Jaunie tarifu plāni vēl jaudīgākai mobilajai ikdienai!

Pieaugošais interneta patēriņš gan šobrīd, gan prognozētais pieaugums nākotnē, devis iespēju piedāvāt jaunus, uzlabotus un daudz bagātīgākus Bites tarifu plānus, kas ļaus izbaudīt vēl vairāk iespēju - gan lielāku interneta apjomu, gan plašākas saziņas iespējas ar savējiem visā Eiropā!

Pieejams neierobežots internets Baltijā

Vairāk datu Latvijā un Eiropā

Neierobežoti zvani uz visiem operatoriem Latvijā

Bite Neierobežots Baltijā

LatvijāEiropā
Internets
25 GB
Zvani & SMS
Dati Baltijā
Zvani uz Eiropu
500 min.
Neierobežoti zvani uz visu operatoru tīkliem Latvijā
Antivīruss 3 mēnešus bez maksas
Ekrāna apdrošināšana 1 mēnesi bez maksas

Tarifa plāna apraksts

Bite 30GB

LatvijāEiropā
Internets
30 GB
20 GB
Zvani & SMS
Zvani uz Eiropu
200 min.
Neierobežoti zvani uz visu operatoru tīkliem Latvijā
Antivīruss 3 mēnešus bez maksas
Ekrāna apdrošināšana 1 mēnesi bez maksas

Tarifa plāna apraksts

Bite 8GB

LatvijāEiropā
Internets
8 GB
Zvani & SMS
Zvani uz Eiropu
100 min.
Neierobežoti zvani uz visu operatoru tīkliem Latvijā
Antivīruss 3 mēnešus bez maksas
Ekrāna apdrošināšana 1 mēnesi bez maksas

Tarifa plāna apraksts

Bite 4GB

LatvijāEiropā
Internets
4 GB
Zvani & SMS
Zvani uz Eiropu
100 min.
Neierobežoti zvani uz visu operatoru tīkliem Latvijā
Antivīruss 3 mēnešus bez maksas
Ekrāna apdrošināšana 1 mēnesi bez maksas

Tarifa plāna apraksts

Bite 1,5GB

LatvijāEiropā
Internets
1,5 GB
Zvani & SMS
Zvani uz Eiropu
50 min.
Neierobežoti zvani uz visu operatoru tīkliem Latvijā
Antivīruss 3 mēnešus bez maksas
Ekrāna apdrošināšana 1 mēnesi bez maksas

Tarifa plāna apraksts

Patīk mūsu klientiem, patiks arī Tev!

Biežāk uzdotie jautājumi

Jā, esošo tarifu plānu maiņa uz jaunajiem tarifu plāniem notiks automātiski, un Tev nekas papildus nav jādara. Jaunie tarifu plāni stāsies spēkā no 2022.gada 1.marta.
Jaunie tarifu plāni būs spēkā no 2022. gada 1. marta, tāpēc izmaiņas redzēsiet aprīļa sākumā, saņemot rēķinu par martu. Ja esat bankā noformējis automātisko rēķina apmaksu ar uzstādītu rēķina limitu, tad laikus pārbaudiet, vai tas nav jānomaina.
Ar vārdu “Eiropa” Bites līguma noteikumos un tarifu plānu aprakstā tiek uzskatītas Eiropas Ekonomikas zonas un Eiropas Savienības dalībvalstis.
Ja šobrīd ir pieslēgts viens vai vairāki Bites papildpakalpojumi, tad tie un to nosacījumi paliek spēkā bez izmaiņām.
Tev ir iespēja izbeigt līgumu par Bites pakalpojumiem līdz 2022. gada 28. februārim bez līgumsoda. Šādā gadījumā – ja Tev ir arī aktīvs nomaksas līgums telefonam vai citai ierīcei – atlikusī nomaksas summa par to būs jāatmaksā pilnā apmērā. Ar precīzu atlikušo summu par nomaksā esošo ierīci aicinām iepazīties ērtajā pašapkalpošanās lapā www.manabite.lv vai ManaBite aplikācijā.
Lai justos drošs par saviem mobilajiem tēriņiem, aicinām uzstādīt Izmaksu kontroli. Nosakiet savu tēriņu limitu, un Bite laikus brīdinās, kad tas tuvosies. Ja Izmaksu kontroli esi jau uzstādījis, tad ņem vērā – ja jaunais tarifu plāns maksās vairāk, nekā šobrīd ir uzstādītais tēriņu limits, tad pirms 2022. gada 1. marta Tavai ērtībai tas tiks automātiski palielināts virs jaunās tarifu plāna maksas. Ar aktuālo Izmaksas kontroles limitu jebkurā brīdī varat ērti iepazīties savā ManaBite profilā.