Kā pārbaudīt signāla kvalitāti?

Lai pārbaudītu satelīta signāla kvalitāti, jāseko šeit aprakstītajiem soļiem:

Jānospiež MENU pogu  uz dekodera pults.

Uz ekrāna parādīsies izvēlnes logs.

Vairākkārt jānospiež bultiņa pa labi, līdz sadaļa Iestatījumi ir ekrāna vidū. Kad tas paveikts, jānospiež poga OK.

Spiežot dekodera tālvadības pults bultiņu uz leju, jānonāk līdz sadaļai Signāla pārbaude un jāapstiprina izvēle, nospiežot pogu OK.

Lai nodrošinātu patīkamu skatīšanos, uztvērēja jaudai jābūt ap 50%. Kvalitātei ap 60%, un CNR minimums 13.7 dB.

Vai atbilde bija noderīga?

Klientu atbalsts

Zvani un uzzini vairāk!

1601