Elektrība

AS Sadales tīkls piegādās elektroenerģiju tāpat kā līdz šim, neatkarīgi no elektroenerģijas tirgotāja. Sadales tīkls arī turpmāk veiks skaitītāju apkalpošanu, kontroli, jaunu pieslēgumu ierīkošanu, remontdarbus, kā arī bojājumu novēršanu.

Vai atbilde bija noderīga?

Rēķinu par izmanto elektroenerģiju Tu saņemsi atsevišķi no pārējiem Bites pakalpojumiem, pēc 10. datuma.

Vai atbilde bija noderīga?

Katru mēnesi līdz 3. datumam klientam būs jānodod skaitītāja rādījumi. Tos varēs nodot:
  • •    Pašapkalpošanās mājaslapā e-st.lv
  • •    Rakstot e-pastu uz info@bite.lv brīvā formā, norādot abonenta kodu un skaitītāja rādījumu uz tekošā mēneša 1. datumu
  • •    Zvanot 1601 (no Bites numura) vai 25851601 (no citu operatoru numuriem)
  • •    Bites klientu apkalpošanas centros
  • •    Skaitītāju rādījumu kontroli vidēji reizi gadā turpinās veikt AS Sadales tīkls

Vai atbilde bija noderīga?

Nē. Elektroenerģijas pakalpojumi šobrīd netiek piedāvāti jauniem klientiem.

Vai atbilde bija noderīga?

Klientu atbalsts

Zvani un uzzini vairāk!

1601