Kā nomainīt satura paku, atslēgt pakalpojumu un norēķināties?

Ja vairs nevēlies lietot Go3 satura platformu, dodies uz savu lietotāja profilu vietnē www.go3.lv , izvēlies “Nomainīt plānu” un atslēdz pieslēgto satura paku.

Vai atbilde bija noderīga?

Nomainīt Go3 satura paku iespējams savā Go3 lietotāja profilā. Sadaļā “Mans konts” jāizvēlas iespēja “Nomainīt plānu”.

Gadījumā, ja esošās pakas saturam tiek pievienota papildu jauna tematiska TV paka, tiek uzskatīts, ka esošā paka tiek mainīta uz lielāko. Šajā gadījumā izmaiņas stāsies spēkā nekavējoties.

Ja pieslēgtā TV paka tiek atslēgta vispār, vai tiek pieslēgta cenas ziņā lētāka TV paka, vai tiek pieslēgta līdzvērtīga TV paka (nomainot TV pakas sastāvdaļas), tiks uzskatīts, ka notikusi TV pakas maiņa uz mazāku paku. Šajā gadījumā visas izmaiņas stāsies spēkā nākamā kalendārā mēneša pirmajā dienā, ja TV pakas minimālais lietošanas termiņš ir beidzies. Ja TV pakas minimālais lietošanas termiņš nav beidzies, izmaiņas stāsies spēkā pēc minētā termiņa beigām. Minimālais lietošanas termiņš ir viens mēnesis. 

Vai atbilde bija noderīga?

Reģistrējoties Go3 platformā kā Bites klientam, maksa par Go3 abonementu, kā arī Filmu nomā pasūtītajām filmām (ja tādas ir), tiks pieskaitītas ikmēneša Bites pakalpojumu rēķinam. Rēķina apmaksa jāveic līdz nākamā mēneša 20. datumam.

Vai atbilde bija noderīga?

Klientu atbalsts

Zvani un uzzini vairāk!

1601