Vecumā no 6 līdz 8 gadiem

Bite Pirmklasniekiem

Latvija un Eiropa

Internets Latvijā

Zvani & SMS Latvijā

Internets Eiropā

16 GB

8,50 € / mēn.12,74 € / mēn.
Noteikumi

Līguma kopsavilkums pieejams šeit.

Pieslēdz savam bērnam Bite Pirmklasniekiem

Papildus labumi