domāju, ka daļai no mums paietu labs laiks, lai adaptētos un sarunā ar kādu citu, pieminot šo jauno kolēģi, nelietotu “tas indietis”, bet gan viņa vārdu.

Es ilgstoši sadarbojos “koučinga” jomā ar starptautisku IT uzņēmumu, kas veicina iekļaujošu kultūru. Varu vērot, cik tas ir sarežģīti. Bieži vien uz manām sesijām nāk arī citu rasu un valstu darbinieki. Viņu galvenais jautājums ir: kā man iegūt vietējos draugus? Viņš jūtas vientuļš svešā valstī, bet kolēģi ir izvairīgi un nevēlas veidot ar šo cilvēku attiecības ārpus darba. Šī uzņēmuma darbinieku vidū ir gan invalīdi, gan seksuālo minoritāšu pārstāvji. Kompānija arī cīnās, lai piesaistītu savā industrijā strādāt vairāk sieviešu. Tas ir īsts izaicinājums, jo sievietes izvēlas studēt IT krietni retāk nekā vīrieši.

Savā ikdienā bieži vien novēroju arī diskrimināciju pēc vecuma – ja darba devējam ir jāizvēlas starp vairākiem līdzvērtīgiem kandidātiem, atteikumus visbiežāk saņems tie, kuru vecums tuvojas vai pārsniedz 50 gadus. Tāpat Latvijas iedzīvotāji vairumā gadījumu vēl joprojām ir gana neiecietīgi pret citas rases un seksuālās orientācijas cilvēkiem. 

Domāju, ka jaunajai paaudzei ir vieglāk pieņemt cilvēku daudzveidību, turpretim vecāka gadu gājuma cilvēki varētu būt konservatīvāki. To var saprast. Viņi ir uzauguši diezgan homogēnā jeb vienveidīgā sabiedrībā, kura bija slēgta apkārtējās pasaules izzināšanai, kur invalīdi uz ielām parādījās reti un seksuālā orientācija bija tabu tēma. Līdz ar to viņiem nav pieredzes atšķirīgā pieņemšanā.

Atgriežoties pie darbinieku vajadzībām, otrkārt, tas ir taisnīgums. Cilvēki ir ļoti jūtīgi, ja šī vajadzība ir apdraudēta. Proti, pat mazākas atšķirības atalgojuma apjomā viena līmeņa kolēģu vidū un pieejamo papildus labumu piedāvājumā starp pamatlīmeņa un vadības līmeņa darbiniekiem, demonstrē, ka uzņēmumā netiek ievēroti taisnīguma principi. Turpretim, to mainot, uzņēmums ievieš darbiniekos pārliecību, ka tiek novērtēts katra ieguldījums, ikviens ir vērtīgs un svarīgs, neraugoties uz to, kādu amatu cilvēks ieņem. Tā tiek novērtēti rezultāti, ieguldījums un attieksme, nevis statuss sociālajā hierarhijā. 

Tiesa, labklājīgās un iekļaujošās kultūras valstīs ienākumu atšķirība starp dažādiem sabiedrības slāņiem ir mazāka. Savukārt Latvijā ne katrs biznesa īpašnieks ir gatavs dalīties savā peļņā ar zemāka līmeņa darbiniekiem.

Kompānijas Latvijā, kuras ir veiksmīgi ieviesušas taisnīguma principus atalgojuma un pieejamo papildu labumu jomā, ļoti reprezentatīvi parāda konsultāciju uzņēmuma “Fontes” pētījums. Piemēram, šogad starp taisnīgākajiem atalgojuma maksātājiem ierindots arī mobilo sakaru operators BITE, kas arī publiski ir paudis, cik nozīmīgi ir nodrošināt visiem darbiniekiem vienlīdzīgu attieksmi un taisnīgu atalgojumu, neatkarīgi no viņa individuālajām atšķirībām. 

Pēc manām domām, Latvijā lielākoties balansa ievērošanā darba vidē panākumus gūst tieši starptautiskie uzņēmumi, jo tā ir viņu mātes uzņēmumu definēta prakse un ierasta ikdiena. Savukārt vietējie uzņēmumi to dara reti vai par to daudz nedomā, ja vien darbinieku trūkums nespiež apsvērt pensionāru vai citu nāciju pārstāvju piesaisti.

Jāuzsver, ka jebkura veida daudzveidība kolektīvā paplašina organizācijas domāšanas robežas, savukārt viendabīga kultūra apslāpē dabisko domāšanas daudzveidību. Proti, viendabīgs kolektīvs neapzināti (dažreiz arī apzināti) rada spiedienu būt atbilstošam vairākumam, tādam kādi ir pārējie.

Izdevuma “Harvard Business Review” publicētais pētījums rāda, ka tās komandas, kuras pārstāv lielāku kognitīvo spēju daudzveidību, atrisina problēmas ātrāk nekā tās komandas, kurās ir dalībnieki ar līdzīgām kognitīvajām spējām. Jāuzsver, ka uzņēmumi, kuri praktizē daudzveidības filozofiju sasniedz augstākus darbinieku iesaistes rādītājus, veiksmīgāk viņus notur, kā arī labāk izprot daudzveidīgu klientu vajadzības, kas ļauj sasniegt augstus biznesa rezultātus. 

Savukārt citi pētījumi par dzimumu līdztiesību demonstrē, ka tās vadības komandas, kurās ir ievērots dzimumu balanss, spēj pieņemt kvalitatīvākus lēmumus. Šie lēmumi ir atbilstošāki ētiskajām pamatnostādnēm, drīzāk orientēti uz ilgtermiņa nevis īstermiņa risinājumiem un efektīvāk pasargā uzņēmumu no dažādiem riskiem.

Papildus tam, šī brīža darbaspēka trūkuma apstākļos daudzveidībai atvērtie uzņēmumi paplašina savas iespējas piesaistīt darbiniekus un, izmantojot šo cilvēku valodu un kultūru zināšanas, paver iespējas paplašināt un attīstīt biznesu starptautiskā mērogā.

Lai veicinātu dažādu aspektu balansu organizācijas visos līmeņos, augstākajai vadībai ir jākļūst par šo ideju vēstnešiem. Turklāt ne tikai vārdos, bet arī darbos. Piemēram, izvēloties darbiniekus, kuri atšķiras un sniedz iekšējai uzņēmuma kultūrai citus domāšanas rakursus, dodot iespēju karjerai un attīstībai visiem vienādā mērā, pietuvinot savu atalgojumu un “labumu grozu” (darba auto, veselības apdrošināšanu, mācību iespējas u.c.) visu pārējo darbinieku standartam.

Otrs solis ir ieviest noteiktas uzņēmuma politikas attiecībā uz diskrimināciju un skaidrot tās darbiniekiem. Tāpat nepieciešams ikdienas procesos un lēmumu pieņemšanā turēties pie līdzvērtīgas pieejas visiem - gan personāla atlasē un apmācībā, gan karjeras izaugsmē un darba samaksā u.tml. Svarīgi arī runāt kompānijā par aizspriedumiem un apzināties tos, kā arī rīkot diskusijas, mācības un aktivitātes, kas palīdz skaidrot, izzināt un ieviest balansu dažādos aspektos.

Kopumā, domāju, ka Latvijā, līdz ar globalizāciju un uzņēmumu starptautiskās darbības palielināšanos, balansa ieviešanas un ievērošanas procesi darba vidē notiks dabiski – tie uzņēmumi, kuri vēl nav spējuši aptvert balansa nozīmi un ieviest to praksē līdz šim, būs vienkārši spiesti pārorientēties. Darbaspēka pieejamība samazinās, starptautiskā tirdzniecība aug. Būs jāpielāgojas. Galu galā arī jaunā paaudze vairs nevēlas strādāt vidē, kur neciena un neatzīst individualitātes unikalitāti.

Bites Pavasara laimes rata akcija ir noslēgusies!

Aptauja: 63 % iedzīvotāju uzskata, ka veikali nav pielāgoti cilvēkiem ar invaliditātēm

Aptauja: 88% iedzīvotāju ir svarīgs ārstniecības iestādes atgādinājums par plānotu vizīti

Endija Kaševska: turpmākajos gados pieaugs individualizētie un unikālie darbinieku labumu grozi

“Bite Latvija” šī gada pirmajā ceturksnī investējis 2,3 miljonus eiro tīkla modernizācijā Rīgā

“Bite” atklāj pirmo klientu apkalpošanas centru, kas piekļūstams cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

“Bite Latvija” vēršas Konkurences padomē par kārtējo ārvalstu investoru diskriminēšanu publiskajos iepirkumos

Aptauja: 48% iedzīvotāju bažījas par savu datu drošību uzņēmumu mājaslapās un interneta veikalos

“Bite Latvija” un ASV vēstnieks Latvijā pārrunā 5G attīstību un šķēršļus ārvalstu investoru ieguldījumiem

Šogad “Bite” 5G bāzes staciju skaits sasniegs 550

Jauni kiberdrošības regulējumi uzņēmumiem no 2024. gada oktobra

“Bite Latvija” šogad darbiniekos investēs 2,7 miljonus eiro

Bites Go3 saderības spēle ir noslēgusies!

“Bite Latvija” investē 5 miljonus eiro tīkla drošībā un efektivitātē

Apvienojoties ar “Baltcom”, “Bite Latvija” kļūs par daudzveidīgāko pakalpojumu sniedzēju nozarē

Satversmes tiesas lēmums “Bite Latvija” ļaus turpināt cīņu pret administratīvo slogu un konkurences kropļošanu

Līdz gada beigām “Bite” 5G tīkls būs pieejams 75% Latvijas iedzīvotāju

Bites janvāra laimes rata akcija ir noslēgusies!

Samsung The Freestyle Gen2 izlozes uzvarētājs ir noskaidrots

“Bite Latvija” un “TV3 Group Latvija” kļūst par Latvijas Paralimpiskās komitejas ģenerālajiem partneriem

Aptauja: 28% vecāku novēro, ka bērnus vēlu vakaros “WhatsApp” traucē vienaudži

Melnās Piektdienas spēle ir noslēgusies!

Aptauja: 98% Latvijas iedzīvotāju naudas grūtību gadījumā nebūtu gatavi atteikties no telekomunikāciju pakalpojumiem

Endija Kaševska: Realitāte darba tirgū - amatu pielāgošana darbinieku prasmēm

Aptauja: 29% iedzīvotāju trūkst zināšanu par datu aizsardzību mobilajās ierīcēs

“Bite”: mēneša laikā iedzīvotāju ierīcēs novērsti vairāk nekā 14,5 miljoni drošības risku

Aptauja: 46% vecāku satrauc mākslīgā intelekta rīku izmantošana mācību procesā

Bites Laimes rata akcija ir noslēgusies!

Noslēgusies lielā Go3 filmu atmiņas spēle un ir noskaidrots laimīgais uzvarētājs

Endija Kaševska: Tiešā vadītāja faktors darbinieku apmierinātībā

Pētījums: 33% uzņēmumu attīstībai svarīgi tehnoloģiskie risinājumi; mazie uzņēmumi adaptējas lēni

Noslēgusies akcija “5G viktorīna” un ir noskaidroti pieci laimīgie uzvarētāji

Saldū uzstādīta “Bite” 1000. bāzes stacija; tā darbojas 5G režīmā

Ar kādiem 5 riskiem IKT sistēmas visbiežāk saskaras vasarā? Skaidro eksperts

“Bite”: Mobilo datu patēriņš ārzemēs visvairāk audzis Vācijā, Polijā, Lielbritānijā un Turcijā

“Bite Latvija”: LVRTC neņem vērā IUB lēmumu un turpina apturēto iepirkumu

“Bite” ieslēdz 172 5G bāzes stacijas visā Latvijā; tīklā šogad investēs 17 milj. eiro

“Bite Latvija”: IUB aizliedzot turpināt LVRTC iepirkumu, ceram uz konkurences atjaunošanos

Aptauja: 46% vecāku norāda, ka viņu bērns nezina nevienas uzticības personas telefona numuru no galvas

Strauji augot biznesam, reorganizē “Bite Grupu”, sadalot atsevišķos telekomunikāciju un mediju holdinga uzņēmumos

Investējot teju 1 miljonu eiro, “Bite Grupa” sāk piedāvāt jaunu kiberdrošības pakalpojumu

"Bite Latvija" iesniedz sūdzību EK par sistemātisku ES tiesību normu pārkāpšanu publisko iepirkumu jomā Latvijā

Завершилась акция Колеса фортуны и выяснен счастливый обладатель приза

Aptauja: 55% iedzīvotāju nav pārbaudījuši sava Wi-Fi rūtera vecumu

Aptauja: 45% Latvijas iedzīvotāju ir svarīgi, lai mobilā ierīce atbalsta 5G

Noslēgusies Go3 Filmu atmiņas spēle un ir noskaidrots laimīgais balvas ieguvējs

"Bite Latvija": Publisko iepirkumu jomā vērojama tiesas spriedumu ignorēšana

Aptauja: 31% strādājošo savu vecāku pienākumu dēļ ir pieredzējuši darba devēja neapmierinātību

Завершилась акция, в которой один из клиентов Bite получил телевизор

Noskaidrots veiksminieks, kurš Bites akcijā ticis pie televizora

Tendence: uzņēmēji novērtē mūsdienu tehnoloģiju priekšrocības, tomēr izmanto tās nelabprāt

“Bite Latvija” atzīta par vienu no iedvesmojošākajām darbavietām Eiropā

Завершилась Пасхальная игра и выяснен счастливый обладатель приза

Завершился розыгрыш Samsung и выяснены счастливые победители

Завершилась большая весенняя викторина Go3 и выяснен счастливый победитель

«Bite» планирует инвестировать в развитие сети 5G 70 миллионов евро

Разыграны счастливые получатели телевизоров LG

Опрос: 62% родителей чувствуют, что из-за пандемии они не справляются с большой нагрузкой

Опрос: 77% родителей обеспокоены неопределённостью в дальнейшем учебном процессе

Список победителей акции Bite «Посетители салонов Bite любят подарки»

Опрос: 71% родителей считают, что в этом году начало нового учебного года будет отличаться от прежних лет

Определены победители 4-го розыгрыша акции для клиентов Bite!

Диана Шмите: Малые и средние предприятия сильны настолько, насколько сильны их ИКТ-решения

Определены победители 3-го розыгрыша акции для клиентов Bite!

Определены победители 2-го розыгрыша акции для клиентов Bite!

Определены победители 1-го розыгрыша акции для клиентов Bite!

Каспарс Булс: Почему компании должны целенаправленно внедрять ИКТ-решения

Определены победители клиентской акции Bite!

BITE открывает в центре Риги самое большое на сегодняшний день количество базовых станций 5G

Каспарс Булс: Для рестарта экономики будет важна инфраструктура 5G

Как революционное цифровое поколение изменило нашу повседневную жизнь?

Опрос: Родители считают, что кибермоббинг – это следствие вседозволенности в интернет-среде

За 15 лет компания BITE стала самым быстрорастущим оператором мобильной связи в Латвии

Об акции ManaBite “Делай удобнее и выиграй”

BITE: на сегодняшний день потребление мобильных данных сохраняется

«BITE One IT» начинает предлагать виртуальные частные серверы

Что родители должны рассказать своим детям о безопасности при использовании TikTok?

После кризиса необходимо найти золотую середину между работой в офисе и удалённо

В прошлом году оборот BITE вырос на 6,2%

#Newnormal – модель работы завтрашних победителей

BITE: во время чрезвычайной ситуации самый просматриваемый контент

В связи с чрезвычайной ситуацией в стране, с 16 марта все салоны BITE будут закрыты

Развивая концепцию OneIT, BITE начинает предлагать фиксированную телефонную связь

78% жителей Латвии откладывают установку обновлений ОС своих мобильных устройств

67% сотрудников повредили выданные работодателями мобильные устройства, уронив их

В этом году BITE укрепит свою сеть в крупных городах и регионах Латвии, инвестируя 10% от своего оборота

В этом году BITE увеличила мощность сети в регионах на 83%

Опрос: в Латвии 56% родителей не осознают серьезности последствий кибермоббинга

Предприниматели еще полностью не осознают, какую роль в обслуживании клиентов играют ИКТ-решения

Объём мобильных данных, используемых жителями Латвии в ЕЭЗ, увеличился в сто раз

В этом году технологией 4G+ более будет оснащено 40% сети BITE

Инвестировав 100 000 евро, BITE разработала мобильное приложение «ManaBite»

С целью содействия развитию в Латвии и Литве 5G «BITE Grоup» и «Tele2» разделят сетевую инфраструктуру

Латвийские хоккейные фанаты отличаются преданностью в своей команде и громким голосом

Практические советы о том, как выбрать электроскутер и безопасно на нём передвигаться

Более половины жителей Латвии на чемпионате мира по хоккею болеют за Латвийскую сборную

BITE завершила проект по дигитализации центров обслуживания клиентов

Hаиболее активно мобильный интернет в телефонах используют жители Курземе

Завершён процесс реорганизации компании “Latnet”

Практические советы экспертoв, kак говорить с детьми о кибермоббинге

В этом году BITE увеличит мощность сети на 53%

Самые опасные вредоносные программы для пользователей мобильных устройств

Как родители могут разумно присматривать за действиями своих детей в интернете?

BITE удваивает онлайн-продажи

В прошлом году BITE инвестировала 100 000 евро в развитие профессионализма своих работников

Десять признаков, которые могут указывать на то, что ребенок страдает от кибермоббинга

Эксперт: Может ли встроенная память смартфона изменить мир?

BITE: 45% объёма интернета расходуется на крупнейшие социальные сети – «Youtube» un «Facebook»

Как придать отношениям дополнительную романтику, используя современные технологии?

Как цифровые технологии помогают повысить эффективность бизнеса

Тенденция: самые востребованные цвета мобильных телефонов - чёрный, синий и золотой

Эксперты: взрослые часто допускают в интернете те же ошибки, что и дети

Технологии для ограничeния использования смартфона во время вождения автомобиля

Новая тенденция - дорогие смартфоны жёстко конкурируют с более дешевыми устройствами

Kак продлить жизнь аккумулятора мобильного телефона в холодную погоду?

Во время праздников расход мобильных данных удвaивaется

Что характерно для традиции Латвийских жителей говорить «Спасибо!»?

Как лучше всего запечатлевать самые красивые моменты праздника с помощью смартфона?

Приключения тех, кто работает в праздники

Эксперты: Сотрудники становятся все более ценными

Опрос: Особое "Спасибо!" за работу в праздники заслужили медики

Как позаботиться о безопасности технологических Новогодних подарков?

Слияние компаний "Stream Networks" и "LATNET Serviss"

Эксперт: Технология 5G даст бизнесам возможность стать эффективнее и быстрее развиваться

Что необходимо учитывать родителям, разговаривая о кибермобинге с детьми “цифрового поколения”?

В этом году в модернизацию сети и услуг в регионах BITE инвестировала 8 миллионов евро

BITE и “Huawei” укрепляет сотрудничество

BITE в новом хоккейном сезоне продолжает сотрудничество с LHF

Как составить привлекательное CV и написать мотивационное письмо?

Четыре вещи, которые нужно знать о "гейминге"

Эксперты: сложно представить эффективный бизнес использования продуманных технологических решений

Смартфоны и кибер-безопасность: популярные мифы и факты

BITE начинает внедрять в Латвии сеть Интернета вещей

BITE становится первым оператором мобильной связи в Латвии, предлагающим бизнес-решения “Apple”

Пять мобильных гаджетов, способных облегчить жизнь любому автомобилисту

Взгляд молодых профессионалов на карьеру в Латвии – мифы и факты

Опрос: Четвёртая часть населения Латвии не считает соседние страны заграницей

Опрос: Каждый пятый житель Латвии путешествует без страховки

Что делает "iPhone" культовым товаром?

Пять мобильных игр для улучшения продуктивности работы

Инвестировав 100 000 EUR, BITE открыла в Даугавпилсе первый региональный "Парк новых технологий BITE"

Kак позаботиться о безопасности детей во время массовых мероприятий

Всё чаще вместо домашнего интернета люди выбирают мощное мобильное подключение

Подготовь смартфон к путешествию и отдыхай без забот

Аксессуары для смартфонов, которые пригодятся для ярких летних мгновений

Опрос: в Латвии родителей детей больше всего беспокоят угрозы от незнакомцев

Четыре креативных бренда Латвии, которые имеет смысл поддержать

Каждый третий следит за происходящим на чемпионате с мобильного устройства

Киберпреступления беспокоят предпринимателей больше чем вандализм и воровство

TOP 10 советов от опытных болельщиков Латвийского хоккея

BITE расширяет покрытия сети в Латвийских регионах – открыты семь новых базовых станций 4G

Третья часть фанатов Латвийского хоккея считает, что главное не победа, а участие

BITE планирует вложить в развитие инфраструктуры сети около 10 миллионов евро

Болельщики Латвийского хоккея: Чемпионат мира по хоккею – это традиция которая объединяет

BITE продолжает укреплять качество и ёмкость сети

''BITE Latvija'' приобрела ''Stream Networks'' и ''LATNET Serviss''

BITE начинает предлагать новую услугу: Умное видеонаблюдение для дома и бизнеса

Использование мобильной связи в роуминге в Европе продолжает расти

Возрастает роль мобильных приложений в бизнесе

Мобильные приложения, которые помогут осуществить самые популярные планы на новый год

BITE активно расширяет покрытие интернета 4G

На призыв порадовать работающих в праздники откликнулось несколько тысяч жителей Латвии

Более 50% жителей Латвии поздравляют своих близких с Рождеством, используя мобильный телефон

Мобильные приложения, которые сделают ожидание Рождественских праздников более увлекательным

Сеть BITE будет использоваться для обеспечения услуг интернета в полётах над странами Балтии

Опрос: в праздничные выходные дни будет работать каждый десятый

Пять смарт-устройств, которые порадуют ценителей в Рождественские праздники

Эксперты дают рекомендации, как распознавать фальшивые приложения и как безопасно совершать покупки

«Stream Networks» и его дочерняя компания «LATNET Serviss» присоединятся к «BITE Group»

В области безопасности данных в мобильных устройствах у населения очень слабые знания

Жителям предлагается проверить свои знания в области кибербезопасности

BITE начинает предлагать инновационный продукт для удобной и надёжной связи между родителями и детьми