Kā nomainīt dekodera valodas iestatījumus?

Lai nomainītu dekodera valodas iestatījumus, jāseko šeit aprakstītajiem soļiem:
Uz dekodera pults jānospiež poga MENU. Kad parādās izvēlne, spiežot bultiņu pa labi jātiek līdz sadaļai

Iestatījumi un jāapstiprina izvēle, vienreiz nospiežot pogu OK.

Kad parādās sadaļa Valoda, jānospiež bultiņu pa labi vienu reizi.

Izvēlnes valoda:
Sadaļā Izvēlnes valoda iespējams nomainīt valodu, kādā parādās dekodera uzraksti. Lai to mainītu, jānospiež poga OK.

Pēc noklusējuma ierīcē ir uzstādīta latviešu valoda, ko iespējams mainīt, uz citu, ar dekodera pults bultiņu uz augšu un uz leju atrodot vēlamo valodu. Valodas izvēle jāapstiprina ar pogu OK. 

Audio valoda:
Pie sadaļas Audio valoda tiek mainīti audio valodu iestatījumi kanāliem.

Nospiežot bultiņu pa labi, atveras sadaļa - Pirmā audio valoda. Dekodera automātiskajos iestatījumos kā Pirmā ir iestatīta latviešu valoda. Lai to izmainītu, jānospiež poga OK.

Ar bultiņu uz augšu vai uz leju jāatrod vēlamā  valoda un izvēle jāapstiprina ar pogu OK. Izvēlētā Pirmā audio valoda nedrīkst sakrist ar otro audio valodu.

Kā otrā automātiski ir iestatīta angļu valoda. Lai to nomainītu, jānospiež poga OK.

No saraksta jāizvēlas vēlamo valodu, un izvēle jāapstiprina ar OK pogu. Otrā audio valoda nedrīkst būt vienāda ar pirmo audio valodu.

Subtitru valoda:
Pie sadaļas Subtitru valoda tiek mainītas subtitru valodas. Lai to paveiktu, jānospiež bultiņu pa labi.

Kā pirmā automātiski ir iestatīta latviešu subtitru valoda . Lai to nomainītu, jānospiež poga OK.
Sarakstā jāatrod vēlamo valodu un izvēle jāapstiprina, nospiežot pogu OK. Pirmā subtitru valoda nedrīkst būt vienāda ar otro subtitru valodu.

Kā otrā subtitru valoda automātiski ir iestatīta angļu valoda. Lai to mainītu, jānospiež poga OK.

Sarakstā jāatrod vēlamo valodu un izvēle jāapstiprina, nospiežot pogu OK. Otrā subtitru valoda nedrīkst būt vienāda ar pirmo subtitru valodu.

Subtitri:
Subtitri ir ieslēgti automātiski. Sadaļā Subtitri ir iespējams izslēgt subtitru funkciju.

Lai izslēgtu subtitrus, nepieciešams atzīmēt Izslēgts, un jānospiež poga OK.

Vai atbilde bija noderīga?

Klientu atbalsts

Zvani un uzzini vairāk!

1601