Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāte

Runas pārraides kvalitāte un īsziņu piegādes laiks

Bite garantē balss sakaru pakalpojumu kvalitāti un īsziņu pakalpojuma piegādes ātrumu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikto kvalitātes parametru robežās.

Saskaņā ar Starptautiskās Telekomunikācijas Savienības (ITU) rekomendēto 5 ballu novērtēšanas sistēmu (rekomendācija ITU-T P.862), Bite nodrošina minimālo runas kvalitātes vērtību sniegtajiem balss sakaru pakalpojumiem ne zemāku par 3 ballēm.

Maksimālais īsziņas piegādes laiks Bites tīklā nepārsniedz 10 sekundes, ja izpildās zemāk norādītie nosacījumi.

▪ Īsziņas sūtītāja un saņēmēja mobilie tālruņi ir ieslēgti.
▪ Īsziņa tiek sūtīta un saņemta nepārslogotā Bites tīklā.
▪ Tiek izsūtīta īsziņu ķēdē nesaistīta īsziņa uz eksistējošu (pareizu) numuru.
▪ Īsziņas sūtītāja un saņēmēja mobilie tālruņi atbalsta GSM, UMTS un/vai LTE telekomunikācijas standartu.
▪ Īsziņas nosūtīšanai netiek izmantots GPRS telekomunikācijas standarts.
▪ Īsziņas sūtītāja un saņēmēja mobilajā telefonā un lietotajā tarifu plānā ir aktivizēta/nodrošināta īsziņu sūtīšanas un saņemšanas iespēja
▪ Īsziņas sūtītājs nav sasniedzis sevis lietotā tarifu plāna īsziņu skaita limita (ja tāds pastāv) robežu.
▪ Īsziņas sūtītāja mobilajā telefonā tiek izmantots pareizs Bites īsziņu centra numurs (+371 25850115).
▪ Īsziņas saņēmēja lietotajam numuram nav uzkrājušās nesaņemtas īsziņas Bites īsziņu centā.
▪ Īsziņas sūtītāja un saņēmēja mobilo telefonu atmiņa nav pārpildīta ar saglabātajām ziņām.
▪ Īsziņā nav ietvertas specifiskas, ziņas nosūtīšanu aizkavējošas rakstu zīmes.
▪ Īsziņas saņemšanas laikā tās saņēmējs neuzsāk jebkāda zvana veikšanu vai citas ziņas nosūtīšanu.
▪ Īsziņas saņemšanas laikā tās saņēmēja mobilais telefons nepārslēdzas starp dažādiem mobilajiem tīkliem vai mobilo tīklu šūnām.

Datu pārraides ātrumi
Pie Bites pieejamā mobilā interneta ātruma raksturlielumi dažādos mobilajos tīklos.

5G mobilais tīkls
Faktiski pieejamais maksimālais (reklamētais) lejupielādes ātrums*: līdz 1 Gbit/s.
Minimālais garantētais lejupielādes ātrums: 512 Kbit/s.
Faktiski pieejamais maksimālais (reklamētais) augšupielādes ātrums*: līdz 100 Mbit/s.
Minimālais garantētais augšupielādes ātrums: 512 Kbit/s.

4G mobilais tīkls
Faktiski pieejamais maksimālais (reklamētais) lejupielādes ātrums*: līdz 400  Mbit/s.
Minimālais garantētais lejupielādes ātrums: 256 Kbit/s.
Faktiski pieejamais maksimālais (reklamētais) augšupielādes ātrums*: 50 Mbit/s.
Minimālais garantētais augšupielādes ātrums: 256 Kbit/s.

3G mobilais tīkls
Faktiski pieejamais maksimālais (reklamētais) lejupielādes ātrums*: 21 Mbit/s.
Minimālais garantētais lejupielādes ātrums: 9,6 Kbit/s.
Faktiski pieejamais maksimālais (reklamētais) augšupielādes ātrums*: 5,8 Mbit/s.
Minimālais garantētais augšupielādes ātrums: 9,6 Kbit/s.

*Interneta lietotājs var atbilstošā ierīcē saņemt faktiski pieejamo maksimālo interneta ātrumu mazas mobilā tīkla noslodzes laikā, atrodoties netālu no Bites tīkla bāzes stacijas antenas atrašanās vietas, kad tīklam ar atbilstošām ierīcēm ir pieslēgušies vēl vismaz 10 tā lietotāji.

Detalizēti Bites elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes parametri ir aplūkojami šeit.

Kad Bite var samazināt mobilā interneta ātrumu?

Lietojot Bites mobilos datus vai interneta tarifu plānu, ir vērts atcerēties, ka Bite var ierobežot konkrētu pakalpojumu nodrošināšanu saskaņā ar Godīgas lietošanas politikas noteikumiem zemāk minēto iemeslu dēļ.

▪ Izpildot policijas, tiesas vai citas valsts pilnvarotas iestādes rīkojumu, lēmumu vai cita veida pieprasījumu. 
▪ Lai nepieļautu tīkla ļaunprātīgu, krāpniecisku vai citādi prettiesisku izmantošanu.
▪ Samazinot tīkla pārslodzi ārkārtas gadījumos. Šī iemesla izraisītie ierobežojumi ir īslaicīgi, organizēti minimālai ietekmei uz tīkla lietotājiem.

Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti ietekmējošie faktori

Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti var ietekmēt ne tikai signāla stiprums, tīkla pārklājums un bāzes staciju tehniskie parametri un attālums no pakalpojumu saņemšanas vietas, bet arī dažādi, no to nodrošinātāja neatkarīgi faktori.

Minēto pakalpojumu kvalitāti negatīvi var ietekmēt kādas īpatnības to saņemšanas lokācijā, piemēram, blīva daudzstāvu ēku apbūve, kalnains vai gravām bagāts reljefs, izteikti plašu ūdenskrātuvju vai bieza lapu koku meža tuvums, netālu esošas industriālās elektroiekārtas un radioiekārtas.

Arī tādi laika apstākļi kā sniegs, lietus, paaugstināts gaisa mitrums, spēcīgas vēja brāzmas, izteikti paaugstināta vai pazemināta gaisa temperatūra var samazināt iepriekšminēto pakalpojumu kvalitāti.

Īslaicīga mobilā tīkla pārslodze mēdz rasties arī plaši apmeklētos pasākumos, lietotāju vienlaicīgas un intensīvas elektronisko sakaru pakalpojumu izmantošanas gadījumā.

Nozīme ir arī mājokļa specifikai, kad elektroniskie sakaru pakalpojumi tiek izmantoti iekštelpās. Šo pakalpojumu kvalitāti ietekmē ēkas sienu biezums, stāvu skaits, celtniecībā izmantotie materiāli u.c. faktori. Izteikti negatīvs iespaids uz interneta ātrumu, balss zvanu kvalitāti un īsziņu piegādes ātrumu novērojams telpās zem zemes līmeņa un pagrabstāvos.

Iespējams, ka pakalpojumu izmantošanu var ietekmēt lietotā telefona, rūtera vai citas ierīces tehniskie ierobežojumi, funkcionālās īpašības, nolietojuma stāvoklis vai kādi tehniski bojājumi.

Traucējumu elektronisko sakaru pakalpojumos pieteikšana

Traucējumus elektronisko sakaru pakalpojumos ir iespējams pieteikt, zvanot uz 1601 vai sūtot e-pastu uz info@bite.lv
Traucējumus parasti novēršam 24 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža. Ja pieteikums tiek saņemts piektdienā pēc plkst. 17.00, brīvdienā vai svētku dienā, traucējumu novēršanu uzsākam nākamajā darba dienā no plkst. 9.00 līdz 17.00.

 

Vai atbilde bija noderīga?

Klientu atbalsts

Zvani un uzzini vairāk!

1601