Izvēlne

TV programma

LTV1

Pieejams: Go3 un Home3

LTV7

Pieejams: Go3 un Home3

TV3

Pieejams: Go3 un Home3

TV6

Pieejams: Go3 un Home3

TV3 Life

Pieejams: Go3 un Home3

TV24

Pieejams: Go3 un Home3

RE:TV

Pieejams: Go3 un Home3

3+

Pieejams: Go3 un Home3

СТС Балтия

Pieejams: Go3 un Home3

НТВ Мир

Pieejams: Go3 un Home3

VIASAT Nature

Pieejams: Go3 un Home3

Viasat History

Pieejams: Go3 un Home3

Viasat Explore

Pieejams: Go3 un Home3

National Geographic HD

Pieejams: Go3 un Home3

Охота и рыбалка

Pieejams: Go3 un Home3

TV3 Film

Pieejams: Home3

TV1000

Pieejams: Go3 un Home3

TV1000 Русское Кино

Pieejams: Go3 un Home3

TV1000 Action

Pieejams: Go3 un Home3

Epic Drama

Pieejams: Go3 un Home3

Fox

Pieejams: Go3 un Home3

Duo3

Pieejams: Go3 un Home3

Duo6

Pieejams: Go3 un Home3

ТВЦ

Pieejams: Go3 un Home3

Fox Life

Pieejams: Home3

TV3 Sport

Pieejams: Go3 un Home3

TV3 Sport 2

Pieejams: Go3 un Home3

TV3 Sport 3

Pieejams: Go3 un Home3

Setanta Sports

Pieejams: Go3 un Home3

NBA

Pieejams: Go3 un Home3

TV3 Sport Open

Pieejams: Go3 un Home3

Sportacentrs

Pieejams: Go3

Fight Sports TV

Pieejams: Go3

BBC World News

Pieejams: Go3 un Home3

Euronews

Pieejams: Go3

TV3 Mini

Pieejams: Go3 un Home3

Disney Channel

Pieejams: Home3

Disney Junior

Pieejams: Home3

Nicktoon

Pieejams: Home3

Kidzone+

Pieejams: Go3 un Home3

Nick Jr.

Pieejams: Go3 un Home3

Nickelodeon Latvia

Pieejams: Go3 un Home3

MTV Hits

Pieejams: Go3 un Home3

MTV 00s

Pieejams: Home3

Brazzers TV

Pieejams: Go3 un Home3

Playboy TV Europe

Pieejams: Go3 un Home3

Blue Hustler

Pieejams: Go3

00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30

28 stāsti par...

00:50 - 02:15

28 stāsti par...

00:50 - 02:15

700 pasaules brīnumi. Izraēla

02:15 - 02:45

700 pasaules brīnumi. Izraēla

02:15 - 02:45

700 pasaules brīnumi. Izraēla

02:45 - 03:10

700 pasaules brīnumi. Izraēla

02:45 - 03:10

700 pasaules brīnumi. Izraēla

03:10 - 03:40

700 pasaules brīnumi. Izraēla

03:10 - 03:40

Kultūrdeva

03:40 - 04:40

Kultūrdeva

03:40 - 04:40

Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras

04:40 - 05:20

Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras

04:40 - 05:20

Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras

05:20 - 06:00

Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras

05:20 - 06:00

Latvijas Republikas valsts himna

06:00 - 06:02

Latvijas Republikas valsts himna

06:00 - 06:02

Minka un Duksis

06:02 - 06:07

Minka un Duksis

06:02 - 06:07

Minka un Duksis

06:07 - 06:12

Minka un Duksis

06:07 - 06:12

Minka un Duksis

06:12 - 06:20

Minka un Duksis

06:12 - 06:20

Pelēns Tips

06:20 - 06:28

Pelēns Tips

06:20 - 06:28

Pelēns Tips

06:28 - 06:40

Pelēns Tips

06:28 - 06:40

Ādžija Bādžija

06:40 - 06:51

Ādžija Bādžija

06:40 - 06:51

Ādžija Bādžija

06:51 - 07:05

Ādžija Bādžija

06:51 - 07:05

Bitīte Maija

07:05 - 07:17

Bitīte Maija

07:05 - 07:17

Bitīte Maija

07:17 - 07:30

Bitīte Maija

07:17 - 07:30

Kemija piedzīvojumu ekspedīcija

07:30 - 07:45

Kemija piedzīvojumu ekspedīcija

07:30 - 07:45

Kemija piedzīvojumu ekspedīcija

07:45 - 08:00

Kemija piedzīvojumu ekspedīcija

07:45 - 08:00

Skaitlīši

08:00 - 08:05

Skaitlīši

08:00 - 08:05

Skaitlīši

08:05 - 08:10

Skaitlīši

08:05 - 08:10

Skaitlīši

08:10 - 08:15

Skaitlīši

08:10 - 08:15

Drosmīgie trusīši

08:15 - 08:22

Drosmīgie trusīši

08:15 - 08:22

Drosmīgie trusīši

08:22 - 08:30

Drosmīgie trusīši

08:22 - 08:30

Mušmušs un sēnīši

08:30 - 08:42

Mušmušs un sēnīši

08:30 - 08:42

Mušmušs un sēnīši

08:42 - 08:55

Mušmušs un sēnīši

08:42 - 08:55

Lācītis Bo

08:55 - 09:00

Lācītis Bo

08:55 - 09:00

TUTAS lietas

09:00 - 09:06

TUTAS lietas

09:00 - 09:06

TUTAS lietas

09:06 - 09:15

TUTAS lietas

09:06 - 09:15

Dardarija

09:15 - 09:45

Dardarija

09:15 - 09:45

Ātrais Rikijs

09:45 - 10:00

Ātrais Rikijs

09:45 - 10:00

Kosmo

10:00 - 10:26

Kosmo

10:00 - 10:26

Kosmo

10:26 - 10:55

Kosmo

10:26 - 10:55

Princese uz zirņa

10:55 - 12:00

Princese uz zirņa

10:55 - 12:00

Dievkalpojums

12:00 - 13:00

Dievkalpojums

12:00 - 13:00

Lielās patiesības

13:00 - 13:30

Lielās patiesības

13:00 - 13:30

Likteņa līdumnieki

13:30 - 14:25

Likteņa līdumnieki

13:30 - 14:25

Ķepa uz sirds

14:25 - 15:00

Ķepa uz sirds

14:25 - 15:00

Dienaszagļu rīta rosme

15:00 - 15:20

Dienaszagļu rīta rosme

15:00 - 15:20

Latvijas Sirdsdziesma

15:20 - 16:20

Latvijas Sirdsdziesma

15:20 - 16:20

Daudz laimes, jubilār!

16:20 - 17:00

Daudz laimes, jubilār!

16:20 - 17:00

Kultūrdeva

17:00 - 18:00

Kultūrdeva

17:00 - 18:00

Dienas ziņas

18:00 - 18:09

Dienas ziņas

18:00 - 18:09

Sporta ziņas

18:09 - 18:15

Sporta ziņas

18:09 - 18:15

Laika ziņas

18:15 - 18:20

Laika ziņas

18:15 - 18:20

Jūlijas atklāsmes: liktenis

18:20 - 20:00

Jūlijas atklāsmes: liktenis

18:20 - 20:00

Panorāma

20:00 - 20:14

Panorāma

20:00 - 20:14

De facto

20:14 - 20:49

De facto

20:14 - 20:49

Sporta ziņas

20:49 - 20:56

Sporta ziņas

20:49 - 20:56

Laika ziņas

20:56 - 21:05

Laika ziņas

20:56 - 21:05

Vera

21:05 - 22:40

Vera

21:05 - 22:40

Parīze pagaidīs

22:40 - 00:15

Parīze pagaidīs

22:40 - 00:15

Projekts Nākotne

00:25 - 00:55

Projekts Nākotne

00:25 - 00:55

Personība. 100 g kultūras

00:55 - 01:50

Personība. 100 g kultūras

00:55 - 01:50

Literatūre

01:50 - 02:20

Literatūre

01:50 - 02:20

Pārtikas revidents

02:20 - 03:00

Pārtikas revidents

02:20 - 03:00

Daudz laimes, jubilār!

03:00 - 03:35

Daudz laimes, jubilār!

03:00 - 03:35

V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts

03:35 - 04:15

V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts

03:35 - 04:15

Aizliegtais paņēmiens

04:15 - 05:10

Aizliegtais paņēmiens

04:15 - 05:10

Citādi latviskais

05:10 - 05:34

Citādi latviskais

05:10 - 05:34

Citādi latviskais

05:34 - 06:00

Citādi latviskais

05:34 - 06:00

Latvijas valsts himna

06:00 - 06:02

Latvijas valsts himna

06:00 - 06:02

Izziņas impulss

06:02 - 06:30

Izziņas impulss

06:02 - 06:30

Izziņas impulss

06:30 - 07:00

Izziņas impulss

06:30 - 07:00

Latvijas filmas Latvijas simtgadei

07:00 - 07:30

Latvijas filmas Latvijas simtgadei

07:00 - 07:30

Latvijas filmas Latvijas simtgadei

07:30 - 08:00

Latvijas filmas Latvijas simtgadei

07:30 - 08:00

Iekodies Zemgalē

08:00 - 08:30

Iekodies Zemgalē

08:00 - 08:30

Gaišā piemiņā

08:30 - 09:00

Gaišā piemiņā

08:30 - 09:00

Gaišā piemiņā

09:00 - 09:27

Gaišā piemiņā

09:00 - 09:27

Gaišā piemiņā

09:27 - 09:55

Gaišā piemiņā

09:27 - 09:55

Gaišā piemiņā

09:55 - 10:23

Gaišā piemiņā

09:55 - 10:23

Gaišā piemiņā

10:23 - 10:50

Gaišā piemiņā

10:23 - 10:50

Telpas māksla

10:50 - 11:20

Telpas māksla

10:50 - 11:20

Telpas māksla

11:20 - 11:50

Telpas māksla

11:20 - 11:50

Eņģeļu māja

11:50 - 12:20

Eņģeļu māja

11:50 - 12:20

Eņģeļu māja

12:20 - 12:50

Eņģeļu māja

12:20 - 12:50

Eņģeļu māja

12:50 - 13:20

Eņģeļu māja

12:50 - 13:20

Eņģeļu māja

13:20 - 13:50

Eņģeļu māja

13:20 - 13:50

Eņģeļu māja

13:50 - 14:20

Eņģeļu māja

13:50 - 14:20

Rīgas gambīts

14:20 - 15:00

Rīgas gambīts

14:20 - 15:00

Šerifs

15:00 - 15:52

Šerifs

15:00 - 15:52

Šerifs

15:52 - 16:41

Šerifs

15:52 - 16:41

Šerifs

16:41 - 17:38

Šerifs

16:41 - 17:38

Šerifs

17:38 - 18:35

Šerifs

17:38 - 18:35

Šerifs

18:35 - 19:30

Šerifs

18:35 - 19:30

Nopietni? Skuteļa seriāls

19:30 - 20:00

Nopietni? Skuteļa seriāls

19:30 - 20:00

Dzīve desmit fotogrāfijās

20:00 - 20:55

Dzīve desmit fotogrāfijās

20:00 - 20:55

Eiropa koncertos

20:55 - 21:45

Eiropa koncertos

20:55 - 21:45

Dienestu pildot

21:45 - 22:50

Dienestu pildot

21:45 - 22:50

Sporta studija. Aizkulises

22:50 - 23:50

Sporta studija. Aizkulises

22:50 - 23:50

Projekts Nākotne

23:50 - 00:20

Projekts Nākotne

23:50 - 00:20

Galvenais - nebaidīties!

00:10 - 02:20

Galvenais - nebaidīties!

00:10 - 02:20

Glābšanas dienests 911

02:20 - 03:30

Glābšanas dienests 911

02:20 - 03:30

UgunsGrēks

03:30 - 04:05

UgunsGrēks

03:30 - 04:05

UgunsGrēks

04:05 - 05:00

UgunsGrēks

04:05 - 05:00

Segvārds Šmiti

05:00 - 06:00

Segvārds Šmiti

05:00 - 06:00

Pludmales patruļa 2

06:00 - 06:50

Pludmales patruļa 2

06:00 - 06:50

Mazais princis 3

06:50 - 07:25

Mazais princis 3

06:50 - 07:25

Čips un Deils steidzas palīgā

07:25 - 07:55

Čips un Deils steidzas palīgā

07:25 - 07:55

Pīters Pens

07:55 - 08:25

Pīters Pens

07:55 - 08:25

Zirnekļcilvēks

08:25 - 08:50

Zirnekļcilvēks

08:25 - 08:50

Izgaršo Latviju 5

08:50 - 09:25

Izgaršo Latviju 5

08:50 - 09:25

Es mīlu savu suni

09:25 - 10:00

Es mīlu savu suni

09:25 - 10:00

Superbingo

10:00 - 11:45

Superbingo

10:00 - 11:45

Saimnieks meklē sievu 6

11:45 - 12:50

Saimnieks meklē sievu 6

11:45 - 12:50

Mini pa trim

12:50 - 14:10

Mini pa trim

12:50 - 14:10

Kas kaiš manam mīlulim?

14:10 - 14:45

Kas kaiš manam mīlulim?

14:10 - 14:45

Kā pieradināt pūķi

14:45 - 16:45

Kā pieradināt pūķi

14:45 - 16:45

Izdzīvotāji 38

16:45 - 17:50

Izdzīvotāji 38

16:45 - 17:50

PĒDAS. Kas paliek pēc tevis?

17:50 - 18:25

PĒDAS. Kas paliek pēc tevis?

17:50 - 18:25

Ārsti

18:25 - 19:00

Ārsti

18:25 - 19:00

Nekā Personīga

19:00 - 20:00

Nekā Personīga

19:00 - 20:00

X Faktors 4

20:00 - 22:45

X Faktors 4

20:00 - 22:45

Diena, kad apstājās Zeme

22:45 - 00:50

Diena, kad apstājās Zeme

22:45 - 00:50

Bandu kari. Pitoni

00:30 - 01:35

Bandu kari. Pitoni

00:30 - 01:35

Kobra 20

01:35 - 02:40

Kobra 20

01:35 - 02:40

Kobra 20

02:40 - 03:50

Kobra 20

02:40 - 03:50

Kobra 20

03:50 - 04:50

Kobra 20

03:50 - 04:50

TV6 nakts mūzika

04:50 - 05:00

TV6 nakts mūzika

04:50 - 05:00

TV6 nakts mūzika

05:00 - 05:15

TV6 nakts mūzika

05:00 - 05:15

Kadrā daba

05:15 - 06:30

Kadrā daba

05:15 - 06:30

Upes briesmoņi 8

06:30 - 07:30

Upes briesmoņi 8

06:30 - 07:30

Upes briesmoņi 8

07:30 - 08:30

Upes briesmoņi 8

07:30 - 08:30

Simpsoni 30

08:30 - 09:00

Simpsoni 30

08:30 - 09:00

Simpsoni 30

09:00 - 09:30

Simpsoni 30

09:00 - 09:30

Simpsoni 30

09:30 - 10:00

Simpsoni 30

09:30 - 10:00

Simpsoni 30

10:00 - 10:30

Simpsoni 30

10:00 - 10:30

Simpsoni 31

10:30 - 11:00

Simpsoni 31

10:30 - 11:00

Neiespējamā inženierija 4

11:00 - 12:10

Neiespējamā inženierija 4

11:00 - 12:10

Neiespējamā inženierija 5

12:10 - 13:10

Neiespējamā inženierija 5

12:10 - 13:10

Neiespējamā inženierija 5

13:10 - 14:20

Neiespējamā inženierija 5

13:10 - 14:20

Neiespējamā inženierija 5

14:20 - 15:30

Neiespējamā inženierija 5

14:20 - 15:30

Neiespējamā inženierija 5

15:30 - 16:40

Neiespējamā inženierija 5

15:30 - 16:40

Mītu grāvēji 8

16:40 - 17:40

Mītu grāvēji 8

16:40 - 17:40

Mītu grāvēji 8

17:40 - 18:50

Mītu grāvēji 8

17:40 - 18:50

Inferno

18:50 - 21:20

Inferno

18:50 - 21:20

Agata Kristi. Erkils Puaro 13

21:20 - 23:20

Agata Kristi. Erkils Puaro 13

21:20 - 23:20

Amerikas bezceļu sacīkstes 2

23:20 - 00:20

Amerikas bezceļu sacīkstes 2

23:20 - 00:20

Slepkavība Havrā

00:35 - 02:30

Slepkavība Havrā

00:35 - 02:30

Bīstamās mammītes 2

02:30 - 03:50

Bīstamās mammītes 2

02:30 - 03:50

Kandisa Renuāra

03:50 - 05:00

Kandisa Renuāra

03:50 - 05:00

Bernards

05:00 - 05:05

Bernards

05:00 - 05:05

Bernards

05:05 - 05:10

Bernards

05:05 - 05:10

Mani virtuves noslēpumi 9

05:10 - 06:30

Mani virtuves noslēpumi 9

05:10 - 06:30

Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju

06:30 - 06:55

Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju

06:30 - 06:55

Mani virtuves noslēpumi 9

06:55 - 08:30

Mani virtuves noslēpumi 9

06:55 - 08:30

Šefpavārs. Kalifornija 14

08:30 - 09:30

Šefpavārs. Kalifornija 14

08:30 - 09:30

Dzīvīte brīvdienās

09:30 - 10:00

Dzīvīte brīvdienās

09:30 - 10:00

Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā

10:00 - 10:30

Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā

10:00 - 10:30

Liec aiz auss

10:30 - 11:05

Liec aiz auss

10:30 - 11:05

Stiprāko pāru cīņas!

11:05 - 12:05

Stiprāko pāru cīņas!

11:05 - 12:05

Sāras dizaina padomi

12:05 - 12:35

Sāras dizaina padomi

12:05 - 12:35

Sāras dizaina padomi

12:35 - 13:05

Sāras dizaina padomi

12:35 - 13:05

Inga Lindstrēma. Meklējot tevi

13:05 - 15:05

Inga Lindstrēma. Meklējot tevi

13:05 - 15:05

Izmeklē Derovas

15:05 - 17:05

Izmeklē Derovas

15:05 - 17:05

No visas sirds. Kāzas

17:05 - 19:00

No visas sirds. Kāzas

17:05 - 19:00

Mīla zem zvaigznēm

19:00 - 21:00

Mīla zem zvaigznēm

19:00 - 21:00

Projekts: BLOKS 13

21:00 - 22:20

Projekts: BLOKS 13

21:00 - 22:20

Bīstamās mammītes 2

22:20 - 23:30

Bīstamās mammītes 2

22:20 - 23:30

Kandisa Renuāra

23:30 - 00:35

Kandisa Renuāra

23:30 - 00:35

Meli un fakti

00:30 - 01:00

Meli un fakti

00:30 - 01:00

La Dolce Vita. Zelta recepte

01:00 - 02:00

La Dolce Vita. Zelta recepte

01:00 - 02:00

Preses klubs

02:00 - 03:30

Preses klubs

02:00 - 03:30

La Dolce Vita. Zelta recepte

03:30 - 04:30

La Dolce Vita. Zelta recepte

03:30 - 04:30

Preses klubs

04:30 - 06:00

Preses klubs

04:30 - 06:00

Pieci novadi Latvijā

06:00 - 06:30

Pieci novadi Latvijā

06:00 - 06:30

Preses klubs

06:30 - 08:00

Preses klubs

06:30 - 08:00

Meli un fakti

08:00 - 08:30

Meli un fakti

08:00 - 08:30

Atspēriens Izaugsmei

08:30 - 09:00

Atspēriens Izaugsmei

08:30 - 09:00

Nacionālo interešu klubs

09:00 - 10:00

Nacionālo interešu klubs

09:00 - 10:00

Kur tas suns aprakts?

10:00 - 11:00

Kur tas suns aprakts?

10:00 - 11:00

Finanšu un nodokļu labirinti

11:00 - 11:30

Finanšu un nodokļu labirinti

11:00 - 11:30

Ceļā uz pārliecību

11:30 - 12:00

Ceļā uz pārliecību

11:30 - 12:00

La Dolce Vita. Zelta recepte

12:00 - 13:00

La Dolce Vita. Zelta recepte

12:00 - 13:00

Saimnieks.Zeme.Valsts.

13:00 - 14:00

Saimnieks.Zeme.Valsts.

13:00 - 14:00

Nacionālo interešu klubs

14:00 - 15:00

Nacionālo interešu klubs

14:00 - 15:00

#DigiTuvi

15:00 - 16:00

#DigiTuvi

15:00 - 16:00

Esi informēts

16:00 - 17:00

Esi informēts

16:00 - 17:00

Digitālais ceļvedis

17:00 - 18:00

Digitālais ceļvedis

17:00 - 18:00

Dzīvīte

18:00 - 18:30

Dzīvīte

18:00 - 18:30

Grāmatu kods

18:30 - 19:00

Grāmatu kods

18:30 - 19:00

Pilna Bilde

19:00 - 20:00

Pilna Bilde

19:00 - 20:00

Nacionālo interešu klubs

20:00 - 21:00

Nacionālo interešu klubs

20:00 - 21:00

Dr. Apinis

21:00 - 22:00

Dr. Apinis

21:00 - 22:00

Kārtības rullis

22:00 - 23:30

Kārtības rullis

22:00 - 23:30

VEF podcasts

23:30 - 00:00

VEF podcasts

23:30 - 00:00

Vēlais ar Streipu

00:00 - 01:00

Vēlais ar Streipu

00:00 - 01:00

Izšķirtspēja

00:00 - 01:00

Izšķirtspēja

00:00 - 01:00

Latvijas stāsti

01:00 - 01:30

Latvijas stāsti

01:00 - 01:30

Skats no Ventspils

01:30 - 02:00

Skats no Ventspils

01:30 - 02:00

Pipars uz mēles

02:00 - 02:30

Pipars uz mēles

02:00 - 02:30

Latvijas sakrālais mantojums

02:30 - 03:00

Latvijas sakrālais mantojums

02:30 - 03:00

Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē

03:00 - 03:30

Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē

03:00 - 03:30

Uz meža takas

03:30 - 04:00

Uz meža takas

03:30 - 04:00

Zini savas tiesības

04:00 - 05:00

Zini savas tiesības

04:00 - 05:00

Kad motori rūc

05:00 - 05:30

Kad motori rūc

05:00 - 05:30

Makšķerēšanas noslēpumi

05:30 - 06:00

Makšķerēšanas noslēpumi

05:30 - 06:00

Izšķirtspēja

06:00 - 07:00

Izšķirtspēja

06:00 - 07:00

ĒdienKARTE

07:00 - 07:30

ĒdienKARTE

07:00 - 07:30

Nedēļa Latvijā

07:30 - 08:00

Nedēļa Latvijā

07:30 - 08:00

Mēs ar brāli, kolosāli!

08:00 - 08:30

Mēs ar brāli, kolosāli!

08:00 - 08:30

Veiksmes formula. Televeikala skatlogs

08:30 - 09:00

Veiksmes formula. Televeikala skatlogs

08:30 - 09:00

Pipars uz mēles

09:00 - 09:30

Pipars uz mēles

09:00 - 09:30

Latvijas sakrālais mantojums

09:30 - 10:00

Latvijas sakrālais mantojums

09:30 - 10:00

Atspēriens izaugsmei

10:00 - 10:30

Atspēriens izaugsmei

10:00 - 10:30

Dzīvīte brīvdienās

10:30 - 11:00

Dzīvīte brīvdienās

10:30 - 11:00

Kā Tev klājas, Rūdolf Ming?

11:00 - 12:15

Kā Tev klājas, Rūdolf Ming?

11:00 - 12:15

Par Liepāju un liepājniekiem

12:15 - 12:30

Par Liepāju un liepājniekiem

12:15 - 12:30

Satikšanās mīlestībā. Jauniešu kora "Skan" 20 gadu jubilejas koncerts

12:30 - 14:30

Satikšanās mīlestībā. Jauniešu kora "Skan" 20 gadu jubilejas koncerts

12:30 - 14:30

Žik

14:30 - 15:00

Žik

14:30 - 15:00

Autodroms

15:00 - 15:30

Autodroms

15:00 - 15:30

Ceļot bez robežām

15:30 - 16:00

Ceļot bez robežām

15:30 - 16:00

Saviesīgā dzīve Rūjienā

16:00 - 16:30

Saviesīgā dzīve Rūjienā

16:00 - 16:30

Uz meža takas

16:30 - 17:00

Uz meža takas

16:30 - 17:00

Sveicināti Viduskurzemē

17:00 - 17:30

Sveicināti Viduskurzemē

17:00 - 17:30

Nedēļa Jēkabpilī

17:30 - 18:00

Nedēļa Jēkabpilī

17:30 - 18:00

Runā Latgale

18:00 - 18:30

Runā Latgale

18:00 - 18:30

Par Liepāju un liepājniekiem

18:30 - 19:00

Par Liepāju un liepājniekiem

18:30 - 19:00

Kad motori rūc

19:00 - 19:30

Kad motori rūc

19:00 - 19:30

Limbažu novada vēstis

19:30 - 20:00

Limbažu novada vēstis

19:30 - 20:00

Latvijas vēsturiskie novadi

20:00 - 21:00

Latvijas vēsturiskie novadi

20:00 - 21:00

Re:SKATS

21:00 - 22:00

Re:SKATS

21:00 - 22:00

Uz meža takas

22:00 - 22:30

Uz meža takas

22:00 - 22:30

ĒdienKARTE

22:30 - 23:00

ĒdienKARTE

22:30 - 23:00

Nedēļa Latvijā

23:00 - 23:30

Nedēļa Latvijā

23:00 - 23:30

Pipars uz mēles

23:30 - 00:00

Pipars uz mēles

23:30 - 00:00

Spried ar Delfi

00:00 - 01:00

Spried ar Delfi

00:00 - 01:00

Эксы

01:00 - 03:00

Эксы

01:00 - 03:00

Что делает твоя жена?

03:00 - 03:50

Что делает твоя жена?

03:00 - 03:50

Что делает твоя жена?

03:50 - 04:35

Что делает твоя жена?

03:50 - 04:35

Кто в доме хозяин?

04:35 - 05:00

Кто в доме хозяин?

04:35 - 05:00

Музыка

05:00 - 05:25

Музыка

05:00 - 05:25

1 за 100 часов

05:25 - 06:30

1 за 100 часов

05:25 - 06:30

Джойс Майер

06:30 - 07:00

Джойс Майер

06:30 - 07:00

Наша Russia

07:00 - 07:25

Наша Russia

07:00 - 07:25

Орел и решка

07:25 - 08:30

Орел и решка

07:25 - 08:30

Орел и решка

08:30 - 09:30

Орел и решка

08:30 - 09:30

Мой дом с IKEA 3

09:30 - 10:00

Мой дом с IKEA 3

09:30 - 10:00

Стиль жизни c Анатолием Эйном

10:00 - 10:30

Стиль жизни c Анатолием Эйном

10:00 - 10:30

Дачный ответ

10:30 - 11:50

Дачный ответ

10:30 - 11:50

Дачный ответ

11:50 - 13:00

Дачный ответ

11:50 - 13:00

Синдбад. Легенда семи морей

13:00 - 14:40

Синдбад. Легенда семи морей

13:00 - 14:40

Медальон

14:40 - 16:35

Медальон

14:40 - 16:35

Ночь в музее 2

16:35 - 18:45

Ночь в музее 2

16:35 - 18:45

Официантка

18:45 - 21:00

Официантка

18:45 - 21:00

Марсианин

21:00 - 00:00

Марсианин

21:00 - 00:00

Стиль жизни c Анатолием Эйном

00:00 - 00:35

Стиль жизни c Анатолием Эйном

00:00 - 00:35

Кухня

00:35 - 01:00

Кухня

00:35 - 01:00

Кухня

01:00 - 01:25

Кухня

01:00 - 01:25

Кухня

01:25 - 01:50

Кухня

01:25 - 01:50

Кухня

01:50 - 02:15

Кухня

01:50 - 02:15

Кухня

02:15 - 02:40

Кухня

02:15 - 02:40

Кухня

02:40 - 03:00

Кухня

02:40 - 03:00

6 кадров

03:00 - 03:25

6 кадров

03:00 - 03:25

6 кадров

03:25 - 03:50

6 кадров

03:25 - 03:50

6 кадров

03:50 - 04:15

6 кадров

03:50 - 04:15

ПроСТО кухня

04:15 - 04:40

ПроСТО кухня

04:15 - 04:40

ПроСТО кухня

04:40 - 05:10

ПроСТО кухня

04:40 - 05:10

Рогов. Студия 24

05:10 - 06:00

Рогов. Студия 24

05:10 - 06:00

Ералаш

06:00 - 06:10

Ералаш

06:00 - 06:10

Ералаш

06:10 - 06:35

Ералаш

06:10 - 06:35

Ералаш

06:35 - 06:45

Ералаш

06:35 - 06:45

Ералаш

06:45 - 06:55

Ералаш

06:45 - 06:55

Ералаш

06:55 - 07:00

Ералаш

06:55 - 07:00

Ералаш

07:00 - 07:10

Ералаш

07:00 - 07:10

Ералаш

07:10 - 07:20

Ералаш

07:10 - 07:20

Ералаш

07:20 - 07:45

Ералаш

07:20 - 07:45

Ералаш

07:45 - 07:55

Ералаш

07:45 - 07:55

Ералаш

07:55 - 08:00

Ералаш

07:55 - 08:00

Ералаш

08:00 - 08:10

Ералаш

08:00 - 08:10

Ивановы-Ивановы

08:10 - 08:45

Ивановы-Ивановы

08:10 - 08:45

Ивановы-Ивановы

08:45 - 09:10

Ивановы-Ивановы

08:45 - 09:10

Ивановы-Ивановы

09:10 - 09:45

Ивановы-Ивановы

09:10 - 09:45

Ивановы-Ивановы

09:45 - 10:10

Ивановы-Ивановы

09:45 - 10:10

ПроСТО кухня

10:10 - 10:40

ПроСТО кухня

10:10 - 10:40

ПроСТО кухня

10:40 - 11:10

ПроСТО кухня

10:40 - 11:10

Детский КВН

11:10 - 12:10

Детский КВН

11:10 - 12:10

Рогов. Студия 24

12:10 - 13:20

Рогов. Студия 24

12:10 - 13:20

Супермамочка

13:20 - 14:20

Супермамочка

13:20 - 14:20

Супермамочка

14:20 - 15:25

Супермамочка

14:20 - 15:25

Нереальная история

15:25 - 15:55

Нереальная история

15:25 - 15:55

Нереальная история

15:55 - 16:25

Нереальная история

15:55 - 16:25

Нереальная история

16:25 - 17:00

Нереальная история

16:25 - 17:00

Сеня-Федя

17:00 - 17:30

Сеня-Федя

17:00 - 17:30

Сеня-Федя

17:30 - 18:00

Сеня-Федя

17:30 - 18:00

Сеня-Федя

18:00 - 18:30

Сеня-Федя

18:00 - 18:30

Сеня-Федя

18:30 - 19:00

Сеня-Федя

18:30 - 19:00

Сеня-Федя

19:00 - 19:30

Сеня-Федя

19:00 - 19:30

Сеня-Федя

19:30 - 20:00

Сеня-Федя

19:30 - 20:00

Сеня-Федя

20:00 - 20:35

Сеня-Федя

20:00 - 20:35

Сеня-Федя

20:35 - 21:05

Сеня-Федя

20:35 - 21:05

Сеня-Федя

21:05 - 21:15

Сеня-Федя

21:05 - 21:15

Сеня-Федя

21:15 - 21:45

Сеня-Федя

21:15 - 21:45

Ивановы-Ивановы

21:45 - 22:15

Ивановы-Ивановы

21:45 - 22:15

Ивановы-Ивановы

22:15 - 22:50

Ивановы-Ивановы

22:15 - 22:50

Ивановы-Ивановы

22:50 - 23:20

Ивановы-Ивановы

22:50 - 23:20

Ивановы-Ивановы

23:20 - 23:50

Ивановы-Ивановы

23:20 - 23:50

Ивановы-Ивановы

23:50 - 00:30

Ивановы-Ивановы

23:50 - 00:30

Следствие вели...

00:00 - 00:45

Следствие вели...

00:00 - 00:45

Квартирник НТВ у Маргулиса

00:45 - 02:05

Квартирник НТВ у Маргулиса

00:45 - 02:05

Дознаватель

02:05 - 05:35

Дознаватель

02:05 - 05:35

Эксклюзив

05:35 - 06:05

Эксклюзив

05:35 - 06:05

У нас выигрывают!

06:05 - 08:00

У нас выигрывают!

06:05 - 08:00

Ты не поверишь!

08:00 - 08:20

Ты не поверишь!

08:00 - 08:20

Я худею

08:20 - 09:30

Я худею

08:20 - 09:30

Едим дома!

09:30 - 10:00

Едим дома!

09:30 - 10:00

Ты не поверишь!

10:00 - 10:20

Ты не поверишь!

10:00 - 10:20

Медицинские тайны

10:20 - 10:35

Медицинские тайны

10:20 - 10:35

Первая передача

10:35 - 11:05

Первая передача

10:35 - 11:05

Чудо техники

11:05 - 12:00

Чудо техники

11:05 - 12:00

Дачный ответ

12:00 - 13:05

Дачный ответ

12:00 - 13:05

НашПотребНадзор

13:05 - 14:05

НашПотребНадзор

13:05 - 14:05

Однажды...

14:05 - 15:00

Однажды...

14:05 - 15:00

Кремлевские похороны

15:00 - 16:00

Кремлевские похороны

15:00 - 16:00

Ты не поверишь!

16:00 - 16:25

Ты не поверишь!

16:00 - 16:25

Следствие вели...

16:25 - 18:05

Следствие вели...

16:25 - 18:05

Новые русские сенсации

18:05 - 19:00

Новые русские сенсации

18:05 - 19:00

Ты не поверишь!

19:00 - 20:10

Ты не поверишь!

19:00 - 20:10

Ты супер!

20:10 - 23:00

Ты супер!

20:10 - 23:00

Секрет на миллион

23:00 - 00:55

Секрет на миллион

23:00 - 00:55

Glābiet šo haizivi

00:15 - 01:00

Glābiet šo haizivi

00:15 - 01:00

Glābiet šo haizivi

01:00 - 01:50

Glābiet šo haizivi

01:00 - 01:50

Izdzīvošanas māksla

01:50 - 02:40

Izdzīvošanas māksla

01:50 - 02:40

Tarongas zoodārzā

02:40 - 03:30

Tarongas zoodārzā

02:40 - 03:30

Glābjot savvaļas lāčus

03:30 - 03:50

Glābjot savvaļas lāčus

03:30 - 03:50

Darbs savvaļas pusē

03:50 - 04:40

Darbs savvaļas pusē

03:50 - 04:40

Suņa labākais draugs

04:40 - 05:05

Suņa labākais draugs

04:40 - 05:05

Jorkšīras veterināri

05:05 - 06:10

Jorkšīras veterināri

05:05 - 06:10

Gigantiskie dzīvnieki

06:10 - 07:05

Gigantiskie dzīvnieki

06:10 - 07:05

Ziloņu slimnīca

07:05 - 07:50

Ziloņu slimnīca

07:05 - 07:50

Ziloņu slimnīca

07:50 - 08:40

Ziloņu slimnīca

07:50 - 08:40

The Secret Life of Elephants

08:40 - 09:35

The Secret Life of Elephants

08:40 - 09:35

Ziloņu slepenā dzīve

09:35 - 10:25

Ziloņu slepenā dzīve

09:35 - 10:25

Ziloņu slepenā dzīve

10:25 - 11:20

Ziloņu slepenā dzīve

10:25 - 11:20

Gigantiskie dzīvnieki

11:20 - 12:15

Gigantiskie dzīvnieki

11:20 - 12:15

Amerikas savvaļas robeža: ziemeļu ekspozīcija

12:15 - 13:05

Amerikas savvaļas robeža: ziemeļu ekspozīcija

12:15 - 13:05

Amerikas Arktika – patvērums

13:05 - 14:00

Amerikas Arktika – patvērums

13:05 - 14:00

Savvaļas Klusā okeāna glābšana

14:00 - 15:00

Savvaļas Klusā okeāna glābšana

14:00 - 15:00

Ekstremālie laikapstākļi Kanādā

15:00 - 15:55

Ekstremālie laikapstākļi Kanādā

15:00 - 15:55

Kanāda savvaļa

15:55 - 16:50

Kanāda savvaļa

15:55 - 16:50

Vad Kanada

16:50 - 17:45

Vad Kanada

16:50 - 17:45

Kanāda savvaļa

17:45 - 18:40

Kanāda savvaļa

17:45 - 18:40

Kanāda savvaļa

18:40 - 19:40

Kanāda savvaļa

18:40 - 19:40

Upes briesmoņi

19:40 - 20:30

Upes briesmoņi

19:40 - 20:30

Upes briesmoņi

20:30 - 21:20

Upes briesmoņi

20:30 - 21:20

Upes briesmoņi

21:20 - 22:10

Upes briesmoņi

21:20 - 22:10

Upes briesmoņi

22:10 - 23:05

Upes briesmoņi

22:10 - 23:05

Upes briesmoņi

23:05 - 23:55

Upes briesmoņi

23:05 - 23:55

Trakās lietas kopā ar Dominiku Monaganu

23:55 - 00:45

Trakās lietas kopā ar Dominiku Monaganu

23:55 - 00:45

Nazi Hunters

00:20 - 01:15

Nazi Hunters

00:20 - 01:15

Otrais Pasaules karš krāsās

01:15 - 02:20

Otrais Pasaules karš krāsās

01:15 - 02:20

Otrais Pasaules karš krāsās

02:20 - 03:25

Otrais Pasaules karš krāsās

02:20 - 03:25

Otrais Pasaules karš krāsās

03:25 - 04:15

Otrais Pasaules karš krāsās

03:25 - 04:15

Otrais Pasaules karš krāsās

04:15 - 05:10

Otrais Pasaules karš krāsās

04:15 - 05:10

Ievērojamākie 2. pasaules kara notikumi krāsās

05:10 - 06:00

Ievērojamākie 2. pasaules kara notikumi krāsās

05:10 - 06:00

Otrais Pasaules karš krāsās

06:00 - 07:20

Otrais Pasaules karš krāsās

06:00 - 07:20

Lieliskie izgudrojumi

07:20 - 07:50

Lieliskie izgudrojumi

07:20 - 07:50

Senais debesu jums

07:50 - 08:55

Senais debesu jums

07:50 - 08:55

Senais debesu jums

08:55 - 10:05

Senais debesu jums

08:55 - 10:05

Senais debesu jums

10:05 - 11:10

Senais debesu jums

10:05 - 11:10

Pirmie cilvēki

11:10 - 12:15

Pirmie cilvēki

11:10 - 12:15

Pirmie cilvēki

12:15 - 13:25

Pirmie cilvēki

12:15 - 13:25

Pirmie cilvēki

13:25 - 14:30

Pirmie cilvēki

13:25 - 14:30

Kara rūpnīcas

14:30 - 15:25

Kara rūpnīcas

14:30 - 15:25

Kara rūpnīcas

15:25 - 16:25

Kara rūpnīcas

15:25 - 16:25

Kara rūpnīcas

16:25 - 17:15

Kara rūpnīcas

16:25 - 17:15

Kara rūpnīcas

17:15 - 18:10

Kara rūpnīcas

17:15 - 18:10

Kara rūpnīcas

18:10 - 19:05

Kara rūpnīcas

18:10 - 19:05

Portiljo impērijas ceļojums

19:05 - 20:00

Portiljo impērijas ceļojums

19:05 - 20:00

Nīla: 5000 gadu vēstures

20:00 - 20:55

Nīla: 5000 gadu vēstures

20:00 - 20:55

Zīda ceļš

20:55 - 22:05

Zīda ceļš

20:55 - 22:05

Titāniks: stāsti no dzelmes

22:05 - 23:00

Titāniks: stāsti no dzelmes

22:05 - 23:00

Atklātā vēsture

23:00 - 00:05

Atklātā vēsture

23:00 - 00:05

Makšķerēšana ar zvaigznēm

00:05 - 00:55

Makšķerēšana ar zvaigznēm

00:05 - 00:55

Upes briesmoņi

00:55 - 02:00

Upes briesmoņi

00:55 - 02:00

Austrālijas krabju mednieki

02:00 - 02:55

Austrālijas krabju mednieki

02:00 - 02:55

Austrālijas zelta meklētāji

02:55 - 03:40

Austrālijas zelta meklētāji

02:55 - 03:40

Austrālijas zelta meklētāji

03:40 - 04:25

Austrālijas zelta meklētāji

03:40 - 04:25

Austrālijas zelta meklētāji

04:25 - 05:10

Austrālijas zelta meklētāji

04:25 - 05:10

Austrālijas zelta meklētāji

05:10 - 05:55

Austrālijas zelta meklētāji

05:10 - 05:55

Austrālijas zelta meklētāji

05:55 - 07:00

Austrālijas zelta meklētāji

05:55 - 07:00

Upes briesmoņi

07:00 - 08:05

Upes briesmoņi

07:00 - 08:05

Upes briesmoņi

08:05 - 09:05

Upes briesmoņi

08:05 - 09:05

Upes briesmoņi

09:05 - 10:05

Upes briesmoņi

09:05 - 10:05

Upes briesmoņi

10:05 - 11:10

Upes briesmoņi

10:05 - 11:10

Lūžņi un nauda

11:10 - 12:05

Lūžņi un nauda

11:10 - 12:05

Milzīgās inženieru kļūdas

12:05 - 13:00

Milzīgās inženieru kļūdas

12:05 - 13:00

Smago auto glābšana: 401

13:00 - 13:55

Smago auto glābšana: 401

13:00 - 13:55

Smago auto glābšana: 401

13:55 - 14:55

Smago auto glābšana: 401

13:55 - 14:55

Nefrīta drudzis

14:55 - 15:50

Nefrīta drudzis

14:55 - 15:50

Austrālijas zelta meklētāji

15:50 - 16:50

Austrālijas zelta meklētāji

15:50 - 16:50

Austrālijas zelta meklētāji

16:50 - 17:45

Austrālijas zelta meklētāji

16:50 - 17:45

Austrālijas zelta meklētāji

17:45 - 18:35

Austrālijas zelta meklētāji

17:45 - 18:35

Austrālijas zelta meklētāji

18:35 - 19:35

Austrālijas zelta meklētāji

18:35 - 19:35

Austrālijas zelta meklētāji

19:35 - 20:30

Austrālijas zelta meklētāji

19:35 - 20:30

Austrālijas zelta meklētāji

20:30 - 21:25

Austrālijas zelta meklētāji

20:30 - 21:25

Austrālijas zelta meklētāji

21:25 - 22:20

Austrālijas zelta meklētāji

21:25 - 22:20

Austrālijas zelta meklētāji

22:20 - 23:15

Austrālijas zelta meklētāji

22:20 - 23:15

Austrālijas zelta meklētāji

23:15 - 00:10

Austrālijas zelta meklētāji

23:15 - 00:10

Alien Deep with Bob Ballard

00:15 - 01:05

Alien Deep with Bob Ballard

00:15 - 01:05

Mars

01:05 - 02:00

Mars

01:05 - 02:00

Mars

02:00 - 02:50

Mars

02:00 - 02:50

Cosmos: Possible Worlds

02:50 - 03:40

Cosmos: Possible Worlds

02:50 - 03:40

Cosmos: Possible Worlds

03:40 - 04:25

Cosmos: Possible Worlds

03:40 - 04:25

Rock Stars

04:25 - 05:10

Rock Stars

04:25 - 05:10

Rock Stars

05:10 - 06:00

Rock Stars

05:10 - 06:00

Strippers: Cars for Cash

06:00 - 06:45

Strippers: Cars for Cash

06:00 - 06:45

Science of Stupid

06:45 - 07:10

Science of Stupid

06:45 - 07:10

Brain Games

07:10 - 07:35

Brain Games

07:10 - 07:35

Brain Games

07:35 - 08:00

Brain Games

07:35 - 08:00

Science of Stupid

08:00 - 08:25

Science of Stupid

08:00 - 08:25

Science of Stupid

08:25 - 08:50

Science of Stupid

08:25 - 08:50

Mega Breakdown

08:50 - 09:45

Mega Breakdown

08:50 - 09:45

Made in a Day

09:45 - 10:05

Made in a Day

09:45 - 10:05

Made in a Day

10:05 - 10:30

Made in a Day

10:05 - 10:30

Mega Breakdown

10:30 - 11:25

Mega Breakdown

10:30 - 11:25

Supercar Megabuild

11:25 - 12:10

Supercar Megabuild

11:25 - 12:10

Supercar Megabuild

12:10 - 13:00

Supercar Megabuild

12:10 - 13:00

Lawless Island

13:00 - 13:50

Lawless Island

13:00 - 13:50

Lawless Island

13:50 - 14:35

Lawless Island

13:50 - 14:35

The State

14:35 - 15:20

The State

14:35 - 15:20

The State

15:20 - 16:15

The State

15:20 - 16:15

The State

16:15 - 17:10

The State

16:15 - 17:10

The State

17:10 - 18:05

The State

17:10 - 18:05

9/11: Control the Skies

18:05 - 19:20

9/11: Control the Skies

18:05 - 19:20

9/11: Control the Skies

19:20 - 20:10

9/11: Control the Skies

19:20 - 20:10

Wicked Tuna Compilations

20:10 - 21:00

Wicked Tuna Compilations

20:10 - 21:00

Wicked Tuna Compilations

21:00 - 21:45

Wicked Tuna Compilations

21:00 - 21:45

Wicked Tuna Compilations

21:45 - 22:35

Wicked Tuna Compilations

21:45 - 22:35

Drain the Titanic

22:35 - 23:25

Drain the Titanic

22:35 - 23:25

Car S.O.S.

23:25 - 00:15

Car S.O.S.

23:25 - 00:15

Природа мужской кухни с Сержем Марковичем

00:00 - 00:15

Природа мужской кухни с Сержем Марковичем

00:00 - 00:15

Морская подводная охота

00:15 - 00:45

Морская подводная охота

00:15 - 00:45

Рецепты Древней Колхиды

00:45 - 01:00

Рецепты Древней Колхиды

00:45 - 01:00

Природа мужской кухни с Сержем Марковичем

01:00 - 01:15

Природа мужской кухни с Сержем Марковичем

01:00 - 01:15

Морская подводная охота

01:15 - 01:45

Морская подводная охота

01:15 - 01:45

Рецепты старого Тифлиса

01:45 - 02:00

Рецепты старого Тифлиса

01:45 - 02:00

Природа мужской кухни с Сержем Марковичем

02:00 - 02:15

Природа мужской кухни с Сержем Марковичем

02:00 - 02:15

Морская охота

02:15 - 02:45

Морская охота

02:15 - 02:45

Рецепты Древней Колхиды

02:45 - 03:00

Рецепты Древней Колхиды

02:45 - 03:00

Природа мужской кухни с Сержем Марковичем

03:00 - 03:15

Природа мужской кухни с Сержем Марковичем

03:00 - 03:15

Морская подводная охота

03:15 - 03:40

Морская подводная охота

03:15 - 03:40

Рецепты старого Тифлиса

03:40 - 03:55

Рецепты старого Тифлиса

03:40 - 03:55

Природа мужской кухни с Сержем Марковичем

03:55 - 04:10

Природа мужской кухни с Сержем Марковичем

03:55 - 04:10

Морская подводная охота

04:10 - 04:40

Морская подводная охота

04:10 - 04:40

Рецепты Древней Колхиды

04:40 - 04:50

Рецепты Древней Колхиды

04:40 - 04:50

Природа мужской кухни с Сержем Марковичем

04:50 - 05:05

Природа мужской кухни с Сержем Марковичем

04:50 - 05:05

Морская подводная охота

05:05 - 05:30

Морская подводная охота

05:05 - 05:30

Рецепты старого Тифлиса

05:30 - 05:45

Рецепты старого Тифлиса

05:30 - 05:45

Природа мужской кухни с Сержем Марковичем

05:45 - 06:00

Природа мужской кухни с Сержем Марковичем

05:45 - 06:00

Карпфишеры

06:00 - 06:30

Карпфишеры

06:00 - 06:30

Спиннинг сегодня

06:30 - 07:00

Спиннинг сегодня

06:30 - 07:00

Охоты и охотники

07:00 - 07:15

Охоты и охотники

07:00 - 07:15

Давай зарубимся!

07:15 - 07:30

Давай зарубимся!

07:15 - 07:30

Сам себе охотник

07:30 - 07:55

Сам себе охотник

07:30 - 07:55

Мир рыболова

07:55 - 08:30

Мир рыболова

07:55 - 08:30

Фидер. Секреты успеха

08:30 - 09:00

Фидер. Секреты успеха

08:30 - 09:00

Сомы Европы

09:00 - 09:30

Сомы Европы

09:00 - 09:30

Рыболовная школа для взрослых

09:30 - 10:00

Рыболовная школа для взрослых

09:30 - 10:00

Карпфишеры

10:00 - 10:30

Карпфишеры

10:00 - 10:30

Спиннинг сегодня

10:30 - 11:00

Спиннинг сегодня

10:30 - 11:00

Охоты и охотники

11:00 - 11:20

Охоты и охотники

11:00 - 11:20

Сам себе охотник

11:20 - 11:50

Сам себе охотник

11:20 - 11:50

Мир рыболова

11:50 - 12:20

Мир рыболова

11:50 - 12:20

Фидер. Секреты успеха

12:20 - 12:50

Фидер. Секреты успеха

12:20 - 12:50

Сомы Европы

12:50 - 13:25

Сомы Европы

12:50 - 13:25

Рыболовная школа для взрослых

13:25 - 13:55

Рыболовная школа для взрослых

13:25 - 13:55

Карпфишеры

13:55 - 14:25

Карпфишеры

13:55 - 14:25

Спиннинг сегодня

14:25 - 14:55

Спиннинг сегодня

14:25 - 14:55

Охоты и охотники

14:55 - 15:10

Охоты и охотники

14:55 - 15:10

Давай зарубимся!

15:10 - 15:25

Давай зарубимся!

15:10 - 15:25

Сам себе охотник

15:25 - 15:55

Сам себе охотник

15:25 - 15:55

Мир рыболова

15:55 - 16:25

Мир рыболова

15:55 - 16:25

Фидер. Секреты успеха

16:25 - 16:55

Фидер. Секреты успеха

16:25 - 16:55

Сомы Европы

16:55 - 17:25

Сомы Европы

16:55 - 17:25

Рыболовная школа для взрослых

17:25 - 17:55

Рыболовная школа для взрослых

17:25 - 17:55

Карпфишеры

17:55 - 18:30

Карпфишеры

17:55 - 18:30

Спиннинг сегодня

18:30 - 19:00

Спиннинг сегодня

18:30 - 19:00

Привет, Малек!

19:00 - 19:15

Привет, Малек!

19:00 - 19:15

Давай зарубимся!

19:15 - 19:30

Давай зарубимся!

19:15 - 19:30

Сам себе охотник

19:30 - 20:05

Сам себе охотник

19:30 - 20:05

Мир рыболова

20:05 - 20:30

Мир рыболова

20:05 - 20:30

Фидер. Секреты успеха

20:30 - 21:00

Фидер. Секреты успеха

20:30 - 21:00

На рыбалку с охотой

21:00 - 21:35

На рыбалку с охотой

21:00 - 21:35

Рыболовная школа для взрослых

21:35 - 22:05

Рыболовная школа для взрослых

21:35 - 22:05

Карпфишеры

22:05 - 22:35

Карпфишеры

22:05 - 22:35

Спиннинг сегодня

22:35 - 23:05

Спиннинг сегодня

22:35 - 23:05

Охоты и охотники

23:05 - 23:20

Охоты и охотники

23:05 - 23:20

Сам себе охотник

23:20 - 23:55

Сам себе охотник

23:20 - 23:55

Мир рыболова

23:55 - 00:25

Мир рыболова

23:55 - 00:25

Amerikāņu zvēri

00:05 - 02:00

Amerikāņu zvēri

00:05 - 02:00

Šausmu stāsti tumšām novakarēm

02:00 - 03:50

Šausmu stāsti tumšām novakarēm

02:00 - 03:50

Manas dzīves gaisma

03:50 - 06:00

Manas dzīves gaisma

03:50 - 06:00

Zirnekļcilvēks: Ceļojums Zirnekļpasaulē

06:00 - 08:00

Zirnekļcilvēks: Ceļojums Zirnekļpasaulē

06:00 - 08:00

Luiss un atnācēji

08:00 - 09:30

Luiss un atnācēji

08:00 - 09:30

Karš par Pērtiķu planētu

09:30 - 12:00

Karš par Pērtiķu planētu

09:30 - 12:00

Sapinušies

12:00 - 13:40

Sapinušies

12:00 - 13:40

Viesnīca "Transilvānija" 3: Mošķu brīvdienas

13:40 - 15:20

Viesnīca "Transilvānija" 3: Mošķu brīvdienas

13:40 - 15:20

Labirinta skrējējs: Ugunskristības

15:20 - 17:30

Labirinta skrējējs: Ugunskristības

15:20 - 17:30

Vāģi

17:30 - 20:00

Vāģi

17:30 - 20:00

Vāģi 2

20:00 - 22:00

Vāģi 2

20:00 - 22:00

Purpura smaile

22:00 - 00:00

Purpura smaile

22:00 - 00:00

Lūsija debesīs

00:00 - 02:10

Lūsija debesīs

00:00 - 02:10

Ar mīlestību, Rozija

00:55 - 02:35

Ar mīlestību, Rozija

00:55 - 02:35

Zirnekļcilvēks 3

02:35 - 04:50

Zirnekļcilvēks 3

02:35 - 04:50

Čārlija eņģeļi

04:50 - 06:40

Čārlija eņģeļi

04:50 - 06:40

Čārlija eņģeļi 2

06:40 - 08:25

Čārlija eņģeļi 2

06:40 - 08:25

Skaistule un briesmonis

08:25 - 10:15

Skaistule un briesmonis

08:25 - 10:15

Poseidons

10:15 - 11:50

Poseidons

10:15 - 11:50

Slepenais logs

11:50 - 13:25

Slepenais logs

11:50 - 13:25

Zirnekļcilvēks 3

13:25 - 15:40

Zirnekļcilvēks 3

13:25 - 15:40

Čārlija eņģeļi

15:40 - 17:15

Čārlija eņģeļi

15:40 - 17:15

Čārlija eņģeļi 2

17:15 - 19:00

Čārlija eņģeļi 2

17:15 - 19:00

Aizmirstība

19:00 - 21:00

Aizmirstība

19:00 - 21:00

47 metru dzīle

21:00 - 22:25

47 metru dzīle

21:00 - 22:25

47 metri dzelmē 2: Haizivju pilsēta

22:25 - 23:55

47 metri dzelmē 2: Haizivju pilsēta

22:25 - 23:55

Pompeji

23:55 - 01:35

Pompeji

23:55 - 01:35

Ragana. Šausmas tumšajā mežā

01:10 - 02:45

Ragana. Šausmas tumšajā mežā

01:10 - 02:45

2 dienas

02:45 - 04:15

2 dienas

02:45 - 04:15

Trīs spēkavīri tālos krastos

04:15 - 05:30

Trīs spēkavīri tālos krastos

04:15 - 05:30

Mājas gariņš

05:30 - 07:10

Mājas gariņš

05:30 - 07:10

8 labākās tikšanās

07:10 - 08:45

8 labākās tikšanās

07:10 - 08:45

Veiksmes sala

08:45 - 10:05

Veiksmes sala

08:45 - 10:05

Gagarins. Pirmais kosmosā

10:05 - 11:55

Gagarins. Pirmais kosmosā

10:05 - 11:55

Urfins Džīss atgriežas

11:55 - 13:10

Urfins Džīss atgriežas

11:55 - 13:10

Piecas līgavas

13:10 - 14:55

Piecas līgavas

13:10 - 14:55

SOS, Salavecis un viss piepildīsies!

14:55 - 16:25

SOS, Salavecis un viss piepildīsies!

14:55 - 16:25

Spalvainās eglītes

16:25 - 17:45

Spalvainās eglītes

16:25 - 17:45

8 labākās tikšanās

17:45 - 19:20

8 labākās tikšanās

17:45 - 19:20

Viena ieelpa

19:20 - 21:00

Viena ieelpa

19:20 - 21:00

Atkusnis

21:00 - 22:05

Atkusnis

21:00 - 22:05

Pēdējais pārbaudījums

22:05 - 00:20

Pēdējais pārbaudījums

22:05 - 00:20

Baiļu istaba

01:25 - 03:15

Baiļu istaba

01:25 - 03:15

Gotika

03:15 - 04:50

Gotika

03:15 - 04:50

Monstri

04:50 - 06:30

Monstri

04:50 - 06:30

Speciālo uzdevumu vienība S.W.A.T

06:30 - 08:25

Speciālo uzdevumu vienība S.W.A.T

06:30 - 08:25

Terminators 3: mašīnu sacelšanās

08:25 - 10:10

Terminators 3: mašīnu sacelšanās

08:25 - 10:10

Nezināmais

10:10 - 12:00

Nezināmais

10:10 - 12:00

Līnija (kāds Francijas ciemats)

12:00 - 12:55

Līnija (kāds Francijas ciemats)

12:00 - 12:55

Līnija (kāds Francijas ciemats)

12:55 - 13:50

Līnija (kāds Francijas ciemats)

12:55 - 13:50

Rokijs Balboa

13:50 - 15:30

Rokijs Balboa

13:50 - 15:30

Speciālo uzdevumu vienība S.W.A.T

15:30 - 17:25

Speciālo uzdevumu vienība S.W.A.T

15:30 - 17:25

Īpaši smagi noziegumi

17:25 - 19:15

Īpaši smagi noziegumi

17:25 - 19:15

Grābēji

19:15 - 21:00

Grābēji

19:15 - 21:00

Patēvs

21:00 - 22:40

Patēvs

21:00 - 22:40

Melnais vanags notriekts

22:40 - 00:55

Melnais vanags notriekts

22:40 - 00:55

Manhetena

00:20 - 01:10

Manhetena

00:20 - 01:10

Mirušo fotogrāfijas

01:10 - 02:05

Mirušo fotogrāfijas

01:10 - 02:05

Skārletas jaunkundze un Velingtons

02:05 - 02:55

Skārletas jaunkundze un Velingtons

02:05 - 02:55

Ēnu rindas

02:55 - 03:40

Ēnu rindas

02:55 - 03:40

Kāda jauna ārsta piezīmes

03:40 - 04:05

Kāda jauna ārsta piezīmes

03:40 - 04:05

Agatas Kristi Mārpla

04:05 - 05:40

Agatas Kristi Mārpla

04:05 - 05:40

Endavers

05:40 - 07:20

Endavers

05:40 - 07:20

Mis Fišere izmeklē

07:20 - 08:15

Mis Fišere izmeklē

07:20 - 08:15

Mis Fišere izmeklē

08:15 - 09:10

Mis Fišere izmeklē

08:15 - 09:10

Mis Fišere izmeklē

09:10 - 10:00

Mis Fišere izmeklē

09:10 - 10:00

Mis Fišere izmeklē

10:00 - 10:55

Mis Fišere izmeklē

10:00 - 10:55

Mis Fišere izmeklē

10:55 - 11:50

Mis Fišere izmeklē

10:55 - 11:50

Mis Fišere izmeklē

11:50 - 12:50

Mis Fišere izmeklē

11:50 - 12:50

Mis Fišere izmeklē

12:50 - 13:40

Mis Fišere izmeklē

12:50 - 13:40

Mis Fišere izmeklē

13:40 - 14:35

Mis Fišere izmeklē

13:40 - 14:35

Mis Fišere izmeklē

14:35 - 15:30

Mis Fišere izmeklē

14:35 - 15:30

Mis Fišere izmeklē

15:30 - 16:25

Mis Fišere izmeklē

15:30 - 16:25

Mis Fišere izmeklē

16:25 - 17:25

Mis Fišere izmeklē

16:25 - 17:25

Mis Fišere izmeklē

17:25 - 18:20

Mis Fišere izmeklē

17:25 - 18:20

Mis Fišere izmeklē

18:20 - 19:15

Mis Fišere izmeklē

18:20 - 19:15

Mis Fišere izmeklē

19:15 - 20:10

Mis Fišere izmeklē

19:15 - 20:10

Mis Fišere izmeklē

20:10 - 21:05

Mis Fišere izmeklē

20:10 - 21:05

Mis Fišere izmeklē

21:05 - 22:00

Mis Fišere izmeklē

21:05 - 22:00

Dzīvie un mirušie

22:00 - 22:55

Dzīvie un mirušie

22:00 - 22:55

Ēnu rindas

22:55 - 23:35

Ēnu rindas

22:55 - 23:35

54 stundas

23:35 - 01:10

54 stundas

23:35 - 01:10

Magnum P.I.

00:10 - 01:05

Magnum P.I.

00:10 - 01:05

Magnum P.I.

01:05 - 01:50

Magnum P.I.

01:05 - 01:50

Magnum P.I.

01:50 - 02:40

Magnum P.I.

01:50 - 02:40

The Chi

02:40 - 03:35

The Chi

02:40 - 03:35

Bones

03:35 - 04:25

Bones

03:35 - 04:25

Bones

04:25 - 05:10

Bones

04:25 - 05:10

Bones

05:10 - 06:00

Bones

05:10 - 06:00

Criminal Minds

06:00 - 06:40

Criminal Minds

06:00 - 06:40

Solar Opposites

06:40 - 07:00

Solar Opposites

06:40 - 07:00

Criminal Minds

07:00 - 07:50

Criminal Minds

07:00 - 07:50

Ride with Norman Reedus

07:50 - 08:40

Ride with Norman Reedus

07:50 - 08:40

Ride with Norman Reedus

08:40 - 09:35

Ride with Norman Reedus

08:40 - 09:35

Suits

09:35 - 10:20

Suits

09:35 - 10:20

Suits

10:20 - 11:10

Suits

10:20 - 11:10

Suits

11:10 - 12:10

Suits

11:10 - 12:10

Suits

12:10 - 13:00

Suits

12:10 - 13:00

Suits

13:00 - 14:00

Suits

13:00 - 14:00

Gotham

14:00 - 14:55

Gotham

14:00 - 14:55

Gotham

14:55 - 15:55

Gotham

14:55 - 15:55

Gotham

15:55 - 16:50

Gotham

15:55 - 16:50

Gotham

16:50 - 17:50

Gotham

16:50 - 17:50

Bones

17:50 - 18:45

Bones

17:50 - 18:45

Bones

18:45 - 19:45

Bones

18:45 - 19:45

Bones

19:45 - 20:35

Bones

19:45 - 20:35

Bones

20:35 - 21:35

Bones

20:35 - 21:35

What We Do in the Shadows

21:35 - 22:00

What We Do in the Shadows

21:35 - 22:00

What We Do in the Shadows

22:00 - 22:30

What We Do in the Shadows

22:00 - 22:30

What We Do in the Shadows

22:30 - 23:00

What We Do in the Shadows

22:30 - 23:00

The Chi

23:00 - 00:15

The Chi

23:00 - 00:15

Комиссар Мартин Бек

00:40 - 02:10

Комиссар Мартин Бек

00:40 - 02:10

Комиссар Мартин Бек

02:10 - 03:45

Комиссар Мартин Бек

02:10 - 03:45

Ночной перерыв

03:45 - 08:35

Ночной перерыв

03:45 - 08:35

Комиссар Рекс

08:35 - 09:20

Комиссар Рекс

08:35 - 09:20

Комиссар Рекс

09:20 - 10:05

Комиссар Рекс

09:20 - 10:05

Комиссар Рекс

10:05 - 10:50

Комиссар Рекс

10:05 - 10:50

Менталист

10:50 - 11:35

Менталист

10:50 - 11:35

Менталист

11:35 - 12:20

Менталист

11:35 - 12:20

Риццоли и Айлс

12:20 - 13:00

Риццоли и Айлс

12:20 - 13:00

Риццоли и Айлс

13:00 - 13:40

Риццоли и Айлс

13:00 - 13:40

Чёрная метка

13:40 - 14:25

Чёрная метка

13:40 - 14:25

Чёрная метка

14:25 - 15:10

Чёрная метка

14:25 - 15:10

Чёрная метка

15:10 - 15:55

Чёрная метка

15:10 - 15:55

Больше чем искусство

15:55 - 16:40

Больше чем искусство

15:55 - 16:40

Больше чем искусство

16:40 - 17:25

Больше чем искусство

16:40 - 17:25

Больше чем искусство

17:25 - 18:10

Больше чем искусство

17:25 - 18:10

Американцы

18:10 - 18:55

Американцы

18:10 - 18:55

Американцы

18:55 - 20:00

Американцы

18:55 - 20:00

Мыслить как преступник

20:00 - 20:45

Мыслить как преступник

20:00 - 20:45

Мыслить как преступник

20:45 - 21:25

Мыслить как преступник

20:45 - 21:25

Мыслить как преступник

21:25 - 22:05

Мыслить как преступник

21:25 - 22:05

Гаттака

22:05 - 23:45

Гаттака

22:05 - 23:45

Комиссар Мартин Бек

23:45 - 01:15

Комиссар Мартин Бек

23:45 - 01:15

Выxоди за меня

00:15 - 01:55

Выxоди за меня

00:15 - 01:55

Выxоди за меня

01:55 - 02:20

Выxоди за меня

01:55 - 02:20

Выxоди за меня

02:20 - 02:45

Выxоди за меня

02:20 - 02:45

Выxоди за меня

02:45 - 03:10

Выxоди за меня

02:45 - 03:10

Ночной перерыв

03:10 - 08:20

Ночной перерыв

03:10 - 08:20

Трудности ассимиляции

08:20 - 08:40

Трудности ассимиляции

08:20 - 08:40

Трудности ассимиляции

08:40 - 09:05

Трудности ассимиляции

08:40 - 09:05

Трудности ассимиляции

09:05 - 09:30

Трудности ассимиляции

09:05 - 09:30

Бывшие

09:30 - 09:50

Бывшие

09:30 - 09:50

Бывшие

09:50 - 10:10

Бывшие

09:50 - 10:10

Бывшие

10:10 - 10:30

Бывшие

10:10 - 10:30

Бывшие

10:30 - 10:50

Бывшие

10:30 - 10:50