Informējam, ka no 1. aprīļa Bites biznesa balss tarifu plāniem stājas spēkā jaunas standarta cenas.

Tarifu plāns

Standarta cena

*Visas cenas norādītas bez PVN.

Biežāk uzdotie jautājumi

Jā, jaunā cena stāsies spēkā ar 1. aprīli un tas notiks automātiski. Ja esat bankā noformējis automātisko rēķina apmaksu ar uzstādītu rēķina limitu, tad, lūdzu, laikus pārliecinieties, vai tas nav jānomaina.
Tarifu plāna jaunā cena būs spēkā no 2023. gada 1. aprīļa, tāpēc izmaiņas redzēsiet 2023. gada maija sākumā, saņemot rēķinu par aprīli.
Gadījumā, ja Jums ir arī aktīvs nomaksas līgums telefonam vai citai ierīcei, atlikusī nomaksas summa par to būs jāatmaksā pilnā apmērā, kā arī, ja Jums ir piešķirta atlaide, pamatojoties uz starp Biti un Jums noslēgtas vienošanās pamata, Jums šī atlaide būs jāatmaksā saskaņā ar noslēgtās vienošanās noteikumiem. Ar precīzu atlikušo summu par nomaksā esošo ierīci varat iepazīties pašapkalpošanās portālā manabite.lv vai ManaBite aplikācijā.
Atlaides apjoms un termiņš tiks saglabāts. Mēneša maksa proporcionāli palielināsies, ņemot vērā jauno tarifu plāna cenu.
Ja Jums šobrīd ir pieslēgts viens vai vairāki Bites papildpakalpojumi, tad tie un to nosacījumi paliek spēkā bez izmaiņām.