Cenrādis Bites pakalpojumiem

PakalpojumsCena EUR (ar PVN)
Izmaksu kontrole0,00
Paaugstinātas maksas pakalpojumu bloķēšana0,00
Numura slēpšana0,00
Numura noteicējs0,00
SIM kartes atmiņas pārkopēšana 0,00 
PakalpojumsCena EUR (ar PVN)Izņēmuma gadījumi, kad tas Tev nemaksās neko
Bites privāto klientu apkalpošanas tālrunis: 16010,29 EUR/saruna* 
Bites biznesa klientu apkalpošanas tālrunis: 225500000,29 EUR/saruna* 
Bites klientu apkalpošanas tālrunis, zvanot no ārzemēm: 258516010,29 EUR/saruna* 
Numura īpašnieka maiņa7,00
-  Pārnākot pie Bites no cita operatora
-  Tarifu plāna "Ģimene" ietvaros 
Numura maiņa2,00Atceries, ka jauna numura pieslēgšana vienmēr būs bez maksas
Numura slēgšana uz laiku (līdz 3 mēnešiem)2,00 
Pakalpojumu atjaunošanas maksa2,00 
SIM kartes maksa5,00 
SIM kartes maiņa5,00
-  Bezmaksas, ja vēlēsies samainīt savu 3G SIM pret 4G SIM karti
-  Ja vēlēsies atkārtoti nomainīt 4G SIM karti uz 4G SIM karti, tad gan būs jārēķinās ar papildu izmaksām
Maksājuma atlikšana5,00** 
Detalizēts pakalpojumu pārskats e-pastā2,00Atceries, ka www.manabite.lv šis pakalpojums pieejams 24 h diennaktī bez maksas!
Detalizēts pakalpojumu pārskats pasta vēstulē2,00Atceries, ka www.manabite.lv šis pakalpojums pieejams 24 h diennaktī bez maksas! 
Detalizēts pakalpojumu pārskats Bites salonos2,00Atceries, ka www.manabite.lv šis pakalpojums pieejams 24 h diennaktī bez maksas! 

*Maksas zvans, izņemot normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
**Maksa spēkā no 20.10.2023.Mobilā un fiksētā interneta risinājums privātpersonām

PakalpojumsCena EUR (ar PVN)
Tīkla speciālista (meistara) vizīte17,35
Fiksētā interneta rūteris41,00
Jauns fiksētā interneta kabelis14,34


Ja rūteris, kas nodrošina fiksētā interneta lietošanu, vai kabelis, ar ko tiek ierīkots un pieslēgts fiksētais internets klientam Pakalpojuma ierīkošanas adresē, tiek bojāti klienta vai trešo personu vainas dēļ un tā rezultātā klientam ir traucētā vai ierobežota Pakalpojuma lietošana, klients sedz tīkla speciālista (meistara) vizītes izmaksas, kā arī jauna rūtera vai kabeļu pilno vērtību, ja tādus ir nepieciešams uzstādīt fiksētā interneta nodrošināšanai. Maksa par meistara pakalpojumiem un jaunu rūteri un/vai kabeli saskaņā ar BITE cenrādi tiks iekļauta nākamajā klienta rēķinā.Home3 pakalpojumu cenrādis

PakalpojumsCena EUR (ar PVN)
Home3 vienreizēja pieslēguma maksa5,00
Papildu dekodera uzstādīšanas maksa21,34
Interneta signāla pastiprinātāja uzstādīšana30,00
Maksa par pulti (ja tā bojāta klienta vainas dēļ un ārpus garantijas)10,00
Meistara ceļa izdevumi0,70 EUR/km

 

Vai atbilde bija noderīga?

Klientu atbalsts

Zvani un uzzini vairāk!

1601