Home3

Kas ir Home3 un kā to pieslēgt?

Home3 ir moderna un visā Latvijā pieejama satelīttelevīzija. Teicama televīzijas kvalitāte tiek nodrošināta ar satelīta tehnoloģiju.
Īpaši veidotais Home3 televīzijas kanālu piedāvājums ir radīts tā, lai sev interesējošo atrastu gan sporta cienītāji, gan jaunāko seriālu, populārāko filmu un augstvērtīgāko dokumentālo raidījumu skatītāji.

Vai atbilde bija noderīga?

Tas ir vienkārši! Home3 pakalpojuma līgumi tiek slēgti attālināti. Pieteikt Home3 pakalpojumu iespējams šeit. Vienkārši jānorāda kontaktinformāciju un mūsu kolēģi sazināsies, lai vienotos par labākajiem pakalpojuma nosacījumiem. Pieteikt Home3 ir iespējams arī zvanot uz 8686 vai iegriežoties Bites salonā. Pēc līguma noslēgšanas, piegādāsim to ar kurjeru vai mūsu meistara starpniecību.

Vai atbilde bija noderīga?

Home3 izmantošanai nepieciešamās tehnoloģijas 1 - 2 stundu laikā uzstādīs kvalificēti speciālisti, pirms tam sazinoties, lai vienotos par izdevīgāko uzstādīšanas laiku. Standarta situācijā laiks no pieteikuma brīža līdz Home3 komplekta uzstādīšanai aizņem 3 darba dienas.

Vai atbilde bija noderīga?

Pirmo reizi pieslēdzot un uzstādot Home3, pakalpojuma pilnvērtīgai lietošanai nepieciešamais dekoders un satelīta antena tiek subsidēti un arī uzstādīšana tiek veikta bez maksas. 
Situācijās, kad uzstādīšana rada papildu izmaksas, Bites meistari vispirms sazināsies, lai vienotos par izmaksām, kas aprēķinātas, ņemot vērā darba sarežģītību un ieguldāmo laiku.

Vai atbilde bija noderīga?

Vispirms lūdzam pārliecināties, ka meistars vai kurjers nav centies sazināties uz norādīto kontakttālruni. Ja nav, tad lūdzam sazināties ar mums, izmantojot kādu no mūsu kontaktālruņiem.

Vai atbilde bija noderīga?

Rēķini tiek sagatavoti katra mēneša sākumā un to saņemšana ir atkarīga no norādītā rēķina saņemšanas veida. Lai rēķins klientu sasniegtu maksimāli ātri, iesakām izvēlēties elektronisko rēķina saņemšanas veidu - e-pastā vai informatīvas īsziņas veidā.

Rēķina apmaksas termiņš ir katra mēneša 20. datums.
Visus rēķinus vienmēr iespējams apskatīt Pašapkalpošanās portāla sadaļā Mani rēķini.
Mēs ļoti novērtējam, ja rēķinu apmaksa tiek veikta savlaicīgi.

Vai atbilde bija noderīga?

Home3 Vispārējie līguma noteikumi un nosacījumi, kas ir spēkā no 01.12.2022., ir pieejami šeit.
Home3 elektronisko sakaru pakalpojumu līguma noteikumi - vēsturiskās redakcijas pieejamas šeit.

Papildināto Home3 satura paku apraksts, kas ir spēkā no 15.12.2021., pieejams šeit.
Citas Home3 veidlapas ir atrodamas šeit.

Vai atbilde bija noderīga?

Lai rēķinu apmaksa notiktu raiti, iesakām izmantot pašapkalpošanās portāla sadaļu Rēķini.

Veicot maksājumus, norādiet šādus rekvizītus:
Privātpersonām
ĀKF "AS GO3 BALTICS LATVIJAS FILIĀLE"
Bankas konta Nr.: A/S Swedbank, LV79HABA0551000079687
SWIFT: HABALV22
Vienotais reģ. numurs: 40103238282
PVN Nr. : LV 40103238282
Biznesa klientiem
ĀKF "AS GO3 BALTICS LATVIJAS FILIĀLE"
Bankas konta Nr.: A/S Swedbank, LV64HABA0551033301681
SWIFT: HABALV22
Vienotais reģ. numurs: 40103238282
PVN Nr.: LV 40103238282

Vai atbilde bija noderīga?

Sākot ar 01.04.2021., ĀKF “AS TV Play Baltics Latvijas filiāle” (reģ. numurs: 40103238282, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 120G, LV-1021, Latvija) nodod tiesības un pienākumus, kas izriet no noslēgtajām vienošanām ar Klientiem par pakalpojumu Home3, SIA “BITE Latvija” (reģ. numurs: 40003742426, juridiskā adrese: Uriekstes iela 2A - 24, LV-1005, Latvija). Līdz ar to no minētā datuma pakalpojumu Jums turpinās sniegt SIA “BITE Latvija”. 

Vēlamies uzsvērt, ka nekādas papildu darbības Jums nav jāveic. Jūs turpināsiet saņemt Home3 pakalpojumus, un tāpat nemainās arī līdzšinējā norēķinu kārtība.

Vai man mainīsies pakalpojuma cena?
Jums, kā Home3/Go3 līguma klientam, nekas nemainās: pakalpojumi un cenas paliek tās pašas.

Kādi rekvizīti turpmāk jāizmanto, apmaksājot rēķinus?
Jums, kā Home3 klientam, nekas nemainās: norēķinu kārtība un bankas rekvizīti nemainās, arī kontaktinformācija paliek nemainīga.

Mans automātiskais maksājums paliek spēkā vai ir kaut kas jāmaina?
Jums, kā Home3 klientam, nekas nemainās: norēķinu kārtība un bankas rekvizīti nemainās, arī kontaktinformācija paliek nemainīga.

Vai šīs izmaiņas ļauj lauzt līgumu bez soda sankcijām?
Nē, jo Jūsu Līgums, kā arī Līguma Vispārīgie darījuma nosacījumi paliek nemainīgi.

Jums, kā Home3 klientam, nekas nemainās: pakalpojumi un cenas paliek tās pašas, norēķinu kārtība un bankas rekvizīti nemainās, arī kontaktinformācija paliek nemainīga.

Kāpēc Jūs tik bieži maināt nosaukumus?
Home3 kļūs par daļu no SIA “BITE Latvija” uzņēmuma, tomēr Home3 pakalpojuma nosaukums paliek nemainīgs. Šīs izmaiņas mums ļaus nākotnē piedāvāt Jums vēl plašāku produktu un pakalpojumu klāstu!

Ar kuru uzņēmumu man kā Home3 klientam tagad ir līgums?
No šī gada 1. aprīļa juridiskā persona, kas sniegs pakalpojumu Home3 klientiem būs SIA “BITE Latvija”.

Kā var būt pakalpojuma sniedzējs Bite, bet maksājumus jāveic uz TV Play Baltics kontu?
Šī ir vienošanās starp abiem uzņēmumiem, kas ir veidota klientu ērtībai, lai Home3 klientam, nekas nemainītos un neradītu neērtības.

Vai tas nozīmē, ka man ir jāmaina savs cita operatora pieslēgums uz Biti?
Jums kā Home3 klientam Bite var piedāvāt īpašus cenu piedāvājumus pakalpojumiem, tomēr Jums nav obligāti jāveic pāreja no LMT/ Tele2 dēļ šīm izmaiņām. Lai uzzinātu par piedāvājumiem, lūdzam sazināties ar Biti.

Vai atbilde bija noderīga?

Skaties instrukciju šeit.

Vai atbilde bija noderīga?

Palīdzība

Ja radušies jautājumi, uz kuriem atbildes nevarat atrast Biežāk uzdoto jautājumu sadaļā Home3, lūdzam sazināties ar mums! Kontaktinformācija saziņai pieejama šeit.
 • 8686
 • 80 205 379 (bez maksas)

Ārpus darba laika lūdzam atstāt ziņu automātiskajā atbildētājā.

Vai atbilde bija noderīga?

Lai pārbaudītu satelīta signāla kvalitāti, jāseko šeit aprakstītajiem soļiem:

Jānospiež MENU pogu  uz dekodera pults.

Uz ekrāna parādīsies izvēlnes logs.

Vairākkārt jānospiež bultiņa pa labi, līdz sadaļa Iestatījumi ir ekrāna vidū. Kad tas paveikts, jānospiež poga OK.

Spiežot dekodera tālvadības pults bultiņu uz leju, jānonāk līdz sadaļai Signāla pārbaude un jāapstiprina izvēle, nospiežot pogu OK.

Lai nodrošinātu patīkamu skatīšanos, uztvērēja jaudai jābūt ap 50%. Kvalitātei ap 60%, un CNR minimums 13.7 dB.

Vai atbilde bija noderīga?

Lai nomainītu dekodera valodas iestatījumus, jāseko šeit aprakstītajiem soļiem:
Uz dekodera pults jānospiež poga MENU. Kad parādās izvēlne, spiežot bultiņu pa labi jātiek līdz sadaļai

Iestatījumi un jāapstiprina izvēle, vienreiz nospiežot pogu OK.

Kad parādās sadaļa Valoda, jānospiež bultiņu pa labi vienu reizi.

Izvēlnes valoda:
Sadaļā Izvēlnes valoda iespējams nomainīt valodu, kādā parādās dekodera uzraksti. Lai to mainītu, jānospiež poga OK.

Pēc noklusējuma ierīcē ir uzstādīta latviešu valoda, ko iespējams mainīt, uz citu, ar dekodera pults bultiņu uz augšu un uz leju atrodot vēlamo valodu. Valodas izvēle jāapstiprina ar pogu OK. 

Audio valoda:
Pie sadaļas Audio valoda tiek mainīti audio valodu iestatījumi kanāliem.

Nospiežot bultiņu pa labi, atveras sadaļa - Pirmā audio valoda. Dekodera automātiskajos iestatījumos kā Pirmā ir iestatīta latviešu valoda. Lai to izmainītu, jānospiež poga OK.

Ar bultiņu uz augšu vai uz leju jāatrod vēlamā  valoda un izvēle jāapstiprina ar pogu OK. Izvēlētā Pirmā audio valoda nedrīkst sakrist ar otro audio valodu.

Kā otrā automātiski ir iestatīta angļu valoda. Lai to nomainītu, jānospiež poga OK.

No saraksta jāizvēlas vēlamo valodu, un izvēle jāapstiprina ar OK pogu. Otrā audio valoda nedrīkst būt vienāda ar pirmo audio valodu.

Subtitru valoda:
Pie sadaļas Subtitru valoda tiek mainītas subtitru valodas. Lai to paveiktu, jānospiež bultiņu pa labi.

Kā pirmā automātiski ir iestatīta latviešu subtitru valoda . Lai to nomainītu, jānospiež poga OK.
Sarakstā jāatrod vēlamo valodu un izvēle jāapstiprina, nospiežot pogu OK. Pirmā subtitru valoda nedrīkst būt vienāda ar otro subtitru valodu.

Kā otrā subtitru valoda automātiski ir iestatīta angļu valoda. Lai to mainītu, jānospiež poga OK.

Sarakstā jāatrod vēlamo valodu un izvēle jāapstiprina, nospiežot pogu OK. Otrā subtitru valoda nedrīkst būt vienāda ar pirmo subtitru valodu.

Subtitri:
Subtitri ir ieslēgti automātiski. Sadaļā Subtitri ir iespējams izslēgt subtitru funkciju.

Lai izslēgtu subtitrus, nepieciešams atzīmēt Izslēgts, un jānospiež poga OK.

Vai atbilde bija noderīga?

Negaisa laikā iesakām atvienot visas iekārtas no strāvas padeves un neizmantot mūsu pakalpojumus, tādējādi pasargājot sevi un savā īpašumā esošās iekārtas.

Vai atbilde bija noderīga?

Lai precizētu meistara vizītes mērķi un nepieciešamību, vispirms nepieciešams sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļas tehnisko daļu. Kontaktinformācija saziņai ir atrodama sadaļā Kontakti.

Lai taupītu laiku un rastu risinājumu maksimāli ātri, sarunas laikā klientu apkalpošanas speciālists centīsies palīdzēt attālināti. Ja neizdosies rast risinājumu, klientu apkalpošanas speciālists vienosies par speciālista vizīti.

Vai atbilde bija noderīga?

PIN/drošības kods tiek izmantots gadījumos, ja nepieciešams ierobežot piekļuvi noteikta satura raidījumiem vai kanāliem.

Home3 PIN/drošības kods pēc noklusējuma:
TVPlay/Home3 dekoderiem PIN/drošības kods ir 1234;
pārējiem dekoderiem PIN/drošības kods ir 0000.

Ja PIN/drošības kodu nepieciešams atjaunot, to iespējams ērti izdarīt, sekojot instrukcijai sadaļā Dekoderi.

Lai veiktu pareizās darbības, sadaļā Dekoderi jāizvēlas atbilstošais dekodera modelis.

Ja gadījies aizmirst PIN/drošības kodu, lūdzam sazināties ar mums.

Vai atbilde bija noderīga?

Ja televizora ekrānā parādās kāds no šiem uzrakstiem, ir nepieciešams pārbaudīt signāla jaudu un kvalitāti. To iespējams izdarīt, vadoties pēc instrukcijas “Signāla pārbaude”, kas ir pieejama katram dekodera modelim sadaļā Dekoderi.
Lai veiktu pareizās darbības un varētu turpināt izbaudīt mūsu pakalpojumu, sadaļā Dekoderi jāizvēlas atbilstošais dekodera modelis.

Vai atbilde bija noderīga?

Visbiežāk šāds uzraksts parādās, ja tiek mēģināts piekļūt kanālam, kas nav iekļauts abonētajā pakā. Šāds paziņojums var parādīties arī gadījumā, Home3 pakalpojums nav izmantos ilgāku laika sprīdi.

Ja, ieslēdzot 1. kanālu, šāds uzraksts neparādās, tad kanāls, kuru ieslēdzot uzraksts atkal parādās, nav iekļauts abonētajā satura pakā.

Ja, ieslēdzot 1. kanālu, uzraksts paliek nemainīgs, aicinām atjaunot informāciju par skatīšanās karti, izmantojot mūsu Pašapkalpošanās portāla sadaļu Atjaunot piekļuves iespējas var sazinoties, izmantojot sadaļu Kontakti.

Vai atbilde bija noderīga?

Lai pārbaudītu TV skatīšanās režīmu, ir nepieciešama dekodera pults un uz tās jānospiež pogu MENU.
Ja ekrānā neparādās dekodera izvēlne, ir jāpārslēdz televizora TV skatīšanās režīmu.

Uz televizora pults jānospiež viena no izvēlnēm (atkarīgs no TV modeļa) INPUT, SOURCE vai TV/AV. Sekojoši jāizvēlas avotu atbilstoši kabelim, ar kuru dekoders savienots ar televizoru:
 • Ja kabelis ir HDMI - režīmam jabūt HDMI1
 • Ja SCART kabelis (plakans ar adatām) - AV vai EXT
 • Ja RCA kabelis (krāsaini 3 vadi pie televizora) - AV režīmu

Vai atbilde bija noderīga?

Ja jāpieslēdz jauna iekārta (dekoderi un/vai SIM karti), nepieciešams saslēgt visas iekārtas un sazināties ar mums, lai varētu atjaunot pakalpojuma darbību.

Iesakām izvēlēties ērtāko saziņas veidu sadaļā Kontakti.

Vai atbilde bija noderīga?

Skatīšanās kartes numuru iespējams atrast uz dekoderā ievietotās kartes aizmugures.
Ierasti kartes numuru sastāda 12 ciparu kombinācija un tā sākas ar 0170.. vai 0171…

Vai atbilde bija noderīga?

Ja nepieciešams īslaicīgi un noteiktam kanālam nomainīt audio un subtitru valodu, jānospiež poga OPTIONS vai AUDIO.

Ja valodu nepieciešams nomainīt uz pastāvīgu laiku, tad:
TVPlay/Home3 dekoderim nospiediet MENU -> Iestatījumi -> Audio iestatījumi -> izvēlieties audio valodu 1 vai 2;
Viasat dekoderim nospiediet MENU -> Iestatījumi -> Lietotāja iestatījumi -> Valodas -> izvēlieties audio valodu 1 vai 2.

Vai atbilde bija noderīga?

Rēķini un maksājumi

Rēķina summas izmaiņām var būt vairāki iemesli:
 • Ir noslēgts jauns līgums
 • Iepriekšējais rēķins ir bijis daļēji apmaksāts vai vispār nav ticis apmaksāts
 • Ir ticis pieslēgts kāds papildu pakalpojums
 • Ir beidzies bezmaksas periods kādam no akcijas piedāvājumiem
Detalizēta informācija pieejama pašapkalpošanās portāla sadaļā Rēķini.

Vai atbilde bija noderīga?

Visa informācija par rēķiniem ir pieejama Pašapkalpošanās portāla sadaļā Rēķini.

Vai atbilde bija noderīga?

Informācija par veikto pārrēķinu ir pieejama pašapkalpošanās portāla sadaļā Rēķini, kur tiespējams atvērt interesējošo rēķinu un pārbaudīt aili “Veiktie pārrēķini”.

Vai atbilde bija noderīga?

Lai rēķinu apmaksa noritētu iespējami ātri, iesakām izmantot pašapkalpošanās portāla sadaļu Rēķini.

Veicot maksājumus, jānorāda šādus rekvizītus:
Privātpersonām
ĀKF "AS GO3 BALTICS LATVIJAS FILIĀLE"
Bankas konta Nr.: A/S Swedbank, LV79HABA0551000079687
SWIFT: HABALV22
Vienotais reģ. numurs: 40103238282
PVN Nr. : LV 40103238282
Biznesa klientiem
ĀKF "AS GO3 BALTICS LATVIJAS FILIĀLE"
Bankas konta Nr.: A/S Swedbank, LV64HABA0551033301681
SWIFT: HABALV22
Vienotais reģ. numurs: 40103238282
PVN Nr.: LV 40103238282

Vai atbilde bija noderīga?

Lai rēķina apmaksa noritētu bez aizķeršanās, ir jāizmanto korekti Home3 rekvizīti, kā arī maksājuma mērķī ir jānorāda tikai klienta numurs. Svarīgi ir nenorādīt nekādu papildu informāciju.

Vai atbilde bija noderīga?

Ja maksājums ir veikts pašapkalpošanās portālā, tas tiek saņemts 1 darba dienas laikā.
Maksājumi, kas veikti bankā (ieskaitot automātiskos un regulāros maksājumus), kā arī Maxima veikalos, mūs sasniedz 3 darba dienu laikā.
Maksājumi, kas veikti pastā, pie mums nonāk 5 darba dienu laikā.

Vai atbilde bija noderīga?

Ja rēķins nav saņemts noteiktajā termiņā, ir vērts sazināties ar klientu apkalpošanas nodaļu. Kontakti pieejami šeit.

Vai atbilde bija noderīga?

Rēķinu saņemšanas veidu iespējams nomainīt pašapkalpošanās portāla sadaļā Rēķini vai sazinoties ar mums.

Vai atbilde bija noderīga?

Visbiežāk nepamatots atgādinājums par neapmaksātu rēķinu tiek saņemts gadījumos, ja rēķina apmaksas brīdī nav korekti norādīts klienta numurs. Lai šādu maksājumu atrastu un varētu korekti ievadīt sistēmā, nepieciešams atsūtīt veiktā maksājuma uzdevumu uz info@home3.lv.
Pirms maksājuma uzdevuma sūtīšanas lūdzam pārliecināties, ka maksājuma uzdevuma statuss bankā ir “Izpildīts” vai “Samaksāts”. Pārējie statusi norāda uz to, ka maksājums vēl tiek veikts vai nodots izpildei.
Maksājuma meklēšana var aizņemt līdz 10 darba dienām no maksājuma uzdevuma saņemšanas brīža. Atbildi par situācijas atrisinājumu sniegsim e-pastā.
Pazuduša maksājuma gadījumā iesakām sazināties ar mums, izmantojot pašapkalpošanās portāla sadaļu, vai arī sazinoties ar mums, izvēloties atbilstošo saziņas veidu sadaļā Kontakti.

Vai atbilde bija noderīga?

Lai pārbaudītu maksājuma statusu un noteiktu precīzu summu apmaksai ir jādodas uz pašapkalpošanās portāla sadaļu Rēķini. Turpat nepieciešamības gadījumā ir iespējams uzreiz veikt apmaksu un atjaunot pakalpojuma pieslēgumu, ja tas ticis atslēgts nepamaksātu rēķinu dēļ.

Vai atbilde bija noderīga?

Bites pakalpojumu cenrādis ir atrodams šeit.

Vai atbilde bija noderīga?

Rēķina apmaksas termiņu nav iespējams pagarināt, tādēļ iesakām jau laicīgi veikt rēķina apmaksu.

Lai rēķinu apmaksa vienmēr tiktu veikta noteiktajā termiņā, iesakām izmantot ērtākos norēķināšanās veidus:
mūsu pašapkalpošanās portālu vai noslēgt automātisko maksājumu bankā.
Mūsu pašapkalpošanās portālā ir ērti veikt ātru rēķinu apmaksu (veikto maksājumu saņemam vienas darba dienas laikā), kā arī pārskatīt rēķinu informāciju un to apmaksas statusu.
Atgādinām, ka noslēdzot automātisko maksājumu bankā, veikto maksājumu saņemam trīs darba dienu laikā.

Vai atbilde bija noderīga?

Iesakām veikt rēķinu apmaksu, lai varētu atjaunot pakalpojuma pieslēgumu.
Ja rēķins ir apmaksāts, tad pakalpojuma atjaunošanas nolūkos, lūdzam sazināties ar mums pašapkalpošanās portāla sadaļā Saziņa vai izmantojot sadaļu Kontakti.

Informējam, ka par pakalpojuma atslēgšanu neapmaksātu rēķinu dēļ tiek piemērota vienreizēja komisijas maksa 4,27 € (ar PVN), kas tiek iekļauta nākamajā rēķinā pēc pakalpojumu atslēgšanas.
Izvairīties no kavētiem maksājumiem var palīdzēt e-rēķinu automātiskās apmaksas pieslēgšana bankā.

Vai atbilde bija noderīga?

Par Mans Home3

Lai mēs būtu rokas stiepiena attālumā, iesakām izmantot sadaļu Saziņa, kur centīsimies atbildēt uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Šajā sadaļā ir iespējams arī ātri un ērti pieteikt pakalpojuma izmaiņas.

Lai nomainītu kontaktinformāciju, nepieciešams pieslēgties pašapkalpošanās portāla sadaļai Kontaktinformācija.
Pašapkalpošanās portāls sniedz iespēju sekot līdzi visiem jaunumiem vienuviet.

Vai atbilde bija noderīga?

Pašapkalpošanās portālam ir iespējams reģistrēties vairākos veidos:
 • Ar skatīšanās karti. Reģistrējoties ir jāzina klienta numurs, skatīšanās kartes numurs un jāizveido drošības parole
 • Ar īsziņas koda palīdzību. Reģistrējoties ir jāzina klienta numurs un līgumā norādītais telefona numurs. Jāiepazīstas ar noteikumiem un jāapstiprina tos, lai varētu turpināt reģistrēšanos

Vai atbilde bija noderīga?

Lai varētu veiksmīgi pieslēgties pašapkalpošanās portālam, ir nepieciešams klienta numurs (atrodams līgumā, kā arī ikmēneša rēķinos) un parole.

Vai atbilde bija noderīga?

Lai atjaunotu paroli, jādodas uz pašapkalpošanās portālu un un jānospiež poga - Ajaunot paroli. Te būs nepieciešams zināt klienta numuru, skatīšanās kartes numuru un būs jāizveido jauna parole.

Atjaunot paroli var divos veidos:
 • Paroles atjaunošana, izmantojot klienta numuru un skatīšanās kartes numuru
 • Paroles atjaunošana, izmantojot klienta numuru uz telefona numuru

Vai atbilde bija noderīga?

Home3 līgums, veidlapas un lietošanas noteikumi

Lai pieteiktu izmaiņas, jādodas uz pašapkalpošanās portāla sadaļu Saziņa vai arī jāizvēlas ērtāko saziņas veidu. Kontaktinformācija saziņai pieejama šeit.

Vai atbilde bija noderīga?

Ja pakalpojuma iekārta ir bojāta un jāveic tās nomaiņu, ir nepieciešams nodot iekārtu, barošanas bloku un pulti, kā arī savienojuma kabeli (RCA, HDMI vai SCART). Skatīšanās karte paliek esošā un netiek mainīta. Par pakalpojumu iekārtu maiņu nepieciešams sazināties ar mums, izvēloties atbilstošo kontaktinformāciju šeit.

Līguma ietvaros klientiem iekārtas tiek subsidētas, kas nozīmē, ka pēc līguma termiņa beigām mūsu izsniegtās iekārtas paliek klienta īpašumā, tāpēc nekas, izņemot skatīšanās karti, nav jāatgriež.

Ja esat iegādājies iekārtu nomaksā, nomaksas līguma pārtraukšanas gadījumā būs jāatmaksā atlikusī iekārtas vērtība.

Vai atbilde bija noderīga?

Ja radušies jautājumi, uz kuriem atbildes nevarat atrast Biežāk uzdoto jautājumu sadaļā Home3, lūdzam sazināties ar mums! Kontaktinformācija saziņai pieejama šeit.
 • 8686
 • 80 205 379 (bez maksas)
Ārpus darba laika lūdzam atstāt ziņu automātiskajā atbildētājā.

Vai atbilde bija noderīga?

Iekārtas var nodot mūsu birojā, Uriekstes iela 2A - 24, 1. stāvā, Rīga, LV-1005
Biroja darba laiks: 09:00 - 17:00 (no pirmdienas līdz ceturtdienai), 09:00 - 16:00 (piektdienās). To iespējams izdarīt tikai personai, kas veikusi preces iegādi.

Ja nepieciešams nodot tikai skatīšanās karti, to iespējams izdarīt, nosūtot karti pa pastu uz adresi Latgales iela 495, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2121.

Vai atbilde bija noderīga?

Ja radušies jautājumi, uz kuriem atbildes nevarat atrast Biežāk uzdoto jautājumu sadaļā Home3, lūdzam sazināties ar mums! Kontaktinformācija saziņai pieejama šeit.
 • 8686
 • 80 205 379 (bez maksas)
Ārpus darba laika lūdzam atstāt ziņu automātiskajā atbildētājā.

Vai atbilde bija noderīga?

Klientu atbalsts

Zvani un uzzini vairāk!

1601