Telefona atgriešanas nosacījumi

Ja telefonu pirki attālināti (ar piegādi uz mājām), zini, ka likumā Tev ir paredzēta iespēja atteikties no šī telefona un atgriezt to mums 14 dienu laikā, skaitot no dienas, kad esi to saņēmis. Ļoti ceram, ka šis nebūs tas gadījums, bet ja nu tomēr, tad, lūdzu, ņem vērā, ka atgriezt telefonu būs iespējams:

  • ja nebūsi to lietojis (tam nebūs redzamu bojājumu un nebūs tikušas veiktas programmatūras izmaiņas);
  • ja būs saglabāts tā oriģinālais iepakojums, un tas būs pilnīgā kartībā un komplektācijā (aizlīmētie plastikāta iepakojumi būs atvērti uzmanīgi un nebūs sabojāti).

Ja viss būs tieši tā, mēs, saņemot atpakaļ telefonu un rakstisku atteikumu, atmaksāsim naudu par to uz Tevis norādīto kontu.

Lai vēlāk nebūtu pārpratumu - tad, kad saņemsi telefonu savās rokās, lūdzu, pārliecinies, vai tas pilnībā atbilst Tavai gaumei un tam, ko sagaidīji – vai ir atbilstošais ražotājs, krāsa, izmērs un citi Tev svarīgie parametri.

Ja nu tomēr šis skumjais brīdis būs pienācis, un Tu izlemsi atteikties no telefona, lūdzu, lūdzu, dodies uz Biti: Uriekstes iela 2a-24, Rīga, LV-1005. Līdzi noteikti paņem arī pirkumu apliecinošo dokumentu un garantijas talonu.

Par atteikuma tiesībām

1. Priekšvārds.

1.1. Gadījumā, ja esam savā starpā noslēguši distances līgumu (Bite no vienas puses un Tu – fiziskā persona - no otras puses), proti, preci iegādājies ārpus tirdzniecības vietas, tad vari izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas.

1.2. Esi atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.

1.3. Atteikuma tiesību laikā esi pilnībā atbildīgs par preces izmantošanu atbilstoši labo tikumu principiem un tās saglabāšanu.

1.4. Lai izmantotu atteikuma tiesības ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli, faksu vai e-pastu), ir jāinformē SIA „BITE Latvija” (reģistrācijas numurs 40003742426, juridiskā adrese Uriekstes ielā 2a-24, Rīgā, LV-1005)  par lēmumu atteikties no šā līguma. Var izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti.

1.5. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu tiks nosūtīts pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

2. Kad atteikuma tiesības nav iespējamas.

2.1. Atteikuma tiesības nevar izmantot visos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ieskaitot gadījumus, kad ir uzsākta un pilnībā pabeigta pakalpojuma sniegšana vai līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā.

3. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no:

3.1. Līguma noslēgšanas dienas – ja tiek sniegts pakalpojums.

3.2. dienas, kad Tu vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko esi norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā – ja tiek iegādāta prece.

3.3. Dienas, kad Tu vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko esi norādījis, ir ieguvusi valdījumā pēdējo preci – ja vienā pasūtījumā ir pasūtītas vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi.

3.4. Dienas, kad Tu vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko norādīji, ir ieguvusi valdījumā pēdējo partiju vai daļu – ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām.

3.5. dienas, kad esi ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko esi norādījis, ir ieguvusi valdījumā pirmo preci – ja noslēgts līgums par regulāru preču piegādi.

4. Kādas būs sekas?

4.1. Atteikuma gadījumā Bite atmaksās visus saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka esi izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids) bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad tiksim informēti par lēmumu atteikties no šā līguma. Naudas līdzekļu atmaksāšana tiks veikt uz atteikšanās veidlapā norādīto bankas kontu.

4.2. Bite var aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad būsim saņēmuši preces atpakaļ vai kad būsi iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk

4.3. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā saņemtās preces jānodod Bite adresē: Uriekstes iela 2a-24, Rīga, LV-1005, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad tika paziņots lēmums atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja prece tiks nodota atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

4.4. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā būs jāsedz ar preču atpakaļ sūtīšanas saistītās tiešās izmaksas. Preču atgriešanas izmaksas ir atkarīgas no preces atgriešanas veida un apjoma.

4.5. Ja pieprasīji sākt pakalpojumu sniegšanu atteikuma termiņa laikā, būs jāmaksā pakalpojuma sniedzējam samērīga summa, kura attiecībā pret pilnu līguma izpildi ir proporcionāla izpildītajai līguma daļai, līdz brīdim, kad tiek paziņots par atteikšanos no šā līguma.

4.6. Lai izmantotu atteikuma tiesības, vari izmantot atteikuma veidlapas paraugu, kas atrodas lapas otrajā pusē.

 

ATTEIKUMA VEIDLAPA

Atteikums no līguma

(Aizpildi un nosūti šo tikai tad, ja tiešām vēlies atteikties no līguma)

Adresāts: SIA “BITE Latvija”, vienotais reģistrācijas numurs 40003742426, juridiskā adrese Uriekstes iela 2a-24, Rīga, LV-1005, tālrunis: 25850600, e-pasts: info@bite.lv.

Es __________  ______________, personas kods  __ __ __ __ __ __- __ __ __ __ __ , deklarētā dzīvesvietas adrese ________________________________________, tālrunis: _______________.

Ar šo vēlos paziņot par atteikšanos no noslēgtā līguma par sekojošas preses/pakalpojuma iegādi un/vai sniegšanu:

Nosaukums (un identificējošie dati): _____________________________________________________________

Līguma noslēgšanas datums: ___. ___.______  un Nr.______

Preces/Pakalpojums saņemšanas datums ___. ___.______ 

Samaksāto naudu ______ eur apmērā lūdzu pārskaitīt uz manu bankas kontu ________________ bankā, konta

Nr. _______________________________________________.

 

__________________

(Paraksts)

 

________           __.__.______

(Vieta)                  (Datums)

Aizpildi pieteikuma anketu un par pārējo nesatraucies. Mēs ar Tevi sazināsimies vienas darba dienas laikā un kāroto aizvedīsim līdz pat Tava nama durvīm, lai arī kurā Latvijas vietā Tu atrastos, pilnīgi par brīvu! Uz sadzirdēšanos!


Paldies, Tavs pasūtījums pieņemts!

Mēs ar Tevi sazināsimies vienas darba dienas laikā,
lai precizētu detaļas. Uz sadzirdēšanos! 

 

Aizpildi pieteikuma anketu un par pārējo nesatraucies. Mēs ar Tevi sazināsimies vienas darba dienas laikā un kāroto aizvedīsim līdz pat Tava nama durvīm, lai arī kurā Latvijas vietā Tu atrastos, pilnīgi par brīvu! Uz sadzirdēšanos!


Paldies, Tavs pasūtījums pieņemts!

Mēs ar Tevi sazināsimies vienas darba dienas laikā,
lai precizētu detaļas. Uz sadzirdēšanos!