Palīdzība

Ja radušies jautājumi, uz kuriem atbildes nevarat atrast Biežāk uzdoto jautājumu sadaļā Home3, lūdzam sazināties ar mums! Kontaktinformācija saziņai pieejama šeit.
  • 8686
  • 80 205 379 (bez maksas)

Ārpus darba laika lūdzam atstāt ziņu automātiskajā atbildētājā.

Vai atbilde bija noderīga?

Lai pārbaudītu satelīta signāla kvalitāti, jāseko šeit aprakstītajiem soļiem:

Jānospiež MENU pogu  uz dekodera pults.

Uz ekrāna parādīsies izvēlnes logs.

Vairākkārt jānospiež bultiņa pa labi, līdz sadaļa Iestatījumi ir ekrāna vidū. Kad tas paveikts, jānospiež poga OK.

Spiežot dekodera tālvadības pults bultiņu uz leju, jānonāk līdz sadaļai Signāla pārbaude un jāapstiprina izvēle, nospiežot pogu OK.

Lai nodrošinātu patīkamu skatīšanos, uztvērēja jaudai jābūt ap 50%. Kvalitātei ap 60%, un CNR minimums 13.7 dB.

Vai atbilde bija noderīga?

Lai nomainītu dekodera valodas iestatījumus, jāseko šeit aprakstītajiem soļiem:
Uz dekodera pults jānospiež poga MENU. Kad parādās izvēlne, spiežot bultiņu pa labi jātiek līdz sadaļai

Iestatījumi un jāapstiprina izvēle, vienreiz nospiežot pogu OK.

Kad parādās sadaļa Valoda, jānospiež bultiņu pa labi vienu reizi.

Izvēlnes valoda:
Sadaļā Izvēlnes valoda iespējams nomainīt valodu, kādā parādās dekodera uzraksti. Lai to mainītu, jānospiež poga OK.

Pēc noklusējuma ierīcē ir uzstādīta latviešu valoda, ko iespējams mainīt, uz citu, ar dekodera pults bultiņu uz augšu un uz leju atrodot vēlamo valodu. Valodas izvēle jāapstiprina ar pogu OK. 

Audio valoda:
Pie sadaļas Audio valoda tiek mainīti audio valodu iestatījumi kanāliem.

Nospiežot bultiņu pa labi, atveras sadaļa - Pirmā audio valoda. Dekodera automātiskajos iestatījumos kā Pirmā ir iestatīta latviešu valoda. Lai to izmainītu, jānospiež poga OK.

Ar bultiņu uz augšu vai uz leju jāatrod vēlamā  valoda un izvēle jāapstiprina ar pogu OK. Izvēlētā Pirmā audio valoda nedrīkst sakrist ar otro audio valodu.

Kā otrā automātiski ir iestatīta angļu valoda. Lai to nomainītu, jānospiež poga OK.

No saraksta jāizvēlas vēlamo valodu, un izvēle jāapstiprina ar OK pogu. Otrā audio valoda nedrīkst būt vienāda ar pirmo audio valodu.

Subtitru valoda:
Pie sadaļas Subtitru valoda tiek mainītas subtitru valodas. Lai to paveiktu, jānospiež bultiņu pa labi.

Kā pirmā automātiski ir iestatīta latviešu subtitru valoda . Lai to nomainītu, jānospiež poga OK.
Sarakstā jāatrod vēlamo valodu un izvēle jāapstiprina, nospiežot pogu OK. Pirmā subtitru valoda nedrīkst būt vienāda ar otro subtitru valodu.

Kā otrā subtitru valoda automātiski ir iestatīta angļu valoda. Lai to mainītu, jānospiež poga OK.

Sarakstā jāatrod vēlamo valodu un izvēle jāapstiprina, nospiežot pogu OK. Otrā subtitru valoda nedrīkst būt vienāda ar pirmo subtitru valodu.

Subtitri:
Subtitri ir ieslēgti automātiski. Sadaļā Subtitri ir iespējams izslēgt subtitru funkciju.

Lai izslēgtu subtitrus, nepieciešams atzīmēt Izslēgts, un jānospiež poga OK.

Vai atbilde bija noderīga?

Negaisa laikā iesakām atvienot visas iekārtas no strāvas padeves un neizmantot mūsu pakalpojumus, tādējādi pasargājot sevi un savā īpašumā esošās iekārtas.

Vai atbilde bija noderīga?

Lai precizētu meistara vizītes mērķi un nepieciešamību, vispirms nepieciešams sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļas tehnisko daļu. Kontaktinformācija saziņai ir atrodama sadaļā Kontakti.

Lai taupītu laiku un rastu risinājumu maksimāli ātri, sarunas laikā klientu apkalpošanas speciālists centīsies palīdzēt attālināti. Ja neizdosies rast risinājumu, klientu apkalpošanas speciālists vienosies par speciālista vizīti.

Vai atbilde bija noderīga?

PIN/drošības kods tiek izmantots gadījumos, ja nepieciešams ierobežot piekļuvi noteikta satura raidījumiem vai kanāliem.

Home3 PIN/drošības kods pēc noklusējuma:
TVPlay/Home3 dekoderiem PIN/drošības kods ir 1234;
pārējiem dekoderiem PIN/drošības kods ir 0000.

Ja PIN/drošības kodu nepieciešams atjaunot, to iespējams ērti izdarīt, sekojot instrukcijai sadaļā Dekoderi.

Lai veiktu pareizās darbības, sadaļā Dekoderi jāizvēlas atbilstošais dekodera modelis.

Ja gadījies aizmirst PIN/drošības kodu, lūdzam sazināties ar mums.

Vai atbilde bija noderīga?

Ja televizora ekrānā parādās kāds no šiem uzrakstiem, ir nepieciešams pārbaudīt signāla jaudu un kvalitāti. To iespējams izdarīt, vadoties pēc instrukcijas “Signāla pārbaude”, kas ir pieejama katram dekodera modelim sadaļā Dekoderi.
Lai veiktu pareizās darbības un varētu turpināt izbaudīt mūsu pakalpojumu, sadaļā Dekoderi jāizvēlas atbilstošais dekodera modelis.

Vai atbilde bija noderīga?

Visbiežāk šāds uzraksts parādās, ja tiek mēģināts piekļūt kanālam, kas nav iekļauts abonētajā pakā. Šāds paziņojums var parādīties arī gadījumā, Home3 pakalpojums nav izmantos ilgāku laika sprīdi.

Ja, ieslēdzot 1. kanālu, šāds uzraksts neparādās, tad kanāls, kuru ieslēdzot uzraksts atkal parādās, nav iekļauts abonētajā satura pakā.

Ja, ieslēdzot 1. kanālu, uzraksts paliek nemainīgs, aicinām atjaunot informāciju par skatīšanās karti, izmantojot mūsu Pašapkalpošanās portāla sadaļu Atjaunot piekļuves iespējas var sazinoties, izmantojot sadaļu Kontakti.

Vai atbilde bija noderīga?

Lai pārbaudītu TV skatīšanās režīmu, ir nepieciešama dekodera pults un uz tās jānospiež pogu MENU.
Ja ekrānā neparādās dekodera izvēlne, ir jāpārslēdz televizora TV skatīšanās režīmu.

Uz televizora pults jānospiež viena no izvēlnēm (atkarīgs no TV modeļa) INPUT, SOURCE vai TV/AV. Sekojoši jāizvēlas avotu atbilstoši kabelim, ar kuru dekoders savienots ar televizoru:
  • Ja kabelis ir HDMI - režīmam jabūt HDMI1
  • Ja SCART kabelis (plakans ar adatām) - AV vai EXT
  • Ja RCA kabelis (krāsaini 3 vadi pie televizora) - AV režīmu

Vai atbilde bija noderīga?

Ja jāpieslēdz jauna iekārta (dekoderi un/vai SIM karti), nepieciešams saslēgt visas iekārtas un sazināties ar mums, lai varētu atjaunot pakalpojuma darbību.

Iesakām izvēlēties ērtāko saziņas veidu sadaļā Kontakti.

Vai atbilde bija noderīga?

Skatīšanās kartes numuru iespējams atrast uz dekoderā ievietotās kartes aizmugures.
Ierasti kartes numuru sastāda 12 ciparu kombinācija un tā sākas ar 0170.. vai 0171…

Vai atbilde bija noderīga?

Ja nepieciešams īslaicīgi un noteiktam kanālam nomainīt audio un subtitru valodu, jānospiež poga OPTIONS vai AUDIO.

Ja valodu nepieciešams nomainīt uz pastāvīgu laiku, tad:
TVPlay/Home3 dekoderim nospiediet MENU -> Iestatījumi -> Audio iestatījumi -> izvēlieties audio valodu 1 vai 2;
Viasat dekoderim nospiediet MENU -> Iestatījumi -> Lietotāja iestatījumi -> Valodas -> izvēlieties audio valodu 1 vai 2.

Vai atbilde bija noderīga?

Klientu atbalsts

Zvani un uzzini vairāk!

1601