Kā reģistrēties mans.home3.lv?

Pašapkalpošanās portālam ir iespējams reģistrēties vairākos veidos:
  • Ar skatīšanās karti. Reģistrējoties ir jāzina klienta numurs, skatīšanās kartes numurs un jāizveido drošības parole
  • Ar īsziņas koda palīdzību. Reģistrējoties ir jāzina klienta numurs un līgumā norādītais telefona numurs. Jāiepazīstas ar noteikumiem un jāapstiprina tos, lai varētu turpināt reģistrēšanos

Vai atbilde bija noderīga?

Klientu atbalsts

Zvani un uzzini vairāk!

1601