Distances līgumi

Ja starp Tevi kā patērētāju un Biti ir noslēgts distances līgums (ja esi vienojies par jaunas preces - ierīces, aksesuāra vai citas preces iegādi, vai esi pasūtījis pakalpojumu attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus - piemēram, Bites mājaslapu vai tālruni), tad Tu saskaņā ar tiesību aktiem, nenorādot iemeslu, vari izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā.
Uzzini vairāk kategorijā: Vai es varu atgriezt atpakaļ iegādāto ierīci?

Ja Tev gadījumā radusies ķibele ar attālināti iegādātu preci vai pakalpojumu, Tu vari izmantot arī Eiropas Savienības mērogā izveidotu platformu, lai iesniegtu sūdzību - to izskatīs pilnīgi neatkarīga strīdu izšķiršanas struktūra. Šo platformu izveidojusi Eiropas komisija, lai bez tiesas, savstarpēji vienojoties, ļautu ES, Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas uzņēmējiem un patērētājiem izšķirt strīdus saistībā ar attālinātu preču un pakalpojumu iegādi.

Vai atbilde bija noderīga?

Klientu atbalsts

Zvani un uzzini vairāk!

1601