TV programma

LTV1

Pieejams: Go3 un Home3

LTV7

Pieejams: Go3 un Home3

TV3

Pieejams: Go3 un Home3

TV6

Pieejams: Go3 un Home3

TV3 Life

Pieejams: Go3 un Home3

TV24

Pieejams: Go3 un Home3

RE:TV

Pieejams: Go3 un Home3

3+

Pieejams: Go3 un Home3

СТС Балтия

Pieejams: Go3 un Home3

НТВ Мир

Pieejams: Go3 un Home3

VIASAT Nature

Pieejams: Go3 un Home3

Viasat History

Pieejams: Go3 un Home3

Viasat Explore

Pieejams: Go3 un Home3

National Geographic HD

Pieejams: Go3 un Home3

Охота и рыбалка

Pieejams: Go3 un Home3

TV3 Film

Pieejams: Home3

TV1000

Pieejams: Go3 un Home3

TV1000 Русское Кино

Pieejams: Go3 un Home3

TV1000 Action

Pieejams: Go3 un Home3

Epic Drama

Pieejams: Go3 un Home3

Fox

Pieejams: Go3 un Home3

Duo3

Pieejams: Go3 un Home3

Duo6

Pieejams: Go3 un Home3

ТВЦ

Pieejams: Go3 un Home3

Fox Life

Pieejams: Home3

TV3 Sport

Pieejams: Go3 un Home3

TV3 Sport 2

Pieejams: Go3 un Home3

TV3 Sport 3

Pieejams: Go3 un Home3

Setanta Sports

Pieejams: Go3 un Home3

NBA

Pieejams: Go3 un Home3

TV3 Sport Open

Pieejams: Go3 un Home3

Sportacentrs

Pieejams: Go3

Fight Sports TV

Pieejams: Go3

BBC World News

Pieejams: Go3 un Home3

Euronews

Pieejams: Go3

TV3 Mini

Pieejams: Go3 un Home3

Disney Channel

Pieejams: Home3

Disney Junior

Pieejams: Home3

Nicktoon

Pieejams: Home3

Kidzone+

Pieejams: Go3 un Home3

Nick Jr.

Pieejams: Go3 un Home3

Nickelodeon Latvia

Pieejams: Go3 un Home3

MTV Hits

Pieejams: Go3 un Home3

MTV 00s

Pieejams: Home3

Brazzers TV

Pieejams: Go3 un Home3

Playboy TV Europe

Pieejams: Go3 un Home3

Blue Hustler

Pieejams: Go3

00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30

Gada balva teātrī "Spēlmaņu nakts"

01:10 - 03:45

Gada balva teātrī "Spēlmaņu nakts"

01:10 - 03:45

700 pasaules brīnumi. Kuba

03:45 - 04:10

700 pasaules brīnumi. Kuba

03:45 - 04:10

700 pasaules brīnumi. Kuba

04:10 - 04:40

700 pasaules brīnumi. Kuba

04:10 - 04:40

700 pasaules brīnumi. Kuba

04:40 - 05:05

700 pasaules brīnumi. Kuba

04:40 - 05:05

700 pasaules brīnumi. Kuba

05:05 - 05:35

700 pasaules brīnumi. Kuba

05:05 - 05:35

Latviešu režisoru īsfilmas

05:35 - 06:00

Latviešu režisoru īsfilmas

05:35 - 06:00

Latvijas Republikas valsts himna

06:00 - 06:02

Latvijas Republikas valsts himna

06:00 - 06:02

Minka un Duksis

06:02 - 06:07

Minka un Duksis

06:02 - 06:07

Minka un Duksis

06:07 - 06:12

Minka un Duksis

06:07 - 06:12

Minka un Duksis

06:12 - 06:20

Minka un Duksis

06:12 - 06:20

Pelēns Tips

06:20 - 06:28

Pelēns Tips

06:20 - 06:28

Pelēns Tips

06:28 - 06:40

Pelēns Tips

06:28 - 06:40

Ādžija Bādžija

06:40 - 06:51

Ādžija Bādžija

06:40 - 06:51

Ādžija Bādžija

06:51 - 07:05

Ādžija Bādžija

06:51 - 07:05

Bitīte Maija

07:05 - 07:17

Bitīte Maija

07:05 - 07:17

Bitīte Maija

07:17 - 07:30

Bitīte Maija

07:17 - 07:30

Ātrais Rikijs

07:30 - 07:45

Ātrais Rikijs

07:30 - 07:45

Ātrais Rikijs

07:45 - 08:00

Ātrais Rikijs

07:45 - 08:00

Skaitlīši

08:00 - 08:05

Skaitlīši

08:00 - 08:05

Skaitlīši

08:05 - 08:10

Skaitlīši

08:05 - 08:10

Skaitlīši

08:10 - 08:17

Skaitlīši

08:10 - 08:17

Zigijs un zootramvajs

08:17 - 08:30

Zigijs un zootramvajs

08:17 - 08:30

Mušmušs un sēnīši

08:30 - 08:42

Mušmušs un sēnīši

08:30 - 08:42

Mušmušs un sēnīši

08:42 - 08:55

Mušmušs un sēnīši

08:42 - 08:55

Kits kosmosā

08:55 - 09:00

Kits kosmosā

08:55 - 09:00

TUTAS lietas

09:00 - 09:06

TUTAS lietas

09:00 - 09:06

TUTAS lietas

09:06 - 09:15

TUTAS lietas

09:06 - 09:15

Urga urda

09:15 - 09:30

Urga urda

09:15 - 09:30

Vecā dārza noslēpums

09:30 - 10:00

Vecā dārza noslēpums

09:30 - 10:00

Ozolstāstu nams

10:00 - 10:07

Ozolstāstu nams

10:00 - 10:07

Ozolstāstu nams

10:07 - 10:15

Ozolstāstu nams

10:07 - 10:15

Baltais ilknis

10:15 - 11:45

Baltais ilknis

10:15 - 11:45

Emī un Rū

11:45 - 12:00

Emī un Rū

11:45 - 12:00

Dievkalpojums

12:00 - 13:00

Dievkalpojums

12:00 - 13:00

Lielās patiesības

13:00 - 13:30

Lielās patiesības

13:00 - 13:30

Likteņa līdumnieki

13:30 - 14:25

Likteņa līdumnieki

13:30 - 14:25

Ķepa uz sirds

14:25 - 15:00

Ķepa uz sirds

14:25 - 15:00

Dienaszagļu rīta rosme

15:00 - 15:20

Dienaszagļu rīta rosme

15:00 - 15:20

Latvijas Sirdsdziesma

15:20 - 16:20

Latvijas Sirdsdziesma

15:20 - 16:20

Daudz laimes, jubilār!

16:20 - 17:00

Daudz laimes, jubilār!

16:20 - 17:00

Kultūrdeva

17:00 - 18:00

Kultūrdeva

17:00 - 18:00

Dienas ziņas

18:00 - 18:09

Dienas ziņas

18:00 - 18:09

Sporta ziņas

18:09 - 18:11

Sporta ziņas

18:09 - 18:11

Laika ziņas

18:11 - 18:15

Laika ziņas

18:11 - 18:15

Zaļgalvis

18:15 - 18:30

Zaļgalvis

18:15 - 18:30

Noskūpstīt šefpavāru

18:30 - 20:00

Noskūpstīt šefpavāru

18:30 - 20:00

Panorāma

20:00 - 20:14

Panorāma

20:00 - 20:14

De facto

20:14 - 20:49

De facto

20:14 - 20:49

Sporta ziņas

20:49 - 20:56

Sporta ziņas

20:49 - 20:56

Laika ziņas

20:56 - 21:05

Laika ziņas

20:56 - 21:05

Vera

21:05 - 22:40

Vera

21:05 - 22:40

Sadursme

22:40 - 01:25

Sadursme

22:40 - 01:25

Komisārs Reksis

00:10 - 00:56

Komisārs Reksis

00:10 - 00:56

Komisārs Reksis

00:56 - 01:42

Komisārs Reksis

00:56 - 01:42

Komisārs Reksis

01:42 - 02:28

Komisārs Reksis

01:42 - 02:28

Komisārs Reksis

02:28 - 03:14

Komisārs Reksis

02:28 - 03:14

Komisārs Reksis

03:14 - 04:00

Komisārs Reksis

03:14 - 04:00

Projekts Nākotne

04:00 - 04:30

Projekts Nākotne

04:00 - 04:30

V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts

04:30 - 05:10

V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts

04:30 - 05:10

Aizliegtais paņēmiens

05:10 - 06:00

Aizliegtais paņēmiens

05:10 - 06:00

Latvijas valsts himna

06:00 - 06:02

Latvijas valsts himna

06:00 - 06:02

Izziņas impulss

06:02 - 06:30

Izziņas impulss

06:02 - 06:30

Izziņas impulss

06:30 - 07:00

Izziņas impulss

06:30 - 07:00

Latvijas filmas Latvijas šodienai

07:00 - 07:30

Latvijas filmas Latvijas šodienai

07:00 - 07:30

Latvijas filmas Latvijas šodienai

07:30 - 08:00

Latvijas filmas Latvijas šodienai

07:30 - 08:00

Ielas garumā

08:00 - 08:30

Ielas garumā

08:00 - 08:30

IT komanda

08:30 - 08:57

IT komanda

08:30 - 08:57

IT komanda

08:57 - 09:23

IT komanda

08:57 - 09:23

IT komanda

09:23 - 09:50

IT komanda

09:23 - 09:50

IT komanda

09:50 - 10:17

IT komanda

09:50 - 10:17

IT komanda

10:17 - 10:45

IT komanda

10:17 - 10:45

Dosimies ceļojumā!

10:45 - 11:00

Dosimies ceļojumā!

10:45 - 11:00

Bobslejs. Pasaules kauss. 1. brauciens sievietēm

11:00 - 11:55

Bobslejs. Pasaules kauss. 1. brauciens sievietēm

11:00 - 11:55

Biatlons. Pasaules kauss

11:55 - 13:20

Biatlons. Pasaules kauss

11:55 - 13:20

Bobslejs. Pasaules kauss

13:20 - 14:00

Bobslejs. Pasaules kauss

13:20 - 14:00

Telpas māksla

14:00 - 14:30

Telpas māksla

14:00 - 14:30

Telpas māksla

14:30 - 15:00

Telpas māksla

14:30 - 15:00

Bobslejs. Pasaules kauss. 1. brauciens četriniekiem

15:00 - 16:05

Bobslejs. Pasaules kauss. 1. brauciens četriniekiem

15:00 - 16:05

Misters Bīns

16:05 - 16:30

Misters Bīns

16:05 - 16:30

Bobslejs. Pasaules kauss. 2. brauciens četriniekiem

16:30 - 17:30

Bobslejs. Pasaules kauss. 2. brauciens četriniekiem

16:30 - 17:30

Biatlons. Pasaules kauss

17:30 - 18:55

Biatlons. Pasaules kauss

17:30 - 18:55

Šerifs

18:55 - 19:53

Šerifs

18:55 - 19:53

Šerifs

19:53 - 20:50

Šerifs

19:53 - 20:50

Braiena Džonsona rokmūzikas ceļojums

20:50 - 21:35

Braiena Džonsona rokmūzikas ceļojums

20:50 - 21:35

Eiropa koncertos

21:35 - 22:25

Eiropa koncertos

21:35 - 22:25

Dienestu pildot

22:25 - 23:25

Dienestu pildot

22:25 - 23:25

Šis un tas par Vitusu un Emmu

23:25 - 23:55

Šis un tas par Vitusu un Emmu

23:25 - 23:55

Prokurors

23:55 - 00:40

Prokurors

23:55 - 00:40

Sekss, narkotikas un zvaniņš skan

01:10 - 03:15

Sekss, narkotikas un zvaniņš skan

01:10 - 03:15

Neliec uz favorītu

03:15 - 05:00

Neliec uz favorītu

03:15 - 05:00

Veco ļaužu bērnudārzs

05:00 - 06:05

Veco ļaužu bērnudārzs

05:00 - 06:05

Pludmales patruļa 3

06:05 - 06:50

Pludmales patruļa 3

06:05 - 06:50

Auniņa Šona piedzīvojumi

06:50 - 06:55

Auniņa Šona piedzīvojumi

06:50 - 06:55

Auniņa Šona piedzīvojumi

06:55 - 07:05

Auniņa Šona piedzīvojumi

06:55 - 07:05

Madagaskaras pingvīni

07:05 - 08:50

Madagaskaras pingvīni

07:05 - 08:50

Izgaršo Latviju 5

08:50 - 09:25

Izgaršo Latviju 5

08:50 - 09:25

Es mīlu savu suni

09:25 - 10:00

Es mīlu savu suni

09:25 - 10:00

Superbingo

10:00 - 11:40

Superbingo

10:00 - 11:40

Saimnieks meklē sievu 6

11:40 - 12:45

Saimnieks meklē sievu 6

11:40 - 12:45

Mini pa trim

12:45 - 14:05

Mini pa trim

12:45 - 14:05

Pārsteidzošākās viesnīcas pasaulē

14:05 - 15:10

Pārsteidzošākās viesnīcas pasaulē

14:05 - 15:10

Viens pats mājās

15:10 - 17:20

Viens pats mājās

15:10 - 17:20

Izdzīvotāji 38

17:20 - 18:25

Izdzīvotāji 38

17:20 - 18:25

Kāpēc viņi dara tā

18:25 - 19:00

Kāpēc viņi dara tā

18:25 - 19:00

Nekā Personīga

19:00 - 20:00

Nekā Personīga

19:00 - 20:00

X Faktors 4

20:00 - 23:25

X Faktors 4

20:00 - 23:25

Algotnis: grēku izpirkšana

23:25 - 01:25

Algotnis: grēku izpirkšana

23:25 - 01:25

Spiegs

00:15 - 02:20

Spiegs

00:15 - 02:20

Kobra 22

02:20 - 03:30

Kobra 22

02:20 - 03:30

Kobra 22

03:30 - 04:40

Kobra 22

03:30 - 04:40

TV6 nakts mūzika

04:40 - 05:00

TV6 nakts mūzika

04:40 - 05:00

Kadrā daba

05:00 - 06:10

Kadrā daba

05:00 - 06:10

Galileo – eX:trēmi

06:10 - 07:10

Galileo – eX:trēmi

06:10 - 07:10

Dīvainie radījumi

07:10 - 07:40

Dīvainie radījumi

07:10 - 07:40

Dīvainie radījumi

07:40 - 08:10

Dīvainie radījumi

07:40 - 08:10

Simpsoni 8

08:10 - 08:40

Simpsoni 8

08:10 - 08:40

Simpsoni 8

08:40 - 09:10

Simpsoni 8

08:40 - 09:10

Simpsoni 19

09:10 - 09:40

Simpsoni 19

09:10 - 09:40

Simpsoni 19

09:40 - 10:10

Simpsoni 19

09:40 - 10:10

Simpsoni 19

10:10 - 10:50

Simpsoni 19

10:10 - 10:50

Gāzi grīdā spilgtākie mirkļi

10:50 - 12:00

Gāzi grīdā spilgtākie mirkļi

10:50 - 12:00

Neiespējamie dzelzceļi 2

12:00 - 13:00

Neiespējamie dzelzceļi 2

12:00 - 13:00

Neiespējamie dzelzceļi 2

13:00 - 14:20

Neiespējamie dzelzceļi 2

13:00 - 14:20

Dīvainie radījumi 2

14:20 - 15:00

Dīvainie radījumi 2

14:20 - 15:00

Gigantiskās celtnes

15:00 - 16:00

Gigantiskās celtnes

15:00 - 16:00

Mītu grāvēji 8

16:00 - 17:10

Mītu grāvēji 8

16:00 - 17:10

Mītu grāvēji 8

17:10 - 18:20

Mītu grāvēji 8

17:10 - 18:20

Spēka reindžeri

18:20 - 20:50

Spēka reindžeri

18:20 - 20:50

Zudušā zelta lāsts

20:50 - 21:55

Zudušā zelta lāsts

20:50 - 21:55

NBA Apskats

21:55 - 22:30

NBA Apskats

21:55 - 22:30

Basketbols: NBA 2021/22. Golden State Warriors – LA Clippers

22:30 - 00:50

Basketbols: NBA 2021/22. Golden State Warriors – LA Clippers

22:30 - 00:50

Projekts: BLOKS 13

00:25 - 01:50

Projekts: BLOKS 13

00:25 - 01:50

Slepkavība Mori kalnos

01:50 - 03:45

Slepkavība Mori kalnos

01:50 - 03:45

Iepazīstot Franciju ar Manū!

03:45 - 05:00

Iepazīstot Franciju ar Manū!

03:45 - 05:00

Bernards

05:00 - 05:05

Bernards

05:00 - 05:05

Bernards

05:05 - 05:20

Bernards

05:05 - 05:20

Mani virtuves noslēpumi 9

05:20 - 06:30

Mani virtuves noslēpumi 9

05:20 - 06:30

Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju

06:30 - 07:00

Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju

06:30 - 07:00

Mani virtuves noslēpumi 9

07:00 - 08:30

Mani virtuves noslēpumi 9

07:00 - 08:30

Vakariņas pie Tifānijas 2

08:30 - 09:00

Vakariņas pie Tifānijas 2

08:30 - 09:00

Vakariņas pie Tifānijas 3

09:00 - 09:30

Vakariņas pie Tifānijas 3

09:00 - 09:30

Dzīvīte brīvdienās

09:30 - 10:00

Dzīvīte brīvdienās

09:30 - 10:00

Veselība kā dzīvesstils

10:00 - 10:30

Veselība kā dzīvesstils

10:00 - 10:30

Biznesa attīstība

10:30 - 11:05

Biznesa attīstība

10:30 - 11:05

Šefpavāru duelis. Liels pret mazu

11:05 - 12:05

Šefpavāru duelis. Liels pret mazu

11:05 - 12:05

Šefpavāru duelis. Liels pret mazu

12:05 - 13:05

Šefpavāru duelis. Liels pret mazu

12:05 - 13:05

Inga Lindstrēma. Atpakaļ rītdienā

13:05 - 15:05

Inga Lindstrēma. Atpakaļ rītdienā

13:05 - 15:05

Ziemassvētku brīvdienas

15:05 - 17:10

Ziemassvētku brīvdienas

15:05 - 17:10

Ziemassvētku ledus festivāls

17:10 - 19:05

Ziemassvētku ledus festivāls

17:10 - 19:05

Mīlestība rudenī

19:05 - 21:05

Mīlestība rudenī

19:05 - 21:05

Nozieguma māksla

21:05 - 22:10

Nozieguma māksla

21:05 - 22:10

Nozieguma māksla

22:10 - 23:20

Nozieguma māksla

22:10 - 23:20

Projekts: BLOKS 13

23:20 - 00:30

Projekts: BLOKS 13

23:20 - 00:30

Meli un fakti

00:30 - 01:00

Meli un fakti

00:30 - 01:00

La Dolce Vita. Zelta recepte

01:00 - 02:00

La Dolce Vita. Zelta recepte

01:00 - 02:00

Preses klubs

02:00 - 03:30

Preses klubs

02:00 - 03:30

La Dolce Vita. Zelta recepte

03:30 - 04:30

La Dolce Vita. Zelta recepte

03:30 - 04:30

Preses klubs

04:30 - 06:00

Preses klubs

04:30 - 06:00

Pieci novadi Latvijā

06:00 - 06:30

Pieci novadi Latvijā

06:00 - 06:30

Preses klubs

06:30 - 08:00

Preses klubs

06:30 - 08:00

Meli un fakti

08:00 - 08:30

Meli un fakti

08:00 - 08:30

Atspēriens izaugsmei

08:30 - 09:00

Atspēriens izaugsmei

08:30 - 09:00

Nacionālo interešu klubs

09:00 - 10:00

Nacionālo interešu klubs

09:00 - 10:00

Saudzēt.Saglabāt.Samīļot.Daba.

10:00 - 10:30

Saudzēt.Saglabāt.Samīļot.Daba.

10:00 - 10:30

Ceļā uz pārliecību

10:30 - 11:00

Ceļā uz pārliecību

10:30 - 11:00

Finanšu un nodokļu labirinti

11:00 - 11:30

Finanšu un nodokļu labirinti

11:00 - 11:30

Latvijas ciemi – autoveikalam pa pēdām

11:30 - 12:00

Latvijas ciemi – autoveikalam pa pēdām

11:30 - 12:00

La Dolce Vita. Zelta recepte

12:00 - 13:00

La Dolce Vita. Zelta recepte

12:00 - 13:00

Saimnieks.Zeme.Valsts.

13:00 - 14:00

Saimnieks.Zeme.Valsts.

13:00 - 14:00

Nacionālo interešu klubs

14:00 - 15:00

Nacionālo interešu klubs

14:00 - 15:00

#DigiTuvi

15:00 - 16:00

#DigiTuvi

15:00 - 16:00

La Dolce Vita. Zelta recepte

16:00 - 17:00

La Dolce Vita. Zelta recepte

16:00 - 17:00

Naudas cena

17:00 - 18:00

Naudas cena

17:00 - 18:00

Rīgas Ziemassvētku egļu iedegšana

18:00 - 18:30

Rīgas Ziemassvētku egļu iedegšana

18:00 - 18:30

Grāmatu kods

18:30 - 19:00

Grāmatu kods

18:30 - 19:00

Dzīvīte brīvdienās

19:00 - 19:30

Dzīvīte brīvdienās

19:00 - 19:30

Grāmatu kods

19:30 - 20:00

Grāmatu kods

19:30 - 20:00

Nacionālo interešu klubs

20:00 - 21:00

Nacionālo interešu klubs

20:00 - 21:00

Dr. Apinis

21:00 - 22:00

Dr. Apinis

21:00 - 22:00

Kārtības rullis

22:00 - 23:30

Kārtības rullis

22:00 - 23:30

Latvijas ciemi – autoveikalam pa pēdām

23:30 - 00:00

Latvijas ciemi – autoveikalam pa pēdām

23:30 - 00:00

Vēlais ar Streipu

00:00 - 01:00

Vēlais ar Streipu

00:00 - 01:00

Izšķirtspēja

00:30 - 01:30

Izšķirtspēja

00:30 - 01:30

Skats no Ventspils

01:30 - 02:00

Skats no Ventspils

01:30 - 02:00

Pipars uz mēles

02:00 - 02:30

Pipars uz mēles

02:00 - 02:30

Bumba grozā

02:30 - 03:00

Bumba grozā

02:30 - 03:00

Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē

03:00 - 03:30

Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē

03:00 - 03:30

Uz meža takas

03:30 - 04:00

Uz meža takas

03:30 - 04:00

Uz robežas

04:00 - 05:30

Uz robežas

04:00 - 05:30

Makšķerēšanas noslēpumi

05:30 - 06:00

Makšķerēšanas noslēpumi

05:30 - 06:00

Izšķirtspēja

06:00 - 07:00

Izšķirtspēja

06:00 - 07:00

ĒdienKARTE

07:00 - 07:30

ĒdienKARTE

07:00 - 07:30

Nedēļa Latvijā

07:30 - 08:00

Nedēļa Latvijā

07:30 - 08:00

Mēs ar brāli, kolosāli!

08:00 - 08:30

Mēs ar brāli, kolosāli!

08:00 - 08:30

Veiksmes formula. Televeikala skatlogs

08:30 - 09:00

Veiksmes formula. Televeikala skatlogs

08:30 - 09:00

Pipars uz mēles

09:00 - 09:30

Pipars uz mēles

09:00 - 09:30

Bumba grozā

09:30 - 10:00

Bumba grozā

09:30 - 10:00

Atspēriens izaugsmei

10:00 - 10:30

Atspēriens izaugsmei

10:00 - 10:30

Dzīvīte brīvdienās

10:30 - 11:00

Dzīvīte brīvdienās

10:30 - 11:00

Kvanta kods

11:00 - 12:15

Kvanta kods

11:00 - 12:15

Latviešu simfoniskās mūzikas lielkoncerts

12:15 - 14:45

Latviešu simfoniskās mūzikas lielkoncerts

12:15 - 14:45

Stīvais nemelo

14:45 - 15:00

Stīvais nemelo

14:45 - 15:00

Autodroms

15:00 - 15:30

Autodroms

15:00 - 15:30

Ceļot bez robežām

15:30 - 16:00

Ceļot bez robežām

15:30 - 16:00

Makšķerē ar Olti

16:00 - 16:30

Makšķerē ar Olti

16:00 - 16:30

Uz meža takas

16:30 - 17:00

Uz meža takas

16:30 - 17:00

Sveicināti Viduskurzemē

17:00 - 17:30

Sveicināti Viduskurzemē

17:00 - 17:30

Nedēļa Jēkabpilī

17:30 - 18:00

Nedēļa Jēkabpilī

17:30 - 18:00

Runā Latgale

18:00 - 18:30

Runā Latgale

18:00 - 18:30

Liepājas ostas hronika

18:30 - 19:00

Liepājas ostas hronika

18:30 - 19:00

Ar lupu mežā

19:00 - 19:30

Ar lupu mežā

19:00 - 19:30

Limbažu novada vēstis

19:30 - 20:00

Limbažu novada vēstis

19:30 - 20:00

Stīvais nemelo

20:00 - 20:15

Stīvais nemelo

20:00 - 20:15

Stīvais nemelo

20:15 - 20:30

Stīvais nemelo

20:15 - 20:30

Dzīve pēc bērnu nama

20:30 - 21:00

Dzīve pēc bērnu nama

20:30 - 21:00

Re:SKATS

21:00 - 22:00

Re:SKATS

21:00 - 22:00

Uz meža takas

22:00 - 22:30

Uz meža takas

22:00 - 22:30

ĒdienKARTE

22:30 - 23:00

ĒdienKARTE

22:30 - 23:00

Nedēļa Latvijā

23:00 - 23:30

Nedēļa Latvijā

23:00 - 23:30

Pipars uz mēles

23:30 - 00:00

Pipars uz mēles

23:30 - 00:00

Spried ar Delfi

00:00 - 01:00

Spried ar Delfi

00:00 - 01:00

Модель XL

01:45 - 03:20

Модель XL

01:45 - 03:20

Орел и решка

03:20 - 04:25

Орел и решка

03:20 - 04:25

Музыка

04:25 - 05:00

Музыка

04:25 - 05:00

Музыка

05:00 - 05:10

Музыка

05:00 - 05:10

1 за 100 часов

05:10 - 06:30

1 за 100 часов

05:10 - 06:30

Джойс Майер

06:30 - 07:00

Джойс Майер

06:30 - 07:00

Орел и решка

07:00 - 08:00

Орел и решка

07:00 - 08:00

Орел и решка

08:00 - 09:00

Орел и решка

08:00 - 09:00

Орел и решка

09:00 - 10:00

Орел и решка

09:00 - 10:00

Стиль жизни c Анатолием Эйном

10:00 - 10:30

Стиль жизни c Анатолием Эйном

10:00 - 10:30

Авто News

10:30 - 11:00

Авто News

10:30 - 11:00

Дачный ответ

11:00 - 12:05

Дачный ответ

11:00 - 12:05

Дачный ответ

12:05 - 13:15

Дачный ответ

12:05 - 13:15

Он, я и его друзья

13:15 - 15:35

Он, я и его друзья

13:15 - 15:35

Гарри Поттер и Орден Феникса

15:35 - 18:20

Гарри Поттер и Орден Феникса

15:35 - 18:20

Такси 5

18:20 - 20:30

Такси 5

18:20 - 20:30

Ничего общего?

20:30 - 21:00

Ничего общего?

20:30 - 21:00

Трансформеры: Эпоха истребления

21:00 - 00:30

Трансформеры: Эпоха истребления

21:00 - 00:30

Музыка

00:50 - 01:15

Музыка

00:50 - 01:15

Музыка

01:15 - 01:40

Музыка

01:15 - 01:40

Музыка

01:40 - 06:00

Музыка

01:40 - 06:00

Музыка

06:00 - 06:55

Музыка

06:00 - 06:55

Ералаш

06:55 - 07:00

Ералаш

06:55 - 07:00

Ералаш

07:00 - 07:10

Ералаш

07:00 - 07:10

Ералаш

07:10 - 07:20

Ералаш

07:10 - 07:20

Ералаш

07:20 - 07:45

Ералаш

07:20 - 07:45

Ералаш

07:45 - 07:55

Ералаш

07:45 - 07:55

Ералаш

07:55 - 08:00

Ералаш

07:55 - 08:00

Ералаш

08:00 - 08:10

Ералаш

08:00 - 08:10

Психологини

08:10 - 08:45

Психологини

08:10 - 08:45

Психологини

08:45 - 09:10

Психологини

08:45 - 09:10

Психологини

09:10 - 09:45

Психологини

09:10 - 09:45

Психологини

09:45 - 10:10

Психологини

09:45 - 10:10

ПроСТО кухня

10:10 - 10:40

ПроСТО кухня

10:10 - 10:40

ПроСТО кухня

10:40 - 11:10

ПроСТО кухня

10:40 - 11:10

Детский КВН

11:10 - 12:10

Детский КВН

11:10 - 12:10

Купите это немедленно

12:10 - 13:20

Купите это немедленно

12:10 - 13:20

Супермамочка

13:20 - 14:20

Супермамочка

13:20 - 14:20

Супермамочка

14:20 - 15:25

Супермамочка

14:20 - 15:25

Нереальная история

15:25 - 15:55

Нереальная история

15:25 - 15:55

Полный блэкаут

15:55 - 16:25

Полный блэкаут

15:55 - 16:25

Улётный экипаж

16:25 - 17:00

Улётный экипаж

16:25 - 17:00

Улётный экипаж

17:00 - 17:30

Улётный экипаж

17:00 - 17:30

Улётный экипаж

17:30 - 18:00

Улётный экипаж

17:30 - 18:00

Улётный экипаж

18:00 - 18:30

Улётный экипаж

18:00 - 18:30

Улётный экипаж

18:30 - 19:00

Улётный экипаж

18:30 - 19:00

Улётный экипаж

19:00 - 19:30

Улётный экипаж

19:00 - 19:30

Улётный экипаж

19:30 - 20:00

Улётный экипаж

19:30 - 20:00

Улётный экипаж

20:00 - 20:35

Улётный экипаж

20:00 - 20:35

Улётный экипаж

20:35 - 21:05

Улётный экипаж

20:35 - 21:05

Улётный экипаж

21:05 - 21:45

Улётный экипаж

21:05 - 21:45

Психологини

21:45 - 22:15

Психологини

21:45 - 22:15

Психологини

22:15 - 22:50

Психологини

22:15 - 22:50

Психологини

22:50 - 23:20

Психологини

22:50 - 23:20

Психологини

23:20 - 23:50

Психологини

23:20 - 23:50

Психологини

23:50 - 00:30

Психологини

23:50 - 00:30

Следствие вели...

00:05 - 00:55

Следствие вели...

00:05 - 00:55

Квартирник НТВ у Маргулиса

00:55 - 02:25

Квартирник НТВ у Маргулиса

00:55 - 02:25

Государственная защита

02:25 - 04:05

Государственная защита

02:25 - 04:05

Прокурорская проверка

04:05 - 05:05

Прокурорская проверка

04:05 - 05:05

У нас выигрывают!

05:05 - 07:00

У нас выигрывают!

05:05 - 07:00

Ты не поверишь!

07:00 - 07:20

Ты не поверишь!

07:00 - 07:20

Этаж

07:20 - 08:30

Этаж

07:20 - 08:30

Едим дома!

08:30 - 09:00

Едим дома!

08:30 - 09:00

Ты не поверишь!

09:00 - 09:20

Ты не поверишь!

09:00 - 09:20

Медицинские тайны

09:20 - 09:35

Медицинские тайны

09:20 - 09:35

Первая передача

09:35 - 10:05

Первая передача

09:35 - 10:05

Чудо техники

10:05 - 11:00

Чудо техники

10:05 - 11:00

Дачный ответ

11:00 - 12:05

Дачный ответ

11:00 - 12:05

НашПотребНадзор

12:05 - 13:05

НашПотребНадзор

12:05 - 13:05

Однажды...

13:05 - 14:00

Однажды...

13:05 - 14:00

Кремлевские похороны

14:00 - 15:00

Кремлевские похороны

14:00 - 15:00

Ты не поверишь!

15:00 - 15:20

Ты не поверишь!

15:00 - 15:20

Следствие вели...

15:20 - 17:05

Следствие вели...

15:20 - 17:05

Новые русские сенсации

17:05 - 18:00

Новые русские сенсации

17:05 - 18:00

Ты не поверишь!

18:00 - 19:10

Ты не поверишь!

18:00 - 19:10

Суперстар. Возвращение

19:10 - 22:00

Суперстар. Возвращение

19:10 - 22:00

Основано на реальных событиях

22:00 - 23:50

Основано на реальных событиях

22:00 - 23:50

Звезды сошлись

23:50 - 01:20

Звезды сошлись

23:50 - 01:20

Gigantiskie dzīvnieki

00:15 - 01:10

Gigantiskie dzīvnieki

00:15 - 01:10

Izdzīvošanas māksla

01:10 - 02:00

Izdzīvošanas māksla

01:10 - 02:00

Tarongas zoodārzā

02:00 - 02:45

Tarongas zoodārzā

02:00 - 02:45

Glābjot savvaļas lāčus

02:45 - 03:10

Glābjot savvaļas lāčus

02:45 - 03:10

Darbs savvaļas pusē

03:10 - 04:00

Darbs savvaļas pusē

03:10 - 04:00

Jorkšīras veterināri

04:00 - 05:15

Jorkšīras veterināri

04:00 - 05:15

Vēlreiz par T-Rex

05:15 - 06:05

Vēlreiz par T-Rex

05:15 - 06:05

Fosiliju bagātība: dabas apslēptie dārgumi

06:05 - 06:55

Fosiliju bagātība: dabas apslēptie dārgumi

06:05 - 06:55

Fosiliju bagātība: dabas apslēptie dārgumi

06:55 - 07:50

Fosiliju bagātība: dabas apslēptie dārgumi

06:55 - 07:50

Fosiliju bagātība: dabas apslēptie dārgumi

07:50 - 08:40

Fosiliju bagātība: dabas apslēptie dārgumi

07:50 - 08:40

Zīdītāju uzplaukums

08:40 - 09:35

Zīdītāju uzplaukums

08:40 - 09:35

Notvert mežonīgo

09:35 - 10:20

Notvert mežonīgo

09:35 - 10:20

Mežonīgā Tokija

10:20 - 11:20

Mežonīgā Tokija

10:20 - 11:20

Apslēptā Indija

11:20 - 12:15

Apslēptā Indija

11:20 - 12:15

Apslēptā Indija

12:15 - 13:05

Apslēptā Indija

12:15 - 13:05

Apslēptā Indija

13:05 - 14:00

Apslēptā Indija

13:05 - 14:00

Ķīnas slepenā pērtiķu karaliste

14:00 - 14:55

Ķīnas slepenā pērtiķu karaliste

14:00 - 14:55

Celmu makaku karaliste

14:55 - 15:45

Celmu makaku karaliste

14:55 - 15:45

Dabas pasaule — sniega pērtiķi

15:45 - 16:35

Dabas pasaule — sniega pērtiķi

15:45 - 16:35

Dabas pasaule: pērtiķi

16:35 - 17:30

Dabas pasaule: pērtiķi

16:35 - 17:30

Upes briesmoņi

17:30 - 18:20

Upes briesmoņi

17:30 - 18:20

Upes briesmoņi

18:20 - 19:15

Upes briesmoņi

18:20 - 19:15

Upes briesmoņi

19:15 - 20:05

Upes briesmoņi

19:15 - 20:05

Upes briesmoņi

20:05 - 20:55

Upes briesmoņi

20:05 - 20:55

Upes briesmoņi

20:55 - 21:50

Upes briesmoņi

20:55 - 21:50

Lielākās migrācijas dabā

21:50 - 22:40

Lielākās migrācijas dabā

21:50 - 22:40

Lielākās migrācijas dabā

22:40 - 23:30

Lielākās migrācijas dabā

22:40 - 23:30

Lielākās migrācijas dabā

23:30 - 00:25

Lielākās migrācijas dabā

23:30 - 00:25

D-dienas uzvaras spārni

00:25 - 01:25

D-dienas uzvaras spārni

00:25 - 01:25

Ievērojamākie 2. pasaules kara notikumi krāsās

01:25 - 02:30

Ievērojamākie 2. pasaules kara notikumi krāsās

01:25 - 02:30

WWII: ceļš uz uzvaru

02:30 - 03:25

WWII: ceļš uz uzvaru

02:30 - 03:25

WWII: ceļš uz uzvaru

03:25 - 04:10

WWII: ceļš uz uzvaru

03:25 - 04:10

WWII: ceļš uz uzvaru

04:10 - 04:55

WWII: ceļš uz uzvaru

04:10 - 04:55

WWII: ceļš uz uzvaru

04:55 - 05:40

WWII: ceļš uz uzvaru

04:55 - 05:40

WWII: ceļš uz uzvaru

05:40 - 06:25

WWII: ceļš uz uzvaru

05:40 - 06:25

Lieliskie izgudrojumi

06:25 - 07:00

Lieliskie izgudrojumi

06:25 - 07:00

Senā inženierija

07:00 - 07:50

Senā inženierija

07:00 - 07:50

Senā inženierija

07:50 - 08:55

Senā inženierija

07:50 - 08:55

Senā inženierija

08:55 - 09:55

Senā inženierija

08:55 - 09:55

Senā inženierija

09:55 - 11:00

Senā inženierija

09:55 - 11:00

Senā inženierija

11:00 - 12:00

Senā inženierija

11:00 - 12:00

Senā inženierija

12:00 - 13:00

Senā inženierija

12:00 - 13:00

Senā inženierija

13:00 - 14:05

Senā inženierija

13:00 - 14:05

Karalauki

14:05 - 15:15

Karalauki

14:05 - 15:15

Nāvējošie ieroči

15:15 - 16:15

Nāvējošie ieroči

15:15 - 16:15

Nāvējošie ieroči

16:15 - 17:10

Nāvējošie ieroči

16:15 - 17:10

Nāvējošie ieroči

17:10 - 18:10

Nāvējošie ieroči

17:10 - 18:10

Nāvējošie ieroči

18:10 - 19:05

Nāvējošie ieroči

18:10 - 19:05

Dārgumu planēta

19:05 - 20:10

Dārgumu planēta

19:05 - 20:10

Huņņu karaļa Atilas pēdās

20:10 - 21:05

Huņņu karaļa Atilas pēdās

20:10 - 21:05

Huņņu karaļa Atilas pēdās

21:05 - 22:00

Huņņu karaļa Atilas pēdās

21:05 - 22:00

Priāma zelta odiseja

22:00 - 23:05

Priāma zelta odiseja

22:00 - 23:05

Zudušā šķirsta noslēpumi

23:05 - 00:05

Zudušā šķirsta noslēpumi

23:05 - 00:05

Makšķerēšana ar zvaigznēm

00:05 - 01:00

Makšķerēšana ar zvaigznēm

00:05 - 01:00

Upes briesmoņi

01:00 - 02:00

Upes briesmoņi

01:00 - 02:00

Austrālijas krabju mednieki

02:00 - 02:55

Austrālijas krabju mednieki

02:00 - 02:55

Austrālijas zelta meklētāji

02:55 - 03:40

Austrālijas zelta meklētāji

02:55 - 03:40

Austrālijas zelta meklētāji

03:40 - 04:25

Austrālijas zelta meklētāji

03:40 - 04:25

Austrālijas zelta meklētāji

04:25 - 05:10

Austrālijas zelta meklētāji

04:25 - 05:10

Austrālijas zelta meklētāji

05:10 - 05:55

Austrālijas zelta meklētāji

05:10 - 05:55

Austrālijas zelta meklētāji

05:55 - 06:35

Austrālijas zelta meklētāji

05:55 - 06:35

Nefrīta drudzis

06:35 - 07:00

Nefrīta drudzis

06:35 - 07:00

Upes briesmoņi

07:00 - 08:00

Upes briesmoņi

07:00 - 08:00

Upes briesmoņi

08:00 - 09:05

Upes briesmoņi

08:00 - 09:05

Upes briesmoņi

09:05 - 10:05

Upes briesmoņi

09:05 - 10:05

Upes briesmoņi

10:05 - 11:05

Upes briesmoņi

10:05 - 11:05

Upes briesmoņi

11:05 - 12:10

Upes briesmoņi

11:05 - 12:10

Lūžņi un nauda

12:10 - 13:05

Lūžņi un nauda

12:10 - 13:05

Nomaļo ceļu šoferi

13:05 - 13:55

Nomaļo ceļu šoferi

13:05 - 13:55

Austrālijas glābēju komanda

13:55 - 14:50

Austrālijas glābēju komanda

13:55 - 14:50

Sagrabējušie autoseniori

14:50 - 15:50

Sagrabējušie autoseniori

14:50 - 15:50

Austrālijas zelta meklētāji

15:50 - 16:45

Austrālijas zelta meklētāji

15:50 - 16:45

Austrālijas zelta meklētāji

16:45 - 17:40

Austrālijas zelta meklētāji

16:45 - 17:40

Austrālijas zelta meklētāji

17:40 - 18:35

Austrālijas zelta meklētāji

17:40 - 18:35

Austrālijas zelta meklētāji

18:35 - 19:30

Austrālijas zelta meklētāji

18:35 - 19:30

Austrālijas zelta meklētāji

19:30 - 20:25

Austrālijas zelta meklētāji

19:30 - 20:25

Austrālijas zelta meklētāji

20:25 - 21:20

Austrālijas zelta meklētāji

20:25 - 21:20

Austrālijas zelta meklētāji

21:20 - 22:15

Austrālijas zelta meklētāji

21:20 - 22:15

Austrālijas zelta meklētāji

22:15 - 23:10

Austrālijas zelta meklētāji

22:15 - 23:10

Austrālijas zelta meklētāji

23:10 - 00:05

Austrālijas zelta meklētāji

23:10 - 00:05

Lost Treasures of Egypt

00:10 - 01:00

Lost Treasures of Egypt

00:10 - 01:00

Lost Treasures of Egypt

01:00 - 01:45

Lost Treasures of Egypt

01:00 - 01:45

Lost Treasures of Egypt

01:45 - 02:35

Lost Treasures of Egypt

01:45 - 02:35

Lost Treasures of Egypt

02:35 - 03:25

Lost Treasures of Egypt

02:35 - 03:25

Lost Treasures of Egypt

03:25 - 04:10

Lost Treasures of Egypt

03:25 - 04:10

Mad Scientists

04:10 - 04:35

Mad Scientists

04:10 - 04:35

Mad Scientists

04:35 - 05:00

Mad Scientists

04:35 - 05:00

Primal Survivor: China

05:00 - 05:45

Primal Survivor: China

05:00 - 05:45

Science of Stupid

05:45 - 06:10

Science of Stupid

05:45 - 06:10

Decades Remixed

06:10 - 06:35

Decades Remixed

06:10 - 06:35

Decades Remixed

06:35 - 06:55

Decades Remixed

06:35 - 06:55

Do or Die

06:55 - 07:20

Do or Die

06:55 - 07:20

Do or Die

07:20 - 07:45

Do or Die

07:20 - 07:45

Rock Stars

07:45 - 08:30

Rock Stars

07:45 - 08:30

Rock Stars

08:30 - 09:20

Rock Stars

08:30 - 09:20

Primal Survivor

09:20 - 10:10

Primal Survivor

09:20 - 10:10

Primal Survivor

10:10 - 10:55

Primal Survivor

10:10 - 10:55

Wicked Tuna

10:55 - 11:40

Wicked Tuna

10:55 - 11:40

The Incredible Dr Pol

11:40 - 12:30

The Incredible Dr Pol

11:40 - 12:30

Air Crash Investigation Special Report

12:30 - 13:20

Air Crash Investigation Special Report

12:30 - 13:20

Air Crash Investigation Special Report

13:20 - 14:05

Air Crash Investigation Special Report

13:20 - 14:05

Air Crash Investigation Special Report

14:05 - 15:00

Air Crash Investigation Special Report

14:05 - 15:00

Air Crash Investigation Special Report

15:00 - 15:45

Air Crash Investigation Special Report

15:00 - 15:45

Air Crash Investigation Special Report

15:45 - 16:35

Air Crash Investigation Special Report

15:45 - 16:35

Air Crash Investigation Special Report

16:35 - 17:25

Air Crash Investigation Special Report

16:35 - 17:25

Air Crash Investigation Special Report

17:25 - 18:15

Air Crash Investigation Special Report

17:25 - 18:15

Air Crash Investigation Special Report

18:15 - 19:05

Air Crash Investigation Special Report

18:15 - 19:05

Air Crash Investigation Special Report

19:05 - 20:00

Air Crash Investigation Special Report

19:05 - 20:00

Easter Island: sculptors Of the Pacific

20:00 - 20:50

Easter Island: sculptors Of the Pacific

20:00 - 20:50

Lost Cities with Albert Lin

20:50 - 21:40

Lost Cities with Albert Lin

20:50 - 21:40

Primal Survivor

21:40 - 22:30

Primal Survivor

21:40 - 22:30

Lost Cities with Albert Lin

22:30 - 23:20

Lost Cities with Albert Lin

22:30 - 23:20

Wicked Tuna

23:20 - 00:05

Wicked Tuna

23:20 - 00:05

Кухня с Сержем Марковичем

00:00 - 00:15

Кухня с Сержем Марковичем

00:00 - 00:15

Оружейные дома мира

00:15 - 00:45

Оружейные дома мира

00:15 - 00:45

Самогон

00:45 - 01:00

Самогон

00:45 - 01:00

Кухня с Сержем Марковичем

01:00 - 01:15

Кухня с Сержем Марковичем

01:00 - 01:15

Оружейные дома мира

01:15 - 01:45

Оружейные дома мира

01:15 - 01:45

Самогон

01:45 - 02:00

Самогон

01:45 - 02:00

Кухня с Сержем Марковичем

02:00 - 02:15

Кухня с Сержем Марковичем

02:00 - 02:15

Оружейные дома мира

02:15 - 02:40

Оружейные дома мира

02:15 - 02:40

Самогон

02:40 - 02:55

Самогон

02:40 - 02:55

Кухня с Сержем Марковичем

02:55 - 03:10

Кухня с Сержем Марковичем

02:55 - 03:10

Оружейные дома мира

03:10 - 03:40

Оружейные дома мира

03:10 - 03:40

Самогон

03:40 - 03:50

Самогон

03:40 - 03:50

Кухня с Сержем Марковичем

03:50 - 04:05

Кухня с Сержем Марковичем

03:50 - 04:05

Оружейные дома мира

04:05 - 04:35

Оружейные дома мира

04:05 - 04:35

Самогон

04:35 - 04:45

Самогон

04:35 - 04:45

Кухня с Сержем Марковичем

04:45 - 05:00

Кухня с Сержем Марковичем

04:45 - 05:00

Карпфишеры

05:00 - 05:30

Карпфишеры

05:00 - 05:30

Спиннинг сегодня

05:30 - 06:00

Спиннинг сегодня

05:30 - 06:00

Привет, Малек!

06:00 - 06:15

Привет, Малек!

06:00 - 06:15

Давай зарубимся!

06:15 - 06:30

Давай зарубимся!

06:15 - 06:30

Охотник-одиночка

06:30 - 06:55

Охотник-одиночка

06:30 - 06:55

Стратегия охоты с Сергеем Астаховым

06:55 - 07:30

Стратегия охоты с Сергеем Астаховым

06:55 - 07:30

Фидер. Секреты успеха

07:30 - 08:00

Фидер. Секреты успеха

07:30 - 08:00

По Якутии с Александром Борисовым

08:00 - 08:30

По Якутии с Александром Борисовым

08:00 - 08:30

Рыболовная школа для взрослых

08:30 - 09:00

Рыболовная школа для взрослых

08:30 - 09:00

Водоёмы Прибалтики

09:00 - 09:30

Водоёмы Прибалтики

09:00 - 09:30

Спиннинг сегодня

09:30 - 10:00

Спиннинг сегодня

09:30 - 10:00

Научи меня рыбачить

10:00 - 10:30

Научи меня рыбачить

10:00 - 10:30

Охотник-одиночка

10:30 - 11:00

Охотник-одиночка

10:30 - 11:00

Стратегия охоты с Сергеем Астаховым

11:00 - 11:30

Стратегия охоты с Сергеем Астаховым

11:00 - 11:30

Фидер. Секреты успеха

11:30 - 12:00

Фидер. Секреты успеха

11:30 - 12:00

По Якутии с Александром Борисовым

12:00 - 12:35

По Якутии с Александром Борисовым

12:00 - 12:35

Рыболовная школа для взрослых

12:35 - 13:05

Рыболовная школа для взрослых

12:35 - 13:05

Водоёмы Прибалтики

13:05 - 13:35

Водоёмы Прибалтики

13:05 - 13:35

Рыбалка сегодня

13:35 - 13:50

Рыбалка сегодня

13:35 - 13:50

Научи меня рыбачить

13:50 - 14:20

Научи меня рыбачить

13:50 - 14:20

Охотник-одиночка

14:20 - 14:50

Охотник-одиночка

14:20 - 14:50

Охота как она есть

14:50 - 15:25

Охота как она есть

14:50 - 15:25

Рыбалка на Черемшане

15:25 - 15:55

Рыбалка на Черемшане

15:25 - 15:55

По Якутии с Александром Борисовым

15:55 - 16:25

По Якутии с Александром Борисовым

15:55 - 16:25

Рыболовная школа для взрослых

16:25 - 16:55

Рыболовная школа для взрослых

16:25 - 16:55

Водоёмы Прибалтики

16:55 - 17:30

Водоёмы Прибалтики

16:55 - 17:30

Спиннинг сегодня

17:30 - 18:00

Спиннинг сегодня

17:30 - 18:00

Научи меня рыбачить

18:00 - 18:30

Научи меня рыбачить

18:00 - 18:30

Охотник-одиночка

18:30 - 19:00

Охотник-одиночка

18:30 - 19:00

Охота как она есть

19:00 - 19:30

Охота как она есть

19:00 - 19:30

Рыбалка на Черемшане

19:30 - 20:00

Рыбалка на Черемшане

19:30 - 20:00

На рыбалку с охотой

20:00 - 20:35

На рыбалку с охотой

20:00 - 20:35

Рыболовная школа для взрослых

20:35 - 21:05

Рыболовная школа для взрослых

20:35 - 21:05

Карпфишеры

21:05 - 21:35

Карпфишеры

21:05 - 21:35

Спиннинг сегодня

21:35 - 22:05

Спиннинг сегодня

21:35 - 22:05

Привет, Малек!

22:05 - 22:25

Привет, Малек!

22:05 - 22:25

Давай зарубимся!

22:25 - 22:40

Давай зарубимся!

22:25 - 22:40

Охотник-одиночка

22:40 - 23:10

Охотник-одиночка

22:40 - 23:10

Мир рыболова

23:10 - 23:40

Мир рыболова

23:10 - 23:40

Фидер. Секреты успеха

23:40 - 00:10

Фидер. Секреты успеха

23:40 - 00:10

Uzticamā

01:40 - 03:40

Uzticamā

01:40 - 03:40

Septiņu māsu noslēpums

03:40 - 06:00

Septiņu māsu noslēpums

03:40 - 06:00

Emma

06:00 - 08:00

Emma

06:00 - 08:00

Zirnekļcilvēks: Ceļojums Zirnekļpasaulē

08:00 - 10:00

Zirnekļcilvēks: Ceļojums Zirnekļpasaulē

08:00 - 10:00

Apklusinātā

10:00 - 12:00

Apklusinātā

10:00 - 12:00

Lielais 6

12:00 - 14:00

Lielais 6

12:00 - 14:00

Viens pats mājās

14:00 - 16:00

Viens pats mājās

14:00 - 16:00

Vai tu proti glabāt noslēpumus?

16:00 - 18:00

Vai tu proti glabāt noslēpumus?

16:00 - 18:00

Nodokļu iekasētājs

18:00 - 20:00

Nodokļu iekasētājs

18:00 - 20:00

Koko noslēpums

20:00 - 21:50

Koko noslēpums

20:00 - 21:50

Spārks: Izplatījuma stāsts

21:50 - 23:30

Spārks: Izplatījuma stāsts

21:50 - 23:30

Trakās kāzas

23:30 - 01:00

Trakās kāzas

23:30 - 01:00

Trīs soļi virs debesīm 2010

01:15 - 03:15

Trīs soļi virs debesīm 2010

01:15 - 03:15

Vampīru akadēmija

03:15 - 05:00

Vampīru akadēmija

03:15 - 05:00

Bezgalīgais ceļojums

05:00 - 06:40

Bezgalīgais ceļojums

05:00 - 06:40

Geišas atmiņas

06:40 - 09:00

Geišas atmiņas

06:40 - 09:00

Gērnsijas Literatūras un tupeņmizu pīrāga biedrība

09:00 - 11:00

Gērnsijas Literatūras un tupeņmizu pīrāga biedrība

09:00 - 11:00

Mārlijs un es

11:00 - 12:55

Mārlijs un es

11:00 - 12:55

Bēthovens

12:55 - 14:20

Bēthovens

12:55 - 14:20

Nimas piedzīvojumu sala

14:20 - 15:50

Nimas piedzīvojumu sala

14:20 - 15:50

Viesnīca Transilvānija

15:50 - 17:20

Viesnīca Transilvānija

15:50 - 17:20

Viesnīca Transilvānija 2

17:20 - 18:50

Viesnīca Transilvānija 2

17:20 - 18:50

Lietus cilvēks

18:50 - 21:00

Lietus cilvēks

18:50 - 21:00

Bēgšana no Šoušenkas

21:00 - 23:20

Bēgšana no Šoušenkas

21:00 - 23:20

Lasītājs

23:20 - 01:20

Lasītājs

23:20 - 01:20

Meitenes mēdz būt dažādas

00:45 - 02:10

Meitenes mēdz būt dažādas

00:45 - 02:10

Bez dvēseles

02:10 - 03:55

Bez dvēseles

02:10 - 03:55

Svētiet sievieti

03:55 - 06:10

Svētiet sievieti

03:55 - 06:10

Viņš — pūķis

06:10 - 07:50

Viņš — pūķis

06:10 - 07:50

Radio diena

07:50 - 09:35

Radio diena

07:50 - 09:35

Galaktikas vārtsargs

09:35 - 11:30

Galaktikas vārtsargs

09:35 - 11:30

Abigeila

11:30 - 13:15

Abigeila

11:30 - 13:15

Stingrā režīma brīvdienas

13:15 - 15:05

Stingrā režīma brīvdienas

13:15 - 15:05

Jaunās eglītes

15:05 - 16:30

Jaunās eglītes

15:05 - 16:30

Тот ещё..!

16:30 - 17:50

Тот ещё..!

16:30 - 17:50

Ledus 2

17:50 - 20:00

Ledus 2

17:50 - 20:00

Elefants

20:00 - 21:15

Elefants

20:00 - 21:15

Mīlestības kūleņi 3

21:15 - 22:50

Mīlestības kūleņi 3

21:15 - 22:50

Mīlestība un monstri

22:50 - 00:15

Mīlestība un monstri

22:50 - 00:15

Revolveris

00:50 - 02:40

Revolveris

00:50 - 02:40

Ļaunuma izsaukšana

02:40 - 04:25

Ļaunuma izsaukšana

02:40 - 04:25

Nepārspējamais Halks

04:25 - 06:35

Nepārspējamais Halks

04:25 - 06:35

2012

06:35 - 09:10

2012

06:35 - 09:10

21

09:10 - 11:10

21

09:10 - 11:10

Projekts "Zilā grāmata"

11:10 - 11:55

Projekts "Zilā grāmata"

11:10 - 11:55

Projekts "Zilā grāmata"

11:55 - 12:35

Projekts "Zilā grāmata"

11:55 - 12:35

Projekts "Zilā grāmata"

12:35 - 13:20

Projekts "Zilā grāmata"

12:35 - 13:20

Nepārspējamais Halks

13:20 - 15:10

Nepārspējamais Halks

13:20 - 15:10

Rītdienas robeža

15:10 - 17:00

Rītdienas robeža

15:10 - 17:00

Pikseļi

17:00 - 18:45

Pikseļi

17:00 - 18:45

Betmens. Sākums

18:45 - 21:00

Betmens. Sākums

18:45 - 21:00

Viena vīra armija

21:00 - 22:30

Viena vīra armija

21:00 - 22:30

Leģions

22:30 - 00:05

Leģions

22:30 - 00:05

Projekts "Zilā grāmata"

01:05 - 01:50

Projekts "Zilā grāmata"

01:05 - 01:50

Rilingtonpleisa

01:50 - 02:40

Rilingtonpleisa

01:50 - 02:40

Spāņu princese

02:40 - 03:40

Spāņu princese

02:40 - 03:40

Kāda jauna ārsta piezīmes

03:40 - 04:05

Kāda jauna ārsta piezīmes

03:40 - 04:05

Agata Kristi un pusnakts slepkavības

04:05 - 05:35

Agata Kristi un pusnakts slepkavības

04:05 - 05:35

Agatas Kristi Mārpla

05:35 - 07:25

Agatas Kristi Mārpla

05:35 - 07:25

Mis Fišere izmeklē

07:25 - 08:20

Mis Fišere izmeklē

07:25 - 08:20

Mis Fišere izmeklē

08:20 - 09:15

Mis Fišere izmeklē

08:20 - 09:15

Mis Fišere izmeklē

09:15 - 10:05

Mis Fišere izmeklē

09:15 - 10:05

Mis Fišere izmeklē

10:05 - 11:05

Mis Fišere izmeklē

10:05 - 11:05

Mis Fišere izmeklē

11:05 - 12:00

Mis Fišere izmeklē

11:05 - 12:00

Mis Fišere izmeklē

12:00 - 12:55

Mis Fišere izmeklē

12:00 - 12:55

Mis Fišere izmeklē

12:55 - 13:50

Mis Fišere izmeklē

12:55 - 13:50

Mis Fišere izmeklē

13:50 - 14:45

Mis Fišere izmeklē

13:50 - 14:45

Mis Fišere izmeklē

14:45 - 15:40

Mis Fišere izmeklē

14:45 - 15:40

Mis Fišere izmeklē

15:40 - 16:35

Mis Fišere izmeklē

15:40 - 16:35

Mis Fišere izmeklē

16:35 - 17:30

Mis Fišere izmeklē

16:35 - 17:30

Mis Fišere izmeklē

17:30 - 18:25

Mis Fišere izmeklē

17:30 - 18:25

Lielas un mazas radības

18:25 - 19:15

Lielas un mazas radības

18:25 - 19:15

Mis Fišere izmeklē

19:15 - 20:10

Mis Fišere izmeklē

19:15 - 20:10

Mis Fišere izmeklē

20:10 - 21:05

Mis Fišere izmeklē

20:10 - 21:05

Mis Fišere izmeklē

21:05 - 22:00

Mis Fišere izmeklē

21:05 - 22:00

Skārletas jaunkundze un Velingtons

22:00 - 22:50

Skārletas jaunkundze un Velingtons

22:00 - 22:50

Rilingtonpleisa

22:50 - 23:45

Rilingtonpleisa

22:50 - 23:45

Spāņu princese

23:45 - 00:40

Spāņu princese

23:45 - 00:40

Bones

00:25 - 01:20

Bones

00:25 - 01:20

Bones

01:20 - 02:10

Bones

01:20 - 02:10

Bones

02:10 - 02:55

Bones

02:10 - 02:55

Bones

02:55 - 03:45

Bones

02:55 - 03:45

Harrow

03:45 - 04:30

Harrow

03:45 - 04:30

Godfather Of Harlem

04:30 - 05:35

Godfather Of Harlem

04:30 - 05:35

What We Do in the Shadows

05:35 - 06:00

What We Do in the Shadows

05:35 - 06:00

Prison Break

06:00 - 06:55

Prison Break

06:00 - 06:55

Prison Break

06:55 - 07:45

Prison Break

06:55 - 07:45

9-1-1

07:45 - 08:35

9-1-1

07:45 - 08:35

9-1-1

08:35 - 09:25

9-1-1

08:35 - 09:25

Harrow

09:25 - 10:10

Harrow

09:25 - 10:10

Suits

10:10 - 11:05

Suits

10:10 - 11:05

Suits

11:05 - 12:00

Suits

11:05 - 12:00

Suits

12:00 - 12:55

Suits

12:00 - 12:55

Suits

12:55 - 13:55

Suits

12:55 - 13:55

Suits

13:55 - 14:55

Suits

13:55 - 14:55

Bones

14:55 - 15:50

Bones

14:55 - 15:50

Bones

15:50 - 16:50

Bones

15:50 - 16:50

Bones

16:50 - 17:45

Bones

16:50 - 17:45

Bones

17:45 - 18:45

Bones

17:45 - 18:45

Bones

18:45 - 19:35

Bones

18:45 - 19:35

Magnum P.I.

19:35 - 20:30

Magnum P.I.

19:35 - 20:30

Magnum P.I.

20:30 - 21:25

Magnum P.I.

20:30 - 21:25

What We Do in the Shadows

21:25 - 22:00

What We Do in the Shadows

21:25 - 22:00

What We Do in the Shadows

22:00 - 22:35

What We Do in the Shadows

22:00 - 22:35

Harrow

22:35 - 23:30

Harrow

22:35 - 23:30

Bones

23:30 - 00:25

Bones

23:30 - 00:25

Манифест

00:05 - 00:45

Манифест

00:05 - 00:45

Манифест

00:45 - 01:35

Манифест

00:45 - 01:35

Ночной перерыв

01:35 - 06:20

Ночной перерыв

01:35 - 06:20

Вера

06:20 - 07:50

Вера

06:20 - 07:50

Вера

07:50 - 09:20

Вера

07:50 - 09:20

Вера

09:20 - 10:50

Вера

09:20 - 10:50

Менталист

10:50 - 11:30

Менталист

10:50 - 11:30

Менталист

11:30 - 12:15

Менталист

11:30 - 12:15

Риццоли и Айлс

12:15 - 12:55

Риццоли и Айлс

12:15 - 12:55

Риццоли и Айлс

12:55 - 13:40

Риццоли и Айлс

12:55 - 13:40

Чёрная метка

13:40 - 14:20

Чёрная метка

13:40 - 14:20

Чёрная метка

14:20 - 15:05

Чёрная метка

14:20 - 15:05

Чёрная метка

15:05 - 15:50

Чёрная метка

15:05 - 15:50

Американцы

15:50 - 16:35

Американцы

15:50 - 16:35

Американцы

16:35 - 17:20

Американцы

16:35 - 17:20

Американцы

17:20 - 18:05

Американцы

17:20 - 18:05

Родословная

18:05 - 19:00

Родословная

18:05 - 19:00

Родословная

19:00 - 20:00

Родословная

19:00 - 20:00

Мыслить как преступник

20:00 - 20:45

Мыслить как преступник

20:00 - 20:45

Мыслить как преступник

20:45 - 21:30

Мыслить как преступник

20:45 - 21:30

Мыслить как преступник

21:30 - 22:15

Мыслить как преступник

21:30 - 22:15

S.W.A.T.: Спецназ города ангелов

22:15 - 00:10

S.W.A.T.: Спецназ города ангелов

22:15 - 00:10

Доктор Кен

00:00 - 00:20

Доктор Кен

00:00 - 00:20

Кевин подождет

00:20 - 00:40

Кевин подождет

00:20 - 00:40

Кевин подождет

00:40 - 01:00

Кевин подождет

00:40 - 01:00

Кевин подождет

01:00 - 01:20

Кевин подождет

01:00 - 01:20

Кевин подождет

01:20 - 01:40

Кевин подождет

01:20 - 01:40

Кевин подождет

01:40 - 02:10

Кевин подождет

01:40 - 02:10

Ночной перерыв

02:10 - 07:50

Ночной перерыв

02:10 - 07:50

Сайнфелд

07:50 - 08:10

Сайнфелд

07:50 - 08:10

Сайнфелд

08:10 - 08:35

Сайнфелд

08:10 - 08:35

Сайнфелд

08:35 - 08:55

Сайнфелд

08:35 - 08:55

Сайнфелд

08:55 - 09:20

Сайнфелд

08:55 - 09:20

Сайнфелд

09:20 - 09:45

Сайнфелд

09:20 - 09:45

Доктор Кен

09:45 - 10:05

Доктор Кен

09:45 - 10:05

Доктор Кен

10:05 - 10:30

Доктор Кен

10:05 - 10:30

Доктор Кен

10:30 - 10:50

Доктор Кен

10:30 - 10:50

Бывшие

10:50 - 11:10

Бывшие

10:50 - 11:10

Бывшие

11:10 - 11:35

Бывшие

11:10 - 11:35

Бывшие

11:35 - 11:55

Бывшие

11:35 - 11:55

Бывшие

11:55 - 12:15

Бывшие

11:55 - 12:15

Бывшие

12:15 - 12:35

Бывшие

12:15 - 12:35

Правила моей кухни Новая Зеландия

12:35 - 13:25

Правила моей кухни Новая Зеландия

12:35 - 13:25

Правила моей кухни Новая Зеландия

13:25 - 14:10

Правила моей кухни Новая Зеландия

13:25 - 14:10

Юная

14:10 - 14:35

Юная

14:10 - 14:35

Юная

14:35 - 15:00

Юная

14:35 - 15:00

Юная

15:00 - 15:20

Юная

15:00 - 15:20

Юная

15:20 - 15:45

Юная

15:20 - 15:45

Юная

15:45 - 16:05

Юная

15:45 - 16:05

Юная

16:05 - 16:30

Юная

16:05 - 16:30

Красотки в Кливленде

16:30 - 16:50

Красотки в Кливленде

16:30 - 16:50

Красотки в Кливленде

16:50 - 17:15

Красотки в Кливленде

16:50 - 17:15

Красотки в Кливленде

17:15 - 17:35

Красотки в Кливленде

17:15 - 17:35

Красотки в Кливленде

17:35 - 17:55

Красотки в Кливленде

17:35 - 17:55

Красотки в Кливленде

17:55 - 18:15

Красотки в Кливленде

17:55 - 18:15

Мамаша

18:15 - 18:40

Мамаша

18:15 - 18:40

Мамаша

18:40 - 19:00

Мамаша

18:40 - 19:00

Мамаша

19:00 - 19:25

Мамаша

19:00 - 19:25

Мамаша

19:25 - 19:45

Мамаша

19:25 - 19:45

Мамаша

19:45 - 20:10

Мамаша

19:45 - 20:10

Как я встретил вашу маму

20:10 - 20:30

Как я встретил вашу маму

20:10 - 20:30

Как я встретил вашу маму

20:30 - 20:55

Как я встретил вашу маму

20:30 - 20:55

Как я встретил вашу маму

20:55 - 21:15