Меню

Программа передач

LTV1

Доступен: Go3 и Home3

LTV7

Доступен: Go3 и Home3

TV3

Доступен: Go3 и Home3

TV6

Доступен: Go3 и Home3

TV3 Life

Доступен: Go3 и Home3

TV24

Доступен: Go3 и Home3

RE:TV

Доступен: Go3 и Home3

3+

Доступен: Go3 и Home3

СТС Балтия

Доступен: Go3 и Home3

НТВ Мир

Доступен: Go3 и Home3

VIASAT Nature

Доступен: Go3 и Home3

Viasat History

Доступен: Go3 и Home3

Viasat Explore

Доступен: Go3 и Home3

National Geographic HD

Доступен: Go3 и Home3

Охота и рыбалка

Доступен: Go3 и Home3

TV3 Film

Доступен: Home3

TV1000

Доступен: Go3 и Home3

TV1000 Русское Кино

Доступен: Go3 и Home3

TV1000 Action

Доступен: Go3 и Home3

Epic Drama

Доступен: Go3 и Home3

Fox

Доступен: Go3 и Home3

Duo3

Доступен: Go3 и Home3

Duo6

Доступен: Go3 и Home3

ТВЦ

Доступен: Go3 и Home3

Fox Life

Доступен: Home3

TV3 Sport

Доступен: Go3 и Home3

TV3 Sport 2

Доступен: Go3 и Home3

TV3 Sport 3

Доступен: Go3 и Home3

Setanta Sports

Доступен: Go3 и Home3

NBA

Доступен: Go3 и Home3

TV3 Sport Open

Доступен: Go3 и Home3

Sportacentrs

Доступен: Go3

Fight Sports TV

Доступен: Go3

BBC World News

Доступен: Go3 и Home3

Euronews

Доступен: Go3

TV3 Mini

Доступен: Go3 и Home3

Disney Channel

Доступен: Home3

Disney Junior

Доступен: Home3

Nicktoon

Доступен: Home3

Kidzone+

Доступен: Go3 и Home3

Nick Jr.

Доступен: Go3 и Home3

Nickelodeon Latvia

Доступен: Go3 и Home3

MTV Hits

Доступен: Go3 и Home3

MTV 00s

Доступен: Home3

Brazzers TV

Доступен: Go3 и Home3

Playboy TV Europe

Доступен: Go3 и Home3

Blue Hustler

Доступен: Go3

00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30

Dziesmas ceļš. Mārtiņš Brauns

00:00 - 00:10

Dziesmas ceļš. Mārtiņš Brauns

00:00 - 00:10

Dziesmas ceļš. Mārtiņš Brauns

00:10 - 00:20

Dziesmas ceļš. Mārtiņš Brauns

00:10 - 00:20

Trejdeviņi gaismas tilti

00:20 - 02:15

Trejdeviņi gaismas tilti

00:20 - 02:15

700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina

02:15 - 02:40

700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina

02:15 - 02:40

700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina

02:40 - 03:10

700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina

02:40 - 03:10

700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina

03:10 - 03:40

700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina

03:10 - 03:40

Kultūrdeva

03:40 - 04:35

Kultūrdeva

03:40 - 04:35

Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras

04:35 - 05:20

Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras

04:35 - 05:20

Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras

05:20 - 06:00

Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras

05:20 - 06:00

Latvijas Republikas valsts himna

06:00 - 06:02

Latvijas Republikas valsts himna

06:00 - 06:02

Minka un Duksis

06:02 - 06:07

Minka un Duksis

06:02 - 06:07

Minka un Duksis

06:07 - 06:12

Minka un Duksis

06:07 - 06:12

Minka un Duksis

06:12 - 06:20

Minka un Duksis

06:12 - 06:20

Pelēns Tips

06:20 - 06:28

Pelēns Tips

06:20 - 06:28

Pelēns Tips

06:28 - 06:40

Pelēns Tips

06:28 - 06:40

Jetiņš lasa

06:40 - 06:48

Jetiņš lasa

06:40 - 06:48

Jetiņš lasa

06:48 - 06:56

Jetiņš lasa

06:48 - 06:56

Jetiņš lasa

06:56 - 07:05

Jetiņš lasa

06:56 - 07:05

Bitīte Maija

07:05 - 07:17

Bitīte Maija

07:05 - 07:17

Bitīte Maija

07:17 - 07:30

Bitīte Maija

07:17 - 07:30

Kemija piedzīvojumu ekspedīcija

07:30 - 07:45

Kemija piedzīvojumu ekspedīcija

07:30 - 07:45

Kemija piedzīvojumu ekspedīcija

07:45 - 08:00

Kemija piedzīvojumu ekspedīcija

07:45 - 08:00

Skaitlīši

08:00 - 08:05

Skaitlīši

08:00 - 08:05

Skaitlīši

08:05 - 08:10

Skaitlīši

08:05 - 08:10

Skaitlīši

08:10 - 08:15

Skaitlīši

08:10 - 08:15

Drosmīgie trusīši

08:15 - 08:22

Drosmīgie trusīši

08:15 - 08:22

Drosmīgie trusīši

08:22 - 08:30

Drosmīgie trusīši

08:22 - 08:30

Mušmušs un sēnīši

08:30 - 08:42

Mušmušs un sēnīši

08:30 - 08:42

Mušmušs un sēnīši

08:42 - 08:55

Mušmušs un sēnīši

08:42 - 08:55

Lācītis Bo

08:55 - 09:00

Lācītis Bo

08:55 - 09:00

TUTAS lietas

09:00 - 09:06

TUTAS lietas

09:00 - 09:06

TUTAS lietas

09:06 - 09:15

TUTAS lietas

09:06 - 09:15

Dardarija

09:15 - 09:45

Dardarija

09:15 - 09:45

Ātrais Rikijs

09:45 - 10:00

Ātrais Rikijs

09:45 - 10:00

Kosmo

10:00 - 10:25

Kosmo

10:00 - 10:25

Kosmo

10:25 - 10:55

Kosmo

10:25 - 10:55

Stiprais Ansis

10:55 - 12:00

Stiprais Ansis

10:55 - 12:00

Dievkalpojums

12:00 - 13:00

Dievkalpojums

12:00 - 13:00

Lielās patiesības

13:00 - 13:30

Lielās patiesības

13:00 - 13:30

Likteņa līdumnieki

13:30 - 14:25

Likteņa līdumnieki

13:30 - 14:25

Ķepa uz sirds

14:25 - 14:55

Ķepa uz sirds

14:25 - 14:55

Priekšvārds. "Rotā, bite, rotā saule"

14:55 - 15:00

Priekšvārds. "Rotā, bite, rotā saule"

14:55 - 15:00

Rotā saule, rotā bite. Folkloras kopas

15:00 - 17:00

Rotā saule, rotā bite. Folkloras kopas

15:00 - 17:00

Kultūrdeva

17:00 - 18:00

Kultūrdeva

17:00 - 18:00

Dienas ziņas

18:00 - 18:09

Dienas ziņas

18:00 - 18:09

Sporta ziņas

18:09 - 18:15

Sporta ziņas

18:09 - 18:15

Laika ziņas

18:15 - 18:25

Laika ziņas

18:15 - 18:25

Keitija Forda. Burvju skūpsts

18:25 - 20:00

Keitija Forda. Burvju skūpsts

18:25 - 20:00

Panorāma

20:00 - 20:14

Panorāma

20:00 - 20:14

De facto

20:14 - 20:49

De facto

20:14 - 20:49

Sporta ziņas

20:49 - 20:56

Sporta ziņas

20:49 - 20:56

Laika ziņas

20:56 - 21:05

Laika ziņas

20:56 - 21:05

Vera

21:05 - 22:40

Vera

21:05 - 22:40

Mīlestība

22:40 - 00:45

Mīlestība

22:40 - 00:45

Bezceļu tūrisms

00:05 - 00:35

Bezceļu tūrisms

00:05 - 00:35

Sporta Studija. Aizkulises

00:35 - 01:35

Sporta Studija. Aizkulises

00:35 - 01:35

Citādi latviskais

01:35 - 02:00

Citādi latviskais

01:35 - 02:00

Citādi latviskais

02:00 - 02:25

Citādi latviskais

02:00 - 02:25

Latvijas Sirdsdziesma

02:25 - 03:25

Latvijas Sirdsdziesma

02:25 - 03:25

V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts

03:25 - 04:05

V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts

03:25 - 04:05

Aizliegtais paņēmiens

04:05 - 05:00

Aizliegtais paņēmiens

04:05 - 05:00

Province

05:00 - 05:30

Province

05:00 - 05:30

Pasaules panorāma

05:30 - 06:00

Pasaules panorāma

05:30 - 06:00

Latvijas valsts himna

06:00 - 06:02

Latvijas valsts himna

06:00 - 06:02

Ceturtā studija

06:02 - 06:30

Ceturtā studija

06:02 - 06:30

Saknes debesīs

06:30 - 07:00

Saknes debesīs

06:30 - 07:00

Vides fakti

07:00 - 07:30

Vides fakti

07:00 - 07:30

Ielas garumā

07:30 - 08:00

Ielas garumā

07:30 - 08:00

Dzīvoklis

08:00 - 08:27

Dzīvoklis

08:00 - 08:27

Dzīvoklis

08:27 - 08:54

Dzīvoklis

08:27 - 08:54

Dzīvoklis

08:54 - 09:21

Dzīvoklis

08:54 - 09:21

Dzīvoklis

09:21 - 09:48

Dzīvoklis

09:21 - 09:48

Dzīvoklis

09:48 - 10:15

Dzīvoklis

09:48 - 10:15

Pietura – Kuldīga

10:15 - 10:45

Pietura – Kuldīga

10:15 - 10:45

Dzimtaskoks

10:45 - 11:40

Dzimtaskoks

10:45 - 11:40

Pasta kariete

11:40 - 12:25

Pasta kariete

11:40 - 12:25

Izziņas impulss

12:25 - 12:52

Izziņas impulss

12:25 - 12:52

Izziņas impulss

12:52 - 13:19

Izziņas impulss

12:52 - 13:19

Izziņas impulss

13:19 - 13:45

Izziņas impulss

13:19 - 13:45

LV jaunatklāšanas raidījums "TE!"

13:45 - 14:40

LV jaunatklāšanas raidījums "TE!"

13:45 - 14:40

Personība. 100 g kultūras

14:40 - 15:35

Personība. 100 g kultūras

14:40 - 15:35

Eņģeļu māja

15:35 - 16:03

Eņģeļu māja

15:35 - 16:03

Eņģeļu māja

16:03 - 16:30

Eņģeļu māja

16:03 - 16:30

Eņģeļu māja

16:30 - 16:57

Eņģeļu māja

16:30 - 16:57

Eņģeļu māja

16:57 - 17:23

Eņģeļu māja

16:57 - 17:23

Eņģeļu māja

17:23 - 17:50

Eņģeļu māja

17:23 - 17:50

Eņģeļu māja

17:50 - 18:20

Eņģeļu māja

17:50 - 18:20

Volejbols. Eiropas čempionāts. Spēle par 3. vietu

18:20 - 20:30

Volejbols. Eiropas čempionāts. Spēle par 3. vietu

18:20 - 20:30

Vēstures satriecošie stāsti

20:30 - 21:20

Vēstures satriecošie stāsti

20:30 - 21:20

Volejbols. Eiropas čempionāts. Fināls

21:20 - 23:35

Volejbols. Eiropas čempionāts. Fināls

21:20 - 23:35

Krēslas mežs

23:35 - 00:25

Krēslas mežs

23:35 - 00:25

Sicario 2: Karteļu karš

00:45 - 03:10

Sicario 2: Karteļu karš

00:45 - 03:10

Speciālo uzdevumu vienība S.W.A.T. 2

03:10 - 04:05

Speciālo uzdevumu vienība S.W.A.T. 2

03:10 - 04:05

UgunsGrēks 12

04:05 - 05:00

UgunsGrēks 12

04:05 - 05:00

Gandrīz ideālas vakariņas 5

05:00 - 06:00

Gandrīz ideālas vakariņas 5

05:00 - 06:00

15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru

06:00 - 06:30

15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru

06:00 - 06:30

Šreks 2

06:30 - 08:25

Šreks 2

06:30 - 08:25

Elenas spēle 4

08:25 - 09:25

Elenas spēle 4

08:25 - 09:25

Es mīlu savu suni

09:25 - 10:00

Es mīlu savu suni

09:25 - 10:00

Superbingo

10:00 - 11:35

Superbingo

10:00 - 11:35

Saimnieks meklē sievu 6

11:35 - 12:40

Saimnieks meklē sievu 6

11:35 - 12:40

Pārsteidzošākās viesnīcas pasaulē

12:40 - 14:00

Pārsteidzošākās viesnīcas pasaulē

12:40 - 14:00

Atriebēji: Noslēgums

14:00 - 17:50

Atriebēji: Noslēgums

14:00 - 17:50

PĒDAS. Kas paliek pēc tevis?

17:50 - 18:25

PĒDAS. Kas paliek pēc tevis?

17:50 - 18:25

Ārsti

18:25 - 19:00

Ārsti

18:25 - 19:00

Nekā Personīga

19:00 - 20:00

Nekā Personīga

19:00 - 20:00

X Faktors 4

20:00 - 22:45

X Faktors 4

20:00 - 22:45

Lidojums

22:45 - 01:30

Lidojums

22:45 - 01:30

Bandu kari. Pitoni

00:10 - 01:20

Bandu kari. Pitoni

00:10 - 01:20

Kobra 19

01:20 - 02:10

Kobra 19

01:20 - 02:10

Agata Kristi. Erkils Puaro 13

02:10 - 04:15

Agata Kristi. Erkils Puaro 13

02:10 - 04:15

Iespējams tikai pasaulē

04:15 - 04:55

Iespējams tikai pasaulē

04:15 - 04:55

TV6 nakts mūzika

04:55 - 05:00

TV6 nakts mūzika

04:55 - 05:00

TV6 nakts mūzika

05:00 - 05:10

TV6 nakts mūzika

05:00 - 05:10

Kadrā daba

05:10 - 06:30

Kadrā daba

05:10 - 06:30

Lielākie un sliktākie 3

06:30 - 07:30

Lielākie un sliktākie 3

06:30 - 07:30

Lielākie un sliktākie 3

07:30 - 08:30

Lielākie un sliktākie 3

07:30 - 08:30

Simpsoni 28

08:30 - 09:00

Simpsoni 28

08:30 - 09:00

Simpsoni 28

09:00 - 09:30

Simpsoni 28

09:00 - 09:30

Simpsoni 28

09:30 - 10:00

Simpsoni 28

09:30 - 10:00

Simpsoni 28

10:00 - 10:30

Simpsoni 28

10:00 - 10:30

Simpsoni 28

10:30 - 11:00

Simpsoni 28

10:30 - 11:00

Neiespējamā inženierija 3

11:00 - 12:00

Neiespējamā inženierija 3

11:00 - 12:00

Neiespējamā inženierija 3

12:00 - 13:10

Neiespējamā inženierija 3

12:00 - 13:10

Neiespējamā inženierija 3

13:10 - 14:20

Neiespējamā inženierija 3

13:10 - 14:20

Neiespējamā inženierija 3

14:20 - 15:30

Neiespējamā inženierija 3

14:20 - 15:30

Neiespējamā inženierija 3

15:30 - 16:30

Neiespējamā inženierija 3

15:30 - 16:30

Mītu grāvēji 8

16:30 - 17:40

Mītu grāvēji 8

16:30 - 17:40

Mītu grāvēji 8

17:40 - 18:50

Mītu grāvēji 8

17:40 - 18:50

Indiana Džonss un kristāla galvaskausa karaļvalsts

18:50 - 21:20

Indiana Džonss un kristāla galvaskausa karaļvalsts

18:50 - 21:20

Agata Kristi. Erkils Puaro 13

21:20 - 23:30

Agata Kristi. Erkils Puaro 13

21:20 - 23:30

Amerikas bezceļu sacīkstes 2

23:30 - 00:25

Amerikas bezceļu sacīkstes 2

23:30 - 00:25

Visu laiku skaļākie noziegumi

00:20 - 01:30

Visu laiku skaļākie noziegumi

00:20 - 01:30

Slepkavība Lillē

01:30 - 03:35

Slepkavība Lillē

01:30 - 03:35

Bīstamās mammītes 2

03:35 - 05:00

Bīstamās mammītes 2

03:35 - 05:00

Bernards

05:00 - 05:05

Bernards

05:00 - 05:05

Bernards

05:05 - 05:10

Bernards

05:05 - 05:10

Bernards

05:10 - 05:20

Bernards

05:10 - 05:20

Ievainotā mīlestība

05:20 - 06:25

Ievainotā mīlestība

05:20 - 06:25

Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju

06:25 - 06:50

Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju

06:25 - 06:50

Dizaina idejas: perfekta telpa 4

06:50 - 07:20

Dizaina idejas: perfekta telpa 4

06:50 - 07:20

Šefpavārs. Kalifornija 14

07:20 - 08:20

Šefpavārs. Kalifornija 14

07:20 - 08:20

Šefpavārs. Kalifornija 14

08:20 - 09:30

Šefpavārs. Kalifornija 14

08:20 - 09:30

Dzīvīte brīvdienās

09:30 - 10:00

Dzīvīte brīvdienās

09:30 - 10:00

Veselība kā dzīvesstils

10:00 - 10:30

Veselība kā dzīvesstils

10:00 - 10:30

Biznesa attīstība

10:30 - 11:05

Biznesa attīstība

10:30 - 11:05

Stiprāko pāru cīņas!

11:05 - 12:05

Stiprāko pāru cīņas!

11:05 - 12:05

Sāras dizaina padomi

12:05 - 12:40

Sāras dizaina padomi

12:05 - 12:40

Sapņu ceļojums. Tanzānija

12:40 - 14:55

Sapņu ceļojums. Tanzānija

12:40 - 14:55

Rīta šova mistērija. Slepkavības nodoms

14:55 - 16:50

Rīta šova mistērija. Slepkavības nodoms

14:55 - 16:50

Mīlestība mākoņos

16:50 - 18:55

Mīlestība mākoņos

16:50 - 18:55

Mīla saulrietā

18:55 - 21:00

Mīla saulrietā

18:55 - 21:00

Projekts: BLOKS 13

21:00 - 22:10

Projekts: BLOKS 13

21:00 - 22:10

Bīstamās mammītes 2

22:10 - 23:20

Bīstamās mammītes 2

22:10 - 23:20

Džozija Klika 2

23:20 - 00:15

Džozija Klika 2

23:20 - 00:15

Meli un fakti

00:30 - 01:00

Meli un fakti

00:30 - 01:00

La Dolce Vita. Zelta recepte

01:00 - 02:00

La Dolce Vita. Zelta recepte

01:00 - 02:00

Preses klubs

02:00 - 03:30

Preses klubs

02:00 - 03:30

La Dolce Vita. Zelta recepte

03:30 - 04:30

La Dolce Vita. Zelta recepte

03:30 - 04:30

Preses klubs

04:30 - 06:00

Preses klubs

04:30 - 06:00

Pieci novadi Latvijā

06:00 - 06:30

Pieci novadi Latvijā

06:00 - 06:30

Preses klubs

06:30 - 08:00

Preses klubs

06:30 - 08:00

Meli un fakti

08:00 - 08:30

Meli un fakti

08:00 - 08:30

Atspēriens izaugsmei

08:30 - 09:00

Atspēriens izaugsmei

08:30 - 09:00

Nacionālo interešu klubs

09:00 - 10:00

Nacionālo interešu klubs

09:00 - 10:00

Kur tas suns aprakts?

10:00 - 11:00

Kur tas suns aprakts?

10:00 - 11:00

Finanšu un nodokļu labirinti

11:00 - 11:30

Finanšu un nodokļu labirinti

11:00 - 11:30

Mēs varam!

11:30 - 12:00

Mēs varam!

11:30 - 12:00

La Dolce Vita. Zelta recepte

12:00 - 13:00

La Dolce Vita. Zelta recepte

12:00 - 13:00

Mana Balss

13:00 - 14:00

Mana Balss

13:00 - 14:00

Nacionālo interešu klubs

14:00 - 15:00

Nacionālo interešu klubs

14:00 - 15:00

Globuss

15:00 - 16:00

Globuss

15:00 - 16:00

La Dolce Vita. Zelta recepte

16:00 - 17:00

La Dolce Vita. Zelta recepte

16:00 - 17:00

NEDĒĻA. POST SCRIPTUM

17:00 - 18:00

NEDĒĻA. POST SCRIPTUM

17:00 - 18:00

Dzīvīte

18:00 - 18:30

Dzīvīte

18:00 - 18:30

Grāmatu kods

18:30 - 19:00

Grāmatu kods

18:30 - 19:00

Pilna Bilde

19:00 - 20:00

Pilna Bilde

19:00 - 20:00

Nacionālo interešu klubs

20:00 - 21:00

Nacionālo interešu klubs

20:00 - 21:00

Dr. Apinis

21:00 - 22:00

Dr. Apinis

21:00 - 22:00

Kārtības rullis

22:00 - 23:30

Kārtības rullis

22:00 - 23:30

Dienas personība

23:30 - 00:00

Dienas personība

23:30 - 00:00

Vēlais ar Streipu

00:00 - 01:00

Vēlais ar Streipu

00:00 - 01:00

Izšķirtspēja

00:00 - 01:00

Izšķirtspēja

00:00 - 01:00

Latvijas stāsti

01:00 - 01:30

Latvijas stāsti

01:00 - 01:30

Skats no Ventspils

01:30 - 02:00

Skats no Ventspils

01:30 - 02:00

Mēs?

02:00 - 02:30

Mēs?

02:00 - 02:30

Latvijas sakrālais mantojums

02:30 - 03:00

Latvijas sakrālais mantojums

02:30 - 03:00

Mēs?

03:00 - 03:30

Mēs?

03:00 - 03:30

Mājā un sētā

03:30 - 04:00

Mājā un sētā

03:30 - 04:00

Zini savas tiesības

04:00 - 05:00

Zini savas tiesības

04:00 - 05:00

Zaļā gaisma

05:00 - 05:30

Zaļā gaisma

05:00 - 05:30

Makšķerēšanas noslēpumi

05:30 - 06:00

Makšķerēšanas noslēpumi

05:30 - 06:00

Izšķirtspēja

06:00 - 07:00

Izšķirtspēja

06:00 - 07:00

Mājā un sētā

07:00 - 07:30

Mājā un sētā

07:00 - 07:30

Nedēļa Latvijā

07:30 - 08:00

Nedēļa Latvijā

07:30 - 08:00

Mēs?

08:00 - 08:30

Mēs?

08:00 - 08:30

Veiksmes formula. Televeikala skatlogs

08:30 - 09:00

Veiksmes formula. Televeikala skatlogs

08:30 - 09:00

Mēs?

09:00 - 09:30

Mēs?

09:00 - 09:30

Latvijas sakrālais mantojums

09:30 - 10:00

Latvijas sakrālais mantojums

09:30 - 10:00

Atspēriens izaugsmei

10:00 - 10:30

Atspēriens izaugsmei

10:00 - 10:30

Dzīvīte brīvdienās

10:30 - 11:00

Dzīvīte brīvdienās

10:30 - 11:00

Vai viegli būt...?

11:00 - 12:30

Vai viegli būt...?

11:00 - 12:30

Krāsu balāde. Vārds mūzikā

12:30 - 14:30

Krāsu balāde. Vārds mūzikā

12:30 - 14:30

Žik

14:30 - 15:00

Žik

14:30 - 15:00

Autodroms. Televeikala skatlogs

15:00 - 15:30

Autodroms. Televeikala skatlogs

15:00 - 15:30

Ceļot bez robežām

15:30 - 16:00

Ceļot bez robežām

15:30 - 16:00

Ideju taka

16:00 - 16:30

Ideju taka

16:00 - 16:30

Uz meža takas

16:30 - 17:00

Uz meža takas

16:30 - 17:00

Mēs?

17:00 - 17:30

Mēs?

17:00 - 17:30

Nedēļa Jēkabpilī

17:30 - 18:00

Nedēļa Jēkabpilī

17:30 - 18:00

Runā Latgale

18:00 - 18:30

Runā Latgale

18:00 - 18:30

Liepājas ostas hronika

18:30 - 19:00

Liepājas ostas hronika

18:30 - 19:00

Zaļā gaisma

19:00 - 19:30

Zaļā gaisma

19:00 - 19:30

Limbažu novada vēstis

19:30 - 20:00

Limbažu novada vēstis

19:30 - 20:00

Makšķerē ar Olti

20:00 - 20:30

Makšķerē ar Olti

20:00 - 20:30

Bez maskas

20:30 - 21:00

Bez maskas

20:30 - 21:00

ĒdienKARTE

21:00 - 21:30

ĒdienKARTE

21:00 - 21:30

Latvijas stāsti

21:30 - 22:00

Latvijas stāsti

21:30 - 22:00

Uz meža takas

22:00 - 22:30

Uz meža takas

22:00 - 22:30

Mājā un sētā

22:30 - 23:00

Mājā un sētā

22:30 - 23:00

Nedēļa Latvijā

23:00 - 23:30

Nedēļa Latvijā

23:00 - 23:30

Pipars uz mēles

23:30 - 00:00

Pipars uz mēles

23:30 - 00:00

Spried ar Delfi

00:00 - 01:00

Spried ar Delfi

00:00 - 01:00

Орел и решка

01:55 - 02:55

Орел и решка

01:55 - 02:55

Орел и решка

02:55 - 03:55

Орел и решка

02:55 - 03:55

Кто в доме хозяин?

03:55 - 04:20

Кто в доме хозяин?

03:55 - 04:20

Кто в доме хозяин?

04:20 - 05:00

Кто в доме хозяин?

04:20 - 05:00

Музыка

05:00 - 05:15

Музыка

05:00 - 05:15

Comedy Club

05:15 - 06:30

Comedy Club

05:15 - 06:30

Джойс Майер

06:30 - 07:00

Джойс Майер

06:30 - 07:00

Кто в доме хозяин?

07:00 - 07:30

Кто в доме хозяин?

07:00 - 07:30

Орел и решка

07:30 - 08:30

Орел и решка

07:30 - 08:30

Орел и решка

08:30 - 09:30

Орел и решка

08:30 - 09:30

Авто News

09:30 - 10:00

Авто News

09:30 - 10:00

Стиль жизни c Анатолием Эйном

10:00 - 10:30

Стиль жизни c Анатолием Эйном

10:00 - 10:30

Где логика?

10:30 - 12:00

Где логика?

10:30 - 12:00

Академия волшебства

12:00 - 13:50

Академия волшебства

12:00 - 13:50

Время любви

13:50 - 15:50

Время любви

13:50 - 15:50

Пираты Карибского моря: На странных берегах

15:50 - 18:40

Пираты Карибского моря: На странных берегах

15:50 - 18:40

Перси Джексон и похититель молний

18:40 - 21:00

Перси Джексон и похититель молний

18:40 - 21:00

Аватар

21:00 - 00:20

Аватар

21:00 - 00:20

Воронины

00:15 - 00:50

Воронины

00:15 - 00:50

Воронины

00:50 - 01:15

Воронины

00:50 - 01:15

Воронины

01:15 - 01:40

Воронины

01:15 - 01:40

Воронины

01:40 - 02:05

Воронины

01:40 - 02:05

Воронины

02:05 - 02:30

Воронины

02:05 - 02:30

Воронины

02:30 - 02:50

Воронины

02:30 - 02:50

6 кадров

02:50 - 03:15

6 кадров

02:50 - 03:15

6 кадров

03:15 - 03:35

6 кадров

03:15 - 03:35

6 кадров

03:35 - 04:00

6 кадров

03:35 - 04:00

6 кадров

04:00 - 04:25

6 кадров

04:00 - 04:25

ПроСТО кухня

04:25 - 04:50

ПроСТО кухня

04:25 - 04:50

ПроСТО кухня

04:50 - 05:10

ПроСТО кухня

04:50 - 05:10

Рогов. Студия 24

05:10 - 06:00

Рогов. Студия 24

05:10 - 06:00

Ералаш

06:00 - 06:10

Ералаш

06:00 - 06:10

Ералаш

06:10 - 06:35

Ералаш

06:10 - 06:35

Ералаш

06:35 - 06:45

Ералаш

06:35 - 06:45

Ералаш

06:45 - 06:55

Ералаш

06:45 - 06:55

Ералаш

06:55 - 07:00

Ералаш

06:55 - 07:00

Ералаш

07:00 - 07:10

Ералаш

07:00 - 07:10

Ералаш

07:10 - 07:20

Ералаш

07:10 - 07:20

Ералаш

07:20 - 07:45

Ералаш

07:20 - 07:45

Ералаш

07:45 - 07:55

Ералаш

07:45 - 07:55

Ералаш

07:55 - 08:05

Ералаш

07:55 - 08:05

Ералаш

08:05 - 08:15

Ералаш

08:05 - 08:15

Ивановы-Ивановы

08:15 - 08:55

Ивановы-Ивановы

08:15 - 08:55

Ивановы-Ивановы

08:55 - 09:15

Ивановы-Ивановы

08:55 - 09:15

Ивановы-Ивановы

09:15 - 09:50

Ивановы-Ивановы

09:15 - 09:50

Ивановы-Ивановы

09:50 - 10:15

Ивановы-Ивановы

09:50 - 10:15

ПроСТО кухня

10:15 - 10:50

ПроСТО кухня

10:15 - 10:50

ПроСТО кухня

10:50 - 11:20

ПроСТО кухня

10:50 - 11:20

Папа в декрете

11:20 - 11:30

Папа в декрете

11:20 - 11:30

Папа в декрете

11:30 - 11:45

Папа в декрете

11:30 - 11:45

Папа в декрете

11:45 - 12:20

Папа в декрете

11:45 - 12:20

Рогов. Студия 24

12:20 - 13:20

Рогов. Студия 24

12:20 - 13:20

Супермамочка

13:20 - 14:25

Супермамочка

13:20 - 14:25

Супермамочка

14:25 - 15:25

Супермамочка

14:25 - 15:25

Нереальная история

15:25 - 15:55

Нереальная история

15:25 - 15:55

Нереальная история

15:55 - 16:25

Нереальная история

15:55 - 16:25

Нереальная история

16:25 - 16:55

Нереальная история

16:25 - 16:55

Сеня-Федя

16:55 - 17:25

Сеня-Федя

16:55 - 17:25

Сеня-Федя

17:25 - 17:55

Сеня-Федя

17:25 - 17:55

Сеня-Федя

17:55 - 18:25

Сеня-Федя

17:55 - 18:25

Сеня-Федя

18:25 - 19:00

Сеня-Федя

18:25 - 19:00

Сеня-Федя

19:00 - 19:30

Сеня-Федя

19:00 - 19:30

Сеня-Федя

19:30 - 20:00

Сеня-Федя

19:30 - 20:00

Сеня-Федя

20:00 - 20:30

Сеня-Федя

20:00 - 20:30

Сеня-Федя

20:30 - 20:55

Сеня-Федя

20:30 - 20:55

Сеня-Федя

20:55 - 21:25

Сеня-Федя

20:55 - 21:25

Сеня-Федя

21:25 - 21:55

Сеня-Федя

21:25 - 21:55

Ивановы-Ивановы

21:55 - 22:30

Ивановы-Ивановы

21:55 - 22:30

Ивановы-Ивановы

22:30 - 23:00

Ивановы-Ивановы

22:30 - 23:00

Ивановы-Ивановы

23:00 - 23:30

Ивановы-Ивановы

23:00 - 23:30

Ивановы-Ивановы

23:30 - 00:05

Ивановы-Ивановы

23:30 - 00:05

Анна

00:40 - 02:15

Анна

00:40 - 02:15

Основная версия

02:15 - 05:40

Основная версия

02:15 - 05:40

Дикий мир с Тимофеем Баженовым

05:40 - 06:05

Дикий мир с Тимофеем Баженовым

05:40 - 06:05

У нас выигрывают!

06:05 - 08:00

У нас выигрывают!

06:05 - 08:00

Ты не поверишь!

08:00 - 08:25

Ты не поверишь!

08:00 - 08:25

Я худею

08:25 - 09:30

Я худею

08:25 - 09:30

Едим дома!

09:30 - 10:00

Едим дома!

09:30 - 10:00

Ты не поверишь!

10:00 - 10:20

Ты не поверишь!

10:00 - 10:20

Первая передача

10:20 - 10:50

Первая передача

10:20 - 10:50

Чудо техники

10:50 - 11:45

Чудо техники

10:50 - 11:45

Дачный ответ

11:45 - 12:50

Дачный ответ

11:45 - 12:50

НашПотребНадзор

12:50 - 14:05

НашПотребНадзор

12:50 - 14:05

Однажды...

14:05 - 15:00

Однажды...

14:05 - 15:00

Кремлевские похороны

15:00 - 16:00

Кремлевские похороны

15:00 - 16:00

Ты не поверишь!

16:00 - 16:25

Ты не поверишь!

16:00 - 16:25

Следствие вели...

16:25 - 18:05

Следствие вели...

16:25 - 18:05

Новые русские сенсации

18:05 - 19:00

Новые русские сенсации

18:05 - 19:00

Ты не поверишь!

19:00 - 20:10

Ты не поверишь!

19:00 - 20:10

Ты супер!

20:10 - 23:00

Ты супер!

20:10 - 23:00

Ты не поверишь!

23:00 - 23:15

Ты не поверишь!

23:00 - 23:15

Звезды сошлись

23:15 - 00:40

Звезды сошлись

23:15 - 00:40

Спасти акулу!

00:40 - 01:25

Спасти акулу!

00:40 - 01:25

В осаде – акулы острова Вознесения

01:25 - 02:20

В осаде – акулы острова Вознесения

01:25 - 02:20

Ради выживания

02:20 - 03:10

Ради выживания

02:20 - 03:10

В зоопарке Таронга

03:10 - 04:00

В зоопарке Таронга

03:10 - 04:00

Спасение диких медведей

04:00 - 04:20

Спасение диких медведей

04:00 - 04:20

Подработка в дикой глуши

04:20 - 05:10

Подработка в дикой глуши

04:20 - 05:10

Ради выживания

05:10 - 06:20

Ради выживания

05:10 - 06:20

Уличный ветеринар

06:20 - 06:45

Уличный ветеринар

06:20 - 06:45

Большой барьерный риф с Дэвидом Аттенборо

06:45 - 07:40

Большой барьерный риф с Дэвидом Аттенборо

06:45 - 07:40

Большой барьерный риф с Дэвидом Аттенборо

07:40 - 08:35

Большой барьерный риф с Дэвидом Аттенборо

07:40 - 08:35

Большой барьерный риф с Дэвидом Аттенборо

08:35 - 09:25

Большой барьерный риф с Дэвидом Аттенборо

08:35 - 09:25

Большой барьерный риф с Дэвидом Аттенборо. Съемки

09:25 - 10:20

Большой барьерный риф с Дэвидом Аттенборо. Съемки

09:25 - 10:20

Раскопки на полюсах

10:20 - 11:20

Раскопки на полюсах

10:20 - 11:20

Раскопки на полюсах

11:20 - 12:20

Раскопки на полюсах

11:20 - 12:20

Нераскрытое дело динозавра

12:20 - 13:05

Нераскрытое дело динозавра

12:20 - 13:05

Расцвет млекопитающих

13:05 - 14:00

Расцвет млекопитающих

13:05 - 14:00

Спасение животных на Тихом океане

14:00 - 14:50

Спасение животных на Тихом океане

14:00 - 14:50

Атлантика: Самый необузданный океан на Земле

14:50 - 15:45

Атлантика: Самый необузданный океан на Земле

14:50 - 15:45

Атлантика: Самый необузданный океан на Земле

15:45 - 16:35

Атлантика: Самый необузданный океан на Земле

15:45 - 16:35

Атлантика: Самый необузданный океан на Земле

16:35 - 17:30

Атлантика: Самый необузданный океан на Земле

16:35 - 17:30

В осаде – акулы острова Вознесения

17:30 - 18:25

В осаде – акулы острова Вознесения

17:30 - 18:25

Компания "Чарли Би"

18:25 - 19:20

Компания "Чарли Би"

18:25 - 19:20

Речные монстры

19:20 - 20:10

Речные монстры

19:20 - 20:10

Речные монстры

20:10 - 21:00

Речные монстры

20:10 - 21:00

Речные монстры

21:00 - 21:55

Речные монстры

21:00 - 21:55

Речные монстры

21:55 - 22:45

Речные монстры

21:55 - 22:45

Речные монстры

22:45 - 23:35

Речные монстры

22:45 - 23:35

Дикие штучки с Домиником Монаганом

23:35 - 00:25

Дикие штучки с Домиником Монаганом

23:35 - 00:25

Охотники на нацистов

00:10 - 01:05

Охотники на нацистов

00:10 - 01:05

Вторая мировая война: чего стоит империя

01:05 - 02:05

Вторая мировая война: чего стоит империя

01:05 - 02:05

Вторая мировая война: чего стоит империя

02:05 - 03:10

Вторая мировая война: чего стоит империя

02:05 - 03:10

Вторая мировая война: чего стоит империя

03:10 - 04:00

Вторая мировая война: чего стоит империя

03:10 - 04:00

Вторая мировая война: чего стоит империя

04:00 - 04:50

Вторая мировая война: чего стоит империя

04:00 - 04:50

Вторая мировая война: чего стоит империя

04:50 - 05:40

Вторая мировая война: чего стоит империя

04:50 - 05:40

Вторая мировая война: чего стоит империя

05:40 - 06:30

Вторая мировая война: чего стоит империя

05:40 - 06:30

Невероятные изобретения

06:30 - 07:00

Невероятные изобретения

06:30 - 07:00

Невероятные изобретения

07:00 - 07:30

Невероятные изобретения

07:00 - 07:30

Разгадка тайны пирамид

07:30 - 08:25

Разгадка тайны пирамид

07:30 - 08:25

Разгадка тайны пирамид

08:25 - 09:25

Разгадка тайны пирамид

08:25 - 09:25

Разгадка тайны пирамид

09:25 - 10:25

Разгадка тайны пирамид

09:25 - 10:25

Разгадка тайны пирамид

10:25 - 11:25

Разгадка тайны пирамид

10:25 - 11:25

Тайны египетских пирамид

11:25 - 12:25

Тайны египетских пирамид

11:25 - 12:25

Тайны египетских пирамид

12:25 - 13:30

Тайны египетских пирамид

12:25 - 13:30

Другой Геринг – расколотое братство

13:30 - 14:35

Другой Геринг – расколотое братство

13:30 - 14:35

Монархия и Вторая мировая

14:35 - 15:40

Монархия и Вторая мировая

14:35 - 15:40

Монархия и Вторая мировая

15:40 - 16:45

Монархия и Вторая мировая

15:40 - 16:45

Николай и Александра: последние монархи России

16:45 - 17:50

Николай и Александра: последние монархи России

16:45 - 17:50

Николай и Александра: последние монархи России

17:50 - 18:50

Николай и Александра: последние монархи России

17:50 - 18:50

Тайная история рыцарей Храма

18:50 - 19:55

Тайная история рыцарей Храма

18:50 - 19:55

Падение империи

19:55 - 20:55

Падение империи

19:55 - 20:55

Истоки Испании

20:55 - 21:55

Истоки Испании

20:55 - 21:55

Призрак из Каменного века

21:55 - 23:00

Призрак из Каменного века

21:55 - 23:00

История без прикрас

23:00 - 00:05

История без прикрас

23:00 - 00:05

Австралийские охотники на лобстеров

00:25 - 01:15

Австралийские охотники на лобстеров

00:25 - 01:15

Австралийские охотники на лобстеров

01:15 - 02:00

Австралийские охотники на лобстеров

01:15 - 02:00

Австралийские золотоискатели

02:00 - 02:45

Австралийские золотоискатели

02:00 - 02:45

Австралийские золотоискатели

02:45 - 03:35

Австралийские золотоискатели

02:45 - 03:35

Австралийские золотоискатели

03:35 - 04:20

Австралийские золотоискатели

03:35 - 04:20

Австралийские золотоискатели

04:20 - 05:05

Австралийские золотоискатели

04:20 - 05:05

Австралийские золотоискатели

05:05 - 07:00

Австралийские золотоискатели

05:05 - 07:00

Речные монстры

07:00 - 07:50

Речные монстры

07:00 - 07:50

Речные монстры

07:50 - 08:40

Речные монстры

07:50 - 08:40

Речные монстры

08:40 - 09:30

Речные монстры

08:40 - 09:30

Речные монстры

09:30 - 10:25

Речные монстры

09:30 - 10:25

Речные монстры

10:25 - 11:15

Речные монстры

10:25 - 11:15

Драндулеты на продажу

11:15 - 12:00

Драндулеты на продажу

11:15 - 12:00

Масштабные инженерные ошибки

12:00 - 12:50

Масштабные инженерные ошибки

12:00 - 12:50

Спасатели-тяжеловесы

12:50 - 13:35

Спасатели-тяжеловесы

12:50 - 13:35

Нефритовая лихорадка

13:35 - 14:25

Нефритовая лихорадка

13:35 - 14:25

Австралийские золотоискатели

14:25 - 15:10

Австралийские золотоискатели

14:25 - 15:10

Австралийские золотоискатели

15:10 - 15:55

Австралийские золотоискатели

15:10 - 15:55

Австралийские золотоискатели

15:55 - 16:40

Австралийские золотоискатели

15:55 - 16:40

Австралийские золотоискатели

16:40 - 17:25

Австралийские золотоискатели

16:40 - 17:25

Австралийские золотоискатели

17:25 - 18:10

Австралийские золотоискатели

17:25 - 18:10

Австралийские золотоискатели

18:10 - 19:00

Австралийские золотоискатели

18:10 - 19:00

Австралийские золотоискатели

19:00 - 19:45

Австралийские золотоискатели

19:00 - 19:45

Австралийские золотоискатели

19:45 - 20:30

Австралийские золотоискатели

19:45 - 20:30

Австралийские золотоискатели

20:30 - 21:15

Австралийские золотоискатели

20:30 - 21:15

Австралийские золотоискатели

21:15 - 22:00

Австралийские золотоискатели

21:15 - 22:00

Австралийские золотоискатели

22:00 - 22:50

Австралийские золотоискатели

22:00 - 22:50

Австралийские золотоискатели

22:50 - 23:35

Австралийские золотоискатели

22:50 - 23:35

Австралийские золотоискатели

23:35 - 00:20

Австралийские золотоискатели

23:35 - 00:20

Drain the Oceans

00:10 - 01:05

Drain the Oceans

00:10 - 01:05

Primal Survivor

01:05 - 01:55

Primal Survivor

01:05 - 01:55

Primal Survivor

01:55 - 02:45

Primal Survivor

01:55 - 02:45

Continent 7: Antarctica

02:45 - 03:35

Continent 7: Antarctica

02:45 - 03:35

Continent 7: Antarctica

03:35 - 04:25

Continent 7: Antarctica

03:35 - 04:25

Goldfathers

04:25 - 05:10

Goldfathers

04:25 - 05:10

Goldfathers

05:10 - 06:00

Goldfathers

05:10 - 06:00

Gordon Ramsay: Uncharted

06:00 - 06:45

Gordon Ramsay: Uncharted

06:00 - 06:45

Science of Stupid

06:45 - 07:20

Science of Stupid

06:45 - 07:20

Science of Stupid

07:20 - 07:40

Science of Stupid

07:20 - 07:40

Science of Stupid

07:40 - 08:05

Science of Stupid

07:40 - 08:05

Made in a Day

08:05 - 08:30

Made in a Day

08:05 - 08:30

Made in a Day

08:30 - 08:55

Made in a Day

08:30 - 08:55

Running Wild with Bear Grylls

08:55 - 09:45

Running Wild with Bear Grylls

08:55 - 09:45

Supercar Megabuild

09:45 - 10:30

Supercar Megabuild

09:45 - 10:30

Supercar Megabuild

10:30 - 11:20

Supercar Megabuild

10:30 - 11:20

Megastructures

11:20 - 12:15

Megastructures

11:20 - 12:15

Megastructures

12:15 - 13:05

Megastructures

12:15 - 13:05

Europe from Above

13:05 - 13:50

Europe from Above

13:05 - 13:50

Europe from Above

13:50 - 14:40

Europe from Above

13:50 - 14:40

Europe from Above

14:40 - 15:25

Europe from Above

14:40 - 15:25

Bloody Tales of Europe

15:25 - 16:15

Bloody Tales of Europe

15:25 - 16:15

Bloody Tales of Europe

16:15 - 17:05

Bloody Tales of Europe

16:15 - 17:05

Atlas of Cursed Places

17:05 - 17:45

Atlas of Cursed Places

17:05 - 17:45

Atlas of Cursed Places

17:45 - 18:30

Atlas of Cursed Places

17:45 - 18:30

Trafficked with Mariana Van Zeller

18:30 - 19:25

Trafficked with Mariana Van Zeller

18:30 - 19:25

Trafficked with Mariana Van Zeller

19:25 - 20:10

Trafficked with Mariana Van Zeller

19:25 - 20:10

Running Wild with Bear Grylls

20:10 - 21:00

Running Wild with Bear Grylls

20:10 - 21:00

Gordon Ramsay: Uncharted

21:00 - 21:45

Gordon Ramsay: Uncharted

21:00 - 21:45

Gordon Ramsay: Uncharted

21:45 - 22:30

Gordon Ramsay: Uncharted

21:45 - 22:30

Eat: The Story of Food

22:30 - 23:20

Eat: The Story of Food

22:30 - 23:20

Drain the Oceans

23:20 - 00:10

Drain the Oceans

23:20 - 00:10

Морская охота

00:10 - 00:45

Морская охота

00:10 - 00:45

Кaкая дичь!

00:45 - 01:00

Кaкая дичь!

00:45 - 01:00

Морская охота

01:00 - 01:30

Морская охота

01:00 - 01:30

Кaкая дичь!

01:30 - 01:45

Кaкая дичь!

01:30 - 01:45

Простые рецепты

01:45 - 02:00

Простые рецепты

01:45 - 02:00

Морская охота

02:00 - 02:35

Морская охота

02:00 - 02:35

Кaкая дичь!

02:35 - 02:50

Кaкая дичь!

02:35 - 02:50

Простые рецепты

02:50 - 03:05

Простые рецепты

02:50 - 03:05

Морская охота

03:05 - 03:35

Морская охота

03:05 - 03:35

Кaкая дичь!

03:35 - 03:50

Кaкая дичь!

03:35 - 03:50

Простые рецепты

03:50 - 04:05

Простые рецепты

03:50 - 04:05

Морская охота

04:05 - 04:35

Морская охота

04:05 - 04:35

Кaкая дичь!

04:35 - 04:50

Кaкая дичь!

04:35 - 04:50

Простые рецепты

04:50 - 05:05

Простые рецепты

04:50 - 05:05

Морская охота

05:05 - 05:30

Морская охота

05:05 - 05:30

Кaкая дичь!

05:30 - 05:45

Кaкая дичь!

05:30 - 05:45

Простые рецепты

05:45 - 06:00

Простые рецепты

05:45 - 06:00

Фишермания

06:00 - 06:30

Фишермания

06:00 - 06:30

Ружейная охота. Первые шаги

06:30 - 07:00

Ружейная охота. Первые шаги

06:30 - 07:00

Охоты и охотники

07:00 - 07:15

Охоты и охотники

07:00 - 07:15

Охотничье оружие. Вопросы эксперту

07:15 - 07:30

Охотничье оружие. Вопросы эксперту

07:15 - 07:30

Мир рыболова

07:30 - 07:55

Мир рыболова

07:30 - 07:55

Спиннинг сегодня

07:55 - 08:30

Спиннинг сегодня

07:55 - 08:30

Пофестивалим!

08:30 - 09:00

Пофестивалим!

08:30 - 09:00

Сомы Европы

09:00 - 09:30

Сомы Европы

09:00 - 09:30

Рыбалка с Нормундом Грабовскисом

09:30 - 10:05

Рыбалка с Нормундом Грабовскисом

09:30 - 10:05

Карпфишеры

10:05 - 10:35

Карпфишеры

10:05 - 10:35

Спиннинг сегодня

10:35 - 11:05

Спиннинг сегодня

10:35 - 11:05

Охоты и охотники

11:05 - 11:20

Охоты и охотники

11:05 - 11:20

Ружейная охота. Первые шаги

11:20 - 11:50

Ружейная охота. Первые шаги

11:20 - 11:50

Мир рыболова

11:50 - 12:20

Мир рыболова

11:50 - 12:20

Фидер. Секреты успеха

12:20 - 12:50

Фидер. Секреты успеха

12:20 - 12:50

Сомы Европы

12:50 - 13:25

Сомы Европы

12:50 - 13:25

Рыбалка с Нормундом Грабовскисом

13:25 - 14:00

Рыбалка с Нормундом Грабовскисом

13:25 - 14:00

Карпфишеры

14:00 - 14:30

Карпфишеры

14:00 - 14:30

Спиннинг сегодня

14:30 - 15:00

Спиннинг сегодня

14:30 - 15:00

Охоты и охотники

15:00 - 15:20

Охоты и охотники

15:00 - 15:20

Сам себе охотник

15:20 - 15:50

Сам себе охотник

15:20 - 15:50

Мир рыболова

15:50 - 16:20

Мир рыболова

15:50 - 16:20

Фидер. Секреты успеха

16:20 - 16:55

Фидер. Секреты успеха

16:20 - 16:55

Сомы Европы

16:55 - 17:30

Сомы Европы

16:55 - 17:30

Рыболовная школа для взрослых

17:30 - 18:00

Рыболовная школа для взрослых

17:30 - 18:00

Карпфишеры

18:00 - 18:30

Карпфишеры

18:00 - 18:30

Спиннинг сегодня

18:30 - 19:00

Спиннинг сегодня

18:30 - 19:00

Охоты и охотники

19:00 - 19:15

Охоты и охотники

19:00 - 19:15

Давай зарубимся!

19:15 - 19:30

Давай зарубимся!

19:15 - 19:30

Сам себе охотник

19:30 - 20:05

Сам себе охотник

19:30 - 20:05

Мир рыболова

20:05 - 20:30

Мир рыболова

20:05 - 20:30

Фидер. Секреты успеха

20:30 - 21:00

Фидер. Секреты успеха

20:30 - 21:00

На рыбалку с охотой

21:00 - 21:35

На рыбалку с охотой

21:00 - 21:35

Рыболовная школа для взрослых

21:35 - 22:05

Рыболовная школа для взрослых

21:35 - 22:05

Фишермания

22:05 - 22:35

Фишермания

22:05 - 22:35

Ружейная охота. Первые шаги

22:35 - 23:05

Ружейная охота. Первые шаги

22:35 - 23:05

Охоты и охотники

23:05 - 23:20

Охоты и охотники

23:05 - 23:20

Мир рыболова

23:20 - 23:55

Мир рыболова

23:20 - 23:55

Спиннинг сегодня

23:55 - 00:25

Спиннинг сегодня

23:55 - 00:25

Light of My Life

01:30 - 03:55

Light of My Life

01:30 - 03:55

Страшные истории для рассказа в темноте

03:55 - 06:00

Страшные истории для рассказа в темноте

03:55 - 06:00

Dolittle

06:00 - 08:00

Dolittle

06:00 - 08:00

Гретель и Гензель

08:00 - 10:00

Гретель и Гензель

08:00 - 10:00

Manou the Swift

10:00 - 12:00

Manou the Swift

10:00 - 12:00

Concussion

12:00 - 14:00

Concussion

12:00 - 14:00

FOREVER MY GIRL

14:00 - 16:00

FOREVER MY GIRL

14:00 - 16:00

Джуди

16:00 - 18:00

Джуди

16:00 - 18:00

Джуманджи: Зов джунглей

18:00 - 20:00

Джуманджи: Зов джунглей

18:00 - 20:00

Волшебный парк Джун

20:00 - 21:40

Волшебный парк Джун

20:00 - 21:40

AMERICAN ANIMALS

21:40 - 23:50

AMERICAN ANIMALS

21:40 - 23:50

Тихое место

23:50 - 01:40

Тихое место

23:50 - 01:40

Идентификация

01:05 - 02:30

Идентификация

01:05 - 02:30

Такси

02:30 - 04:00

Такси

02:30 - 04:00

Облачно... 2: Месть ГМО

04:00 - 05:35

Облачно... 2: Месть ГМО

04:00 - 05:35

Сокровище Амазонки

05:35 - 07:15

Сокровище Амазонки

05:35 - 07:15

Талантливый мистер Рипли

07:15 - 09:30

Талантливый мистер Рипли

07:15 - 09:30

Бетховен

09:30 - 10:55

Бетховен

09:30 - 10:55

Бетховен 2

10:55 - 12:25

Бетховен 2

10:55 - 12:25

Принцесса-невеста

12:25 - 14:00

Принцесса-невеста

12:25 - 14:00

Люди в чёрном

14:00 - 15:35

Люди в чёрном

14:00 - 15:35

Сокровище Амазонки

15:35 - 17:15

Сокровище Амазонки

15:35 - 17:15

Посейдон

17:15 - 18:50

Посейдон

17:15 - 18:50

Морской бой

18:50 - 21:00

Морской бой

18:50 - 21:00

Секреты Лос-Анджелеса

21:00 - 23:15

Секреты Лос-Анджелеса

21:00 - 23:15

Никогда не сдавайся

23:15 - 01:05

Никогда не сдавайся

23:15 - 01:05

Зима

00:45 - 02:00

Зима

00:45 - 02:00

Метро

02:00 - 04:10

Метро

02:00 - 04:10

Миллион в брачной корзине

04:10 - 05:40

Миллион в брачной корзине

04:10 - 05:40

Праздник взаперти

05:40 - 06:55

Праздник взаперти

05:40 - 06:55

Человек с ружьем

06:55 - 08:25

Человек с ружьем

06:55 - 08:25

Урфин Джюс возвращается

08:25 - 09:40

Урфин Джюс возвращается

08:25 - 09:40

Самый лучший день

09:40 - 11:25

Самый лучший день

09:40 - 11:25

Дневник мамы первоклассника

11:25 - 12:45

Дневник мамы первоклассника

11:25 - 12:45

Ёлки последние

12:45 - 14:20

Ёлки последние

12:45 - 14:20

Викинг

14:20 - 16:30

Викинг

14:20 - 16:30

Урфин Джюс и его деревянные солдаты

16:30 - 18:00

Урфин Джюс и его деревянные солдаты

16:30 - 18:00

Он – Дракон

18:00 - 19:45

Он – Дракон

18:00 - 19:45

Килиманджара

19:45 - 21:00

Килиманджара

19:45 - 21:00

All inclusive, или Всё включено!

21:00 - 22:35

All inclusive, или Всё включено!

21:00 - 22:35

Оттепель

22:35 - 23:30

Оттепель

22:35 - 23:30

Блокбастер

23:30 - 00:50

Блокбастер

23:30 - 00:50

Напролом

01:35 - 03:05

Напролом

01:35 - 03:05

Нечто

03:05 - 04:50

Нечто

03:05 - 04:50

Последний охотник на ведьм

04:50 - 06:40

Последний охотник на ведьм

04:50 - 06:40

Ю-571

06:40 - 08:35

Ю-571

06:40 - 08:35

Вне/себя

08:35 - 10:25

Вне/себя

08:35 - 10:25

Рокки 2

10:25 - 12:25

Рокки 2

10:25 - 12:25

Французская деревня

12:25 - 13:25

Французская деревня

12:25 - 13:25

Французская деревня

13:25 - 14:20

Французская деревня

13:25 - 14:20

16 кварталов

14:20 - 15:55

16 кварталов

14:20 - 15:55

Ю-571

15:55 - 17:50

Ю-571

15:55 - 17:50

Рокки 5

17:50 - 19:30

Рокки 5

17:50 - 19:30

Точка обстрела

19:30 - 21:00

Точка обстрела

19:30 - 21:00

Совокупность лжи

21:00 - 23:05

Совокупность лжи

21:00 - 23:05

Терминатор 2: Судный день

23:05 - 01:35

Терминатор 2: Судный день

23:05 - 01:35

Манхэттен

00:35 - 01:20

Манхэттен

00:35 - 01:20

Тени

01:20 - 02:10

Тени

01:20 - 02:10

Мертвая натура

02:10 - 02:55

Мертвая натура

02:10 - 02:55

Мисс Скарлет и Герцог

02:55 - 03:50

Мисс Скарлет и Герцог

02:55 - 03:50

Мисс Марпл Агаты Кристи

03:50 - 05:25

Мисс Марпл Агаты Кристи

03:50 - 05:25

Мисс Фрайни Фишер

05:25 - 06:20

Мисс Фрайни Фишер

05:25 - 06:20

Молодой Морс

06:20 - 07:50

Молодой Морс

06:20 - 07:50

Мисс Марпл Агаты Кристи

07:50 - 09:25

Мисс Марпл Агаты Кристи

07:50 - 09:25

Мисс Марпл Агаты Кристи

09:25 - 11:00

Мисс Марпл Агаты Кристи

09:25 - 11:00

Мисс Марпл Агаты Кристи

11:00 - 12:35

Мисс Марпл Агаты Кристи

11:00 - 12:35

Мисс Марпл Агаты Кристи

12:35 - 14:10

Мисс Марпл Агаты Кристи

12:35 - 14:10

Мисс Марпл Агаты Кристи

14:10 - 15:45

Мисс Марпл Агаты Кристи

14:10 - 15:45

Мисс Марпл Агаты Кристи

15:45 - 17:15

Мисс Марпл Агаты Кристи

15:45 - 17:15

Мисс Марпл Агаты Кристи

17:15 - 18:50

Мисс Марпл Агаты Кристи

17:15 - 18:50

Мисс Марпл Агаты Кристи

18:50 - 20:25

Мисс Марпл Агаты Кристи

18:50 - 20:25

Мисс Марпл Агаты Кристи

20:25 - 22:00

Мисс Марпл Агаты Кристи

20:25 - 22:00

Живые и мёртвые

22:00 - 22:50

Живые и мёртвые

22:00 - 22:50

Перебежчик

22:50 - 00:15

Перебежчик

22:50 - 00:15

Prison Break

00:05 - 00:55

Prison Break

00:05 - 00:55

Prison Break

00:55 - 01:50

Prison Break

00:55 - 01:50

Prison Break

01:50 - 02:35

Prison Break

01:50 - 02:35

Prison Break

02:35 - 03:25

Prison Break

02:35 - 03:25

Prison Break

03:25 - 04:10

Prison Break

03:25 - 04:10

What We Do in the Shadows

04:10 - 04:35

What We Do in the Shadows

04:10 - 04:35

What We Do in the Shadows

04:35 - 05:00

What We Do in the Shadows

04:35 - 05:00

What We Do in the Shadows

05:00 - 05:30

What We Do in the Shadows

05:00 - 05:30

What We Do in the Shadows

05:30 - 06:00

What We Do in the Shadows

05:30 - 06:00

What We Do in the Shadows

06:00 - 06:20

What We Do in the Shadows

06:00 - 06:20

Magnum P.I.

06:20 - 07:00

Magnum P.I.

06:20 - 07:00

Magnum P.I.

07:00 - 07:50

Magnum P.I.

07:00 - 07:50

Ride with Norman Reedus

07:50 - 08:45

Ride with Norman Reedus

07:50 - 08:45

Ride with Norman Reedus

08:45 - 09:35

Ride with Norman Reedus

08:45 - 09:35

Ride with Norman Reedus

09:35 - 10:20

Ride with Norman Reedus

09:35 - 10:20

Ride with Norman Reedus

10:20 - 11:15

Ride with Norman Reedus

10:20 - 11:15

Ride with Norman Reedus

11:15 - 12:15

Ride with Norman Reedus

11:15 - 12:15

Suits

12:15 - 13:10

Suits

12:15 - 13:10

Suits

13:10 - 14:10

Suits

13:10 - 14:10

Suits

14:10 - 15:10

Suits

14:10 - 15:10

Suits

15:10 - 16:05

Suits

15:10 - 16:05

Suits

16:05 - 17:05

Suits

16:05 - 17:05

Bones

17:05 - 18:00

Bones

17:05 - 18:00

Bones

18:00 - 18:55

Bones

18:00 - 18:55