Lai izglītotu par kibermobingu, Rīgas Hanzas vidusskolā organizē Kiberdienu skolēniem

bite.lv | Bite

87% Rīgas skolēnu vecāku atzīst, ka šobrīd bērnu un pusaudžu vidū ļoti aktuāla problēma ir kibermobings jeb emocionālā pazemošana internetā, liecina aptaujas dati*. Mobilo sakaru operators BITE turpina pērn aizsākto iniciatīvu “Iekod pirkstā!”. Lai veicinātu atbildīgu mobilo ierīču un interneta lietošanu, kā arī sniegtu padomus, kā rīkoties, saskaroties ar kibermobinga situācijām, šodien iniciatīvas eksperti organizēja Kiberdienu Rīgas Hanzas vidusskolā.

Kibermobinga aktualitāti apliecina arī statistikas dati: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Uzticības tālrunis pērn saņēma aptuveni 200 ziņojumus par vardarbības gadījumiem interneta vidē, savukārt Latvijas Drošāka interneta centrs (LDIC) ik dienas saņem 1-2 šādus ziņojumus. Tomēr eksperti norāda, ka šādu gadījumu ir daudz vairāk, jo par tiem bieži netiek ziņots. 

Piemēram, aptaujas dati liecina, ka 71% aptaujāto vecāku nezinātu, kā rīkoties, ja viņu bērnus skartu kibermobings. Pie  kam, katrs otrais uzskata, ka arī izglītības iestādēs par šo tēmu runā maz. 

“Jāatzīst, ka ne tikai mācību iestādēs, bet sabiedrībā kopumā zināšanas par kibermobingu nav pietiekamas. Piemēram, daudzi skolēni, kā arī pieaugušie īsti neapzinās, ka nopietnas kibermobinga situācijas var izraisīt pat šķietami nevainīgs joks internetā. Tāpat līdzšinējā pieredze liecina, ka Latvijas skolās kibermobinga situācijas tiek piedzīvotas regulāri. Ņemot vērā, ka kibermbingu, atšķirībā no citām jauniešu vardarbības formām, var izvērst 24 stundas diennaktī, kā arī novērtējot skolu lielo interesi runāt par šo tēmu, šogad turpināsim pērn aizsākto iniciatīvu “Iekod pirkstā!”, organizējot gan Kiberdienu dažādās Latvijas skolās, gan arī citas aktivitātes,” atklāj  BITES sabiedrisko attiecību vadītāja Karīna Javtušenko.

Viņa piebilst, ka Latvijas skolās biežāk izplatīti ir kibermobinga gadījumi, kad bērns regulāri saņem rupjus un aizvainojošus komentārus dažādās saziņas platformās vai tiek izslēgts no klases kopīgās sarakstes saziņas platformā “WhatsApp”, kur klasesbiedri turpina viņu izsmiet. Taču ir arī situācijas, kad bērnu izsmiešana notiek sociālajos tīklos, sūtot viņam aizvainojošas īsziņas u.tml., kā arī situācijas, kad bērns tiek nofotografēts vai nofilmēts neērtās situācijās, pašam to nereti pat nenojaušot, bet šie video un foto faili pēcāk tiek izplatīti interneta vidē u.tml. 
Mobilo ierīču nozīme mūsu ikdienā aizvien palielinās, tāpēc ir būtiski, lai tās tiek lietotas atbildīgi, tā veicinot cieņpilnas attiecības starp lietotājiem, bet īpaši – starp dažādu vecumu bērniem. Tāpēc Rīgas Hanzas vidusskolas skolēniem Kiberdienas pasākuma ietvaros bija iespēja iesaistīties vairākās izglītojošas aktivitātēs. Īpaši lielu interesi skolēnos – kā mazāko klašu, tā arī 8. un 9. klašu audzēkņos – raisīja gan mūziķa Marka Rivas un citu iniciatīvas kibersargu pieredzes stāsti, gan izglītojoši izklaidējošā improvizācijas teātra aktieru aktivitāte, kuras laikā tika atspoguļotas tipiskākās kibermobinga situācijas, liekot skolēniem iejusties upura, varmākas un klusējošā vairākuma lomās. 

Kā sarunā ar skolēniem atklāja mūziķis M. Riva, skolas laikā vienaudži viņu bieži apcēla, jo puisis bija nedaudz apaļīgs un ne vienmēr varēja izpildīt visus vingrinājumus sporta stundās. Atskatoties atpakaļ pagātnē, mūziķis gribētu, lai viņam tolaik būtu bijis vienalga, ko domā skolasbiedri, jo piedzīvotie aizvainojumi bija emocionāli ļoti sāpīgi. Tieši šo taktiku – ignorēt pāridarījumus, viņš piekopj šobrīd, kad ar mobingu jeb emocionālo vardarbību saskaras interneta vidē.

“Diemžēl kibermobings šodien skar arī mani un ar to visbiežāk sastopos sociālajos tīklos. Iepriekš esmu gan atklājis viltus “Instagram” profilu, kas izveidots ar manu vārdu, gan publicētas izķēmotas manas bildes. Esmu arī sastapies ar virkni nejauku komentāru. Lai mazinātu kibermobingu, pats ievēroju vairākus “baušļus” un iesaku to darīt arī citiem. Pirmkārt, neuzticieties cilvēkiem internetā. Otrkārt, “iekodiet pirkstā”, pirms rakstiet kaut ko internetā. Treškārt, nekautrējieties meklēt palīdzību, ja tāda nepieciešama!” tā M. Riva.

Arī Latvijas Drošāka interneta centra vēstnese Sandra Magrina uzsver, ka bērniem ir ne vien atbildīgi jāizvērtē, kādu informāciju publicēt virtuālajā vidē, bet arī jāiemācās atpazīt kibermobinga situācijas un pareizi rīkoties, saskaroties ar tām: “Ir svarīgi arī neatbildēt uz varmākas ziņām un komentāriem. Ir svarīgi nepalikt vienaldzīgam un iesaistīt kibermobinga situāciju risināšanā pieaugušos – vecākus, pedagogus, neatkarīgi no tā, vai ar šīm situācijām esi saskāries pats vai arī emocionālā pazemošana internetā  tiek vērsta pret tavu draugu, skolasbiedru u.tml. Tāpat būtiski saglabāt pierādījumus – ekrānuzņēmumus, kuros redzamas varmākas aktivitātes.” 

Tāpēc, piedaloties kopīgā foto aktivitātē, bērni simboliski pauda apņemšanos ikdienā ievērot “Kibermobinga baušļus”, kuru pamatā ir gan cieņpilnas savstarpējās attiecības, gan rīcība, saskaroties ar kibermobinga situācijām.

Lai gan vairums respondentu atzīst, ka viņus kibermobinga kontekstā visvairāk uztrauc tā izpausmes formas, 81% aptaujāto vecāku Rīgā norāda, ka satraucošs ir arī bērnu un pusaudžu vidū valdošais uzskats, ka virtuālajā pasaulē var darīt visu, par to nesaņemot sodu. Tāpat 56% atklāj, ka viņiem nav pieņemama sabiedrības, jo īpaši vecāku un pedagogu, vienaldzība pret šādiem gadījumiem, piemēram, uzskats, ka kibermobings ir normāla bērnu un pusaudžu savstarpējo attiecību izpausme.

Eksperti norāda, ka pieaugušajiem ir ļoti nozīmīga loma kibermobinga mazināšanā, tāpēc rīt, 26.martā, Kiberdienas ietvaros Rīgas Hanzas vidusskolā notiks arī izglītojoša saruna par emocionālo vardarbību interneta vidē bērnu vecākiem un pedagogiem, piedaloties LDIC vadītājai Maijai Katkovskai, bērnu un pusaudžu psiholoģei Gunitai Kleinbergai, kā arī Valsts policijas pārstāvim. 

Ņemot vērā to, ka kibermobinga mazināšanā būtiski iesaistīties katru dienu, iniciatīvas eksperti kopā ar kibersargiem ir sagatavojuši skolēniem “Kibermobinga baušļus”, kas jāņem vērā, lai mazinātu kibermobingu: 

  • # Es domāju, pirms sūtu un publicēju internetā!
  • # Es ziņoju par kibermobingu – vecākiem, pedagogiem, vietnē Drošsinternets.lv, mobilajā aplikācijā “Drošs Internets” vai zvanot uz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas bezmaksas Uzticības tālruni 116111!
  • # Es rūpīgi glabāju savas paroles!
  • # Tiklīdz ieraugu riebīgu komentāru vai ziņu, es bloķēju vai ziņoju par agresīvo komentētāju!
  • # Es neatbildu uz riebīgām ziņām, lai neprovocētu agresoru un, aizstāvot sevi, netīšām nekļūtu par tādu!
  • # Es saglabāju kibermobinga pierādījumus – fotogrāfijas, ekrānšāviņus u.c.!
  • # Es neesmu vienaldzīgs, ja manu draugu vai skolas biedru ir skāris kibermobings!

*Aptauju veica BITE sadarbībā ar pētījumu kompāniju “Norstat Latvija”. Tā īstenota 2018. gadā, aptaujājot 700 Latvijas iedzīvotājus, kuriem ir bērni vecumā no 8-16 gadiem. 

Завершился розыгрыш Samsung и выяснены счастливые победители

Завершилась большая весенняя викторина Go3 и выяснен счастливый победитель

«Bite» планирует инвестировать в развитие сети 5G 70 миллионов евро

Разыграны счастливые получатели телевизоров LG

Опрос: 62% родителей чувствуют, что из-за пандемии они не справляются с большой нагрузкой

Опрос: 77% родителей обеспокоены неопределённостью в дальнейшем учебном процессе

Список победителей акции Bite «Посетители салонов Bite любят подарки»

Опрос: 71% родителей считают, что в этом году начало нового учебного года будет отличаться от прежних лет

Определены победители 4-го розыгрыша акции для клиентов Bite!

Диана Шмите: Малые и средние предприятия сильны настолько, насколько сильны их ИКТ-решения

Определены победители 3-го розыгрыша акции для клиентов Bite!

Определены победители 2-го розыгрыша акции для клиентов Bite!

Определены победители 1-го розыгрыша акции для клиентов Bite!

Каспарс Булс: Почему компании должны целенаправленно внедрять ИКТ-решения

Определены победители клиентской акции Bite!

Завершилась акция, в которой один из клиентов Bite получил телевизор

BITE открывает в центре Риги самое большое на сегодняшний день количество базовых станций 5G

Каспарс Булс: Для рестарта экономики будет важна инфраструктура 5G

Как революционное цифровое поколение изменило нашу повседневную жизнь?

Опрос: Родители считают, что кибермоббинг – это следствие вседозволенности в интернет-среде

За 15 лет компания BITE стала самым быстрорастущим оператором мобильной связи в Латвии

Об акции ManaBite “Делай удобнее и выиграй”

BITE: на сегодняшний день потребление мобильных данных сохраняется

«BITE One IT» начинает предлагать виртуальные частные серверы

Что родители должны рассказать своим детям о безопасности при использовании TikTok?

После кризиса необходимо найти золотую середину между работой в офисе и удалённо

В прошлом году оборот BITE вырос на 6,2%

#Newnormal – модель работы завтрашних победителей

BITE: во время чрезвычайной ситуации самый просматриваемый контент

В связи с чрезвычайной ситуацией в стране, с 16 марта все салоны BITE будут закрыты

Развивая концепцию OneIT, BITE начинает предлагать фиксированную телефонную связь

78% жителей Латвии откладывают установку обновлений ОС своих мобильных устройств

67% сотрудников повредили выданные работодателями мобильные устройства, уронив их

В этом году BITE укрепит свою сеть в крупных городах и регионах Латвии, инвестируя 10% от своего оборота

В этом году BITE увеличила мощность сети в регионах на 83%

Опрос: в Латвии 56% родителей не осознают серьезности последствий кибермоббинга

Предприниматели еще полностью не осознают, какую роль в обслуживании клиентов играют ИКТ-решения

Объём мобильных данных, используемых жителями Латвии в ЕЭЗ, увеличился в сто раз

В этом году технологией 4G+ более будет оснащено 40% сети BITE

Инвестировав 100 000 евро, BITE разработала мобильное приложение «ManaBite»

С целью содействия развитию в Латвии и Литве 5G «BITE Grоup» и «Tele2» разделят сетевую инфраструктуру

Латвийские хоккейные фанаты отличаются преданностью в своей команде и громким голосом

Практические советы о том, как выбрать электроскутер и безопасно на нём передвигаться

Более половины жителей Латвии на чемпионате мира по хоккею болеют за Латвийскую сборную

BITE завершила проект по дигитализации центров обслуживания клиентов

Hаиболее активно мобильный интернет в телефонах используют жители Курземе

Завершён процесс реорганизации компании “Latnet”

Практические советы экспертoв, kак говорить с детьми о кибермоббинге

В этом году BITE увеличит мощность сети на 53%

Самые опасные вредоносные программы для пользователей мобильных устройств

Как родители могут разумно присматривать за действиями своих детей в интернете?

BITE удваивает онлайн-продажи

В прошлом году BITE инвестировала 100 000 евро в развитие профессионализма своих работников

Десять признаков, которые могут указывать на то, что ребенок страдает от кибермоббинга

Эксперт: Может ли встроенная память смартфона изменить мир?

BITE: 45% объёма интернета расходуется на крупнейшие социальные сети – «Youtube» un «Facebook»

Как придать отношениям дополнительную романтику, используя современные технологии?

Как цифровые технологии помогают повысить эффективность бизнеса

Тенденция: самые востребованные цвета мобильных телефонов - чёрный, синий и золотой

Эксперты: взрослые часто допускают в интернете те же ошибки, что и дети

Технологии для ограничeния использования смартфона во время вождения автомобиля

Новая тенденция - дорогие смартфоны жёстко конкурируют с более дешевыми устройствами

Kак продлить жизнь аккумулятора мобильного телефона в холодную погоду?

Во время праздников расход мобильных данных удвaивaется

Что характерно для традиции Латвийских жителей говорить «Спасибо!»?

Как лучше всего запечатлевать самые красивые моменты праздника с помощью смартфона?

Приключения тех, кто работает в праздники

Эксперты: Сотрудники становятся все более ценными

Опрос: Особое "Спасибо!" за работу в праздники заслужили медики

Как позаботиться о безопасности технологических Новогодних подарков?

Слияние компаний "Stream Networks" и "LATNET Serviss"

Эксперт: Технология 5G даст бизнесам возможность стать эффективнее и быстрее развиваться

Что необходимо учитывать родителям, разговаривая о кибермобинге с детьми “цифрового поколения”?

В этом году в модернизацию сети и услуг в регионах BITE инвестировала 8 миллионов евро

BITE и “Huawei” укрепляет сотрудничество

BITE в новом хоккейном сезоне продолжает сотрудничество с LHF

Как составить привлекательное CV и написать мотивационное письмо?

Четыре вещи, которые нужно знать о "гейминге"

Эксперты: сложно представить эффективный бизнес использования продуманных технологических решений

Смартфоны и кибер-безопасность: популярные мифы и факты

BITE начинает внедрять в Латвии сеть Интернета вещей

BITE становится первым оператором мобильной связи в Латвии, предлагающим бизнес-решения “Apple”

Пять мобильных гаджетов, способных облегчить жизнь любому автомобилисту

Взгляд молодых профессионалов на карьеру в Латвии – мифы и факты

Опрос: Четвёртая часть населения Латвии не считает соседние страны заграницей

Опрос: Каждый пятый житель Латвии путешествует без страховки

Что делает "iPhone" культовым товаром?

Пять мобильных игр для улучшения продуктивности работы

Инвестировав 100 000 EUR, BITE открыла в Даугавпилсе первый региональный "Парк новых технологий BITE"

Kак позаботиться о безопасности детей во время массовых мероприятий

Всё чаще вместо домашнего интернета люди выбирают мощное мобильное подключение

Подготовь смартфон к путешествию и отдыхай без забот

Аксессуары для смартфонов, которые пригодятся для ярких летних мгновений

Опрос: в Латвии родителей детей больше всего беспокоят угрозы от незнакомцев

Четыре креативных бренда Латвии, которые имеет смысл поддержать

Каждый третий следит за происходящим на чемпионате с мобильного устройства

Киберпреступления беспокоят предпринимателей больше чем вандализм и воровство

TOP 10 советов от опытных болельщиков Латвийского хоккея

BITE расширяет покрытия сети в Латвийских регионах – открыты семь новых базовых станций 4G

Третья часть фанатов Латвийского хоккея считает, что главное не победа, а участие

BITE планирует вложить в развитие инфраструктуры сети около 10 миллионов евро

Болельщики Латвийского хоккея: Чемпионат мира по хоккею – это традиция которая объединяет

BITE продолжает укреплять качество и ёмкость сети

''BITE Latvija'' приобрела ''Stream Networks'' и ''LATNET Serviss''

BITE начинает предлагать новую услугу: Умное видеонаблюдение для дома и бизнеса

Использование мобильной связи в роуминге в Европе продолжает расти

Возрастает роль мобильных приложений в бизнесе

Мобильные приложения, которые помогут осуществить самые популярные планы на новый год

BITE активно расширяет покрытие интернета 4G

На призыв порадовать работающих в праздники откликнулось несколько тысяч жителей Латвии

Более 50% жителей Латвии поздравляют своих близких с Рождеством, используя мобильный телефон

Мобильные приложения, которые сделают ожидание Рождественских праздников более увлекательным

Сеть BITE будет использоваться для обеспечения услуг интернета в полётах над странами Балтии

Опрос: в праздничные выходные дни будет работать каждый десятый

Пять смарт-устройств, которые порадуют ценителей в Рождественские праздники

Эксперты дают рекомендации, как распознавать фальшивые приложения и как безопасно совершать покупки

«Stream Networks» и его дочерняя компания «LATNET Serviss» присоединятся к «BITE Group»

В области безопасности данных в мобильных устройствах у населения очень слабые знания

Жителям предлагается проверить свои знания в области кибербезопасности

BITE начинает предлагать инновационный продукт для удобной и надёжной связи между родителями и детьми