Bites salonu apmeklētājiem patīk dāvanas!

Nāc uz Bites salonu, piesakies īpašajai akcijai līdz 05.09.2021. un laimē telefonus, televizorus, Xbox un citas vērtīgas dāvanas!

Atrast tuvāko salonu

Akcija “Bites salonu apmeklētājiem patīk dāvanas”

1. AKCIJAS ORGANIZĒTĀJS: 
1.1. SIA “BITE Latvija”, reģ. Nr.40003742426, juridiskā adrese: Rīga, Uriekstes iela 2A - 24, LV-1005, Latvija. 

2. AKCIJAS NORISES LAIKS: 
2.1. Akcijas norises laiks ir no 2021. gada 12.augusta līdz 2021. gada 01.oktobrim. 
2.2. Akcijas reģistrācijas periods ir no 2021. gada 12.augusta līdz 2021. gada 05.septembrim

3. BALVAS: 
3.1. Balvu fonds sastāv no 111 (viens simts vienpadsmit) balvām: 1 (viena) Apple iPhone 12 64GB viedtālruņa, 2 (diviem) Xiaomi Poco F3 (8+256GB) viedtālruņiem, 2 (diviem) LG TV UHD 4K 50UP75003LF 50'' televizoriem, 2 (diviem) LG TV LED 4K 55UN74003LB 55" televizoriem, 2 (diviem) XIAOMI RoboRock S5 Max putekļsūcējiem, 2 (divām) Xbox Series X 1 TB spēļu konsolēm, 50 (piecdesmit) bezvadu austiņām JBL Tune 225TWS un 50 (piecdesmit) bezvadu austiņām JBL Tune 115TWS.

4. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI: 
4.1. Akcijā drīkst piedalīties tikai fiziskas personas, sākot no 18 gadu vecuma, kuras līdz 2021.gada 5.septembrim (ieskaitot) ir ieradušās kādā no SIA “BITE Latvija” saloniem. Juridiskas personas akcijā nepiedalās.
4.2. Fiziskai personai, kura vēlas piedalīties balvu izlozē ir jāaizpilda Akcijas dalības forma, norādot kontakttālruni, uz kuru SIA “BITE Latvija” zvanīt laimesta gadījumā. 
4.3. Katrs dalībnieks akcijai tiks reģistrēts vienu reizi. Reģistrācija tiks veikta pēc Akcijas dalības formā norādītā telefona numura. Ja viens un tas pats telefona numurs būs norādīts vairākās Akcijas dalības formās, dublikāti netiks ņemti vērā. 
4.4. Reģistrācija akcijai ir pabeigta ar brīdi, kad Akcijas reģistrācijas formu dalībnieks nodod SIA “BITE Latvija” salona darbiniekam. 
4.5. Nepilnīgas dalībnieku reģistrācijas akcijai netiks ņemtas vērā un akcijā nepiedalīsies.
4.5. Akcijas organizators neatbild par: 
4.5.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu; 
4.5.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm.
4.6. Akcijas dalībnieks, piesakoties akcijai, piekrīt tā personas datu apstrādei (telefona numuram) ar mērķi nodrošināt dalībnieka reģistrāciju akcijai, saglabāt veiktās reģistrācijas, noteikt un publicēt laimētāju, kā arī izsniegt balvu. 
4.7. Akcijas dalībniekam, sazinoties ar SIA “BITE Latvija” pa tālruni 25851601 vai elektroniski, rakstot uz e-pastu info@bite.lv, ir tiesības līdz 2021.gada 15.septembrim atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, tādejādi atsakoties no dalības akcijā. SIA “BITE Latvija” pārtrauks akcijas ietvaros iegūto akcijas dalībnieku datu apstrādi, iegūtos datus dzēšot, pēc akcijas norises perioda beigām. Akcijas dalībnieku, kuri akcijas ietvaros būs laimējuši balvas, datu apstrādi SIA “BITE Latvija” pārtrauks un iegūtos datus dzēsīs pēc laimestu izsniegšanas laimētājiem. Gadījumā, kad SIA “BITE Latvija” nebūs izdevies sazināties ar balvas laimētāju un balvas laimētājs nebūs pieteicies laimesta saņemšanai līdz 7.2. punktā norādītajam termiņam, šī akcijas dalībnieka datus SIA “BITE Latvija” pārtrauks apstrādāt un iegūtos datus dzēsīs 2021.gada 01.oktobrī.

5. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA: 
5.1. Akcijas ietvaros tiks izlozēti 111 balvu laimētāji.
5.2. Laimētāji tiks noteikti 2021.gada 16. septembrī no veiktajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētāju ar datora programmas “Google random number generator” palīdzību. 
5.3. Laimētāji tiks izlozēti vienu reizi pēc reģistrācijas perioda beigām.

6. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA: 
6.1. Laimētāji tiks publicēti mājaslapā www.bite.lv 3 (trīs) darba dienu laikā pēc izlozes. Mājaslapā tiks publicēti laimētāju Akcijas dalības formā norādītā kontakttālruņa pirmie 5 cipari.

7. LAIMESTA SAŅEMŠANA: 
7.1. SIA “BITE Latvija” pēc laimētāju publicēšanas sazināsies ar akcijas laimētājiem, zvanot uz Akcijas dalības formā norādīto kontakttālruni un vienojoties par laimesta saņemšanas veidu. 
7.2. Ja SIA “BITE Latvija” nebūs izdevies sazināties ar laimētāju, laimesta ieguvējs par laimestu var uzzināt, apskatot laimētāju sarakstu interneta mājas lapā www.bite.lv, kas būs pieejams līdz 2021.gada 30.septembrim. Šādā gadījumā laimētājs var pieteikties balvas saņemšanai līdz 2021. gada 30.septembrim, rakstot uz e-pasta adresi info@bite.lv vai zvanot uz 25851601. Ja laimētājs balvai nebūs pieteicies līdz norādītajam datumam, balva paliek SIA “BITE Latvija” īpašumā. 
7.3. Balva laimētājam tiks nosūtīta uz kādu no SIA “BITE Latvija” saloniem, iepriekš telefona sarunā vienojoties, kurš salons ir ērtākais balvas saņemšanai. Saņemot balvu laimētājam būs jānosauc telefona numurs, kas tika norādīts Akcijas dalības formā. 
7.4. Saņemot laimestu, laimētājam būs jāaizpilda pieņemšanas-nodošanas akts, norādot vārdu, uzvārdu un personas kodu, kas nepieciešams, lai akcijas organizētājs varētu deklarēt saņemto laimestu un nomaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
7.5. Balva netiks izsniegta kāda cita produkta, preces, pakalpojuma vai naudas veidā. 
7.6. Laimētājs nav tiesīgs saņemt balvu, ja ir konstatēts, ka laimētājs nav ievērojis akcijas noteikumus vai ir negodīgi ietekmējis šīs akcijas norisi. 

8. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
8.1. Akcijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par akcijas norisi, nosūtot rakstisku iesniegumu SIA “BITE Latvija” uz adresi Uriekstes iela 2A - 24, Rīga, LV-1005, Latvija.
8.2.    Visas pretenzijas tiks izskatītas un akcijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

9.    DALĪBAS AIZLIEGUMS:
9.1. Akcijā nedrīkst piedalīties BITE Grupas sastāvā ietilpstošās UAB “BITE Lietuva”, SIA “BITE Latvija”, reģ. Nr.40003742426, SIA “TeleTower”, reģ. Nr.40103257495 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Baltcom”, reģ. Nr.40003005264, AS “TV Play Baltics”, reģ. Nr.10308880 AS “TV Play Baltics Latvijas filiāle”, reģ. Nr.40103238282, SIA “All Media Latvija”, reģ. Nr.40103065880 un citi BITE Grupas sastāvā ietilpstošo komercsabiedrību darbinieki. 
9.2. Laimētāji, piesakoties akcijai apliecina, ka nav neviena no augstāk minēto uzņēmumu darbiniekiem. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek akcijas organizētāja īpašumā.