Deezer lietošanas instrukcija

Kas ir Deezer un ar ko to ēd?

1.1.  Deezer Premium+ (turpmāk tekstā - Deezer) ir S A Blogmusik pakalpojums mūzikas straumēšanai, ko BITE kā starpnieks piedāvā saviem abonentiem (fiziskām un juridiskām personām) sakaru pakalpojumu sniegšanas ietvaros.

1.2.  Deezer var pieslēgt laika posmā no 2014. gada 10. novembra līdz 2016. gada 10. novembrim, izmantojot uz to brīdi spēkā esošu cenu piedāvājumu un kādu no BITE piedāvātajiem tarifu plāniem vai pieslēgšanas veidiem.

1.3.  Deezer var lietot laika posmā no 2014. gada 10. novembra līdz 2017. gada 10. novembrim.

1.4.  Pakalpojums tiek piedāvāts Bites abonentiem (fiziskām un juridiskām personām):

-       Izvēloties tādu Tarifu plānu, kurā Deezer ikmēneša maksa par 12 mēnešiem no tarifu plāna aktivizēšanas brīža  ir iekļauta tarifu plāna maksā (turpmāk tekstā – Iekļautais pakalpojums);

-       Lietojot ar saderīgo tarifu plānu, pieslēdzot pakalpojumu atsevišķi par noteiktu ikmēneša maksu (turpmāk tekstā – Maksas pakalpojums).

 

Par ko pārliecināties pirms sākt lietot?

2.1.  Deezer strādā gandrīz visās modernajās ierīcēs jeb viedtālruņos, tomēr, pirms sākt lietošanu, pārliecinies, vai tava ierīce to atbalsta.

2.2.  Deezer lietošanai ir nepieciešams internets. Ja lieto mobilo internetu, tad šeit un citos saistītajos dokumentos atrunātajos gadījumos par to būs jāmaksā.

2.3.  Maksa par datu pārraidi, ja tāda ir noteikta, tiks veikta Bites līgumā atrunātajā kārtībā.

 

Kā sākt lietot?

3.1.  Ja vēlies izmantot pakalpojumu, tam piesakies Bites salonos, pašapkalpošanās portālā, zvanot uz zvanu centru vai sūtot īsziņu “Deezer [e-mail]”  uz 1600. Pirms pasūti – pārliecinies, ka Tavs tarifu plāns ir saderīgs ar Deezer.

3.2.  Neatkarīgi no tā, vai Tu lieto Iekļauto vai Maksas pakalpojumu, lai sākt lietot Deezer, ir jāizveido konts interneta vietnē.

3.3.  Lai varētu uzsākt lietot Deezer, pēc konta izveidošanas Tev jāseko interneta vietnē izvietotajai instrukcijai.

 

Lietošanas nianses

4.1.  Ja lieto Iekļauto pakalpojumu, tad Deezer uzskatāms par aktīvu no brīža, kad pieslēdz tarifu plānu.

4.2.  Ja lieto Maksas Pakalpojumu,  tad Deezer uzskatāms par aktīvu no brīža, kad izveido kontu 3.1. punktā noteiktajā kārtībā.

4.3.  Iekļautā un Maksas pakalpojuma termiņa tecējums sākas dienā, kad Deezer ir uzskatāms par aktīvu.

4.4.  Ja lieto iekļauto pakalpojumu, tad, beidzoties 12 mēnešu bezmaksas periodam, Deezer automātiski pārslēgsies uz maksas versiju. Brīdināsim Tevi, pirms tas notiks, un dosim iespēju atkāpties no šādām izmaksām, bet, nesaņemot ziņas pēc bezmaksas perioda beigām, papildu  maksa par Deezer 6.1. punktā noteiktajā apmērā tiks pieskaitīta tavam ikmēneša rēķinam.

4.5.  Pārslēdzoties uz Deezer maksas versiju 4.4. punktā noteiktajā kārtībā, datu pārraides tarifikācija netiks veikta arī turpmāk, līdz iestāsies 1.3. punktā minētais termiņš.

4.6.  Iestājoties 1.3. punktā minētajam termiņam, šie noteikumi zaudē spēku un Bite ir tiesības vienpusējā kārtā tos mainīt, par būtiskām izmaiņām vai pakalpojuma izbeigšanos paziņojot Abonentam 30 dienas pirms attiecīgā notikuma. Jebkurā gadījumā Bite patur tiesības vienpusējā kārtā grozīt šos noteikumus, par to paziņojot Abonentam 30 dienas pirms attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās laika.

4.7.  Ja no tarifu plāna, kurā Deezer ikmēneša maksa ir iekļauta, pārslēdzies uz tarifu plānu, kurā tāda nosacījuma nav, turpmāk maksa par Deezer tiks aprēķināta 4.4. punktā noteiktajā kārtībā līdz brīdim, kamēr no pakalpojuma neatteiksies.

4.8.  Pārslēdzoties no viena tarifu plāna, kurā Deezer ikmēneša maksa 12 mēnešu garumā ir iekļauta cenā, termiņš bezmaksas periodam netiks uzskaitīts no jauna.

4.9.  Iekļauto pakalpojumu var izmantot tikai 1 reizi, proti, izlietojot 12 mēnešu bezmaksas periodu, to nebūs iespējas atjaunot uz iepriekšējiem noteikumiem.

4.10.Deezer nav pieejams Bites kartes lietotājiem. Deezer ir pieejams ar sekojošiem tarifu plāniem: Piektdiena, Pērkons, Tandēms.

 

Kā atslēgt?

5.1.  Deezer tiek atslēgts neatkarīgi no pakalpojuma veida šādos gadījumos:

5.1.1.       Kad iestājas 1.3. punktā atrunātais termiņš.

5.1.2.       Kad tiek pārtaukts līgums par mobilo sakaru pakalpojumu sniegšanu ar Bite līguma noteikumos noteiktajos gadījumos.

5.1.3.       Mainot tarifu plānu uz tādu, ar kuru Deezer piedāvājums nav pieejams.

5.1.4.       Atsakoties no Deezer pašam Bites tirdzniecības vietās, pašapkalpošanās portālā, zvanot uz zvanu centru vai sūtot SMS “Stop Deezer” uz 1600.

5.1.5.       Atsakoties no Deezer pēc 12 mēnešu bezmaksas perioda beigām.

5.1.6.       Pārkāpjot Deezer lietošanas noteikumus, ko apņemies ievērot, izveidojot kontu pakalpojuma saņemšanai, kā rezultātā pakalpojuma sniedzējs liedz tam pieeju.

 

Cik tas maksā un kam maksāt?

6.1.  Deezer uzskaites periods ir viens mēnesis, proti, no kārtējā mēneša datumam līdz nākamā mēneša tam pašam datumam.

6.2.  Deezer ikmēneša maksa Bites klientiem ir noteikta 4,99 € apmērā.

6.3.  Deezer ikmēneša maksa par iepriekšējo mēnesi tiek iekļauta pakalpojumu rēķinā, ko Bite piestāda saviem klientiem par sniegtajiem pakalpojumiem.

6.4.  Maksa par Deezer tiek aprēķināta arī tad, ja aktivizētu pakalpojumu nebūsi lietojis.

Aizpildi pieteikuma anketu un par pārējo nesatraucies. Mēs ar Tevi sazināsimies vienas darba dienas laikā un kāroto aizvedīsim līdz pat Tava nama durvīm, lai arī kurā Latvijas vietā Tu atrastos, pilnīgi par brīvu! Uz sadzirdēšanos!


Paldies, Tavs pasūtījums ir piereģistrēts!

Mēs ar Tevi sazināsimies vienas darba dienas laikā,
lai precizētu detaļas. Uz sadzirdēšanos! 

 

Aizpildi pieteikuma anketu un par pārējo nesatraucies. Mēs ar Tevi sazināsimies vienas darba dienas laikā un kāroto aizvedīsim līdz pat Tava nama durvīm, lai arī kurā Latvijas vietā Tu atrastos, pilnīgi par brīvu! Uz sadzirdēšanos!


Paldies, Tavs pasūtījums ir piereģistrēts!

Mēs ar Tevi sazināsimies vienas darba dienas laikā,
lai precizētu detaļas. Uz sadzirdēšanos!