Программа передач

LTV1

Доступен: Go3 и Home3

LTV7

Доступен: Go3 и Home3

TV3

Доступен: Go3 и Home3

TV6

Доступен: Go3 и Home3

TV3 Life

Доступен: Go3 и Home3

TV24

Доступен: Go3 и Home3

RE:TV

Доступен: Go3 и Home3

3+

Доступен: Go3 и Home3

СТС Балтия

Доступен: Go3 и Home3

НТВ Мир

Доступен: Go3 и Home3

VIASAT Nature

Доступен: Go3 и Home3

Viasat History

Доступен: Go3 и Home3

Viasat Explore

Доступен: Go3 и Home3

National Geographic HD

Доступен: Go3 и Home3

Охота и рыбалка

Доступен: Go3 и Home3

TV3 Film

Доступен: Home3

TV1000

Доступен: Go3 и Home3

TV1000 Русское Кино

Доступен: Go3 и Home3

TV1000 Action

Доступен: Go3 и Home3

Epic Drama

Доступен: Go3 и Home3

Fox

Доступен: Go3 и Home3

Duo3

Доступен: Go3 и Home3

Duo6

Доступен: Go3 и Home3

Discovery

Доступен: Go3 и Home3

Investigation Discovery

Доступен: Go3

Animal Planet

Доступен: Go3

HGTV

Доступен: Go3

TLC

Доступен: Go3 и Home3

Best4sport TV

Доступен: Go3

Travel Channel

Доступен: Go3

Eurosport 1

Доступен: Go3 и Home3

Eurosport 2

Доступен: Go3 и Home3

Fox Life

Доступен: Home3

ТВЦ

Доступен: Go3 и Home3

TV3 Sport

Доступен: Go3 и Home3

TV3 Sport 2

Доступен: Go3 и Home3

TV3 Sport 3

Доступен: Go3 и Home3

Setanta Sports

Доступен: Go3 и Home3

Prime Fight HD

Доступен: Go3

NBA

Доступен: Go3 и Home3

TV3 Sport Open

Доступен: Go3 и Home3

BBC World News

Доступен: Go3 и Home3

Euronews

Доступен: Go3

TV3 Mini

Доступен: Go3 и Home3

Disney Channel

Доступен: Home3

Disney Junior

Доступен: Home3

Nicktoon

Доступен: Home3

Kidzone Mini

Доступен: Go3 и Home3

Nick Jr.

Доступен: Go3 и Home3

Nickelodeon Latvia

Доступен: Go3 и Home3

MTV Hits

Доступен: Go3 и Home3

MTV 00s

Доступен: Home3

Brazzers TV

Доступен: Go3 и Home3

Playboy TV Europe

Доступен: Go3 и Home3

Blue Hustler

Доступен: Go3

00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30

Latvijas gredzens

00:40 - 01:55

Latvijas gredzens

00:40 - 01:55

700 pasaules brīnumi. Izraēla

01:55 - 02:20

700 pasaules brīnumi. Izraēla

01:55 - 02:20

700 pasaules brīnumi. Izraēla

02:20 - 02:45

700 pasaules brīnumi. Izraēla

02:20 - 02:45

700 pasaules brīnumi. Izraēla

02:45 - 03:15

700 pasaules brīnumi. Izraēla

02:45 - 03:15

700 pasaules brīnumi. Izraēla

03:15 - 03:45

700 pasaules brīnumi. Izraēla

03:15 - 03:45

Kultūrdeva

03:45 - 04:40

Kultūrdeva

03:45 - 04:40

Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras

04:40 - 05:20

Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras

04:40 - 05:20

Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras

05:20 - 06:00

Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras

05:20 - 06:00

Latvijas Republikas valsts himna

06:00 - 06:02

Latvijas Republikas valsts himna

06:00 - 06:02

Minka un Duksis

06:02 - 06:07

Minka un Duksis

06:02 - 06:07

Minka un Duksis

06:07 - 06:12

Minka un Duksis

06:07 - 06:12

Minka un Duksis

06:12 - 06:20

Minka un Duksis

06:12 - 06:20

Pelēns Tips

06:20 - 06:28

Pelēns Tips

06:20 - 06:28

Pelēns Tips

06:28 - 06:40

Pelēns Tips

06:28 - 06:40

Ādžija Bādžija

06:40 - 06:51

Ādžija Bādžija

06:40 - 06:51

Ādžija Bādžija

06:51 - 07:05

Ādžija Bādžija

06:51 - 07:05

Bitīte Maija

07:05 - 07:17

Bitīte Maija

07:05 - 07:17

Bitīte Maija

07:17 - 07:30

Bitīte Maija

07:17 - 07:30

Ātrais Rikijs

07:30 - 07:45

Ātrais Rikijs

07:30 - 07:45

Ātrais Rikijs

07:45 - 08:00

Ātrais Rikijs

07:45 - 08:00

Skaitlīši

08:00 - 08:05

Skaitlīši

08:00 - 08:05

Skaitlīši

08:05 - 08:10

Skaitlīši

08:05 - 08:10

Skaitlīši

08:10 - 08:17

Skaitlīši

08:10 - 08:17

Zigijs un zootramvajs

08:17 - 08:30

Zigijs un zootramvajs

08:17 - 08:30

Mušmušs un sēnīši

08:30 - 08:42

Mušmušs un sēnīši

08:30 - 08:42

Mušmušs un sēnīši

08:42 - 08:55

Mušmušs un sēnīši

08:42 - 08:55

Kits kosmosā

08:55 - 09:00

Kits kosmosā

08:55 - 09:00

TUTAS lietas

09:00 - 09:06

TUTAS lietas

09:00 - 09:06

TUTAS lietas

09:06 - 09:15

TUTAS lietas

09:06 - 09:15

Dardarija

09:15 - 09:45

Dardarija

09:15 - 09:45

Ralfs un dinozauri

09:45 - 09:50

Ralfs un dinozauri

09:45 - 09:50

Ralfs un dinozauri

09:50 - 09:55

Ralfs un dinozauri

09:50 - 09:55

Ralfs un dinozauri

09:55 - 10:00

Ralfs un dinozauri

09:55 - 10:00

Kosmo

10:00 - 10:25

Kosmo

10:00 - 10:25

Seši gulbji

10:25 - 12:00

Seši gulbji

10:25 - 12:00

Dievkalpojums

12:00 - 13:00

Dievkalpojums

12:00 - 13:00

Lielās patiesības

13:00 - 13:30

Lielās patiesības

13:00 - 13:30

Likteņa līdumnieki

13:30 - 14:25

Likteņa līdumnieki

13:30 - 14:25

Ķepa uz sirds

14:25 - 15:00

Ķepa uz sirds

14:25 - 15:00

Dienaszagļu rīta rosme

15:00 - 15:20

Dienaszagļu rīta rosme

15:00 - 15:20

Latvijas Sirdsdziesma

15:20 - 16:20

Latvijas Sirdsdziesma

15:20 - 16:20

Daudz laimes, jubilār!

16:20 - 17:00

Daudz laimes, jubilār!

16:20 - 17:00

Kultūrdeva

17:00 - 18:00

Kultūrdeva

17:00 - 18:00

Dienas ziņas

18:00 - 18:09

Dienas ziņas

18:00 - 18:09

Sporta ziņas

18:09 - 18:11

Sporta ziņas

18:09 - 18:11

Laika ziņas

18:11 - 18:15

Laika ziņas

18:11 - 18:15

Zaļgalvis

18:15 - 18:30

Zaļgalvis

18:15 - 18:30

Keitija Forda. Mamma uz mūžu

18:30 - 20:00

Keitija Forda. Mamma uz mūžu

18:30 - 20:00

Panorāma

20:00 - 20:14

Panorāma

20:00 - 20:14

De facto

20:14 - 20:49

De facto

20:14 - 20:49

Sporta ziņas

20:49 - 20:56

Sporta ziņas

20:49 - 20:56

Laika ziņas

20:56 - 21:05

Laika ziņas

20:56 - 21:05

Vera

21:05 - 22:40

Vera

21:05 - 22:40

Grāmatu bodīte

22:40 - 00:30

Grāmatu bodīte

22:40 - 00:30

Projekts Nākotne

00:10 - 00:40

Projekts Nākotne

00:10 - 00:40

Personība. 100 g kultūras

00:40 - 01:30

Personība. 100 g kultūras

00:40 - 01:30

Literatūre

01:30 - 02:00

Literatūre

01:30 - 02:00

Pārtikas revidents

02:00 - 02:45

Pārtikas revidents

02:00 - 02:45

Daudz laimes, jubilār!

02:45 - 03:25

Daudz laimes, jubilār!

02:45 - 03:25

V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts

03:25 - 04:10

V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts

03:25 - 04:10

Aizliegtais paņēmiens

04:10 - 05:00

Aizliegtais paņēmiens

04:10 - 05:00

Citādi latviskais

05:00 - 05:30

Citādi latviskais

05:00 - 05:30

Citādi latviskais

05:30 - 06:00

Citādi latviskais

05:30 - 06:00

Latvijas valsts himna

06:00 - 06:02

Latvijas valsts himna

06:00 - 06:02

Izziņas impulss

06:02 - 06:30

Izziņas impulss

06:02 - 06:30

Izziņas impulss

06:30 - 07:00

Izziņas impulss

06:30 - 07:00

Latvijas filmas Latvijas simtgadei

07:00 - 07:30

Latvijas filmas Latvijas simtgadei

07:00 - 07:30

Latvijas filmas Latvijas simtgadei

07:30 - 08:00

Latvijas filmas Latvijas simtgadei

07:30 - 08:00

Iekodies Zemgalē

08:00 - 08:30

Iekodies Zemgalē

08:00 - 08:30

Gaišā piemiņā

08:30 - 08:57

Gaišā piemiņā

08:30 - 08:57

Gaišā piemiņā

08:57 - 09:23

Gaišā piemiņā

08:57 - 09:23

Gaišā piemiņā

09:23 - 09:50

Gaišā piemiņā

09:23 - 09:50

Gaišā piemiņā

09:50 - 10:20

Gaišā piemiņā

09:50 - 10:20

Gaišā piemiņā

10:20 - 10:50

Gaišā piemiņā

10:20 - 10:50

Telpas māksla

10:50 - 11:17

Telpas māksla

10:50 - 11:17

Telpas māksla

11:17 - 11:45

Telpas māksla

11:17 - 11:45

Eņģeļu māja

11:45 - 12:08

Eņģeļu māja

11:45 - 12:08

Eņģeļu māja

12:08 - 12:37

Eņģeļu māja

12:08 - 12:37

Eņģeļu māja

12:37 - 13:05

Eņģeļu māja

12:37 - 13:05

Rīgas gambīts

13:05 - 13:45

Rīgas gambīts

13:05 - 13:45

Futbols. Latvijas kauss. FK Liepāja – RFS

13:45 - 16:35

Futbols. Latvijas kauss. FK Liepāja – RFS

13:45 - 16:35

Šerifs

16:35 - 17:31

Šerifs

16:35 - 17:31

Šerifs

17:31 - 18:28

Šerifs

17:31 - 18:28

Šerifs

18:28 - 19:20

Šerifs

18:28 - 19:20

Šerifs

19:20 - 20:15

Šerifs

19:20 - 20:15

Šerifs

20:15 - 21:10

Šerifs

20:15 - 21:10

Dzīve desmit fotogrāfijās

21:10 - 22:00

Dzīve desmit fotogrāfijās

21:10 - 22:00

Eiropa koncertos

22:00 - 22:50

Eiropa koncertos

22:00 - 22:50

Dienestu pildot

22:50 - 23:50

Dienestu pildot

22:50 - 23:50

Sporta studija. Aizkulises

23:50 - 00:50

Sporta studija. Aizkulises

23:50 - 00:50

Viesmīle

00:20 - 02:40

Viesmīle

00:20 - 02:40

Glābšanas dienests 911 2

02:40 - 03:35

Glābšanas dienests 911 2

02:40 - 03:35

UgunsGrēks

03:35 - 04:10

UgunsGrēks

03:35 - 04:10

UgunsGrēks

04:10 - 05:00

UgunsGrēks

04:10 - 05:00

Segvārds Šmiti

05:00 - 06:00

Segvārds Šmiti

05:00 - 06:00

Pludmales patruļa 2

06:00 - 06:50

Pludmales patruļa 2

06:00 - 06:50

Mazais princis 3

06:50 - 07:25

Mazais princis 3

06:50 - 07:25

Čips un Deils steidzas palīgā

07:25 - 07:55

Čips un Deils steidzas palīgā

07:25 - 07:55

Pīters Pens

07:55 - 08:25

Pīters Pens

07:55 - 08:25

Zirnekļcilvēks

08:25 - 08:50

Zirnekļcilvēks

08:25 - 08:50

Izgaršo Latviju 5

08:50 - 09:25

Izgaršo Latviju 5

08:50 - 09:25

Es mīlu savu suni

09:25 - 10:00

Es mīlu savu suni

09:25 - 10:00

Superbingo

10:00 - 11:40

Superbingo

10:00 - 11:40

Saimnieks meklē sievu 6

11:40 - 12:45

Saimnieks meklē sievu 6

11:40 - 12:45

Mini pa trim

12:45 - 14:10

Mini pa trim

12:45 - 14:10

Kas kaiš manam mīlulim?

14:10 - 14:40

Kas kaiš manam mīlulim?

14:10 - 14:40

Nejaukais es

14:40 - 16:45

Nejaukais es

14:40 - 16:45

Izdzīvotāji 38

16:45 - 17:50

Izdzīvotāji 38

16:45 - 17:50

PĒDAS. Kas paliek pēc tevis?

17:50 - 18:25

PĒDAS. Kas paliek pēc tevis?

17:50 - 18:25

Kāpēc viņi dara tā

18:25 - 19:00

Kāpēc viņi dara tā

18:25 - 19:00

Nekā Personīga

19:00 - 20:00

Nekā Personīga

19:00 - 20:00

X Faktors 4

20:00 - 22:45

X Faktors 4

20:00 - 22:45

Pirmā slepkavība

22:45 - 00:40

Pirmā slepkavība

22:45 - 00:40

Bandu kari. Pitoni

00:10 - 01:10

Bandu kari. Pitoni

00:10 - 01:10

Bandu kari. Pitoni

01:10 - 02:15

Bandu kari. Pitoni

01:10 - 02:15

Kobra 21

02:15 - 03:25

Kobra 21

02:15 - 03:25

Kobra 21

03:25 - 04:35

Kobra 21

03:25 - 04:35

TV6 nakts mūzika

04:35 - 05:00

TV6 nakts mūzika

04:35 - 05:00

TV6 nakts mūzika

05:00 - 05:10

TV6 nakts mūzika

05:00 - 05:10

Kadrā daba

05:10 - 06:30

Kadrā daba

05:10 - 06:30

Upes briesmoņi 9

06:30 - 07:30

Upes briesmoņi 9

06:30 - 07:30

Upes briesmoņi 9

07:30 - 08:30

Upes briesmoņi 9

07:30 - 08:30

Simpsoni 31

08:30 - 09:00

Simpsoni 31

08:30 - 09:00

Simpsoni 31

09:00 - 09:30

Simpsoni 31

09:00 - 09:30

Simpsoni 31

09:30 - 10:00

Simpsoni 31

09:30 - 10:00

Simpsoni 31

10:00 - 10:30

Simpsoni 31

10:00 - 10:30

Simpsoni 31

10:30 - 11:00

Simpsoni 31

10:30 - 11:00

Neiespējamā inženierija 5

11:00 - 12:10

Neiespējamā inženierija 5

11:00 - 12:10

Neiespējamā inženierija 5

12:10 - 13:10

Neiespējamā inženierija 5

12:10 - 13:10

Neiespējamā inženierija 5

13:10 - 14:20

Neiespējamā inženierija 5

13:10 - 14:20

Neiespējamā inženierija 5

14:20 - 15:30

Neiespējamā inženierija 5

14:20 - 15:30

Neiespējamā inženierija 5

15:30 - 16:40

Neiespējamā inženierija 5

15:30 - 16:40

Mītu grāvēji 8

16:40 - 17:50

Mītu grāvēji 8

16:40 - 17:50

Mītu grāvēji 8

17:50 - 18:50

Mītu grāvēji 8

17:50 - 18:50

Karalis Arturs. Leģenda par zobenu

18:50 - 21:20

Karalis Arturs. Leģenda par zobenu

18:50 - 21:20

Zudušā zelta lāsts

21:20 - 22:25

Zudušā zelta lāsts

21:20 - 22:25

NBA Apskats

22:25 - 23:00

NBA Apskats

22:25 - 23:00

Basketbols: NBA 2021/22. Charlotte Hornets-Brooklyn Nets

23:00 - 01:25

Basketbols: NBA 2021/22. Charlotte Hornets-Brooklyn Nets

23:00 - 01:25

Slepkavība Elzasā

00:50 - 02:50

Slepkavība Elzasā

00:50 - 02:50

Tīrītāja

02:50 - 03:50

Tīrītāja

02:50 - 03:50

Kandisa Renuāra

03:50 - 05:00

Kandisa Renuāra

03:50 - 05:00

Bernards

05:00 - 05:05

Bernards

05:00 - 05:05

Bernards

05:05 - 05:10

Bernards

05:05 - 05:10

Mani virtuves noslēpumi 9

05:10 - 06:30

Mani virtuves noslēpumi 9

05:10 - 06:30

Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju

06:30 - 06:55

Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju

06:30 - 06:55

Mani virtuves noslēpumi 9

06:55 - 08:25

Mani virtuves noslēpumi 9

06:55 - 08:25

Vakariņas pie Tifānijas 2

08:25 - 09:00

Vakariņas pie Tifānijas 2

08:25 - 09:00

Vakariņas pie Tifānijas 2

09:00 - 09:30

Vakariņas pie Tifānijas 2

09:00 - 09:30

Dzīvīte brīvdienās

09:30 - 10:00

Dzīvīte brīvdienās

09:30 - 10:00

Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā

10:00 - 10:30

Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā

10:00 - 10:30

Vakariņas pie Tifānijas 2

10:30 - 11:05

Vakariņas pie Tifānijas 2

10:30 - 11:05

Šefpavāru duelis. Liels pret mazu

11:05 - 12:05

Šefpavāru duelis. Liels pret mazu

11:05 - 12:05

Sāras dizaina padomi

12:05 - 12:35

Sāras dizaina padomi

12:05 - 12:35

Sāras dizaina padomi

12:35 - 13:05

Sāras dizaina padomi

12:35 - 13:05

Inga Lindstrēma. Tieši Sēterholma

13:05 - 15:05

Inga Lindstrēma. Tieši Sēterholma

13:05 - 15:05

Izmeklē Derovas. Pierādījumu kopums

15:05 - 17:05

Izmeklē Derovas. Pierādījumu kopums

15:05 - 17:05

Mājup uz ražas svētkiem

17:05 - 19:00

Mājup uz ražas svētkiem

17:05 - 19:00

Pārpratums birojā

19:00 - 21:00

Pārpratums birojā

19:00 - 21:00

Projekts: BLOKS 13

21:00 - 22:15

Projekts: BLOKS 13

21:00 - 22:15

Tīrītāja

22:15 - 23:15

Tīrītāja

22:15 - 23:15

Kandisa Renuāra

23:15 - 00:10

Kandisa Renuāra

23:15 - 00:10

Meli un fakti

00:30 - 01:00

Meli un fakti

00:30 - 01:00

La Dolce Vita. Zelta recepte

01:00 - 02:00

La Dolce Vita. Zelta recepte

01:00 - 02:00

Preses klubs

02:00 - 03:30

Preses klubs

02:00 - 03:30

La Dolce Vita. Zelta recepte

03:30 - 04:30

La Dolce Vita. Zelta recepte

03:30 - 04:30

Preses klubs

04:30 - 06:00

Preses klubs

04:30 - 06:00

Pieci novadi Latvijā

06:00 - 06:30

Pieci novadi Latvijā

06:00 - 06:30

Preses klubs

06:30 - 08:00

Preses klubs

06:30 - 08:00

Meli un fakti

08:00 - 08:30

Meli un fakti

08:00 - 08:30

Atspēriens Izaugsmei

08:30 - 09:00

Atspēriens Izaugsmei

08:30 - 09:00

Nacionālo interešu klubs

09:00 - 10:00

Nacionālo interešu klubs

09:00 - 10:00

Uz līnijas

10:00 - 10:30

Uz līnijas

10:00 - 10:30

Ceļā uz pārliecību

10:30 - 11:00

Ceļā uz pārliecību

10:30 - 11:00

Laiks mājai

11:00 - 11:30

Laiks mājai

11:00 - 11:30

Baltija

11:30 - 12:00

Baltija

11:30 - 12:00

La Dolce Vita. Zelta recepte

12:00 - 13:00

La Dolce Vita. Zelta recepte

12:00 - 13:00

Saimnieks.Zeme.Valsts.

13:00 - 14:00

Saimnieks.Zeme.Valsts.

13:00 - 14:00

Nacionālo interešu klubs

14:00 - 15:00

Nacionālo interešu klubs

14:00 - 15:00

#DigiTuvi

15:00 - 16:00

#DigiTuvi

15:00 - 16:00

La Dolce Vita. Zelta recepte

16:00 - 17:00

La Dolce Vita. Zelta recepte

16:00 - 17:00

NEDĒĻA. POST SCRIPTUM

17:00 - 18:00

NEDĒĻA. POST SCRIPTUM

17:00 - 18:00

Dzīvīte

18:00 - 18:30

Dzīvīte

18:00 - 18:30

Grāmatu kods

18:30 - 19:00

Grāmatu kods

18:30 - 19:00

Pilna Bilde

19:00 - 20:00

Pilna Bilde

19:00 - 20:00

Nacionālo interešu klubs

20:00 - 21:00

Nacionālo interešu klubs

20:00 - 21:00

Dr. Apinis

21:00 - 22:00

Dr. Apinis

21:00 - 22:00

Kārtības rullis

22:00 - 23:30

Kārtības rullis

22:00 - 23:30

Dienas personība

23:30 - 00:00

Dienas personība

23:30 - 00:00

Vēlais ar Streipu

00:00 - 01:00

Vēlais ar Streipu

00:00 - 01:00

Izšķirtspēja

00:00 - 01:00

Izšķirtspēja

00:00 - 01:00

Latvijas stāsti

01:00 - 01:30

Latvijas stāsti

01:00 - 01:30

Skats no Ventspils

01:30 - 02:00

Skats no Ventspils

01:30 - 02:00

Pipars uz mēles

02:00 - 02:30

Pipars uz mēles

02:00 - 02:30

Latvijas sakrālais mantojums

02:30 - 03:00

Latvijas sakrālais mantojums

02:30 - 03:00

Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē

03:00 - 03:30

Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē

03:00 - 03:30

Uz meža takas

03:30 - 04:00

Uz meža takas

03:30 - 04:00

Zini savas tiesības

04:00 - 05:00

Zini savas tiesības

04:00 - 05:00

Kad motori rūc

05:00 - 05:30

Kad motori rūc

05:00 - 05:30

Makšķerēšanas noslēpumi

05:30 - 06:00

Makšķerēšanas noslēpumi

05:30 - 06:00

Izšķirtspēja

06:00 - 07:00

Izšķirtspēja

06:00 - 07:00

ĒdienKARTE

07:00 - 07:30

ĒdienKARTE

07:00 - 07:30

Nedēļa Latvijā

07:30 - 08:00

Nedēļa Latvijā

07:30 - 08:00

Mēs ar brāli, kolosāli!

08:00 - 08:30

Mēs ar brāli, kolosāli!

08:00 - 08:30

Veiksmes formula. Televeikala skatlogs

08:30 - 09:00

Veiksmes formula. Televeikala skatlogs

08:30 - 09:00

Pipars uz mēles

09:00 - 09:30

Pipars uz mēles

09:00 - 09:30

Latvijas sakrālais mantojums

09:30 - 10:00

Latvijas sakrālais mantojums

09:30 - 10:00

Atspēriens izaugsmei

10:00 - 10:30

Atspēriens izaugsmei

10:00 - 10:30

Dzīvīte brīvdienās

10:30 - 11:00

Dzīvīte brīvdienās

10:30 - 11:00

Indras laimes zeme

11:00 - 12:15

Indras laimes zeme

11:00 - 12:15

Baltijas džeza festivāls "Škiuņa džezs"

12:15 - 13:15

Baltijas džeza festivāls "Škiuņa džezs"

12:15 - 13:15

Latvijas vēsturiskie novadi

13:15 - 14:15

Latvijas vēsturiskie novadi

13:15 - 14:15

Spried ar Delfi

14:15 - 15:00

Spried ar Delfi

14:15 - 15:00

Autodroms

15:00 - 15:30

Autodroms

15:00 - 15:30

Ceļot bez robežām

15:30 - 16:00

Ceļot bez robežām

15:30 - 16:00

Makšķerē ar Olti

16:00 - 16:30

Makšķerē ar Olti

16:00 - 16:30

Uz meža takas

16:30 - 17:00

Uz meža takas

16:30 - 17:00

Sveicināti Viduskurzemē

17:00 - 17:30

Sveicināti Viduskurzemē

17:00 - 17:30

Nedēļa Jēkabpilī

17:30 - 18:00

Nedēļa Jēkabpilī

17:30 - 18:00

Runā Latgale

18:00 - 18:30

Runā Latgale

18:00 - 18:30

Par Liepāju un liepājniekiem

18:30 - 19:00

Par Liepāju un liepājniekiem

18:30 - 19:00

Meža veča emuāri

19:00 - 19:30

Meža veča emuāri

19:00 - 19:30

Limbažu novada vēstis

19:30 - 20:00

Limbažu novada vēstis

19:30 - 20:00

Latvijas vēsturiskie novadi

20:00 - 21:00

Latvijas vēsturiskie novadi

20:00 - 21:00

Re:SKATS

21:00 - 22:00

Re:SKATS

21:00 - 22:00

Uz meža takas

22:00 - 22:30

Uz meža takas

22:00 - 22:30

ĒdienKARTE

22:30 - 23:00

ĒdienKARTE

22:30 - 23:00

Nedēļa Latvijā

23:00 - 23:30

Nedēļa Latvijā

23:00 - 23:30

Pipars uz mēles

23:30 - 00:00

Pipars uz mēles

23:30 - 00:00

Spried ar Delfi

00:00 - 01:00

Spried ar Delfi

00:00 - 01:00

Эксы

02:10 - 04:15

Эксы

02:10 - 04:15

Следствие любви

04:15 - 05:00

Следствие любви

04:15 - 05:00

Музыка

05:00 - 05:25

Музыка

05:00 - 05:25

1 за 100 часов

05:25 - 06:30

1 за 100 часов

05:25 - 06:30

Джойс Майер

06:30 - 07:00

Джойс Майер

06:30 - 07:00

Наша Russia

07:00 - 07:20

Наша Russia

07:00 - 07:20

Орел и решка

07:20 - 08:25

Орел и решка

07:20 - 08:25

Орел и решка

08:25 - 09:30

Орел и решка

08:25 - 09:30

Мой дом с IKEA

09:30 - 10:00

Мой дом с IKEA

09:30 - 10:00

Стиль жизни c Анатолием Эйном

10:00 - 10:30

Стиль жизни c Анатолием Эйном

10:00 - 10:30

Дачный ответ

10:30 - 11:50

Дачный ответ

10:30 - 11:50

Смешарики. Дежавю

11:50 - 13:25

Смешарики. Дежавю

11:50 - 13:25

Защитники

13:25 - 15:25

Защитники

13:25 - 15:25

Фантастические твари и где они обитают

15:25 - 18:10

Фантастические твари и где они обитают

15:25 - 18:10

Красотка на всю голову

18:10 - 20:30

Красотка на всю голову

18:10 - 20:30

Ничего общего?

20:30 - 21:00

Ничего общего?

20:30 - 21:00

Мир Юрского периода

21:00 - 23:40

Мир Юрского периода

21:00 - 23:40

Стиль жизни c Анатолием Эйном

23:40 - 00:05

Стиль жизни c Анатолием Эйном

23:40 - 00:05

Кухня

00:35 - 01:00

Кухня

00:35 - 01:00

Кухня

01:00 - 01:25

Кухня

01:00 - 01:25

Кухня

01:25 - 01:50

Кухня

01:25 - 01:50

Кухня

01:50 - 02:15

Кухня

01:50 - 02:15

Кухня

02:15 - 02:40

Кухня

02:15 - 02:40

Кухня

02:40 - 03:00

Кухня

02:40 - 03:00

6 кадров

03:00 - 03:25

6 кадров

03:00 - 03:25

6 кадров

03:25 - 03:50

6 кадров

03:25 - 03:50

6 кадров

03:50 - 04:15

6 кадров

03:50 - 04:15

ПроСТО кухня

04:15 - 04:40

ПроСТО кухня

04:15 - 04:40

ПроСТО кухня

04:40 - 05:10

ПроСТО кухня

04:40 - 05:10

Рогов. Студия 24

05:10 - 06:00

Рогов. Студия 24

05:10 - 06:00

Ералаш

06:00 - 06:10

Ералаш

06:00 - 06:10

Ералаш

06:10 - 06:35

Ералаш

06:10 - 06:35

Ералаш

06:35 - 06:45

Ералаш

06:35 - 06:45

Ералаш

06:45 - 06:55

Ералаш

06:45 - 06:55

Ералаш

06:55 - 07:00

Ералаш

06:55 - 07:00

Ералаш

07:00 - 07:10

Ералаш

07:00 - 07:10

Ералаш

07:10 - 07:20

Ералаш

07:10 - 07:20

Ералаш

07:20 - 07:45

Ералаш

07:20 - 07:45

Ералаш

07:45 - 07:55

Ералаш

07:45 - 07:55

Ералаш

07:55 - 08:00

Ералаш

07:55 - 08:00

Ералаш

08:00 - 08:10

Ералаш

08:00 - 08:10

Психологини

08:10 - 08:45

Психологини

08:10 - 08:45

Психологини

08:45 - 09:10

Психологини

08:45 - 09:10

Психологини

09:10 - 09:45

Психологини

09:10 - 09:45

Психологини

09:45 - 10:10

Психологини

09:45 - 10:10

ПроСТО кухня

10:10 - 10:40

ПроСТО кухня

10:10 - 10:40

ПроСТО кухня

10:40 - 11:10

ПроСТО кухня

10:40 - 11:10

Детский КВН

11:10 - 12:10

Детский КВН

11:10 - 12:10

Рогов. Студия 24

12:10 - 13:20

Рогов. Студия 24

12:10 - 13:20

Супермамочка

13:20 - 14:20

Супермамочка

13:20 - 14:20

Супермамочка

14:20 - 15:25

Супермамочка

14:20 - 15:25

Нереальная история

15:25 - 15:55

Нереальная история

15:25 - 15:55

Полный блэкаут

15:55 - 16:25

Полный блэкаут

15:55 - 16:25

Миша портит всё

16:25 - 17:00

Миша портит всё

16:25 - 17:00

Миша портит всё

17:00 - 17:30

Миша портит всё

17:00 - 17:30

Миша портит всё

17:30 - 18:00

Миша портит всё

17:30 - 18:00

Миша портит всё

18:00 - 18:30

Миша портит всё

18:00 - 18:30

Миша портит всё

18:30 - 19:00

Миша портит всё

18:30 - 19:00

Миша портит всё

19:00 - 19:30

Миша портит всё

19:00 - 19:30

Миша портит всё

19:30 - 20:00

Миша портит всё

19:30 - 20:00

Миша портит всё

20:00 - 20:35

Миша портит всё

20:00 - 20:35

Миша портит всё

20:35 - 21:05

Миша портит всё

20:35 - 21:05

Миша портит всё

21:05 - 21:15

Миша портит всё

21:05 - 21:15

6 кадров

21:15 - 21:45

6 кадров

21:15 - 21:45

Психологини

21:45 - 22:15

Психологини

21:45 - 22:15

Психологини

22:15 - 22:50

Психологини

22:15 - 22:50

Психологини

22:50 - 23:20

Психологини

22:50 - 23:20

Психологини

23:20 - 23:50

Психологини

23:20 - 23:50

Психологини

23:50 - 00:30

Психологини

23:50 - 00:30

Следствие вели...

00:00 - 00:45

Следствие вели...

00:00 - 00:45

Квартирник НТВ у Маргулиса

00:45 - 02:05

Квартирник НТВ у Маргулиса

00:45 - 02:05

Гончие

02:05 - 05:30

Гончие

02:05 - 05:30

Кто в доме хозяин?

05:30 - 06:05

Кто в доме хозяин?

05:30 - 06:05

У нас выигрывают!

06:05 - 08:00

У нас выигрывают!

06:05 - 08:00

Ты не поверишь!

08:00 - 08:20

Ты не поверишь!

08:00 - 08:20

Этаж

08:20 - 09:30

Этаж

08:20 - 09:30

Едим дома!

09:30 - 10:00

Едим дома!

09:30 - 10:00

Ты не поверишь!

10:00 - 10:20

Ты не поверишь!

10:00 - 10:20

Медицинские тайны

10:20 - 10:35

Медицинские тайны

10:20 - 10:35

Первая передача

10:35 - 11:05

Первая передача

10:35 - 11:05

Чудо техники

11:05 - 12:00

Чудо техники

11:05 - 12:00

Дачный ответ

12:00 - 13:05

Дачный ответ

12:00 - 13:05

НашПотребНадзор

13:05 - 14:05

НашПотребНадзор

13:05 - 14:05

Однажды...

14:05 - 15:00

Однажды...

14:05 - 15:00

Кремлевские похороны

15:00 - 16:00

Кремлевские похороны

15:00 - 16:00

Ты не поверишь!

16:00 - 16:20

Ты не поверишь!

16:00 - 16:20

Следствие вели...

16:20 - 18:05

Следствие вели...

16:20 - 18:05

Новые русские сенсации

18:05 - 19:00

Новые русские сенсации

18:05 - 19:00

Ты не поверишь!

19:00 - 20:10

Ты не поверишь!

19:00 - 20:10

Ты супер!

20:10 - 22:55

Ты супер!

20:10 - 22:55

Секрет на миллион

22:55 - 00:50

Секрет на миллион

22:55 - 00:50

В дебрях Латинской Америки

00:50 - 01:45

В дебрях Латинской Америки

00:50 - 01:45

В дебрях Латинской Америки

01:45 - 02:40

В дебрях Латинской Америки

01:45 - 02:40

Выживание в дикой природе

02:40 - 03:35

Выживание в дикой природе

02:40 - 03:35

В зоопарке Таронга

03:35 - 04:20

В зоопарке Таронга

03:35 - 04:20

Спасение диких медведей

04:20 - 04:45

Спасение диких медведей

04:20 - 04:45

Подработка в дикой глуши

04:45 - 05:30

Подработка в дикой глуши

04:45 - 05:30

Лучшие друзья собаки

05:30 - 06:10

Лучшие друзья собаки

05:30 - 06:10

BBC: Живой мир

06:10 - 07:05

BBC: Живой мир

06:10 - 07:05

Охота на гиппопотамов Эскобара

07:05 - 08:00

Охота на гиппопотамов Эскобара

07:05 - 08:00

Законы Серенгети

08:00 - 08:55

Законы Серенгети

08:00 - 08:55

Африканские ночные охотники

08:55 - 09:50

Африканские ночные охотники

08:55 - 09:50

Великие миграции в природе

09:50 - 10:40

Великие миграции в природе

09:50 - 10:40

Великие миграции в природе

10:40 - 11:30

Великие миграции в природе

10:40 - 11:30

Великие миграции в природе

11:30 - 12:20

Великие миграции в природе

11:30 - 12:20

Исчезающие цари – львы пустыни Намиб

12:20 - 13:15

Исчезающие цари – львы пустыни Намиб

12:20 - 13:15

Исчезающие цари – львы пустыни Намиб II

13:15 - 14:10

Исчезающие цари – львы пустыни Намиб II

13:15 - 14:10

Спасение животных на Тихом океане

14:10 - 15:00

Спасение животных на Тихом океане

14:10 - 15:00

Погода в дикой Канаде

15:00 - 15:55

Погода в дикой Канаде

15:00 - 15:55

Эпический Йеллоустоун

15:55 - 16:50

Эпический Йеллоустоун

15:55 - 16:50

Эпический Йеллоустоун

16:50 - 17:40

Эпический Йеллоустоун

16:50 - 17:40

Эпический Йеллоустоун

17:40 - 18:35

Эпический Йеллоустоун

17:40 - 18:35

Эпический Йеллоустоун

18:35 - 19:30

Эпический Йеллоустоун

18:35 - 19:30

Речные монстры

19:30 - 20:20

Речные монстры

19:30 - 20:20

Речные монстры

20:20 - 21:10

Речные монстры

20:20 - 21:10

Речные монстры

21:10 - 22:05

Речные монстры

21:10 - 22:05

Речные монстры

22:05 - 22:55

Речные монстры

22:05 - 22:55

Речные монстры

22:55 - 23:45

Речные монстры

22:55 - 23:45

Дикие штучки с Домиником Монаганом

23:45 - 00:35

Дикие штучки с Домиником Монаганом

23:45 - 00:35

Охотники на нацистов

00:15 - 01:05

Охотники на нацистов

00:15 - 01:05

Путь к победе

01:05 - 02:00

Путь к победе

01:05 - 02:00

Путь к победе

02:00 - 02:50

Путь к победе

02:00 - 02:50

Путь к победе

02:50 - 03:35

Путь к победе

02:50 - 03:35

Путь к победе

03:35 - 04:20

Путь к победе

03:35 - 04:20

Отсчет до капитуляции

04:20 - 05:15

Отсчет до капитуляции

04:20 - 05:15

Отсчет до капитуляции

05:15 - 06:10

Отсчет до капитуляции

05:15 - 06:10

Невероятные изобретения

06:10 - 06:35

Невероятные изобретения

06:10 - 06:35

Невероятные изобретения

06:35 - 07:15

Невероятные изобретения

06:35 - 07:15

Невероятные изобретения

07:15 - 07:45

Невероятные изобретения

07:15 - 07:45

Забытые королевства Центральной Америки

07:45 - 09:00

Забытые королевства Центральной Америки

07:45 - 09:00

Забытые королевства Центральной Америки

09:00 - 10:15

Забытые королевства Центральной Америки

09:00 - 10:15

Забытые королевства Центральной Америки

10:15 - 11:25

Забытые королевства Центральной Америки

10:15 - 11:25

Забытые королевства Центральной Америки

11:25 - 12:40

Забытые королевства Центральной Америки

11:25 - 12:40

Затерянные пирамиды ацтеков

12:40 - 13:40

Затерянные пирамиды ацтеков

12:40 - 13:40

Война асов

13:40 - 14:50

Война асов

13:40 - 14:50

Война асов

14:50 - 15:45

Война асов

14:50 - 15:45

Война во Вьетнаме

15:45 - 16:45

Война во Вьетнаме

15:45 - 16:45

Война во Вьетнаме

16:45 - 17:40

Война во Вьетнаме

16:45 - 17:40

Война во Вьетнаме

17:40 - 18:35

Война во Вьетнаме

17:40 - 18:35

Поворотный момент

18:35 - 19:05

Поворотный момент

18:35 - 19:05

Империя с Майклом Портилло

19:05 - 20:00

Империя с Майклом Портилло

19:05 - 20:00

5000 лет истории Нила

20:00 - 20:55

5000 лет истории Нила

20:00 - 20:55

Шелковый путь

20:55 - 22:00

Шелковый путь

20:55 - 22:00

Титаник: истории из глубины

22:00 - 22:55

Титаник: истории из глубины

22:00 - 22:55

История без прикрас

22:55 - 00:00

История без прикрас

22:55 - 00:00

В поисках "Восточного экспресса"

00:00 - 00:55

В поисках "Восточного экспресса"

00:00 - 00:55

Рыбалка со звездами

00:00 - 00:55

Рыбалка со звездами

00:00 - 00:55

Речные монстры

00:55 - 02:00

Речные монстры

00:55 - 02:00

Австралийские охотники на лобстеров

02:00 - 02:55

Австралийские охотники на лобстеров

02:00 - 02:55

Австралийские золотоискатели

02:55 - 03:40

Австралийские золотоискатели

02:55 - 03:40

Австралийские золотоискатели

03:40 - 04:25

Австралийские золотоискатели

03:40 - 04:25

Австралийские золотоискатели

04:25 - 05:10

Австралийские золотоискатели

04:25 - 05:10

Австралийские золотоискатели

05:10 - 05:55

Австралийские золотоискатели

05:10 - 05:55

Австралийские золотоискатели

05:55 - 07:00

Австралийские золотоискатели

05:55 - 07:00

Речные монстры

07:00 - 08:05

Речные монстры

07:00 - 08:05

Речные монстры

08:05 - 09:05

Речные монстры

08:05 - 09:05

Речные монстры

09:05 - 10:05

Речные монстры

09:05 - 10:05

Речные монстры

10:05 - 11:10

Речные монстры

10:05 - 11:10

Масштабные инженерные ошибки

11:10 - 12:05

Масштабные инженерные ошибки

11:10 - 12:05

Драндулеты на продажу

12:05 - 13:00

Драндулеты на продажу

12:05 - 13:00

Отчаянные дальнобойщики

13:00 - 13:55

Отчаянные дальнобойщики

13:00 - 13:55

Спасатели-тяжеловесы

13:55 - 14:55

Спасатели-тяжеловесы

13:55 - 14:55

Спасатели-тяжеловесы

14:55 - 15:50

Спасатели-тяжеловесы

14:55 - 15:50

Нефритовая лихорадка

15:50 - 16:50

Нефритовая лихорадка

15:50 - 16:50

Австралийские золотоискатели

16:50 - 17:45

Австралийские золотоискатели

16:50 - 17:45

Австралийские золотоискатели

17:45 - 18:40

Австралийские золотоискатели

17:45 - 18:40

Австралийские золотоискатели

18:40 - 19:35

Австралийские золотоискатели

18:40 - 19:35

Австралийские золотоискатели

19:35 - 20:30

Австралийские золотоискатели

19:35 - 20:30

Австралийские золотоискатели

20:30 - 21:20

Австралийские золотоискатели

20:30 - 21:20

Австралийские золотоискатели

21:20 - 22:15

Австралийские золотоискатели

21:20 - 22:15

Австралийские золотоискатели

22:15 - 23:10

Австралийские золотоискатели

22:15 - 23:10

Австралийские золотоискатели

23:10 - 00:10

Австралийские золотоискатели

23:10 - 00:10

Alien Deep with Bob Ballard

00:20 - 01:10

Alien Deep with Bob Ballard

00:20 - 01:10

Mars

01:10 - 02:05

Mars

01:10 - 02:05

Mars

02:05 - 02:50

Mars

02:05 - 02:50

Cosmos: Possible Worlds

02:50 - 03:35

Cosmos: Possible Worlds

02:50 - 03:35

Cosmos: Possible Worlds

03:35 - 04:25

Cosmos: Possible Worlds

03:35 - 04:25

Rock Stars

04:25 - 05:10

Rock Stars

04:25 - 05:10

Rock Stars

05:10 - 06:00

Rock Stars

05:10 - 06:00

Strippers: Cars for Cash

06:00 - 06:45

Strippers: Cars for Cash

06:00 - 06:45

Brain Games

06:45 - 07:10

Brain Games

06:45 - 07:10

Brain Games

07:10 - 07:35

Brain Games

07:10 - 07:35

Science of Stupid

07:35 - 08:00

Science of Stupid

07:35 - 08:00

Science of Stupid

08:00 - 08:25

Science of Stupid

08:00 - 08:25

Made in a Day

08:25 - 08:45

Made in a Day

08:25 - 08:45

Made in a Day

08:45 - 09:15

Made in a Day

08:45 - 09:15

Mega Breakdown

09:15 - 10:00

Mega Breakdown

09:15 - 10:00

Mega Breakdown

10:00 - 10:55

Mega Breakdown

10:00 - 10:55

Supercar Megabuild

10:55 - 11:40

Supercar Megabuild

10:55 - 11:40

Supercar Megabuild

11:40 - 12:30

Supercar Megabuild

11:40 - 12:30

Lawless Island

12:30 - 13:20

Lawless Island

12:30 - 13:20

Genius

13:20 - 14:20

Genius

13:20 - 14:20

Genius

14:20 - 15:10

Genius

14:20 - 15:10

Genius

15:10 - 16:00

Genius

15:10 - 16:00

Genius

16:00 - 16:50

Genius

16:00 - 16:50

Genius

16:50 - 17:40

Genius

16:50 - 17:40

Genius

17:40 - 18:30

Genius

17:40 - 18:30

Genius

18:30 - 19:25

Genius

18:30 - 19:25

Genius

19:25 - 20:10

Genius

19:25 - 20:10

Wicked Tuna Compilations

20:10 - 21:00

Wicked Tuna Compilations

20:10 - 21:00

Wicked Tuna Compilations

21:00 - 21:45

Wicked Tuna Compilations

21:00 - 21:45

Wicked Tuna Compilations

21:45 - 22:35

Wicked Tuna Compilations

21:45 - 22:35

Drain the Oceans: Villains of the Underworld

22:35 - 23:25

Drain the Oceans: Villains of the Underworld

22:35 - 23:25

Car S.O.S.

23:25 - 00:15

Car S.O.S.

23:25 - 00:15

Природа мужской кухни с Сержем Марковичем

00:00 - 00:15

Природа мужской кухни с Сержем Марковичем

00:00 - 00:15

Морская подводная охота

00:15 - 00:45

Морская подводная охота

00:15 - 00:45

Рецепты Древней Колхиды

00:45 - 01:00

Рецепты Древней Колхиды

00:45 - 01:00

Природа мужской кухни с Сержем Марковичем

01:00 - 01:15

Природа мужской кухни с Сержем Марковичем

01:00 - 01:15

Морская подводная охота

01:15 - 01:45

Морская подводная охота

01:15 - 01:45

Рецепты старого Тифлиса

01:45 - 02:00

Рецепты старого Тифлиса

01:45 - 02:00

Природа мужской кухни с Сержем Марковичем

02:00 - 02:15

Природа мужской кухни с Сержем Марковичем

02:00 - 02:15

Морская подводная охота

02:15 - 02:45

Морская подводная охота

02:15 - 02:45

Рецепты Древней Колхиды

02:45 - 03:00

Рецепты Древней Колхиды

02:45 - 03:00

Природа мужской кухни с Сержем Марковичем

03:00 - 03:15

Природа мужской кухни с Сержем Марковичем

03:00 - 03:15

Морская подводная охота

03:15 - 03:40

Морская подводная охота

03:15 - 03:40

Рецепты старого Тифлиса

03:40 - 03:55

Рецепты старого Тифлиса

03:40 - 03:55

Природа мужской кухни с Сержем Марковичем

03:55 - 04:10

Природа мужской кухни с Сержем Марковичем

03:55 - 04:10

Морская подводная охота

04:10 - 04:40

Морская подводная охота

04:10 - 04:40

Рецепты Древней Колхиды

04:40 - 04:50

Рецепты Древней Колхиды

04:40 - 04:50

Природа мужской кухни с Сержем Марковичем

04:50 - 05:05

Природа мужской кухни с Сержем Марковичем

04:50 - 05:05

Морская подводная охота

05:05 - 05:30

Морская подводная охота

05:05 - 05:30

Рецепты старого Тифлиса

05:30 - 05:45

Рецепты старого Тифлиса

05:30 - 05:45

Природа мужской кухни с Сержем Марковичем

05:45 - 06:00

Природа мужской кухни с Сержем Марковичем

05:45 - 06:00

Карпфишеры

06:00 - 06:30

Карпфишеры

06:00 - 06:30

Спиннинг сегодня

06:30 - 07:00

Спиннинг сегодня

06:30 - 07:00

Охоты и охотники

07:00 - 07:15

Охоты и охотники

07:00 - 07:15

Давай зарубимся!

07:15 - 07:30

Давай зарубимся!

07:15 - 07:30

Сам себе охотник

07:30 - 07:55

Сам себе охотник

07:30 - 07:55

Мир рыболова

07:55 - 08:30

Мир рыболова

07:55 - 08:30

Фидер. Секреты успеха

08:30 - 09:00

Фидер. Секреты успеха

08:30 - 09:00

Сомы Европы

09:00 - 09:30

Сомы Европы

09:00 - 09:30

Рыболовная школа для взрослых

09:30 - 10:00

Рыболовная школа для взрослых

09:30 - 10:00

Карпфишеры

10:00 - 10:30

Карпфишеры

10:00 - 10:30

Спиннинг сегодня

10:30 - 11:00

Спиннинг сегодня

10:30 - 11:00

Привет, Малек!

11:00 - 11:20

Привет, Малек!

11:00 - 11:20

Сам себе охотник

11:20 - 11:50

Сам себе охотник

11:20 - 11:50

Мир рыболова

11:50 - 12:20

Мир рыболова

11:50 - 12:20

Фидер. Секреты успеха

12:20 - 12:50

Фидер. Секреты успеха

12:20 - 12:50

Сомы Европы

12:50 - 13:20

Сомы Европы

12:50 - 13:20

Рыболовная школа для взрослых

13:20 - 13:55

Рыболовная школа для взрослых

13:20 - 13:55

Карпфишеры

13:55 - 14:25

Карпфишеры

13:55 - 14:25

Спиннинг сегодня

14:25 - 14:50

Спиннинг сегодня

14:25 - 14:50

Привет, Малек!

14:50 - 15:10

Привет, Малек!

14:50 - 15:10

Давай зарубимся!

15:10 - 15:25

Давай зарубимся!

15:10 - 15:25

Сам себе охотник

15:25 - 15:55

Сам себе охотник

15:25 - 15:55

Мир рыболова

15:55 - 16:25

Мир рыболова

15:55 - 16:25

Фидер. Секреты успеха

16:25 - 16:55

Фидер. Секреты успеха

16:25 - 16:55

Сомы Европы

16:55 - 17:25

Сомы Европы

16:55 - 17:25

Рыболовная школа для взрослых

17:25 - 17:55

Рыболовная школа для взрослых

17:25 - 17:55

Карпфишеры

17:55 - 18:25

Карпфишеры

17:55 - 18:25

Спиннинг сегодня

18:25 - 19:00

Спиннинг сегодня

18:25 - 19:00

Привет, Малек!

19:00 - 19:15

Привет, Малек!

19:00 - 19:15

Давай зарубимся!

19:15 - 19:30

Давай зарубимся!

19:15 - 19:30

Охотник-одиночка

19:30 - 20:00

Охотник-одиночка

19:30 - 20:00

Мир рыболова

20:00 - 20:30

Мир рыболова

20:00 - 20:30

Фидер. Секреты успеха

20:30 - 21:00

Фидер. Секреты успеха

20:30 - 21:00

На рыбалку с охотой

21:00 - 21:35

На рыбалку с охотой

21:00 - 21:35

Рыболовная школа для взрослых

21:35 - 22:05

Рыболовная школа для взрослых

21:35 - 22:05

Карпфишеры

22:05 - 22:35

Карпфишеры

22:05 - 22:35

Спиннинг сегодня

22:35 - 23:05

Спиннинг сегодня

22:35 - 23:05

Охоты и охотники

23:05 - 23:20

Охоты и охотники

23:05 - 23:20

Сам себе охотник

23:20 - 23:55

Сам себе охотник

23:20 - 23:55

Мир рыболова

23:55 - 00:25

Мир рыболова

23:55 - 00:25

Отверженные

00:30 - 02:10

Отверженные

00:30 - 02:10

Рэмбо: последняя кровь

02:10 - 04:00

Рэмбо: последняя кровь

02:10 - 04:00

Хантер Киллер

04:00 - 06:00

Хантер Киллер

04:00 - 06:00

Смурфики 2

06:00 - 08:00

Смурфики 2

06:00 - 08:00

Папа-мама гусь

08:00 - 10:00

Папа-мама гусь

08:00 - 10:00

Домовой

10:00 - 12:00

Домовой

10:00 - 12:00

Поступь хаоса

12:00 - 14:00

Поступь хаоса

12:00 - 14:00

Смурфики: Затерянная деревня

14:00 - 15:40

Смурфики: Затерянная деревня

14:00 - 15:40

Гномы в доме

15:40 - 17:10

Гномы в доме

15:40 - 17:10

Все еще Элис

17:10 - 18:50

Все еще Элис

17:10 - 18:50

Крепкий орешек 4.0

18:50 - 21:00

Крепкий орешек 4.0

18:50 - 21:00

Ассистент звезды

21:00 - 23:20

Ассистент звезды

21:00 - 23:20

Антебеллум

23:20 - 01:40

Антебеллум

23:20 - 01:40

Тутси

01:40 - 03:30

Тутси

01:40 - 03:30

Голая правда

03:30 - 05:05

Голая правда

03:30 - 05:05

Семь жизней

05:05 - 07:05

Семь жизней

05:05 - 07:05

Без тормозов

07:05 - 08:35

Без тормозов

07:05 - 08:35

Библиотекарь

08:35 - 10:05

Библиотекарь

08:35 - 10:05

Мост в Терабитию

10:05 - 11:40

Мост в Терабитию

10:05 - 11:40

Геошторм

11:40 - 13:25

Геошторм

11:40 - 13:25

Притворись моей женой

13:25 - 15:20

Притворись моей женой

13:25 - 15:20

Семь жизней

15:20 - 17:20

Семь жизней

15:20 - 17:20

Выбор капитана Корелли

17:20 - 19:25

Выбор капитана Корелли

17:20 - 19:25

Принцесса-невеста

19:25 - 21:00

Принцесса-невеста

19:25 - 21:00

Мемуары гейши

21:00 - 23:20

Мемуары гейши

21:00 - 23:20

Исчезнувшая

23:20 - 01:45

Исчезнувшая

23:20 - 01:45

Ты у меня одна

00:35 - 02:10

Ты у меня одна

00:35 - 02:10

Люби их всех

02:10 - 03:50

Люби их всех

02:10 - 03:50

Викинг

03:50 - 06:15

Викинг

03:50 - 06:15

История одного назначения

06:15 - 08:05

История одного назначения

06:15 - 08:05

Мамы

08:05 - 09:45

Мамы

08:05 - 09:45

Ёлки 2

09:45 - 11:25

Ёлки 2

09:45 - 11:25

Один вдох

11:25 - 13:00

Один вдох

11:25 - 13:00

Каникулы строгого режима

13:00 - 14:55

Каникулы строгого режима

13:00 - 14:55

Ёлки 5

14:55 - 16:20

Ёлки 5

14:55 - 16:20

Хоттабыч

16:20 - 17:50

Хоттабыч

16:20 - 17:50

Лёд 2

17:50 - 20:00

Лёд 2

17:50 - 20:00

Любовь с ограничениями

20:00 - 21:40

Любовь с ограничениями

20:00 - 21:40

Викинг

21:40 - 23:55

Викинг

21:40 - 23:55

Бумер. Фильм второй

23:55 - 01:45

Бумер. Фильм второй

23:55 - 01:45

Ларго Винч: Начало

00:35 - 02:30

Ларго Винч: Начало

00:35 - 02:30

Зодиак

02:30 - 05:25

Зодиак

02:30 - 05:25

Охотник за головами

05:25 - 07:10

Охотник за головами

05:25 - 07:10

Инкассатор

07:10 - 08:35

Инкассатор

07:10 - 08:35

Национальная безопасность

08:35 - 10:05

Национальная безопасность

08:35 - 10:05

Французская деревня

10:05 - 11:00

Французская деревня

10:05 - 11:00

Французская деревня

11:00 - 11:55

Французская деревня

11:00 - 11:55

Рокки

11:55 - 13:50

Рокки

11:55 - 13:50

Охотник за головами

13:50 - 15:40

Охотник за головами

13:50 - 15:40

Точка обстрела

15:40 - 17:05

Точка обстрела

15:40 - 17:05

Национальная безопасность

17:05 - 18:30

Национальная безопасность

17:05 - 18:30

Бэтмен против Супермена: На заре справедливости

18:30 - 21:00

Бэтмен против Супермена: На заре справедливости

18:30 - 21:00

Копы в глубоком запасе

21:00 - 22:45

Копы в глубоком запасе

21:00 - 22:45

Джон Уик 3

22:45 - 00:50

Джон Уик 3

22:45 - 00:50

Проект Синяя книга

00:15 - 01:00

Проект Синяя книга

00:15 - 01:00

Агата и правда об убийстве

01:00 - 02:35

Агата и правда об убийстве

01:00 - 02:35

Тени

02:35 - 03:20

Тени

02:35 - 03:20

Записки юного врача

03:20 - 03:40

Записки юного врача

03:20 - 03:40

Мисс Марпл Агаты Кристи

03:40 - 05:15

Мисс Марпл Агаты Кристи

03:40 - 05:15

Молодой Морс

05:15 - 06:50

Молодой Морс

05:15 - 06:50

Молодой Морс

06:50 - 08:20

Молодой Морс

06:50 - 08:20

Молодой Морс

08:20 - 09:50

Молодой Морс

08:20 - 09:50

Молодой Морс

09:50 - 11:20

Молодой Морс

09:50 - 11:20

Молодой Морс

11:20 - 12:55

Молодой Морс

11:20 - 12:55

Молодой Морс

12:55 - 14:25

Молодой Морс

12:55 - 14:25

Молодой Морс

14:25 - 15:55

Молодой Морс

14:25 - 15:55

Молодой Морс

15:55 - 17:25

Молодой Морс

15:55 - 17:25

Молодой Морс

17:25 - 18:55

Молодой Морс

17:25 - 18:55

Молодой Морс

18:55 - 20:30

Молодой Морс

18:55 - 20:30

Молодой Морс

20:30 - 22:00

Молодой Морс

20:30 - 22:00

Живые и мёртвые

22:00 - 22:55

Живые и мёртвые

22:00 - 22:55

Тени

22:55 - 23:40

Тени

22:55 - 23:40

Война миров

23:40 - 01:05

Война миров

23:40 - 01:05

Bones

00:05 - 01:00

Bones

00:05 - 01:00

Bones

01:00 - 01:50

Bones

01:00 - 01:50

Bones

01:50 - 02:35

Bones

01:50 - 02:35

Bones

02:35 - 03:25

Bones

02:35 - 03:25

The Chi

03:25 - 04:25

The Chi

03:25 - 04:25

Big Sky

04:25 - 05:15

Big Sky

04:25 - 05:15

Big Sky

05:15 - 06:00

Big Sky

05:15 - 06:00

Criminal Minds

06:00 - 06:45

Criminal Minds

06:00 - 06:45

Solar Opposites

06:45 - 07:10

Solar Opposites

06:45 - 07:10

Criminal Minds

07:10 - 08:00