Kā nomainīt izvēlēto Go3 satura paku?

Nomainīt Go3 satura paku iespējams savā Go3 lietotāja profilā. Sadaļā “Mans konts” jāizvēlas iespēja “Nomainīt plānu”.

Gadījumā, ja esošās pakas saturam tiek pievienota papildu jauna tematiska TV paka, tiek uzskatīts, ka esošā paka tiek mainīta uz lielāko. Šajā gadījumā izmaiņas stāsies spēkā nekavējoties.

Ja pieslēgtā TV paka tiek atslēgta vispār, vai tiek pieslēgta cenas ziņā lētāka TV paka, vai tiek pieslēgta līdzvērtīga TV paka (nomainot TV pakas sastāvdaļas), tiks uzskatīts, ka notikusi TV pakas maiņa uz mazāku paku. Šajā gadījumā visas izmaiņas stāsies spēkā nākamā kalendārā mēneša pirmajā dienā, ja TV pakas minimālais lietošanas termiņš ir beidzies. Ja TV pakas minimālais lietošanas termiņš nav beidzies, izmaiņas stāsies spēkā pēc minētā termiņa beigām. Minimālais lietošanas termiņš ir viens mēnesis. 

Vai atbilde bija noderīga?

Klientu atbalsts

Zvani un uzzini vairāk!

1601