Kam ir pieejama bezprocentu nomaksa?

Bezprocentu nomaksa ir pieejama Bites privātajiem klientiem, kuri izmanto kādu no Bites balss vai interneta pakalpojumiem.

Nomaksas limits Bites esošajiem un arī jaunajiem klientiem tiek aprēķināts individuāli. Katra klienta kredītspēja tiek izvērtēta, balstoties uz informāciju par klienta pašreizējo un vēsturisko maksātspēju (t.sk. saistībām) Bitē un izmantojot informāciju no trešo personu datu bāzēm, t.sk., par maksātspējas vēsturi.

Piešķirto nomaksas limitu jebkurš Bites klients var noskaidrot savā ManaBite profilā vai Bites salonā.

Vai atbilde bija noderīga?

Klientu atbalsts

Zvani un uzzini vairāk!

1601