Rēķini un maksājumi

Rēķina summas izmaiņām var būt vairāki iemesli:
  • Ir noslēgts jauns līgums
  • Iepriekšējais rēķins ir bijis daļēji apmaksāts vai vispār nav ticis apmaksāts
  • Ir ticis pieslēgts kāds papildu pakalpojums
  • Ir beidzies bezmaksas periods kādam no akcijas piedāvājumiem
Detalizēta informācija pieejama pašapkalpošanās portāla sadaļā Rēķini.

Vai atbilde bija noderīga?

Visa informācija par rēķiniem ir pieejama Pašapkalpošanās portāla sadaļā Rēķini.

Vai atbilde bija noderīga?

Informācija par veikto pārrēķinu ir pieejama pašapkalpošanās portāla sadaļā Rēķini, kur tiespējams atvērt interesējošo rēķinu un pārbaudīt aili “Veiktie pārrēķini”.

Vai atbilde bija noderīga?

Lai rēķinu apmaksa noritētu iespējami ātri, iesakām izmantot pašapkalpošanās portāla sadaļu Rēķini.

Veicot maksājumus, jānorāda šādus rekvizītus:
Privātpersonām
ĀKF ,,AS TV PLAY BALTICS LATVIJAS FILIĀLE’’
Bankas konta Nr.: A/S Swedbank, LV79HABA0551000079687
SWIFT: HABALV22
Vienotais reģ. numurs: 40103238282
PVN Nr. : LV 40103238282
Biznesa klientiem
ĀKF ,,AS TV PLAY BALTICS LATVIJAS FILIĀLE’’
Bankas konta Nr.: A/S Swedbank, LV64HABA0551033301681
SWIFT: HABALV22
Vienotais reģ. numurs: 40103238282
PVN Nr.: LV 40103238282

Vai atbilde bija noderīga?

Lai rēķina apmaksa noritētu bez aizķeršanās, ir jāizmanto korekti Home3 rekvizīti, kā arī maksājuma mērķī ir jānorāda tikai klienta numurs. Svarīgi ir nenorādīt nekādu papildu informāciju.

Vai atbilde bija noderīga?

Ja maksājums ir veikts pašapkalpošanās portālā, tas tiek saņemts 1 darba dienas laikā.
Maksājumi, kas veikti bankā (ieskaitot automātiskos un regulāros maksājumus), kā arī Maxima veikalos, mūs sasniedz 3 darba dienu laikā.
Maksājumi, kas veikti pastā, pie mums nonāk 5 darba dienu laikā.

Vai atbilde bija noderīga?

Ja rēķins nav saņemts noteiktajā termiņā, ir vērts sazināties ar klientu apkalpošanas nodaļu. Kontakti pieejami šeit.

Vai atbilde bija noderīga?

Rēķinu saņemšanas veidu iespējams nomainīt pašapkalpošanās portāla sadaļā Rēķini vai sazinoties ar mums.

Vai atbilde bija noderīga?

Visbiežāk nepamatots atgādinājums par neapmaksātu rēķinu tiek saņemts gadījumos, ja rēķina apmaksas brīdī nav korekti norādīts klienta numurs. Lai šādu maksājumu atrastu un varētu korekti ievadīt sistēmā, nepieciešams atsūtīt veiktā maksājuma uzdevumu uz info@home3.lv.
Pirms maksājuma uzdevuma sūtīšanas lūdzam pārliecināties, ka maksājuma uzdevuma statuss bankā ir “Izpildīts” vai “Samaksāts”. Pārējie statusi norāda uz to, ka maksājums vēl tiek veikts vai nodots izpildei.
Maksājuma meklēšana var aizņemt līdz 10 darba dienām no maksājuma uzdevuma saņemšanas brīža. Atbildi par situācijas atrisinājumu sniegsim e-pastā.
Pazuduša maksājuma gadījumā iesakām sazināties ar mums, izmantojot pašapkalpošanās portāla sadaļu, vai arī sazinoties ar mums, izvēloties atbilstošo saziņas veidu sadaļā Kontakti.

Vai atbilde bija noderīga?

Lai pārbaudītu maksājuma statusu un noteiktu precīzu summu apmaksai ir jādodas uz pašapkalpošanās portāla sadaļu Rēķini. Turpat nepieciešamības gadījumā ir iespējams uzreiz veikt apmaksu un atjaunot pakalpojuma pieslēgumu, ja tas ticis atslēgts nepamaksātu rēķinu dēļ.

Vai atbilde bija noderīga?

Bites pakalpojumu cenrādis ir atrodams šeit.

Vai atbilde bija noderīga?

Rēķina apmaksas termiņu nav iespējams pagarināt, tādēļ iesakām jau laicīgi veikt rēķina apmaksu.

Lai rēķinu apmaksa vienmēr tiktu veikta noteiktajā termiņā, iesakām izmantot ērtākos norēķināšanās veidus:
mūsu pašapkalpošanās portālu vai noslēgt automātisko maksājumu bankā.
Mūsu pašapkalpošanās portālā ir ērti veikt ātru rēķinu apmaksu (veikto maksājumu saņemam vienas darba dienas laikā), kā arī pārskatīt rēķinu informāciju un to apmaksas statusu.
Atgādinām, ka noslēdzot automātisko maksājumu bankā, veikto maksājumu saņemam trīs darba dienu laikā.

Vai atbilde bija noderīga?

Iesakām veikt rēķinu apmaksu, lai varētu atjaunot pakalpojuma pieslēgumu.
Ja rēķins ir apmaksāts, tad pakalpojuma atjaunošanas nolūkos, lūdzam sazināties ar mums pašapkalpošanās portāla sadaļā Saziņa vai izmantojot sadaļu Kontakti.

Informējam, ka par pakalpojuma atslēgšanu neapmaksātu rēķinu dēļ tiek piemērota vienreizēja komisijas maksa 4,27 € (ar PVN), kas tiek iekļauta nākamajā rēķinā pēc pakalpojumu atslēgšanas.
Izvairīties no kavētiem maksājumiem var palīdzēt e-rēķinu automātiskās apmaksas pieslēgšana bankā.

Vai atbilde bija noderīga?

Klientu atbalsts

Zvani un uzzini vairāk!

1601