Kā un kad tiek aprēķināta kavējuma nauda?

Kavējuma nauda tiek aprēķināta, ja nesaņēmām rēķina apmaksu līdz 20. datumam (ieskaitot). Rēķins tiek uzskatīts par apmaksātu, kad maksājums ienāk mūsu kontā.

Kavējuma nauda tiek aprēķināta pa periodiem – no 21. datuma līdz mēneša beigām (šie soda procenti atspoguļojas rēķinā), un no 1. datuma līdz brīdim, kamēr klients parādu nenosedz (šie soda procenti atspoguļosies nākamajā rēķinā).

Ikmēneša rēķini ir jāapmaksā līdz 20. datumam, taču, kad klientiem ir kavējuma nauda vai daļēji neapmaksāts iepriekšējais rēķins, mēs lūdzam apmaksāt šo parāda daļu nekavējoties, lai kavējuma nauda neturpina pieaugt.

Vai atbilde bija noderīga?

Klientu atbalsts

Zvani un uzzini vairāk!

1601