Būvniecības procesu izskatīšana, saskaņošana

Būvniecības procesu dokumentācijas izskatīšana un saskaņošana notiek elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS).

Inženiertopogrāfisko plānu un zemes ierīcības projektu izskatīšana un saskaņošana (sīkāka informācija), rakšanas un būvdarbu atļaujas pieteikšana un izsniegšana notiek elektroniski, sūtot pieteikumu uz network@bite.lv

 

Pieteikuma formas


Izskatīšanai tiek pieņemti tikai elektroniski parakstīti pieteikumi eDOC formātā.
Ja jums rodas jautājumi, lūdzam zvanīt 67031093, darba dienās no 09:00 līdz 17:00.

 

Piekļuve kabeļu kanalizācijai

Komersantam, kurš vēlas iegūt piekļuvi Bite kabeļu kanalizācijai, ir jāsazinās ar speciālistu, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi network@bite.lv, norādot:
  • •    Kabeļu kanalizācijas posma, kurā pieteicējs lūdz iespēju izmantot papildu kabeļu kanalizācijas tilpumu, koordinātas
  • •    Kabeļu kanalizācijas posma punktos plānotos tehniskos risinājumus savas trases posma turpinājumam
  • •    Plānotā kabeļa marku un diametru ierīkošanai Bites kabeļu kanalizācijā
  • •    Plānotā kabeļa uzmavu skaitu ierīkošanai Bites kabeļu kanalizācijā, uzmavu marku un plānotā novietojuma vietu
  • •    Vēlamo piekļuves kabeļu kanalizācijai sākuma datumu
  • •    Citu informāciju, kuru pieteicējs uzskata par nepieciešamu

Ja Bite var nodrošināt piekļuvi kabeļu kanalizācijai, tad tiek slēgta savstarpēja vienošanās, nosakot tarifus (tarifu apjoms katrā gadījumā tiek noteikts individuāli) un citus komercnoteikumus.
Bites kabeļu kanalizācija (diametrs 100 mm) ar ievilkšanas tehnoloģiju, iespēja ievilkt vēl vienu kabeli.
Bites kabeļu kanalizācija.
Bites kanalizācijas nomas tarifi
 

Vai atbilde bija noderīga?

Klientu atbalsts

Zvani un uzzini vairāk!

1601