Saziņai ar patiesu vērtību

Mēs izsniedzam 10 000 SIM kartes patvēruma meklētājiem Latvijā no Ukrainas, nodrošinot viņus ar bezmaksas mobilajiem sakariem

Bezmaksas zvani uz Ukrainu un saziņa Latvijas teritorijā 3 mēnešus no SIM kartes aktivizācijas brīža

Zvani uz Ukrainu

(60 min./mēn. bez maksas)

Bezmaksas zvani un SMS Latvijā

Neierobežots internets Latvijā

SIM kartēm, kas tikušas aktivizētas līdz 2022. gada 31. maijam, neierobežotas saziņas termiņš Latvijas teritorijā tiek pagarināts līdz 2022. gada 31. augustam, un nodrošinātas 60 bezmaksas minūtes mēnesī zvaniem uz Ukrainu.

Bites SIM karti ir iespējams saņemt:

Vienotajā atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem Rīgā, Kaļķu ielā 1

Patvēruma meklētāju centros visā Latvijā