SIA BITE Latvija energo politika

Bite vienmēr ir rūpējusies ne tikai par saviem klientiem, bet arī par to, lai darba process būtu efektīvs un ilgtspējīgs. Mūsu mērķis ir attīstīt uzņēmumu tā, lai tajā būtu labvēlīgi un droši gan darba, gan dzīves vides apstākļi. 
Lai darba process būtu maksimāli energoefektīvs, bet rezultāts - konkurētspējīgs.

 

Bite apņemas:

  • izvēlēties maksimāli energoefektīvus darba rīkus un servisus
  • ieviest labākos pieejamos tehniskos paņēmienus
  • nepārtraukti tiekties uz vēl energoefektīvāku darba procesu un rezultātu
  • pieejamos resursus izmantot racionāli un ilgtspējīgi
  • nodrošināt gan Eiropas Savienības, gan Latvijas Republikas, gan vides un enerģētikas likumdošanas prasību ievērošanu un izpildi pēc labākās sirdsapziņas


Tāpat, lai nepārtraukti paši uzlabotu un pilnveidotu energo pārvaldības sistēmu, Bite:

  • informēs darbiniekus, ņems vērā to ieteikumus un zināšanas enerģētikas jautājumu risināšanā
  • nepārtraukti uzlabos darbinieku zināšanas šajā jomā, kā arī izglītos par labas un energoefektīvas darba prakses īstenošanu
  • nodrošinās nepieciešamo informāciju un citus resursus, kas nepieciešami izvirzīto mērķu sasniegšanai
  • regulāri pārskatīs jau paveikto un izvirzīs jaunus mērķus energopārvaldības uzlabošanā
  • integrēs energopolitiku ikvienā Bites darbības virzienā

Ikvienam interesentam Bites energopolitika ir brīvi pieejama - atliek vien jautāt!

Dokumenta orģināla kopija

Vai atbilde bija noderīga?

Klientu atbalsts

Zvani un uzzini vairāk!

1601